TALLENES BETYDNING
1 2 3 4
5 6 7 8
9 11 22 888
Klassiske
Læs mere
Indtryk
Læs mere
Motivation
Læs mere
Livslektie
Læs mere
Fødselsdag
Læs mere
Udtryk
Læs mere
Pythagoras
Læs mere
Livsperiode
Læs mere

Numerologi
Tal nr 11

Persontypen: Magikeren

11 er et mestertal af åndelig vigtighed. Det skænker mod, kraft og store talenter. Du må ikke lade denne kraft gå dig til hovedet, da berømmelse og beundring er sandsynlig. Indse i stedet at sandt mesterskab er at tjene andre. Hvis du formår at tøjre denne store kraft vil du blive kilden til inspiration. Begavet med særlige evner, som kan lede andre.

Original og idealistisk. Hvis man skulle sætte en persontype på er det tætteste man kommer; Magikeren. Andre ord kunne være: mystikeren, drømmeren, den upraktiske visionær.

11 er en af de mest besværlige vibrationer, fordi kravet til høj standard er konstant. Du skal lære tålmodighed og på samme tid være i stand til at tage hurtige beslutninger. Søg efter balance mellem det materielle, fysiske liv og det inspiratoriske, åndelige liv, som ligger til grund for din selvforståelse. Du er original og kreativ og kan blive en inspiratorisk taler. Begavet med særlige evner, som kan lede andre. Original og idealistisk.

En 11’r lever i 2 verdener. Vores og den anden – den ukendte. En 11’rs energier er: Fremsynethed, den 6. sans, kreativitet, skarpsindig, inspiration og intensitet. Det står i 11érens magt at give en åbenbaring til verden. 11éren har sædvaneligvis kun meget lidt respekt for tid, sted og aftaler, da de lever på et højere eksistensplan, hvor der eksistere en rytme, der er helt forskellig fra vor. 11éren er som regel ret upraktisk som livsledsager, for de er, og opfører sig som, mestre, budbringere, talsmænd for de højere kræfter.

Som en ellever, kan du trække på de kosmiske kræfter til inspiration og hjælp i at opnå oplysning og endog kosmisk bevidsthed. Dine udtalte intuitive evner, kan lede dit originale, opfindsomme og kreative sind. Da du sandsynligvis vil blive leder på en eller anden måde, skal du bruge disse højere vibrationer klogt. Sand mesterskab er tjeneste.

Hvis du er en negativ ellever, bruger du din kraft skadeligt, hvilket vil arbejde til skade for dig selv ved at skabe negativ karma. Du kan være uretfærdig, forudindtaget og heftig og du burde tage dig i agt for skjulte farer. Imidlertid kan du forløse dig selv gennem velgørenhedsarbejde. Fare for fanatisme og magtmisbrug.

Numerologi
Betydning tal nr. 11

Tal nr. 11 er i numerologi karakteriseret ud fra persontypen Magikeren og benyttes til fortolkning af hvilke energier, der er tilknyttet din person ud fra, hvordan det er repræsenteret i din numerologiske profil, dit numeroskop. Således er betydningen af tal nr. 11 afhængig af om det er dit tal for livslektie, motivation, etc.

Hvordan tal nr. 11 optræder i din numerologiske profil finder du ud af ved at udregne dit numeroskop. Herunder kan du læse hvilken betydning tal nr 11 har afhængig af hvor det optræder i dit numeroskop og hvor ofte tallet optræder.

Dit NumeroskopUDREGN NUMEROSKOP

 

Tallets
tre aspekter

Tallet 11’s konstruktive aspekter: Intuition, åbenbaring, idealisme, poetisk, præsteskab, evangelisk, martyrium, spiritualitet.

Tallet 11’s negative aspekter: Fanatisme, formålsløshed, nærighed, dovenskab, overlegenhed.

Tallet 11’s destruktive aspekter: Gnieragtig, djævelskab, uærlighed, fornedrelse.

