Enneagramtest – Quick test

Igennem enneagram testen kan du se hvordan din score fordeler sig på de ni enneagramtyper. Du har med stor sandsynlighed stærke motiver fra de tre typer, som du scorer højest på. Quick testen giver via 45 spørgsmål et rigtig godt billede af hvilke enneagram typer du scorer højest på. Vil du have et endnu mere nuanceret resultat så tag den komplette enneagram test med 135 spørgsmål.

enneagram-crowd-01

1. Jeg har altid svært ved at aflevere noget, som ikke er helt perfekt.
Ja Nogle gange Nej
2. Jeg er ikke tilfreds med en opgave før den er helt perfekt udført.
Ja Nogle gange Nej
3. Det er vigtigt at levere godt håndværk, selv om det tager ekstra tid at gennemføre.
Ja I mindre grad Nej
4. Jeg har oplevet, at folk synes, at jeg er for perfektionistisk, ordentligt og korrekt.
Ja I mindre grad Nej
5. Jeg fungerer bedst i et struktureret arbejdsmiljø, med klare mål og høje standarder.
Ja I mindre grad Nej
6. Jeg har tit været optaget af at gøre tingene behagelige for andre.
Ja I mindre grad Nej
7. Jeg har et særligt talent for at skabe god harmoni, så ingen føler sig udenfor.
Ja I mindre grad Nej
8. Jeg har tendens til at tie frem for at tale i uoverensstemmelser.
Ja I mindre grad Nej
9. Det er meget vigtigt for mig at være til gavn og tage mig af andres behov.
I høj grad I mindre grad Nej
10. Jeg genkender mig selv i ordene: Relationsskabende, omsorgsfuld, hjælpsom, uselvisk.
Ja, i høj grad Ja, i mindre grad Nej, det lyder ikke som en beskrivelse af min person
11. Jeg er overbevidst om at jeg har udholdenhed ud over det almindelige.
Ja, i høj grad Ja, i mindre grad Nej
12. Jeg har fokuseret på mål og gjort hvad der skulle til for at nå dem.
Ja, i høj grad Ja, i mindre grad Nej
13. Jeg foretrækker et arbejdsmiljø som er handlingsorienteret, konkurrencepræget, hvor mine resultater er målbare, og hvor effektivt arbejde bliver belønnet.
Ja, i høj grad Ja, i mindre grad Nej
14. Jeg har stræbt efter at skille mig positivt ud fra andre og at blive beundret.
Ja, i høj grad Ja, i mindre grad Nej
15. Jeg motiverer andre ved at overføre min energi og ved at trække det bedste frem i dem.
Ja, i høj grad Ja, i mindre grad Nej
16. Jeg er god til at udtrykke mig kreativt og sætter altid et unik æstetisk præg på det jeg laver.
Ja, i høj grad Ja, i mindre grad Nej
17. Jeg har bemærket, at jeg ofte har virket usædvanlig, endda mærkelig, i andres øjne.
Ja, i høj grad Ja, i mindre grad Nej
18. Det er vigtigt for mig at forstå mine følelser, og hvorfor de er, som de er.
Ja, i høj grad Ja, i mindre grad Nej
19. Jeg holder min hengivenhed tilbage og vil have andre til at komme ind i min verden.
Ja, i høj grad Ja, i mindre grad Nej
20. Jeg kan genkende mig selv som: Følsom, anderledes, unik, selvbevidst, blid, intuitiv, stille, dyb.
Ja, i høj grad Ja, i mindre grad Nej
21. Andre opfatter mig nok som ofte værende distanceret og distræt.
Ja, i høj grad Ja, i mindre grad Nej
22. Jeg er overbevist om at alt kan udtænkes, og at jeg kan udtænke noget, der ikke er udtænkt før.
Ja, i høj grad Ja, i mindre grad Nej
