Tallenes betydning

Læren om tallene og deres indflydelse på vores liv kaldes numerologi. En af grundlæggerne af numerologien var den græske matematikker og astrolog Pythagoras. Der findes forskellige måder at beregne de nødvendige numerologiske data på. Grundlæggende er alle metoderne baseret på det enkelte ciffers energi.

Alle flercifrede tal reduceres derfor til enkeltcifre. Indenfor matematikken svarer det til at finde tværsummen.

Vi får derfor, at alle tal fra 1 til 9 repræsenterer hver deres egen energi – deres egen vibration. Fx reduceres tallet 43 til 7, da 4 + 3 = 7. Og tallet 385 reduceres til; 3 + 8 + 5 = 16, der reduceres yderligere til; 1 + 6 = 7.

Med undtagelse af Mestertallene 11 og 22 foretages altid reduktion helt ned til det enkeltstående ciffer. Mestertal indikere at man har opnået stor indsigt og erfaring. Mestertal er af stor styrke og vigtighed.

Tal Personlighedstype himmellegeme Bogstaver
1 Individ Solen A J S Ø
2 Partner Månen B K T Å
3 Kunstner Jupiter C L U
4 Arbejdshest Uranus D M V
5 Sigøjner Merkur E N W
6 Moder Venus F O X
7 Den lærde Neptun G P Y
8 Forretningsmand Saturn H Q Z
9 Menneskeven Mars I R Æ
11 Magikeren
22 Bygmesteren

For alfabetet gælder en tilsvarende omregning.

Hvert bogstav i alfabetet repræsenteres af et tal. I Danmark har vi et specielt problem med numerologiske tydninger, nemlig æ, ø og å. De fleste numerologer i verden sætter blot disse bogstaver bagerst i alfabetet efter z. Andre mener at de danske bogstaver skal tydes som to bogstaver; ae for å, oe for ø og aa for et å. NetSpirit benytter førstnævnte fremgangsmåde.

Der findes dog også en anden måde at omdanne bogstaver til tal. Via et diagram, udledt af det græske og det hebraiske alfabet – forbindes tallene 1 til 8, uden særlig orden, med alfabetets bogstaver.

Fraværelsen af tallet 9 skyldes at i den hebraiske tradition stod tallet 9 for Gud, hvis navn var helligt og unævneligt og derfor ikke kunne benyttes til sådanne formål som numerologi. Ved denne metode mister man nogle mellem resultaterne og kan derfor de mønstre, som udgør grundlaget for den pythagoræiske numerologi. For fuldstændighedens skyld er begge metoder illustreret.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
A B C D E F G H I
J K L M N O P Q R
S T U V W X Y Z Æ
Ø Å
1 2 3 4 5 6 7 8
A B C D E F
I G H
J K L M N U O P
Q R S T V
Y X W Z
Å Æ Ø
TALLENES BETYDNING
1 2 3 4
5 6 7 8
9 11 22 888
13 108 666
Klassiske
Læs mere
Indtryk
Læs mere
Motivation
Læs mere
Livslektie
Læs mere
Fødselsdag
Læs mere
Udtryk
Læs mere
Pythagoras
Læs mere
Livsperiode
Læs mere