1 2 3 4
5 6 7 8
9 11 22 888
Klassiske
Læs mere
Indtryk
Læs mere
Motivation
Læs mere
Livslektie
Læs mere
Fødselsdag
Læs mere
Udtryk
Læs mere
Pythagoras
Læs mere
Livsperiode
Læs mere

dine tre livsperioder

FORTOLKNING OG BETYDNING

Klik på dine tal
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 22

numerologi-number-01

Livsperioder for tallet 1

Din første livsperiode
er karakteriseret ved 1 tallet

Dette betyder at du i de tidlige år af dit liv er under påvirkning af vibrationerne fra 1 tallet. Og da de vibrationer som 1 tallet indeholder er troen på dig selv og egne ideer, selvstændighed og individuel, uafhængige skabelse vil dette give sig udslag på følgende måde(intern note: som du kan se har jeg slettet det ‚måske‘ oprindeligt indsat): Originalitet og kreativitet vil vise sig hurtigt og fortsætte perioden igennem. Du opnår tidligt evnen til at føre an, men når det kommer til at lære at følge andre og indordne sig kan der opstå problemer. Du har tidligt en god selvforståelse, individualitet og selvtillid, der altsammen kan hjælpe dig til at opnå succes tidligt i livet. Du vil formentlig være aggressiv i dine tidlige karrierevalg og frygtløs springe ud i udfordringerne.

Din anden livsperiode
er karakteriseret ved 1 tallet

Dette betyder at du i de produktive år af dit liv er under påvirkning af vibrationerne fra 1 tallet. Og da de vibrationer som 1 tallet indeholder er troen på dig selv og egne ideer, selvstændighed og individuel, uafhængige skabelse vil dette give sig udslag på følgende måde: I denne periode vil du besidde mere energi, motivation og beslutsomhed takke vaere den foerste livsperiode. Hvis der er andre indikatorer på at du vil goere at det vil lykkes dig med hensyn til dine forretninger, vil denne livsperiode vaere tiden til at skubbe dig i netop denne retningen. Din adfaerd er nu i stor grad uafhaengig og dine leder evner er tydelige. Potentielle faldgrubber for dig i denne periode vil vaere at miste kontrollen over egoet og at der måske til tider vil blive vist mangel på taalmodighed fra din side af.

Din tredie livsperiode
er karakteriseret ved 1 tallet

Dette betyder at du i de senere år af dit liv er under påvirkning af vibrationerne fra 1 tallet. Og da de vibrationer som 1 tallet indeholder er troen på dig selv og egne ideer, selvstændighed og individuel, uafhængige skabelse vil dette give sig udslag på følgende måde: Nye udfordringer vil hoejest sandsynlig fortsaette med at komme, selv i de senere aar. I denne periode vil du kunne opnaa at få den anderkendelse, som du ikke fik tidligere. Dette kan betyde at det vil blive svaert bare at laene sig tilbage og tag det roligt. En 1 tals livsperiode lader sig ikke bruge til tidlig pensionering eller tilbagetraekkelse og fritids aktiviteter. Faktisk, kan denne periode blive den mest aktive tid i dit liv.

numerologi-number-02

Livsperioder for tallet 2

Din første livsperiode
er karakteriseret ved 2 tallet

Dette betyder at du i de tidlige år af dit liv er under påvirkning af vibrationerne fra 2 tallet. Og da de vibrationer som 2 tallet indeholder er XXX vil dette give sig til udslag på følgende måde: Denne periode er en svaer livsperiode for et ungt barn, siden det antydes at foelser kan komme til at fylde overordentlig meget og foelsomhed overfor mange ting kan vaere tilstede. Paa den positive side kan en saadan påvirkning vaere en stoette for at udvikle enhver form for kunstnerisk talent. Denne livsperiodse kan vaere en periode hvor du vil blive afkreavet at vaer hjaelpfuld, stoettende, og generelt mere villig til at tilpasse dig. En tendens til at have emotionelle reaktioner på problemer og konfrontationer kan komme til at foelge dig ind i den tidlige voksen periode.

