swords_08 Du føler dig spærret inde af omgivelsernes restriktioner og begrænsninger. For svag til at kæmpe for sine rettigheder. Fanget af sin ubeslutsomhed. En forandring til det bedre er på vej, men det er nødvendigt at handle selv.Kortet tyder på at spørgeren har været bundet af forhindringer i fortiden, som har hindret fri udfoldelse. Denne handlingslammelse har ikke kun været reel men også selvpåført hvilket de løse bånd indikere.
3 punkts oplæg