Uke 41, år 2021

Ugen er præget af et vist fokus på fællesøkonomiske transaktioner eller investeringer, hvor du helst ikke vil tage unødvendige chancer, men satser på i videst mulige omfang at have fast grund under fødderne. Onsdag får du et hurtigt og spontant input, som kan gøre, at du letter en smule fra jorden og alligevel får lyst til i nogen grad at satse. Men allerede torsdag er du tilbage i dit fornuftige hjørne og holder fast ved den i forvejen afstukne kurs.