Din anden livsperiode
er karakteriseret ved 2 tallet

Dette betyder at du i de produktive år af dit liv er under påvirkning af vibrationerne fra 2 tallet. Og da de vibrationer som 2 tallet indeholder er troen på dig selv XXX vil dette give sig udslag på følgende måde: Dette antyder at du vil drage fordel af din evne til at arbejde sammen med andre i harmoni og samarbejde. I disse aar vil dine evner anvendet indenfor diplomati og maegling blive tydelige. Andres forretninger og success vil kunne blive noelgen til din egen forfremmelse. At forcerer og pressse på med din egen dagsorden kommer ikke til at fungerer saa godt nu. Tvaertimod er der behov for at kontrollere hyperaktive følelser som kan opstaa fra tid til anden.

Din tredie livsperiode
er karakteriseret ved 2 tallet

Dette betyder at du i de senere år af dit liv er under påvirkning af vibrationerne fra 2 tallet. Og da de vibrationer som 2 tallet indeholder er troen XXX vil dette give sig til udslag på følgende måde: Livsperiode påvirket af tallet 2 i de senere aar lover for en god pensionerings tid med mange venner og muligheder. Paavirkningen af 2 tallet i denne tid vil have at goere med din evne til at bringe dissse forskellige meninger og ideer sammen. Venner og familie, og specialt naere forhold er det vigitgste for din lykke nu. At have naere forbindelser er vitalt for dit helbred og velvaere i dine senere aar.

numerologi-number-03-1

Livsperioder for tallet 3

Din første livsperiode
er karakteriseret ved 3 tallet

Dette betyder at du i de tidlige år af dit liv er under påvirkning af vibrationerne fra 3 tallet. Og da de vibrationer som 3 tallet indeholder er troen på dig selv og egne vil dette give sig til udslag på følgende måde: Denne periode er en straalende livsperiode for et ungt menneske på grund af dets tendens til udviklingen af din udtryksmåde. Et hvert talent du måtte have med hensyn til kreative eller kunstneriske bestraebelser vil blive opmuntret i loebet af denne periode. Foelelsesudtryk vil vaere staerke og hyperaktive tendenser kan forekomme. Det vil falde dig let at få venner og at nyede sociale interaktioner eller samvær. Nyd livet – det er denne livsperiodes melodi. Men vaer forsigtig ikke at sprede dine aktiviteter i en saadan grad at det  ikke kommer til at lykkes for dig naar det gaelder at goere fremskridt med noget.

Din anden livsperiode
er karakteriseret ved 3 tallet

Dette betyder at du i de produktive år af dit liv er under påvirkning af vibrationerne fra 3 tallet. Og da de vibrationer som 3 tallet indeholder er troen på dig selv vil dette give sig til udslag på følgende måde: Denne periode har tendens til at blive en meget behagelig, sorgloes og kreativ tid i dit liv. At vaere original og anvende dine talenter for kreative udtryk vil vaere befordrende for din karierre og dit liv generelt. Hvis der er en faldgrube i loebet af denne tid vil det vaere at du har tendens til at blive for optimistisk og ekstravagant, og at du spreder dine talenter for meget. Gennem alt dette er det ogsaa en periode der byder på megen lykke til gaengaeld for et minimun af plaelaegning og koncentration.

Din tredie livsperiode
er karakteriseret ved 3 tallet

Dette betyder at du i de senere år af dit liv er under påvirkning af vibrationerne fra 3 tallet. Og da de vibrationer som 3 tallet indeholder er troen vil dette give sig til udslag på følgende måde: En 3 tals periode sent i livet antyder et aktivt socialt liv med adskillige hobbier og aktiviteter. Hvis du er en kreativ person kan denne sene livsperiode blive din mest furgtbarer og produktive. Faktisk kan dette vaere den perfekte tid til at skrive den bog du har taenkt på, elleer måske tiden til at lære en ny måde at udtrykke sig på, eller simpelthen bare tiden til at lade din fantasi loebe frit. Nyd det, i denne periode kommer det ikke til at blive forfaerdeligt haardt.

numerologi-number-04

Livsperioder for tallet 4

Din første livsperiode
er karakteriseret ved 4 tallet

Dette betyder at du i de tidlige år af dit liv er under påvirkning af vibrationerne fra 4 tallet. Og da de vibrationer som 4 tallet indeholder er troen på dig selv og egne vil dette give sig til udslag på følgende måde: Livsperioden 4 er ikke saerlig sjov for et ungt menneske. Den antyder at indlaering er svaert eller at kravene du har fået til at lære er strenge og tyngende for dig. Nu er du noed til at bygge et solidt fundament siden udfordringen her handler om at lære praktisk arbejde, orden, og rutiner. Ofte kan denne periode antyde at man vokser op med begreansede resourcer eller restriktioner af en slags. Kravene sat i denne periode vil ofte saette scenen for ssenere succes. Du er noed til at soerge for at forberede dig på at starte din karriere i dit tidlige voksenliv.