23. Jeg foretrækker et arbejdsmiljø, hvor man kan sidde for sig selv, med plads til fordybelse.
Ja, i høj grad Ja, i mindre grad Nej
24. Jeg foretrækker et liv med få sociale krav.
Ja, i høj grad Ja, i mindre grad Nej
25. Jeg kan genkende mig selv som: behov for ro til at tænke, rart at have en unik viden på et afgrænset område.
Ja, i høj grad Ja, i mindre grad Nej
26. Jeg foretrækker et arbejdsmiljø hvor det at stille konstruktivt kritiske spørgsmål bliver værdsat.
Ja, i høj grad Ja, i mindre grad Nej
27. Jeg har det svært med et omskifteligt arbejdsmiljø, hvor de basale forudsætninger, teorier eller alliancer ændrede sig uden varsel eller forklaring.
Ja, i høj grad Ja, i mindre grad Nej
28. Jeg har stræbt efter at besidde viden, at specialisere mig og at kunne regne alting ud.
Ja, i høj grad Ja, i mindre grad Nej
29. Jeg er god til at tage mine forholdsregler.
Ja, i høj grad Ja, i mindre grad Nej
30. Jeg kan genkende mig selv som: omhyggelig, forsigtig, fremsynet, skarpsindig og undersøgende.
Ja, i høj grad Ja, i mindre grad Nej
31. Jeg bryder mig ikke om at blive begrænset i mine udfoldelsesmuligheder.
Ja, i høj grad Ja, i mindre grad Nej
32. Jeg foretrækker et arbejdsmiljø, der er varieret og spontant.
Ja, i høj grad Ja, i mindre grad Nej
33. Ofte har jeg været så optaget af mine egne projekter, at jeg er blevet isoleret fra andre.
Ja, i høj grad Ja, i mindre grad Nej
34. Jeg er god til at have mange bolde i luften, at være spontan og se nye muligheder.
Ja, i høj grad Ja, i mindre grad Nej
35. Det er vigtigt for mig at opleve nye eventyr, nye mennesker og nye aktiviteter.
Ja, i høj grad Ja, i mindre grad Nej
36. Det er vigtigt for mig at være uafhængig og bestemme over forhold, som har med mig eller mine nære at gøre.
Ja, i høj grad Ja, i mindre grad Nej
37. Jeg foretrækker altid at kunne sige min mening direkte og uden omsvøb frem for at skulle pakke tingene ind i vat.
Ja, i høj grad Ja, i mindre grad Nej
38. Jeg er god til at træffe hurtige beslutninger (også de ubehagelige), skære igennem og være tro overfor mine beslutninger.
Ja, i høj grad Ja, i mindre grad Nej
39. Det er vigtigt for mig, at ingen bestemmer over mit liv.
Ja, i høj grad Ja, i mindre grad Nej
40. Jeg bryder mig ikke om ubeslutsomhed, eller mennesker, der ikke siger tingene ligeud.
Ja, i høj grad Ja, i mindre grad Nej
41. Jeg søger at sikre og opretholde at alle omkring mig er tilfredse.
Ja, i høj grad Ja, i mindre grad Nej
42. Jeg har oplevet, at folk synes, at jeg er for ubeslutsom, at jeg ikke tager parti, at jeg ikke står op for mine meninger, og at jeg i for høj en grad kan være venner med alle.
Ja, i høj grad Ja, i mindre grad Nej
43. Jeg har tendens til at tilsidesætte egne behov for hurtigere at skabe en løsning, som alle kan blive enige om.
Ja, i høj grad Ja, i mindre grad Nej
44. Jeg er ofte ambivalent i forhold til beslutninger: "Er jeg enig eller uenig?" Ser alle sider af spørgsmålet.
Ja, i høj grad Ja, i mindre grad Nej
45. Jeg værdsætter meget at have stabilitet og sikkerhed i mit liv.
Ja, i høj grad Ja, i mindre grad Nej


