Uge 39, år 2022

Du har en kontrovers med din elskede ved ugens begyndelse og må regne med, at situationen kan udarte sig, så den faktisk bliver noget svær at vende igen. I holder hver stejlt på jeres synspunkter. Som ugen skrider frem, ser det dog ud til at lysne i og med, at I får talt ud om tingene eller bringer en person fra nærmiljøet ind som mægler, f.eks. en nabo eller lignende og derved bliver begge mere lydhøre overfor den andens standpunkt.