Din anden livsperiode
er karakteriseret ved 4 tallet

Dette betyder at du i de produktive år af dit liv er under påvirkning af vibrationerne fra 4 tallet. Og da de vibrationer som 4 tallet indeholder er troen på dig selv vil dette give sig til udslag på følgende måde: I denne periode er det tid til at opbygge og udvikle ideer til noget man kan tage og foele på. Nu er det tid til at du bliver mere af en   bygningsmester, bedre til at organisere, og måske endda en mere stabli og sikker person. Dine vurderinger og beslutninger har tendens til at blive mere konservative og praktiske, og de er baseret på omhyggelig, mere betaenksom og alvorlig planlaegning. Du vil vaere tilboelelig ti at vaere serioes med hensyn til dit arbejde og vil måske ogsaa hellige mere tid til det. Vaer forsigtig ikke at blive arbejdsnarkoman. Med 4 tallets påvirkning på denne livsperiode må du konstant minde dig selv om at tage tid til ogsaa at dufte til roserne!

Din tredie livsperiode
er karakteriseret ved 4 tallet

Dette betyder at du i de senere år af dit liv er under påvirkning af vibrationerne fra 4 tallet. Og da de vibrationer som 4 tallet indeholder er troen vil dette give sig til udslag på følgende måde: 4 tallet i den tredie livsperiode antyder en periode der i hojere grad er karakteriseret af arbejde end af pensionering og tilbagetraekning. Ligegyldigt om det skyldes valg eller noedvendighed, vil du vaere tilboejelig til at slide i det og holde dine jern i ilden meget laengre end de fleste af dine ligemaend. Selv om du skulle treakke dig tilbage, vil du have lyst til at blive ved med at arbejde med hobbier og bibeskaeftigelser lang tid efter at andre har valgt gyngestolen istedet. Hvis du ejer din egen virksomhed, kan det forekomme haardt at acceptere at ting kan fungere uden din konstante naervaerelse og opmaerksomhed.

numerologi-number-05

 Livsperioder for tallet 5

Din første livsperiode
er karakteriseret ved 5 tallet

Dette betyder at du i de tidlige år af dit liv er under påvirkning af vibrationerne fra 5 tallet. Og da de vibrationer som 5 tallet indeholder er troen på dig selv og egne vil dette give sig til udslag på følgende måde: En periode under påvirkning af 5 tallet tidligt i livet kan vaere svaer fordi den ofte mangler den stabillitet og sikkerhed som man måtte oenske. Denne periode byder ofte på forandringer og betoner frihed i tanke og handling. Du vil sandsynligvis konstant vaere på udkig efter noget nyt, noget spaendende, til at stimulere dit ekspansive sind. I loebet af denne tid vil du tage rollen som opdagelsesrejsende og vandringsmand. Om dette er et positivt eller negativt karaktertraek kan kun tiden fortaelle. Under alle omstaendigheder er du styret at nysgerrighed og eventyr. En hvileløs natur.

Din anden livsperiode
er karakteriseret ved 5 tallet

Dette betyder at du i de produktive år af dit liv er under påvirkning af vibrationerne fra 5 tallet. Og da de vibrationer som 5 tallet indeholder er troen på dig selv vil dette give sig til udslag på følgende måde: I denne periode er du parat til at accepterer forandringer, fremskridt, og nye ideer. Samtidig er du hurtig, nogle gange for hurtig, til at dumpe det gamle; gamle jobs, gamle aktiviteter og selv gamle relationer. Nogle gange er dette godt, nogle gange er dette ikke saa godt. Under alle omstaendigheder antyder denne periode at du er mere impulsiv nu og proeven vil vaere at se om du kan haandterer den foroegede frihed, som du foeler, med konstruktive bedoemmelser. Hvis det forholder sig saaledes, vil du opdage at dette er en periode som kan og boer producere usaedvanlige resultater.