Type 1 Type 1
Beskrivelse
  Type 4 Type 4
Beskrivelse
  Type 7 Type 7
Beskrivelse
SCORE SCORE SCORE
Type 2 Type 2
Beskrivelse
  Type 5 Type 5
Beskrivelse
  Type 8 Type 8
Beskrivelse
SCORE SCORE SCORE
Type 3 Type 3
Beskrivelse
  Type 6 Type 6
Beskrivelse
  Type 9 Type 9
Beskrivelse
SCORE SCORE SCOREenneagram-crowd-02
NetSpirit’s enneagram test er valideret af eksperter og giver et retvisende billede af din enneagram score. Din score på de ni enneagram personlighedstyper bliver naturligvis mere nøjagtig og nuanceret hvis du tager den komplette enneagram test på 135 spørgsmål, men quick test på 45 spørgsmål giver et rigtig godt billede af hvilke enneagram typer du scorer højest på.

Resultatet er naturligvis kun retvisende hvis du reelt har givet udtryk for hvad du tænker, mener og føler. Du kan sagtens have samme score (høj eller lav) på flere enneagramtyper, men har du været ærlig i dine svar, vil kun en, eller måske to, af typerne have en signifikant højere score end de øvrige.

Internationalt benyttes undertiden Riso-Hudson Enneagram Type Indicator (RHETI) , der består af 144 spørgsmål. Denne enneagram test er udviklet af den amerikanske forfatter Don Richard Riso (1946-2012), der har udgivet adskillige bøger om Enneagrammet.

En anden engelsksproget enneagram test er Integrative Enneagram Questionnaire (IEQ) / Integrative Enneagram Test, fra det Sydafrikanske firma Integrative Enneagram Solutions 9. Her er enneagram testen dog bundet op på en lang række kurser og andre ydelser man kan købe. Denne enneagram test benyttes hovedsagelig af samarbejdspartnere, som via interaktion med firmaet Integrative Enneagram Solutions 9 kan videreformidle deres produkter og ydelser.

 

enneagramtype-01-1

Enneagramtype 1 – Perfektionisten, moralisten, læreren, organisatoren, korsfareren, fornyeren.

For at få oplevelsen af selvværd og selvrespekt (kærlighed), skal du hele tiden opfylde dine egne høje indre idealer og normer. Du skal handle ansvarsfuldt og retfærdigt og skal konstant arbejde på at blive bedre. I denne proces mister du ofte din fleksibilitet, undertrykker naturlige behov og undgår andre med anderledes normer.

Sørger at gøre sig fortjent til kærlighed ved at være perfekt. Er optaget af om tingene gøres rigtigt. Har meget høje standarder for sig selv. Måler sine præstationer i f. t. andre. Tænkning er koncentreret om ‘skulle’ og ‘burde’: Vi skulle have et perfekt ægteskab. Jeg burde have et pletløst omdømme på arbejde. Har et ønske om at være god, og dette tjener som en ledestjerne for konstant forbedring.

Mantra Jeg må være perfekt.
Positive
egenskaber
Ærlighed og ansvarsbevidsthed. Stræben efter det optimale. Hæderlighed (fairness). Retskaffen og flittig. Dybt engageret i at skabe fremskridt.
Udfordringer At forsøge at være fleksibel. At indse at dine normer er anderledes (ikke bedre) end andres. At undgå perfektionisme.
Vigtige
opgaver
Stop din indre kritiske stemme. Accepter dig selv.
Udviklingsvej Forstå at ordene “perfekt” og “korrekt” ikke er en del af naturens orden. Hav medfølelse med dig selv. Anerkend din egen indre kritiker og forsøg at lytte mindre til dens stemme. Giv dig selv mere fritid og brug den til sjov og afslappelse.

 

enneagramtype-02

Enneagramtype 2 – Hjælperen, Vennen, behageren, tjeneren.

Tror at du, for at opnå kærlighed og accept, må stå til rådighed for andre og opfylde deres behov og ønsker. Konsekvensen af dette er, at du er meget fokuseret på venskaber og nære relationer, meget sensitiv overfor andres følelser og at du har tendens til at sætte andres behov i centrum og føle dig forpligtet til at støtte dem i at nå deres mål.

I denne proces undertrykker du ofte dine egne behov og ønsker, for at opretholde et uselvisk image og for at få følelsen af, at være uundværlig. Opnår kærlighed gennem at være hjælpsom. Tager sig af andre menneskers liv. Støtter og glæder dem der står Hjælperen nær. Trives i et job, hvor Hjælperen er “magten bag tronen”, den der sørger for at det hele fungerer. Har naturlige anlæg for at skabe kontakt til andre – viser forskellige sider af sig selv, forskellige selv’er, afhængigt af hvem han/hun er sammen med.

Mantra Jeg må hjælpe andre.
Positive
egenskaber
Meget understøttende i forhold til andre. Skaber et godt følelsesmæssigt klima. Energisk, gavmild, hjælpsom, og fintmærkende.
Udfordringer At finde ud af hvor ofte du sætter andres ønsker og behov i centrum. At lade være med at flygte fra konflikter. At fokusere på dine egne mål og behov.
Vigtige
opgaver
Giv og modtag støtte fra andre i passende mængder. Arbejd på at forøge din evne til at tage egne beslutninger.
Udviklingsvej Læg mærke til dine personlige behov og ønsker. Lær at modtage fra andre. Udvikl uafhængighed og indre selvstyre. Giv dig selv omsorg.

