fwands_12

Når du trækker dette kort er det et tegn på at en væsentlig frygt er ved at blive konfronteret og overvundet og du vil opleve en vital ny energi, så snart frygten er frigjort. Frygten er allerede blevet frigjort indadtil og der er en ny voksende selvbevidsthed. Forfølg og frigør dig fra din frygt. Herefter vil du kunne bevæge dig i nye retninger.

Træk tarotkort Træk Oversigt tarotkort Oversigt
Forside