Uge 49, år 2021

Ugens første dage kan være præget af en vis inerti, især på kommunikations- og trafikområdet, så du må regne med forsinkelser, udsættelser og måske endda afslag. En vis skepsis og sarkastiske bemærkninger kan præge dialogen med andre, men fra torsdag vender billedet og du finder tryghed og ro i de familiemæssige omgivelser. I weekenden er der lagt op til stor aktivitet - og måske går du i gang med en udvidelse af de hjemlige omgivelser!