Enneagram type 4 – Romantiker

Persontype 4

Romantikeren, Dramatikeren, kunstneren, æstetikeren, individualisten

Romantikeres opvækst og verdenssyn

Firere har kontakt til meget dybe følelser, og ønsker at blive elsket helt og fuldt og ægte – men da de samtidig har et meget dårligt selvværd har de svært ved at tro på kærligheden. Firere har ofte en følelse af at være blevet forladt, hvilket enten kan bunde i en stærk følelse af forladthed ved forældres skilsmisse eller død, eller i en følelse af ikke at blive forstået og dermed føle sig psykisk “forladt”.

Dette medfører en grundlæggende følelse af at der mangler noget, og en stor del af Fireres liv handler derfor (ubevidst) om at lede efter det, der mangler, men uden nogensinde at kunne finde noget i den ydre verden, som kan tilfredsstille denne søgen. Firernes fokus vil være på det, der ikke er der, således at når man f.eks. har fundet en dejlig partner, vil man savne de kvaliteter, som han eller hun ikke besidder.

Fireren vil måske oven i købet længes efter en anden partner, en tidligere eller en forestillet, en der går forbi på gaden og ser ud til netop at indeholde det, Fireren søger efter, eller en man engang har mødt. Firere er om nogen dem der drømmer om “Prinsen – eller prinsessen – på den hvide hest “, den eneste ene der engang vil komme og så vil Firerne endelig finde den lykke de leder efter.

 

enneagramtype-nr-4

Enneagram typen Romantikeren

 

Firere romantiserer altså det, der ikke er der. Dette kan også give sig udslag i at en partner er mere attråværdig og fantastisk når han ikke er der end når han er der. Når partneren er fraværende vil Fireren drømme og længes efter at være sammen med hende eller ham igen, og vil føle at der er en særlig forbindelse til partneren. Når Fireren så er sammen med partneren igen er det anderledes, der mangler noget: “Hvor er de store følelser (af længsel), nu er det hele bare trivielt og dagligdags…”.

For Firerne er intensitet og det at kunne have kontakt til sine følelser en betingelse for at føle at de virkelig lever. De afskyr alt der er ‘almindeligt’, ‘trivielt’ og går efter det særlige, det sofistikerede og forfinede. Firere føler at de er noget særligt, og tanken om et helt almindeligt familieliv i en helt almindelig forstad er skræmmende for de fleste Firere. For at undgå at det bliver ‘helt almindeligt’ vil Firerne typisk dramatisere et forhold, gennem f.eks. (ubevidst) at fokusere på en lille ting, de er utilfredse med, og som blæses op til det helt store. (“Hvis bare hun havde pænere tænder, så ville jeg være lykkelig” – “Hvis bare han ville komme til tiden, så ville jeg føle mig elsket”).

Firere har fra deres tidlige barndom følt, at de er noget særligt, at de er anderledes end andre, og dette har ofte medført negative oplevelser af at blive holdt udenfor, at blive grinet af, at være forkert. Dette bunder i en dyb, ubevidst følelse af, at når man er blevet forladt må det være fordi man har flere fejl end andre, så derfor er der ingen der kan lide en. Den positive side af at være noget særligt medfører ofte en trang til at udtrykke dette særlige gennem fantasifuld og æstetisk husindretning, påklædning, musik, kunst eller poesi.

Firere vil ofte blive beundret for deres evne til at klæde sig på en særlig måde eller have et hjem der er fantastisk indrettet. Bag Firerens trang til dette ligger dog en stor følelse af manglende selvværd og en stor tvivl på hvem hun/han egentlig er. Mange unge Firere oplever at en del af deres søgen også er en søgen efter identitet, næret af følelsen af at være anderledes – når jeg ikke er som de andre, hvem er jeg så?

Firere har (ligesom Ettere) en stærk indre kritiker, men i modsætning til Etternes formår Firernes kritiker at få dem til totalt at miste selvværdet, gennem at fortælle dem at det er pinligt at de nu igen gør det og det, og at de heller ikke duer til noget o.s.v. Firere er ofte bange for andres kritik, som de tager meget tungt, men dette skyldes at de har svært ved rigtigt at høre hvad andre siger til dem, eller rettere sagt de forvrænger det, fordi de tydeligst hører deres egen indre kritiker. Denne får dem til at miste selvværdet, hvorpå de går ind i en kortere eller længerevarende depression.