 

enneagramtype-03

Enneagramtype 3 – Udretteren, motivatoren, kamæleonen, rollemodellen, idealet.

Tror at du bliver belønnet og påskønnet for det du gør og ikke for hvem du er. Konsekvensen af denne opfattelse er, at du hele tiden har fokus på opgaver, mål og fremgang. Du er altid i stand til at opretholde et godt image og har en tendens til at skubbe følelser til side.

Ønsker at vinde kærlighed og respekt gennem at præstere og gennem at have det rigtige image. Har meget energi fokuseret på jobbet, hvor Treeren absolut er synlig. Er meget følsom over for personlig status: ønsker at være den første, at føre an, at blive set. Jobbet er det interessante område – følelser lægges til side mens arbejdet gøres. Opretholder et image for at stive sig selv af, for at vide at han/hun er værd at elske.

Mantra Jeg er, hvad jeg gør og må være den bedste.
Positive
egenskaber
Målrettet. Højt præstationsniveau. Selvsikker. Dygtighed, kompetence, begejstring og lederevner.
Udfordringer At sætte knapt så meget fokus på effektivitets – og aktivitetsniveauet. At få øje på, hvor ofte succes i arbejdssituationen er vigtigere for dig end dine følelse. Ikke at negligere dine medarbejderes gode ideer.
Vigtige
opgaver
Vær mere opmærksom på dine relationer og følelser. Sæt tempoet ned.
Udviklingsvej Arbejd langsommere – du når det alligevel. Sæt pris på dine følelser. Forstå at fejltagelser ikke er katastrofer. Indse at kærligheden til mennesker er vigtigere end kærligheden til dit arbejde.
enneagramtype-04

Enneagramtype 4 – Romantikeren, Dramatikeren, kunstneren, æstetikeren, individualisten.

Hvis du er en type 4, har du en fornemmelse af, at et eller andet mangler i dit liv. Dertil kommer, at din indre overbevisning fortæller dig, at du skal være helt speciel og unik, for at opnå anerkendelse, hengivenhed og accept. Derfor prøver du at opnå det ultimative både i forhold til menneskelige relationer og dine egne idealer.

I din søgen efter det fuldkomne (det ideale), føler du det undertiden vanskeligt at bevare roen og at udføre ganske almindelige opgaver. Længes efter kærlighed, efter den sande kærlighed, der engang vil komme. Oplever at græsset er grønnere alle andre steder end der hvor man selv er: det var bedre i fortiden, eller det bliver bedre i fremtiden, engang, når … hvis bare…Har intense følelser, og viser dem gerne. Føler sig ofte anderledes end andre, og kan have tendens til at miste sit selvværd, fordi en sammenligning med andre uværgeligt falder ud til andres fordel.

Mantra Jeg er speciel og forskellig for alle andre.
Positive
egenskaber
Kreative evner. Stor idealisme. Dyb Indfølingsevne. Stærke følelser og sensitivitet.
Udfordringer Ikke at føle dig utilstrækkelig. At påtage dig ganske almindelige arbejdsopgaver. At blive bedre til at stå fast, på trods af dine mange følelser.
Vigtige
opgaver
Sæt pris på nuet. Giv ikke efter for dine følelser, forsøg at bevare overblikket, roen og stabiliteten.
Udviklingsvej Fokuser på det positive i nuet. Anerkend at virkeligheden består af andet end følelser. Sæt pris på de almindelige hverdagsagtige ting. Hold fast i dig selv, på trods af følelsernes styrke og intensitet.

 

enneagramtype-05

Enneagramtype 5 – Tænkeren, udforskeren, iagttageren, opfinderen, eksperten, specialisten.

Du har den opfattelse, at omverdenen kræver for meget og giver for lidt. Denne holdning bevirker, at du lukker af for følelserne, for at beskytte dig mod at blive invaderet af andres krav og følelsesmæssige behov. Du trækker dig ind i dig selv, forsøger at være dig selv nok på alle områder og fokuserer på at gennemtænke og analysere alle situationer. Dette kan føre til, at du isolerer dig og virker meget reserveret.