NÅR Dit Livslektie
tal er 11

Indledningsvis er det vigtigt at du gør dig selv bekendt med hvad det betyder at have et Mestertal i sin numerologiske profil. I numerologi antages at personer hvis numerologiske profil indeholder Mestertal, er “gamle sjæle”, hvis erfaringer har gjort dem egnede til at være ledere og mestre. Der er således tale om tal af stor styrke og vigtighed.

Og når du indeholder et Mestertal antages dette at være udtryk for at du har levet i  i mange reinkarnationer og opnået en hel del erfaringer – de er om man så må sige gamle sjæle og rummer derfor latent i sig en ufattelig viden om alt det de har tilegnet sig i deres forrige reinkarnationer af evner og færdigheder.

Du kom ind i en enestående og afprøvende inkarnation. Du skal praktisere “elsk din næste som dig selv”, og bruge dette som fundament. Din stærke intuition er af værdi for at opnå visdom og inspiration. 11 er en af de mest besværlige vibrationer, fordi kravet til høj standard er konstant.

Du skal lære tålmodighed og på samme tid være i stand til at tage hurtige beslutninger. Søg efter balance mellem det materielle, fysiske liv og det inspiratoriske, åndelige liv, som ligger til grund for din selvforståelse.

Du kan opnå succes inden for videnskab, fordi alle nye opfindelser og opdagelser som laserstrålen, forskning i anti-tyngdefelter, kirlian fotografi eller ethvert andet område inden for elektronik appellerer til dig. Du kan vælge at blive astronom eller astrolog, efterforsker af eller fortolker af religiøse skrifter. Du kan blive underviser eller forfatter inden for filosofi.

Du er original og kreativ og kan blive en inspiratorisk taler. 11 er et esoterisk mestertal af åndelig vigtighed. Det skænker mod, kraft og talenter med stærke følelser til gode lederevner. Du må ikke lade denne kraft gå dig til hovedet, da berømmelse og beundring er sandsynlig. Indse i stedet at sandt mesterskab er at tjene andre.

Du kan have valgt at leve dit liv som 2’er, da 11 kan reduceres yderligere til 2. Hvis dette er tilfældet, giver det andre aspekter, som du kan være under indflydelse af:

Du er her for at lære at blive god til at omgås folk. Du er en god sælger, mere overtalende end magtfuld. Du er en støtte for dem, der har lederrollen, hjælper dem til at finde deres mål i livet og forbliver i baggrunden, hvis det er nødvendigt. Denne kvalitet kan blive en hjælp til dig i forretningsanliggender, fordi dem, som har fortjeneste af dine talenter til gengæld vil hjælpe dig til at gøre brug af dine evner.

I forbindelse med samarbejde og grupper vil du komme i berøring med den lære, du kom for at lære i dette liv. Succes er derved meget sandsynlig. Du skal bekymre dig om andre og bringe mennesker sammen på grundlag af fælles årsager. Forskellige professioner er åbne for dig, efterhånden som du lærer at tilpasse dig de ting, som skal gøres. Du kunne vælge en karriere inden for økonomi, musik, medicin, religion eller statistiske analyser og efterforskning.

NÅR Dit indtrykstal
(Konsonanttal) er 11

Du er en inspiration for andre, som i dig ser et forfinet og kunstnerisk geni, der bevæger hele deres sjæl. Den eksperimenterende kunst er din foretrukne, og du synes at kunne sammenfatte usædvanlige og fornyende teknikker. Anerkendelse og berømmelse kan meget vel være skænket dig pga. kunstneriske eller humanitære bestræbelser.

Du virker til at være den visionære, som tror på ens muligheder for alle, uanset køn, race, tro eller farve. Din idealisme kan degenerere til egoisme, hvorved dine mange talenter spildes eller ligger brak. Din bevidsthed søger da usundt afløb for dets genialitet, og dette kan gøre dig berygtet. Du udståler at du er en erfaren sjæl, der igennem mange reinkarnationer har opnået stor visdom og selvindsigt.