Fireres følelse af manglende selvværd og af at de er anderledes end andre, giver sig ofte udtryk i en ubevidst overbevisning om, at “der er ingen der forstår mig”. Dette kan medføre at Fireren udvikler en tendens til enten at blive meget tavs og kortfattet (de forstår mig alligevel ikke, så hvorfor skulle jeg prøve, jeg risikerer bare endnu et nederlag) eller til at blive meget omstændelig (jeg må virkelig forklare mig ordentligt så jeg er sikker på, at de forstår mig).

Dette manglende selvværd og følelsen af at der mangler noget kan desuden give voldsomme humørsvingninger hos Firerne. De fleste Firere vil opleve, at deres humør svinger i løbet af dagen, eller fra dag til dag, fra glæde over depression til vrede, sørgmodighed, drømmeri, tilbage til glæde o.s.v.

Depression og melankoli er velkendte følelser for Firere. Depressionen kan vare fra en time til dagevis eller måske månedsvis. Nogle Firere giver sig hen til den, andre kæmper imod den ved at være hyperaktive og atter andre udtrykker den gennem kunst. En blidere udgave af depressionen er melankolien, som er mere sød for Fireren, en blanding af længsel med en mere bittersød tone, en romantisk længsel efter det der ikke er der.

Undertyper

Tre Firere kan have forskellig adfærd, eller forskellig fokus i deres liv, fordi de tilhører forskellige undertyper. Men de udtrykker allesammen den samme grundlæggende energi: misundelse, og den samme fiksering: længsel. Man kan sige, at tankegangen får tre forskellige former for udtryk.

1) Fokus på overlevelse udtrykkes gennem at være uforfærdet / dumdristig
Intense følelser får en Firer til virkelig at føle at han/hun lever. At leve på afgrundens rand er tiltrækkende, når man føler sig trist over sin skæbne. Når man veksler mellem håb og afmagt hvorfor så ikke lige så godt opgive al forsigtighed, og overgive sig til skæbnen?

Overlevelses-undertypen søger uforfærdet efter en måde at nå de ting på, som ser tiltrækkende ud: luksus, elegante omgivelser, som kan få misundelsen til at forsvinde. Det uforfærdede udtrykkes f.eks. i en villighed til at satse alt for at opnå disse goder, eller at kaste sig ud i projekter uden sikkerhed. Hvis der kommer en gevinst ud af det vil Fireren være glad et kort stykke tid, men da tingene har en tendens til at miste deres tiltrækning, når de engang er opnået, kan denne undertype kaste det hele væk, spille formuen op igen for at opnå den eftertragtede intensitet i deres liv igen.

2) Fokus på sociale relationer udtrykkes gennem at føle skam
Firere har en ubevidst følelse af at de har flere fejl end andre – hvorfor skulle de ellers være blevet forladt? – og at disse fejl er tydelige for andre. Denne undertype føler sig derfor ofte overvældet af skam i sociale sammenhænge, især når de endnu ikke kender andre mennesker og derfor falder i den grøft at tankelæse hvad andre mener om dem – d.v.s. de projicerer deres egne negative tanker om sig selv over i andre mennesker.

De sociale Firere har en gennemtrængende angst for at blive afvist, fordi andre vil opdage deres store fejl og mangler. De oplever at andre kan se igennem dem, eller at deres mangler nærmest hænger uden på tøjet, og føler trang til at gemme sig fra andres vurderende blikke. Samtidig føler Firerne trang til at blive anerkendt, at være en del af eliten, af den udvalgte klike. Vejen til at opnå dette er ofte at gøre en del ud af sit image at se tiltrækkende ud og samtidig selv at virke en smule afvisende, som om man er hævet over almindelige mennesker.

3) Fokus på l-til-l relationer / Seksuelle relationer udtrykkes gennem konkurrence
Denne undertype af Firere kan få masser af energi gennem at konkurrere med andre, således at misundelsen overvindes gennem at vise andre, hvad man kan. Der er to måder at konkurrere på: den ene er at konkurrere om at få opmærksomhed, den anden at rivalisere med personer som nyder en vis anerkendelse, som Fireren gerne selv vil have. Denne sidste form for konkurrence kan skifte til sladder, til at nedgøre konkurrenten over for andre, eller ligefrem til had.