Trækker sig ind i sig selv når han/hun er sammen med andre mennesker, fordi der er et behov for at være alene for at finde ud af hvad man føler. Kan lide at planlægge og at kende en dagsorden på forhånd – bryder sig ikke om uventede eller uplanlagte begivenheder. Holder af at arbejde alene. Klarhovedet, laver pålidelige analyser som et resultat af evnen til at adskille tanker og følelser. Vil helst være i egne tanker, har kun et lille behov for kontakt.

Mantra Jeg ved ikke nok endnu.
Positive
egenskaber
Store analytiske evner. Overblik i krisesituationer. Rolig og stilfærdig. Informationsstærk, tillids- og fortroligheds skabende. Holder af en enkel livsstil.
Udfordringer Ikke at være for analytisk. Ikke at isolerer dig følelsesmæssigt fra andre. At lade være med at trække dig ind i dig selv.
Vigtige
opgaver
Gør de følelsesmæssige relationer stærkere. Bliv mere engageret i dit eget liv.
Udviklingsvej Opdag følelserne i det øjeblik de viser sig. Bliv i situationen i stedet for at lukke af. Tillad flere mennesker at komme dig nær. Fortæl andre om dig selv og dine følelser. Gå i gang med fysiske aktiviteter.

 

enneagramtype-06

Enneagramtype 6 – Skeptikeren, Realisten, loyalisten, vogteren, problemknuseren.

Du tror at verden er fuld af risici og at den grundlæggende er usikker, derfor er du altid på vagt og stiller spørgsmål ved alt og alle. Du søger at gardere dig på alle niveauer, for at opnå den optimale sikkerhed. Din opmærksomhed er næsten altid rettet mod det, der kan gå galt. Hver gang et faremoment viser sig, vælger du enten at fremprovoker og udfordre risikoen eller at undgå den, ved trække dig tilbage.

Er meget følsomme og noget usikre på fremtiden. Forestiller sig det værste. Er bange for at stole på nogen og så blive svigtet. Har mistro til en rosenrød fremtid, oplever mennesker der har den som naive. Er meget loyale i relationer til mennesker der er tillid til. Mistror autoriteter og kan derfor stille spørgsmål til chefer og lærere for at skabe klarhed over hensigten bag andres handlinger.

Mantra Jeg må være pligtopfyldende og loyal.
Positive
egenskaber
Loyalitet. Forudseende og opmærksom. Kvik, loyal og årvågen. Ved hvad der rører sig, veludviklede intuitive evner.
Udfordringer At lade være med konstant at forestille dig det værste. At holde igen på dit ønske om at opnå den optimale sikkerhed. At forøge tilliden til din egen evne til at gennemskue problemerne.
Vigtige
opgaver
Forsøg at udvikle en større tillid til dig selv og andre. Prøv at handle på trods af usikkerheden og tvivlen.
Udviklingsvej Accepter at livet er usikkert. Find den indre tillid til dig selv og andre. Berolig din indre angst og usikkerhed. Prøv at handle på trods af frygtsomheden. Indse at kamp og flugt er reaktioner på frygt. Bliv din egen indre autoritet.

 

enneagramtype-07

Enneagramtype 7 – Eventyreren, idé skaberen, entusiasten, generalisten, vidunderbarnet.

Hvis du er en type 7, tror du at dine omgivelser vil sætte grænser for dig, derfor forsøger du at undslippe de ubehagelige begrænsninger, ved at fokuserer på alle de muligheder og chancer livet byder på. På grund af denne opfattelse, lægger du megen energi i at få gode ideer, at deltage i interessante aktiviteter og at søge stimulerende oplevelser. Denne adfærd kan bevirke, at du overskrider almindelige normer og bliver mindre god til at overholde aftaler.

Føler sig berettiget til kærlighed og til at andre skal synes godt om ham/hende. Forventer at projekter lykkes. Kærlighed og arbejde skal være eventyr. Ønsker at have et fantastisk liv. Ønsker at undgå kontakt med alt der kan være ubehageligt eller smertefuldt. Er optaget af at planlægge, få ideer, mindre optaget af at føre dem ud i livet. Kan smitte andre med sin entusiasme.

