la-swords-002 Kortet står for indre fred som er en stor gave, der bør påskønnes og beskyttes. Den indre fred kan med fordel benyttes til beslutninger i forhold eller situationer, hvor du tidligere har været i vildrede. Når du trækker dette kort er det tegn på at to anliggender, situationer, valg eller relationer allerede er integreret på et underbevidst niveau; nu har sindet fred angående de to polariteter, og snart vil du opleve ydre tegn, beviser på denne mentale integration.
3 punkts oplæg