Enneagram type 3 – Udretter

Persontype 3

Udretteren, motivatoren, kamæleonen, rollemodellen, idealet, successkaberen

Udretteres verdenssyn

Treere oplevede som børn, at de fik kærlighed for det de præsterede – de oplevede, at deres forældre var mere interesseret i hvordan de gjorde tingene, og at de ikke blev elsket for den de var, men for det de gjorde. De konkluderede at det der tæller i livet er at skabe gode resultater, og de udviklede deres evne for at konkurrere og blive den bedste.

Treere var derfor de børn der arbejdede hårdt for at være blandt de dygtigste i klassen, og som derudover ofte også var hårdtarbejdende ved siden af skolen, enten på sportspladsen, i et fritidsjob, eller med at tage duelighedstegn hos spejderne eller andet, hvor de kunne præstere og konkurrere. Som voksne kan man finde Udrettere hvor som helst – de kan være den dygtigste og mest hårdtarbejdende chef, den mest perfekte husmor, den mest ihærdige sportsmand – eller sågar den ivrigste beboer i bofællesskabet, som altid er aktiv med at forbedre fælles-faciliteterne eller med at lave mad til 80 mennesker. Udrettere er, som navnet siger, mennesker der gør en masse, mennesker som lever efter mottoet: Jeg gør, derfor er jeg.

 

enneagramtype-nr-3

Enneagram type 3 – Udretter

 

Samtidig er de “kamæleoner”, som kan tilpasse sig hvilket som helst miljø, og derfor også gennem deres gode tilpasningsevner vil have succes med hvilket som helst miljø de vælger, uanset om det er direktørgangen (den rigtige dragt, det rigtige jakkesæt) eller bofællesskabet (det rigtige joggingtøj, den rigtige facon på cowboybukserne).

Treere er en forbløffende moderne type for et system, der er så gammelt som Enneagrammet. Det er en type, der har succes, og som – især i USA – er højt i kurs. Treere virker som om de har et godt liv, de er optimistiske og meget målrettede. Nogle Treere vil leve et helt liv uden at opdage at de har mistet kontakten til deres indre liv, deres følelsesliv. Deres fokus er så totalt på arbejde, som er det vigtigste område i deres liv, (så vigtigt at mange kvindelige Udrettere vælger ikke at få børn for at dyrke deres karriere), at de i høj grad identificerer sig med arbejdet, med firmaets navn, med deres titel. At være aktiv, at gøre noget, er vigtigt, og det er egentlig ikke så vigtigt om jobbet er interessant, det handler bare om at få det gjort. At være aktiv holder følelserne væk, og er en måde at sikre sig at man ikke “ryger ned i” sine følelser – for det er der ikke tid til !

Når Treere går i gang med et stykke arbejde går de fuldstændig op i det. Der er ikke langt fra tanke til handling. Livet er herligt med masser af spændende aktiviteter. Der er altid noget der skal gøres, og i fritiden kan man lige nå at tapetsere hele lejligheden om. Det er et liv der er fokuseret omkring det at præstere, på bekostning af det at have intim kontakt til andre eller at reflektere over sine egne følelser.

De fleste Treere er ikke opmærksomme på at det, at de er så optaget af at gøre noget, fratager dem muligheden for at have kontakt med den virkelige kreativitet, som opstår i tomrummet, når man reflekterer. Fritiden tilbringes helst også med arbejde (“jeg har altid arbejde med hjem – hvad skulle jeg ellers lave?”). Ferien tilbringes med at gøre hele lejligheden ren eller bygge et nyt køkken samt eventuelt en uge på La Santa Sport, hvor dagene er så dejligt pakket med aktiviteter fra morgen til aften. Treere ligger ikke på stranden og lader sig bage. De går hellere tur i fjeldene, lærer at windsurfe eller at stå på vandski – eller studerer et nyt emne fra tykke bøger. Det er vigtigt for Udrettere at bruge tiden og at vide, hvad den skal bruges til. For mennesker som har en overbevisning om, at deres værdi beror på hvad de gør, ikke på hvem de er, er det skræmmende ikke at vide, hvad de skal gøre, ikke at vide hvad de skal tage sig til.