Mantra Jeg er lykkelig og glad.
Positive
egenskaber
Fremtidsorienteret og planlæggende. Ligefrem og charmerende fremtræden. Idérig og positiv, med et optimistisk livssyn.
Udfordringer Ikke så let at blive distraheret og afledt. At beherske din irritation, når der sættes grænser for din opfindsomhed. At opøve mere respekt for andres meninger og holdninger.
Vigtige
opgaver
Overhold indgåede aftaler. Accepter ubehaget ved begrænsninger.
Udviklingsvej Indse begrænsningen i kun at søge det positive. Overhold indgåede aftaler. Lev i nuet – og ikke i dine fremtidsvisioner. Tillad smerten og andre ubehagelige følelser at dukke op.

 

enneagramtype-08

Enneagramtype 8 – Frontkæmperen, klippen, beskytteren, entreprenøren, lederen.

Du har en oplevelse af, at verden er ubarmhjertig, barsk og uretfærdig og at de stærke udnytter de svage. For at beskytte dig mod verdens uretfærdighed og vinde respekt, fremtræder du stærk og magtfuld og hævder din egen sandhed med stor personlig styrke og kraft, samtidigt med at du udviser en enorm livslyst. Med denne adfærd kan du komme til at tilsidesætte og undertrykke andre, påtvinge dem din egen sandhed og skjule dine egne bløde sider og din sårbarhed.

Er optaget af at beskytte andre. Véd, at han/hun er stærk. Udtrykker gerne vrede. Kan lide den sandhed som kommer frem i en kamp. Løfter sig op til positioner hvor der er magt og kontrol. Kan lide at være en autoritet, og at være den der bestemmer reglerne i kærlighed og forretning. Er optaget af tanker om retfærdighed og hævn. Er den der står frem og tager konfrontationen, hvis der er behov for det.

Mantra Jeg må være stærk og usårlig.
Positive
egenskaber
Ædelmodig og ligefrem. Personlig styrke og kraft. Beskyttende og retfærdig. Modig og storsindet. Har stor livsappetit.
Udfordringer Ikke at underkende andres meninger og holdninger. At få øje på din egen sårbarhed. At bremse din egen talestrøm og din “alt eller intet” fremgangsmåde.
Vigtige
opgaver
Anvend kun den nødvendige styrke og kontrol. Sæt pris på andres sandhed.
Udviklingsvej Forbehold dig retten til at være uskyldig/naiv. Lær hvor meget magt, det er nødvendigt at bruge. Indse, at du nemt skubber andre fra dig. Anerkend andres sandhed. Tillad dig selv at være sårbar.

 

enneagramtype-09

Enneagramtype 9 – Fredselskeren, mægleren, healeren, optimisten, utopisten.

Du oplever at det er nødvendigt for dig at tilpasse dig i alle situationer og at tilsidesætte dig selv og dine egne behov, for at få en følelse af selvværd og personlig styrke. Konsekvensen er, at din opmærksomhed kommer til at ligge på ydre krav og andres dagsorden. Du er derfor utrolig god til at se en sag fra mange sider, at skabe enighed og harmoni og at mægle i konflikter. Derved kan du komme til at glemme dine egne mål og tabe, det af syne, du selv prioriterer højest.

Smelter sammen med dem, han/hun holder af, mister sine grænser. Tager andres synspunkter på sig. Har svært ved at finde ud af, hvad han/hun selv mener om en sag. Kan fortabe sig i at gøre uvigtige ting, og udskyde det vigtigste til sidst. Kan identificere sig med begge sider i en diskussion. Kan fuldstændig glemme sin egen dagsorden, når han/hun er sammen med andre.

Mantra Jeg må indordne mig efter andre.
Positive
egenskaber
Stabilitet. Tilpasningsevne. Fantastiske konfliktløsere og mæglere. Gode til at give andre varmhjertet støtte.
Udfordringer At blive opmærksom på din selvudslettende adfærd. At finde ud af hvordan du prøver at undgå disharmoni. At få øje på din stædighed og indre ladhed.
Vigtige
opgaver
Sæt grænser og fokuser på dine egne mål. Udtryk dine egne synspunkter.
Udviklingsvej Sæt dig selv i centrum. Find ud af dine egne ønsker og behov. Elsk dig selv lige så højt, som du elsker andre. Accepter at disharmoni, forandringer og utryghed er en del af livet.

 

Stil spørgsmål om enneagrammet

Stil lige så mange spørgsmål du har lyst om enneagrammet eller din typeprofil
Det er gratis og nemt – Stil et spørgsmål