Woche 37, Jahr 2021

Du vil så småt kunne mærke et behov for større aktivitet på det intellektuelle område i ugens begyndelse og som ugen skrider frem, bliver der flere opgaver at løse og flere beslutninger, der skal tages. Torsdag kan blive en ganske særlig dag i den forbindelse, fordi der her vil være specielt mange diskussioner, hvor bølgerne har tendens til at gå lidt højt. Det kan anbefales at tænke sig om, før der handles/tales, da mange reagerer hurtigt og impulsivt.