wands_04 Kortet viser at du kar tilendebragt et godt stykke arbejde, og du nu kan tillade dig at puste ud. Kortet står for fuldendelse. Kredsen sluttes. Alle modsætninger mødes og forbindes i midtpunktet. Forening, fuldstændiggørelse, mulighed for en ny begyndelse.Når du trækker dette kort er det et tegn på at noget er ved at fuldendes, og at der er et ønske om at begynde noget nyt. Der er også en evne til at se holistisk på tingene.
3 punkts oplæg