Uge 39, år 2022

Ved ugens start kan der være en magtkamp i forbindelse med det daglige arbejde, som spidser til og som derfor skal konfronteres. Det kan handle om forskelle i indstilling og tilgang til opgaveløsning. Muligheden for at der er stærk jalousi indblandet foreligger og situationen kan gå i hårdknude. Måske kan det betale sig at kigge lidt tilbage for at se, om der ikke er en eller anden erfaring fra fortiden man kan trække på.