Din tredie livsperiode
er karakteriseret ved 5 tallet

Dette betyder at du i de senere år af dit liv er under påvirkning af vibrationerne fra 5 tallet. Og da de vibrationer som 5 tallet indeholder er troen vil dette give sig til udslag på følgende måde: Med 5 tallet i din tredie livsperiode må du vaere forberedt på en uendelig raekke af eventyr og omfattende rejser lige saa lang tid som resourcerne raekker. Mange med en sen 5 tals periode vaelger at fortsaette med at arbejde på grund af den fornemmesle for frihed der findes i deres bestraebelser nu; saa laenge arbejdet ikke er kedeligt eller rutine, er der ingen grund til at forlade det. Denne påvirkning vil blive ved med at sende dig ud i verden for at finde nye udfordringer og proeve nye ting. Du vil aldrig vaere for gammel til at lære.

numerologi-number-06

Livsperioder for tallet 6

Din første livsperiode
er karakteriseret ved 6 tallet

Dette betyder at du i de tidlige år af dit liv er under påvirkning af vibrationerne fra 6 tallet. Og da de vibrationer som 6 tallet indeholder er troen på dig selv og egne vil dette give sig til udslag på følgende måde: denne periode fremmaner fremkalder et behov for at at vaere behoevet, og du vil formentlig hjalepe dine foraeldre eller dine broedre, soestre og venner på enhver mulig måde. I nogle tilfaelde, er denne periode, en i hvilken individet er påakraevet, eller på den ene eller anden måde tvunget til, at tage et stoerre ansvar på sig i en tidligere alder end normalt. Generelt er denne tidlige tid i livet maerket af aabenbare forsoeg på at vaere hjalepfuld og enddog opfostre eller opdrage andre. I den tidlige voksenperiode vil der vil der vaere en staerk fornemmelse for ansvar og omsorg.

Din anden livsperiode
er karakteriseret ved 6 tallet

Dette betyder at du i de produktive år af dit liv er under påvirkning af vibrationerne fra 6 tallet. Og da de vibrationer som 6 tallet indeholder er troen på dig selv vil dette give sig til udslag på følgende måde: I loebet af disse aar vil du opdage at du foerst kommer i gang efter at du har foretaget de personlige offre,der er noedvendige for at gavne andre i noed. Det meste af dit liv, i denne periode, vil have tendens til at vaere centreret omkring dit hjem og familie. Dette er ikke en periode velegnet til dramatisk berigelse fordi du har tendens til at vaere mere uselvisk og mindre kraevende med hensyn til personlige beloenninger. Du vil have muligheder som idealist, maelger, og eventuelt som en leder i dit naersamfund. Focus i denne periode vil vaere på til familie og huslige anliggender.

Din tredie livsperiode
er karakteriseret ved 6 tallet

Dette betyder at du i de senere år af dit liv er under påvirkning af vibrationerne fra 6 tallet. Og da de vibrationer som 6 tallet indeholder er troen vil dette give sig til udslag på følgende måde: Denne påvirkning sent i livet tegner saedvanligvis på en glad og tilfreds tid. Den antyder samtidig en tendens til at du vil accepterer ansvar og tilbyde en hjaelpende haand til dem omkring dig. Du vi formentlig ikke vaere alene i dine senere aar siden der sandsynligvis vil blive lagt megen vaegt på familie og huslige anliggender i loebet af denne tid. Faktisk, kan det vaere at du kommer til at hjaelpe eller endda blive ansvarlig for at opfostre et barnebarn eller to.

numerologi-number-07

Livsperioder for tallet 7

Din første livsperiode
er karakteriseret ved 7 tallet

Dette betyder at du i de tidlige år af dit liv er under påvirkning af vibrationerne fra 7 tallet. Og da de vibrationer som 7 tallet indeholder er troen på dig selv og egne vil dette give sig til udslag på følgende måde: I denne periode har du formentlig formemmelsen at du er anderledes end dine kammerater. Du afviser konformitet. Denne periode får dig til at vaere tilboejelig til at soege og absorberer laering som det primaere fokus. Du må forvente at du ikke foeler dig specielt tilrette i dine omgivelser. Din naturlige nysgerrighed og dit spoergelystne sind vil bringe dig vidt omkring i loebet af denne periode.

