Skal du skifte navn?

Numerologien bygger på antagelsen om at alt i universet består af forskellige former af energi, og at alle energiformer hænger sammen og påvirker hinanden. Da vi tiltrækker de samme energiformer fra universet som vi allerede indeholder, bliver det meget vigtigt, at være opmærksom på, hvilke energier vi tillader tilstedeværelse i vores liv. At energi af en given type eller et givet svingningstal tiltrækker energi af samme type og svingningstal, betyder nemlig at gode energier tiltrækker andre gode energier og visa versa med dårlige energier.

Ifølge numerologi er dit navn medbestemmende
for din lykke, rigdom, dit kærlighedsliv, etc.

Der kan således være gode grunde til at bringe sit navn  i overensstemmelse med den person man ønsker at være – eller den persontype som man identificere sig mest med og opfatter sig selv som. Hvis man påtænker at ændre sit navn kan det være meget interessant at undersøge hvad ændringen vil gøre ved ens numerologiske profil.

Hvilke tal, der vil optræde efter ændringen, har lige så høj betydning, som de tal der eventuelt mistes. Man kan bruge numerologien til at finde et gunstigt navn til sit barn, firma, hus m.v. Nogle tal er ideelle til forretning, mens andre, er ideelt til støtte og ro. Det er også interessant at numerologien siger at hvis man kombinere sit fornavn med den man er sammen med, så får man et billede af hvem man er når man er i selskab med vedkommende. Eller hvis man bliver gift og ændre sit efternavn kan, den eventuelle forskel i ens navnetal, fortælle om hvorledes ægteskabet har påvirket en.

Brug vores numerologi navne kalkulator til at finde jeres egen navneliste til mulige navne til baby, bil, hus, hund, etc.