Den opmærksomhed, Fireren søger er ikke fra hvem som helst, men fra dem der er særlige, unikke, har et særligt talent. Relationen til disse mennesker kan enten udvikle sig til et tilfredsstillende forhold, eller det kan udvikle sig til et tiltræknings-afvisnings-mønster. Dette mønster er en form for kontrol: skubbe den anden væk men ikke skubbe den anden for langt væk, så du mister ham. Ikke lade ham komme så tæt på at du føler du ikke kan leve uden ham. Denne undertype af Firere kan blive hårdt angrebet af misundelses-energien, hvis deres partner rent faktisk forlader dem og indgår i et andet, succesfuldt forhold.

4’eren har en romantisk længsel efter det, der ikke er der. Typen drømmer og søger uforfærdet efter en måde at nå de ting på, som ser tiltrækkende ud: luksus, elegante omgivelser etc. Det udtrykkes f.eks. i en villighed til at satse alt for at opnå disse goder, eller at kaste sig ud i projekter uden sikkerhed. Hvis der kommer en gevinst ud af det vil Fireren være glad et kort stykke tid, men da tingene har en tendens til at miste deres tiltrækning, når de engang er opnået, kan denne undertype kaste det hele væk, spille formuen op igen, for at opnå den eftertragtede intensitet i deres liv igen.

 

enneagramtype-nr-4-1

Enneagram typen Romantikeren

 

Den personlige udviklingsvej

Fra misundelse og længsel gennem ligeværdighed til den særlige essenstilstand: forbundethed.

Firerens personlighed filtrerer omverden gennem passionen: Misundelse . Dette giver en tankegang, der er præget af: Længsel Firerens udviklingsvej går gennem at transcendere misundelsen gennem at udvikle den særlige evne til: Ligeværdighed. Herigennem får Fireren mulighed for igen at få kontakt til den oprindelige essenstilstand: Forbundethed.

Misundelsen næres af en overbevisning om, at andre mennesker har følelsesmæssige oplevelser og er tilfredse med deres liv på en måde som Fireren ikke får lov til. Misundelsen er dog ofte også en kraftig motivator. Misundelsen over hvad andre har kan i første omgang give depression og selvhad, men kan også give den energi der er nødvendig for at Fireren handler og gør noget for at opnå det samme som andre. Misundelsen kan motivere Fireren til at uddanne sig, til at lede efter en partner, til at rejse verden rundt, til at nyindrette sit hjem o.s.v.

Paradoksalt nok vil dette dog ikke give dem den tilfredsstillelse de søger. Når de har opnået deres eksamen, fundet deres partner, fået et fantastisk nyt hjem vil de stadig opleve at der mangler noget. For Firere der er alvorligt fikserede i længslen kan trangen til at besidde og trangen til at forkaste det (tiltrækning- afvisning) opstå næsten samtidig.

Dette kan give sig udslag i at Fireren f.eks. forelsker sig i en person, der af en eller anden grund er uopnåelig, eller som de ved ikke vil gå ind i et forhold, På denne måde kan de ubevidst blive i deres gamle mønster med at længes efter det der ikke er der.

For at komme videre fra lidelsen må Fireren opdage, at det de har er lige så meget værd som det de ikke har. At den ven eller partner man er sammen med har lige så mange kvaliteter som den der ikke er der. At indse, at man har nok i nuet, og at fokusere på alt det gode der er i nuet i stedet for på alt det der ikke er der.

Dette opnås gennem at blive bevidst om hvor tankerne bevæger sig hen, og at dirigere dem tilbage til de positive ting i nuet når de vanemæssigt vandrer til alt det, der ikke er der. Ligeværd er ikke en tanke, men en oplevelse i kroppen af at alt er fint lige nu, at det der er her lige nu er godt. Herigennem kommer man tæt på den mistede essenstilstand, som vi kalder Forbundethed – den tilstand som Firerne har ledt ubevidst efter, og troet at de kunne nå gennem at søge uden for sig selv. De vil opdage, at de kan slutte deres søgen når de lærer at fokusere på nuet – og at de så har forudsætningerne for at føle sig forbundet.