Din anden livsperiode
er karakteriseret ved 7 tallet

Dette betyder at du i de produktive år af dit liv er under påvirkning af vibrationerne fra 7 tallet. Og da de vibrationer som 7 tallet indeholder er troen på dig selv vil dette give sig til udslag på følgende måde: Denne periode i de produktive aar er fabelagtig for en der forfølger  studier og analyserer indtil deres midtliv. Du vil have tendens til at strabe efter intellektuel vaekst og udvikling og du vil vaere tilboejeig til at vaere i en process med at udvide dine intersseområder. Denne periode er et plus hvis du er engageret indenfor et  akademiske erhverv, men ellers kan fremskridt gaa langsomt. Det vil vaere haardt at tvinge dig selv til at soege nye muligheder, og hvis du goer det vil det formentlig vaer til ingen nytte. måske vil muligheder komme til dig hvis du holder dig parat.

Din tredie livsperiode
er karakteriseret ved 7 tallet

Dette betyder at du i de senere år af dit liv er under påvirkning af vibrationerne fra 7 tallet. Og da de vibrationer som 7 tallet indeholder er troen vil dette give sig til udslag på følgende måde: Naar denne periode finder sted senere i livet vil du formentlig finde dig selv engageret i studier som aldrig foer. I denne periode vil du opdage at du skriver mere, du engagere dig i en eller anden form for forskning, eller vover dig i lag med nye og interessante emner. Dette er ikke en saerlig social periode og faktisk er der bekymringer med hensyn til at du kan blive mere og mere isoleret. men husk isolation vaelger du ogsaa selv.

numerologi-number-08

Livsperioder for tallet 8

Din første livsperiode
er karakteriseret ved 8 tallet

Dette betyder at du i de tidlige år af dit liv er under påvirkning af vibrationerne fra 8 tallet. Og da de vibrationer som 8 tallet indeholder er troen på dig selv og egne vil dette give sig til udslag på følgende måde: En saadan periode tidligt i dit liv betoner det praktiske og det materielle. Denne periode biver formentlig ikke den bedste barndomsoplevelse siden den har tilboelelighed til at oege betydningen af materiel success i en upassende alder. For den mindre velhavende, kan der vaere for megen interesse i at opnaa materielle mål. Men denne periode kan ogsaa have sine positive sider siden den forbereder en relativ ung person til financiel og materiel succes.  Det kan være at du går ind i forretningsanliggender tidligt i livet med med de nødvendige værktoejer til at lykkedes.

Din anden livsperiode
er karakteriseret ved 8 tallet

Dette betyder at du i de produktive år af dit liv er under påvirkning af vibrationerne fra 8 tallet. Og da de vibrationer som 8 tallet indeholder er troen på dig selv vil dette give sig til udslag på følgende måde: Denne periode kan skubbe dig op på et success niveau som ikke ellers ville have vaeret opnaaet. Denne periode betegner en tid hvor dit talent, din autoritet og generelle forretnings faerdigheder kommer i forgrunden. Du har brug for at saette dine mål hoejt og goere alt med store haandbevaegelser. Hvis du har iboende evner for management vil denne periode acellererer din evner og i sidste ende dine resultater.

Din tredie livsperiode
er karakteriseret ved 8 tallet

Dette betyder at du i de senere år af dit liv er under påvirkning af vibrationerne fra 8 tallet. Og da de vibrationer som 8 tallet indeholder er troen vil dette give sig til udslag på følgende måde: Denne periode antyder at dine stoerste bedrifter er på vej til at blive til virkelighed. Hvis alt hvad du har manglet foer var god management, kan tiden nu vaere tiden til at straale. I pensionerings perioden vil du finde dig selv dybt involveret i klubber, organisaitoner og måske ogsaa regeringsmaessige sammenhaeng. Dit bidrag til disse kan vaere vigtigt for din foelelse af fuldbyrdelse og for dit sociale liv.

