la-wands-002 Der er kontrol over situationen. Du er herre over dit liv. Du er behersket i betydningen herredømme over dig selv. Du har formået at forene forskellige aspekter og ud af denne forening muliggøres løsninger, som forandrer og udvider dine egne perspektiver. Når du trækker dette kort er det et tegn på stor åndelig kraft og trang til at begynde på noget nyt, at være pioner. Der er talenter i form af dynamisk energi og lederevner, som kan komme til udtryk.
3 punkts oplæg