Drømmesymbol Kyst

Drøm om kyst

En kyst er der hvor hav møder land. Kysten er en skillevej, du kan sætte til havs, eller lande i god behold på kysten. Hvis du spejdede i horisonten efter et skib kunne det være at du længsel efter at opnå et mål, et resultat, eller at du ærger dig over et mål, eller et ønske, du ikke har fået opfyldt.

En kystlinie har noget af den samme betydning som en kløft. Du står på den ene side af noget. Adskilt af vand, havet er der noget på den anden side. Kysten symbolisere således adskillelse. Er det noget som siger dig noget? Denne adskillelse eller afstand kan også være afstand mellem to handlemåder, to meninger. Således kan kysten symbolisere at man skal tage stillingstagen til noget. Hvis dette er tilfældet er det interessant for tolkningen hvordan din kyst så ud i forhold til kysten på den anden side.

En kystlinie indikere også en forhindring. Der er noget som hindre dig i at komme videre. I dette tilfælde havet, men hvad er havet repræsentant for i din drøm? Hvorfor er det netop et hav som stopper dig så du ikke kan komme videre? Det kunne jo lige så vel være en blind vej, et bjerg, et hegn, en grænsepost, eller anden form for barriere.

Hvad laver du egentlig der ved kysten? Er du på vandretur, eller ude for at se til dit sommerhus som kysten langsomt men sikkert er ved at æde sig hen imod! Dine handlinger på kysten, dit formål med at være ved kysten vil fortælle dig om det er selve kysten der er vigtig i forhold til din tolkning, eller om det fx er havet som er det egentlige drømmesymbol.  Se efter hvilke andre drømmesymboler, der var for at komme nærmere en tolkning.

Se også: ForhindringGrænse | Havet | KløftStrand | Sejlads | Vand

A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V X Ø
Drømmesymboler oversigte Drømmesymboler oversigt

Sådan bruger du drømmesymboler

Med Danmarks største og mest omfattende oversigt over drømmesymboler – mere end 2000 drømmesymboler er forklaret – er du godt rustet til at tyde dine drømme. I de enkelte drømmesymboler er henvisning til andre relevante drømmesymboler. Du kan også benytte søgefunktionen, eller de alfabetiske oversigter over drømmesymboler.

Er der et drømmesymbol du ikke kan finde, så fortæl det og vi tilføjer det. Ligeledes hvis du gerne vil have andre henvisninger ind under et drømmesymbol. Fortæl hvordan vi kan gøre oversigt over drømmesymboler bedre. På forhånd tak for dit engagement. Har du spørgsmål om drømmetydning eller ønsker du at få tolket din drøm, så foregår dette i vores forum. Her kan du stille spørgsmål, hjælpe andre med svar, få tydet din drøm.

Drømmesymboler er forud definerede forklaringer på, hvad de enkelte symboler i drømmene almindeligvis betyder. Dette regelsæt er ikke helt det samme, hvis man sammenligner fx et østerlandsk regelsæt med et vesterlandsk. Endvidere skal de enkelte symbolforklaringer kun tages som et udgangspunkt, ikke som en klippefast sandhed.

Alle symboler har to sider: en kollektiv og en personlig. Den kollektive side er, at vi alle ved, hvad et hus er, mens den personlige side altid vil være forbundet til drømmerens personlige historiske baggrund, og de steder personen har boet, eller hvordan den person har oplevet de steder, hun/han har boet. Det gælder alle symboler. Forbindelsen mellem, hvad et hus er og personens opfattelse af et hus, er det, der afgør, hvordan et drømmebillede skal forstås.

Drømmesymbolerne benyttes i drømmetydning når man skal fortolke elementer i en drøm. Man kigger man på de enkelte drømmesymboler som drømmen kan huske og herudfra søges at lave en drømmetydning. Benyt oversigten over drømmesymboler til at søge efter det du gerne vil vide mere om. Fx drømmetydning død, drømmetydning slange, drømmetydning kat, drømmetydning tænder, drømmetydning gravid, etc.

Hvad betyder det når jeg drømmer om? Betydning af min drøm? Det kan du få svar på ved at benytte drømmesymboler, der fortæller hvad din drøm handler om.

Mangler du et drømmesymbol? Så fortæl dette i forummet og vi opretter en forklaring på drømmesymbolet til dig. På forhånd tak for dit engagement.