Harmoniske Firere

Harmoniske Firere har meget god kontakt med de impulser de får fra deres ubevidste, De har lært at lytte til deres indre mens de forbliver åbne for impulser fra omgivelserne. Det måske vigtigste er, at de er i stand til at handle uden selvbevidsthed.

Ved at udtrykke sig kreativt begynder Firere at opdage hvem de er gennem det de bringer ind i verden. Hermed løses deres tidligere identitetsproblem. At være kreativ bliver derfor en mere eller mindre permanent tilstand for en højtudviklet Firer, kreativ forstået mere bredt ikke kun som en kunstner men som en der lader sig inspirere fra en højere kilde.

Denne tilstand er måske ikke permanent, det kan være en tilstand der kommer og går. Den bygger på en evne til selvforglemmelse, da kun denne kan være basis for en sand kreativ tilstand. Deres kreativitet er paradoksal fordi Firere kan udtrykke det personlige på en måde der giver genklang i mange mennesker. Ved at åbne deres dybeste indre over for andre, er Firere i stand til at udtrykke noget der er sandt for alle mennesker.

De kan være meget personlige, og fortælle meget direkte og autentisk om sig selv, på en måde der kan virke oprigtig og ligefrem gribende på andre mennesker. De skjuler ikke deres svage sider, og de bedrager ikke sig selv, uanset hvor lidt smigrende deres tanker eller følelser er. De føler selv at deres irrationelle sider ikke er tilfældige, men afspejler hvem de er i deres essens.

Det ville være uærligt for dem kun at fortælle om de gode sider, det ville være kun at give et halvt billede af sig selv, og da det er vigtigt for Firere at være autentiske, vil de altid fremstå som sådan – som personer andre kan genkende sig selv igennem. Som et eksempel på, at ethvert menneske har en værdi, at vi allesammen indeholder flere sider, og at vi er individer med de paradokser dette indebærer.

Harmoniske Firere har en veludviklet humoristisk sans, og er så absolut i stand til at grine ad både sig selv og andre – de har en særlig evne til at få øje på de absurde ting i livet. De kan se både det “gode” og det “onde” på en gang. Menneskelig dobbelttydighed får Firere til at ryste leende på hovedet, og de er allermest opmærksomme på denne dobbelttydighed i sig selv.

Fiksering: Melankoli
Højere ide: Oprindelse
Følelsesmæssig intelligens: Misundelse
Selvbevarende instinkt: Letsindig, uforfærdet
Social instinkt: Skam
Seksuelle instinkt: Konkurrende
Kropssprog: Mange bevægelser, fremfaldne skuldre og vidtåbne øjne
Motivation: Æstetik
Forsvarsmekanisme Selvkritisk
Selvopfattelse: Speciel og unik
Det der undgås: Almindeligheder, det ordinære
Talestil Lyrisk og klagende
Fælde: Søger den ultimative og specielle kærlighed eller livssituation for at føle sig hel og fuldkommen
Vision/mål for udviklingen: Retten til at genfinde følelsen af den fuldkomne samhørighed ved at sætte pris på det, der eksisterer her og nu og acceptere at du er fuldstændig almindelig og aldeles speciel.
Sproglige kendetegn: Blød stemme, taler lavt og stille, har en vildt sprudlende latter. Sukker ofte. Tonefaldet stiger sidst i sætningen som et offer, der sukker efter hjælp.
Fysiske kendetegn:  Påklædning er ofte original med unikke detaljer. Poetisk kropssprog – ofte bløde bevægelser. Ansigtsudtryk afspejler stemningsskift. Skaber stemninger og vil gerne have nærhed. Hjemmet er ofte også med unikke detaljer.
Perfektionist
Idealist
Hjælper
Vennen
Udretter
Motivator
Romantiker
Specialist
Iagttager
Tænker
Skeptiker
Loyalist
Eventyrer
Generalist
Frontkæmper
Leder
Fredselsker
Mægler

 

Stil spørgsmål om enneagrammet

Stil lige så mange spørgsmål du har lyst om enneagrammet eller din typeprofil
Det er gratis og nemt – Stil et spørgsmål