Du kan have valgt at leve dit liv som 2’er, da 11 kan reduceres yderligere til 2. Hvis dette er tilfældet, giver det andre aspekter, som du kan være under indflydelse af. Hvis du lever dit liv som 2’er kan andres indtryk af dig være præget af følgende:

NÅR Dit indtrykstal
(Konsonanttal) er 2

Du fremtræder stille og beskeden, synes at behøve fredfyldte omgivelser, hvor du lever. Du kan forekomme hysterisk med detaljer. Ryddelighed og renlighed er også væsentlige for dig. I stedet for at gøre en stor entre foretrækker du at forblive i baggrunden, at arbejde bag kulisserne eller at arbejde i samarbejde med andre. Du er tiltrækkende overfor det andet køn. Dette er delvist pga. dine ønsker om kammeratskab og harmoni, som bevæger dig til at forkæle andre.

Du kan ikke lide at være alene. Du kan fremtræde som rastløs og utilfreds med betingelserne pga. den mentale balancegang, som du udøver i enhver situation. Du kan have svært ved at tage beslutninger, fordi begge sider er så klare for dig. Lejlighedsvis kan du udvise temperament og bruge skarpe ord. Du klæder dig pænt og lidet iøjnefaldende.

Livsperioder for tallet 11

Din første livsperiode er
karakteriseret ved 11 tallet

– Dette betyder at du i de tidlige år af dit liv er under påvirkning af vibrationerne fra 11 tallet. Og da de vibrationer som 11 tallet indeholder er troen på dig selv og egne vil dette give sig til udslag på følgende måde: Dette mesternummer er generelt ikke opnåligt af en meget ung person og det er sædvanligvis bedst at betragte dette som en livsperiode påvirket af 2 tallet.

Som ung voksen kan det være at du finder dig tiltrukket af spirituelle anliggender og idealisme. Faktisk er du i denne periode tilboejelig til at opfoere dig som idealist, imens du måske studerer religion, metafysik eller filosofi. At saettte sig beskedne mål i denne periode vil tjene dig bedst, siden agressivitet vil resultere i problemer med stress og med nerverne.

Din anden livsperiode er
karakteriseret ved 11 tallet

– Dette betyder at du i de produktive år af dit liv er under påvirkning af vibrationerne fra 11 tallet. Og da de vibrationer som 11 tallet indeholder er troen på dig selv vil dette give sig til udslag på følgende måde: I de produktive aar vil 11 tallets påvirkning tjene dig bedst i en spirituelt bestraebelse af enhver slags. Det kan vaere at du oplever at du er en smule ude af beroering med foretningsverdene.

Hvis dit liv har vaeret materielt ind til nu, kan denne periode vaere aarsag til at du skifter focus. Hvis du har tilboejeligheder til at ville vaere lærer, at heale, at hoejne moralen hos nogle vil dette vaere perioden hvor ophoejede mål som disse kan begynde at baere frugt. Denne periode kan vaere haard hvis du befinder dig under pres og stress. Nervoese spaendinger kan ogsaa vaere et periodisk problem.

Din tredie livsperiode er
karakteriseret ved 11 tallet

– Dette betyder at du i de senere år af dit liv er under påvirkning af vibrationerne fra 11 tallet. Og da de vibrationer som 11 tallet indeholder er troen vil dette give sig til udslag på følgende måde: Ved pensionen eller i det mindste i den senere aar vil 11 tallest vibrationer dirigerer dig hen imod en mere spirituel adfaerd.

I disse aar vil du vaere i stand til at finde mere tid til studeren og reflektion, udvidelse af dit sind og udvide din måde at taenke på. Dette skift i focus kan meget vel skubbe dig ind i en mere spirituel måde at taenke på og vil samtidig vise dig en vej definitivt vaek fra den materielle side af livet. For en person der afvser ideen om spiritualitet vil det formentlig give mere mening at laese 2 tallets påvirkning i de senere år.

1 2 3 4
5 6 7 8
9 11 22 888
Klassiske
Læs mere
Indtryk
Læs mere
Motivation
Læs mere
Livslektie
Læs mere
Fødselsdag
Læs mere
Udtryk
Læs mere
Pythagoras
Læs mere
Livsperiode
Læs mere