wands_14 Ligesom reptiler fra tid til anden skifter ham, viser kongens kappen, der er lavet af salamander eller slangeskind, at det er muligt at lade gamle begrænsninger bag sig og være åben overfor forandringer i såvel bevidsthed som den fysiske tilværelse. Når du trækker dette kort er det tegn på evolution og forandring på et dybt indre niveau; gamle perceptioner kastes til side og alle forhindringer eller blokeringer kan ryddes af vejen og der kan opstå ny udvidet indsigt.
3 punkts oplæg