Uge 39, år 2022

For dig gælder det især, at du nu har mere brug for at trække dit lidt tilbage og være alene med dig selv og dine tanker og eventuelle planer. Perioden er velegnet til at stoppe op engang og få reflekteret over såvel fortid som fremtid og de planer du eventuelt måtte have i forbindelse hermed. Dog kan du nok ikke helt undgå at komme til at tage stilling, da en situation med en ven kan gå hen og blive noget intens.