heksagram-63-stor
I Ching
guide til
kærlighed
Hexagram 63
iching-love
xxx

Du tilrådes at forblive på vagt over for mindreværdige påvirkninger. Den eneste måde at forebygge ulykke på er at forudse den, og dette opnås gennem årvågenhed. Forbliv på vagt over for urette tanker, holdninger og handlinger, både i dig selv og hos andre. Hexagrammet’s billede viser os en kedel vand, kogende over ilden. Der er stor kraft involveret heri, men denne fortabes, hvis man lader vandet koge over eller fordampe i kraft af skødesløshed og ligegladhed.


Spørg I Ching

Oversigt
I Ching guide til kærlighedDu bruger I Ching på den måde at du først bruger et øjeblik på at tænke på hvad du gerne vil spørge I Ching til råds om og derefter kaster du et heksagram.

Det hexagram der opstilles rummer svarene på dit spørgsmål. Måske du ikke synes svaret er rigtigt, måske du ikke forstår svaret. Men dette er hvad i Ching råder dig til. Der er en grund til at du har trukket netop det hexagram. Naturligvis kan du trække et nyt hexagram indtil du finder det svar du gerne vil have, men så undgår du den visdom, succes, fremskridt, som I Ching gerne vil hjælpe dig med at opnå.

Når man fortolker I Ching, har man flere forskellige elementer til at hjælpe sig – både det enkelte hexagram, samt dets skygge-hexagram, de domme og billeder, I Ching knytter til de enkelte hexagrammer samt de relevante tolkninger til hexagrammets enkelte linier. Det er gennem den intuitive tolkning af disse elementer, som I Ching stiller til rådighed, at mennesker kan lære at handle ret i livets situationer.

Det du præsenteres for i nærværende I Ching guide til kærlighed, er essensen af hvad det enkelte hexagram fortæller om parforhold, kærlighed. Du har også mulighed for at læse den samlede beskrivelse af de 64 hexagrammer her på NetSpirit hvis du vil dykke dybere ned i de enkelte hexagrammer.

Endvidere har du mulighed for at blive guidet til kærlighedsmæssige beslutninger ved eksempelvis at kigge lidt nærmere på de kinesiske dyretegn. Du kan med fordel benytte lidt tid på at undersøge dit dyretegns forenelighed med de andre kinesiske dyretegn. Dette repræsenterer hvilke mennesker, der vil hjælpe dig på vej og hvilke, der potentielt er mulighed for at få konflikter med. Dit held og velstand kan meget vel være truet når du kommer i kontakt med de dyretegn, som du er mindst forenelige med.