numerologi-number-09

Livsperioder for tallet 9

Din første livsperiode
er karakteriseret ved 9 tallet

Dette betyder at du i de tidlige år af dit liv er under påvirkning af vibrationerne fra 9 tallet. Og da de vibrationer som 9 tallet indeholder er troen på dig selv og egne vil dette give sig til udslag på følgende måde: Denne periode kan vaer svaer for et ungt menneske fordi saa meget er forventet af dem i forbindelse med at foele medfoelelse og tolerance. Ungdomsårene er af natur selviske aar og denne periode undertrykker fornemmelsen af at være opslugt af sig selv. Selvom opdragelse under denne påvirkning kan vise sig at vaere til hjaelp i fremtiden, bringer denne periode ofte en foelelse af at vaere ensom, ikke vaerdsat og usikker på sig selv. 9 tallets lektie her er at livet er universelt i modsaetning til personligt, og saaledes, vil dem med denne tidlige livsperiode have fået et forspring.

Din anden livsperiode
er karakteriseret ved 9 tallet

Dette betyder at du i de produktive år af dit liv er under påvirkning af vibrationerne fra 9 tallet. Og da de vibrationer som 9 tallet indeholder er troen på dig selv vil dette give sig til udslag på følgende måde: Med en påvirkning af 9 tallet i de produktive aar vil du finde dig selv blive mere humanitaer. Du vil finde det lettere at udtrykke medfoelesle, sympati, forstaaelse og tolerance mens du befinder dig i denne periode. Dette kan vaere en foelelsesmaessig cyklus og af betydning for din personlige vaekst. Du vil formentlig skulle baere over med skuffelser og hindringer, men potentialet for fremgang er betydeligt i denne periode.

Din tredie livsperiode
er karakteriseret ved 9 tallet

Dette betyder at du i de senere år af dit liv er under påvirkning af vibrationerne fra 9 tallet. Og da de vibrationer som 9 tallet indeholder er troen vil dette give sig til udslag på følgende måde: Denne periode betegner generelt et ordnet og lykkeligt liv. Du er tilboejelig til at have positive følelser overfor verden, og du har i hoejere grad lyst til at dele dine oplevelser. Det kan vaere at du engagerer dig i adskillige positive arbejdsopgaver der gavner menneskeheden eller blot nogle få traengende sjaele i din umiddelbare omgivelse. Tallet 9‘s lektie er at lære at give uden at forvente at få noget tilbage. Hvis du har laert dette allerede, kan denne periode meget vel blive den bedste del af dit liv.

numerologi-number-11

Livsperioder for tallet 11

Din første livsperiode
er karakteriseret ved 11 tallet

Dette betyder at du i de tidlige år af dit liv er under påvirkning af vibrationerne fra 11 tallet. Og da de vibrationer som 11 tallet indeholder er troen på dig selv og egne vil dette give sig til udslag på følgende måde: Dette mesternummer er  generelt ikke opnaaeligt af en meget ung person og det er saedvanligvis bedst at betragte dette som en livsperiode påvirket af 2 tallet. Som ung voksen, kan det være at du finder dig tiltrukket af spirituelle anliggender og idealisme. Faktisk er du i denne periode tilboejelig til at opfoere dig som idealist, imens du måske studerer religion, metafysik eller filosofi. At saettte sig beskedne mål i denne periode vil tjene dig bedst, siden agressivitet vil resultere i problemer med stress og med nerverne.

Din anden livsperiode
er karakteriseret ved 11 tallet

Dette betyder at du i de produktive år af dit liv er under påvirkning af vibrationerne fra 11 tallet. Og da de vibrationer som 11 tallet indeholder er troen på dig selv vil dette give sig til udslag på følgende måde: I de produktive aar vil 11 tallets påvirkning tjene dig bedst i en spirituelt bestraebelse af enhver slags. Det kan vaere at du oplever at du er en smule ude af beroering med foretningsverdene. Hvis dit liv har vaeret materielt ind til nu, kan denne periode vaere aarsag til at du skifter focus. Hvis du har tilboejeligheder til at ville vaere lærer, at heale, at hoejne moralen hos nogle vil dette vaere perioden hvor ophoejede mål som disse kan begynde at baere frugt. Denne periode kan vaere haard hvis du befinder dig under pres og stress. Nervoese spaendinger kan ogsaa vaere et periodisk problem.