Treere har en oplevelse af, at der ikke er tid nok til alt det, de gerne ville nå. De sørger for at holde deres kalender pakket med aftaler, for hvis de ikke har det, risikerer de at de får kontakt med følelser, som kan forstyrre deres effektivitet. Når Treere derfor beklager sig over at der ikke er tid nok er det en beklagelse, der dybest set handler om noget andet. Selvom døgnet så havde 48 timer ville Treere nemlig beklage sig over det samme – de ville blot fylde endnu mere ind i deres kalender.

Undertyper

Treere kan have forskellig adfærd, eller forskellig fokus i deres liv, fordi de tilhører forskellige undertyper. Men de udtrykker allesammen den samme grundlæggende energi: (selv)bedrag, og den samme fiksering: forfængelighed. Man kan sige, at tankegangen får tre forskellige former for udtryk.

1) Fokus på overlevelse udtrykkes i “Tryghed”
Denne undertype vil ofte være optaget af at skaffe sig al den sikkerhed og tryghed man kan købe for penge. Undertypen vil gøre hvad som helst for at sikre sig at de fortsat har et job, fordi de oplever at penge er = tryghed. Ens værdi som menneske afhænger af ens materielle værdi. Man kan narre sig selv og andre ved at opretholde et flot image. Man bliver fokuseret på at opnå lønforhøjelser eller forfremmelser, og bilder sig selv ind at efter den næste lønforhøjelse, den næste bonus, den næste forfremmelse, vil jeg slappe af.

2) Fokus på sociale relationer udtrykkes igennem “Status”
Denne undertype kan blive usikker ved tanken om at være anonym. Det er vigtigt at have status, at kende de rigtige mennesker, at være noget i andres øjne, fordi man ikke er noget i sig selv. Sociale Treere er optaget af at blive offentligt kendte og værdsætter titler og indflydelsesrige forbindelser. De er optaget af hvilke akademiske grader andre mennesker har, hvilken skole man har gået på, eller hvilke berømtheder man kender. For den sociale Treer er det smertefuldt at se en anden være i centrum. Det kan godt være at den anden er god, men Treeren ved, at han/hun kunne være endnu bedre. Treerens konkurrerende sind kommer på banen, så han/hun går i gang med at gøre sig kendt gennem at skabe sig forbindelser. På vej mod synligheden påtager Treeren sig helt ubevidst den rolle, som vil give størst succes.

3) Fokus på l-til-l relationer udtrykkes gennem “Maskulint / feminint image”
Treere af denne undertype kan være indbegrebet af det, som en partner finder tiltrækkende. Det handler om at se godt ud, at have det perfekte image som mand eller kvinde. Der bruges mange penge på tøj og makeup af denne undertype. Man vil altid følge den trend der er moderne lige nu, for det er vigtigt at have det rigtige image. Det kan være ret forvirrende for en fysisk robust kvindetype, når trenden pludselig siger at man skal se syg og mager ud. Eller når en blød mandetype finder sig selv i sort cowboytøj og plysklippet hår. Og hvad gør man når det pludselig er moderne at ligne Meyer og stå i køkkenet hele aftenen? En Treer er ikke i tvivl: han lærer at lave mad så godt at han overbeviser sig selv om at han ville kunne slå en hvilken som helst TV-kok af banen.

 

enneagramtype-nr-3-1

For 3’er det først og fremmest vigtig at udrette noget. Deres arbejde er ofte det vigtigste i deres liv. Men de er også ofte meget opmærksomme på at passe ind i “gruppen”. Som kamæleoner kan de tilpasse sig hvilket som helst miljø.

 

Den personlige udviklingsvej

Fra (selv)bedrag og forfængelighed gennem ærlighed til den særlige essenstilstand: håb

Treerens personlighed filtrerer omverden gennem passionen: (Selv)bedrag . Dette giver en tankegang, der er fikseret på: Forfængelighed. Treerens udviklingsvej går gennem at transformere bedraget gennem at udvikle den særlige evne til: Ærlighed. Herigennem får Treeren mulighed for igen at få kontakt til den oprindelige essenstilstand: Håb.

