wands_13 Stokkenes dronning er en kvinde, som har arbejdet med sig selv og gjort store fremskridt. Hun har stor selvindsigt og stor medfølelse overfor alle uforløste væsener. Den måde hun holder stokken på indikere at vi skal lade vores egen selverkendelse forplante sig ned i jorden, dele den med andre. lade vores selvrealisering udtrykke sig i vores hverdag. Når du trækker dette kort er det et tegn på at du nærer et ønske om mere selverkendelse og forståelse. Respektere dette ønske.
3 punkts oplæg