Din tredie livsperiode
er karakteriseret ved 11 tallet

Dette betyder at du i de senere år af dit liv er under påvirkning af vibrationerne fra 11 tallet. Og da de vibrationer som 11 tallet indeholder er troen vil dette give sig til udslag på følgende måde: Ved pensionen eller i det mindste i den senere aar vil 11 tallest vibrationer dirigerer dig hen imod en mere spirituel adfaerd. I disse aar vil du vaere i stand til at finde mere tid til studeren og reflektion, udvidelse af dit sind og udvide din måde at taenke på. Dette skift i focus kan meget vel skubbe dig ind i en mere spirituel måde at taenke på og vil samtidig vise dig en vej definitivt vaek fra den materielle side af livet. For en person der afviser ideen om spiritualitet vil det formentlig give mere mening at læse  2 tallets påvirkning i de senere år.

numerologi-number-22

Livsperiode 22

Din første livsperiode er karakteriseret ved 22 tallet – Dette betyder at du i de tidlige år af dit liv er under påvirkning af vibrationerne fra 22 tallet. Og da de vibrationer som 22 tallet indeholder er troen på dig selv og egne vil dette give sig til udslag på følgende måde:

Der er ingen tidlig 22 tals livsperiode
eftersom der ikke er en 22 ende måned.
Din anden livsperiode
er karakteriseret ved 22 tallet

Dette betyder at du i de produktive år af dit liv er under påvirkning af vibrationerne fra 22 tallet. Og da de vibrationer som 22 tallet indeholder er troen på dig selv vil dette give sig til udslag på følgende måde: Denne periode vil kunne virke meget befordrende på din fremgang. Hvis du  er tilstrækkeligt forberedt og ordentligt udstyret, kan du i denne periode finde dig selv med ansvaret for store projekter, du vil udrette vældig store præstationer, og du funktionerer eller stræber for en plads på toppen. Nummer 22 er mester byggeren. At du bliver påvirket af 22 tallets vibrationer i perioden goer dig ikke noedvendigvis til en mester bygger, men perioden fremmaner den stroem  af begivenheder der med sikkerhed vil give dig fart på hen ad vejen mod succes. Dette er en tid hvor du skal foelge dine fornemmelser samtidig med at du påtager dig stoerrere ansvar and udnytter muligheder. Hold nerver og følelser under kontrol eftersom disse kan blive et problem  i denne periode.

Din tredie livsperiode
er karakteriseret ved 22 tallet

Dette betyder at du i de senere år af dit liv er under påvirkning af vibrationerne fra 22 tallet. Og da de vibrationer som 22 tallet indeholder er troen vil dette give sig til udslag på følgende måde: Mange med denne 22 tals periode sent i livet går aldrig på pension. Hvis de goer det er tilbagetrækningen aldrig udelukkende udfyldt af fritid. Kraftfuld energi vil holde dig igang. Denne periode kan meget vel blive din mest fuldbyrdede eftersom arrangementer vil forberede dig på store projekter og vigtige bedrifter. Hold dig beskaefitget i disse aar og vig ikke tilbage for deltagelse på livets scene.

 

Din tre tal for dine tre livsperioder

FORTOLKNING OG BETYDNING

Klik på dine tal
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 22

 

NUMEROLOGI – TALLENES BETYDNING

Tal er i numerologi knyttet til en fast karakteristik, typisk repræsenteret ved en persontype – fx. tal nr. 1 er persontype Individet, tal nr. 2 er persontype Partneren, etc. Når numerologien fortolker hvilke energier de enkelte tal bidrager med til din person, sker dette ud fra hvordan det enkelte tal er repræsenteret i din numerologiske profil, dit numeroskop. Således er fortolkningen og betydningen af de enkelte tal, afhængig af om det er dit tal for livslektie, motivation, etc.

Læs om numerologi på NetSpirit

1 2 3 4
5 6 7 8
9 11 22 888
Klassiske
Læs mere
Indtryk
Læs mere
Motivation
Læs mere
Livslektie
Læs mere
Fødselsdag
Læs mere
Udtryk
Læs mere
Pythagoras
Læs mere
Livsperiode
Læs mere