Treerens lidenskab er at ‘bedrage’ andre og sig selv, gennem at tilpasse sig det sted man er og de mennesker man er sammen med, og ved at ‘spille’ følelser. Treerne bedrager sig selv gennem at tro at de er eksperter i hvad som helst og ved at tro at deres krop kan klare hvad som helst i årevis uden pause eller opladning. En anden del af bedraget består i at give indtryk af at man har tjek på tingene og virkelig ved hvad man laver – at give det rigtige indtryk er vigtigere end om arbejdets resultat er 100 % perfekt.

Det vigtige for Treere er nemlig det indtryk, de gør, fordi bedraget driver en tankegang der er forfængelig, optaget af eget image og af at få ros og anerkendelse for det, man præsterer. Treernes udviklingsvej vej går gennem at lære at være ærlig over for sig selv og andre, at turde vise svagheden og angsten for fiaskoer, at turde se i øjnene at fiaskoen er en fiasko og ikke ‘en delvis succes’, og at opdage sine egne følelser og være ærlig over for sig selv med hvad han/hun føler.

Denne vej går for de fleste Treere gennem at gøre op med behovet for at udrette og i stedet tage kontakt til sig selv og sine følelser: hvad føler jeg egentlig? hvad tænker jeg egentlig? hvad kan jeg egentlig? er det det liv jeg ønsker at fortsætte i dette tempo resten af mit liv? hvem er jeg – og hvad skal der til for at jeg tror på, at jeg er værd at elske for den jeg er og ikke kun for det jeg gør? At tage dette skridt i retning af ærlighed kan være meget smertefuldt for en Treer, der har fundet tryghed i sin egen opfattelse af sig selv som succesfuld.

Når Treerne lærer at være hudløst ærlige over for sig selv og andre – og opdager at de bliver elsket sådan som de er – så vil de få kontakt med essenstilstanden “Håb”. Håb betyder at tro på at der er en højere magt der sørger for at alting går efter en større plan.

Harmoniske Treere

Harmoniske Treere har transformeret deres trang til at blive bekræftet af andre, og accepterer sig selv som de er, med styrker såvel som svagheder. De tager udgangspunkt i deres egne følelser, deres egne ønsker og dermed deres egen identitet. Dette giver dem mulighed for at kende deres egne grænser for deres formåen. De føler dog ikke længere noget behov for at benægte eller skjule dem, fordi de ikke længere tror at de er dygtigere end andre.

De er selvaccepterende i den bedste forstand: de accepterer at de er mennesker med de begrænsninger dette indebærer. Ved at gøre dette tager de harmoniske Treere ansvar for at udvikle sig selv som de er, inden for deres talents begrænsninger. Harmoniske Treere er i kontakt med deres følelser og reagerer i forhold til disse. De har accepteret sig selv helt og fuldt og er dermed også i stand til at acceptere og rumme andre som de er, uden at se andre som mindreværdige væsener.

Treere er jo af natur mennesker med veludviklede sociale evner, d.v.s. de er i stand til at falde ind i et hvilket som helst miljø. Disse evner forfines hos den harmoniske Treer, som stortrives blandt andre mennesker, hvor han/hun naturligt vil opfange de mindste stemningsskift og på en naturlig måde vil tiltrække sig opmærksomhed med fuld respekt for andre mennesker. Og når Treerne får opmærksomhed føler de sig virkelig levende og udfolder deres naturlige talenter for at underholde. Harmoniske Treer som hviler i sig selv og føler sig ønskværdige er meget tiltrækkende, og dette medfører at de får fantastisk meget anerkendelse fra andre.

Harmoniske Treere er meget varme og kærlige, og på dette punkt i deres udvikling bliver det tydeligt, at typen hører til i det emotionelle center og er “nabo” til Toerne og Firerne. Deres evne til at sanse andres følelser fylder dem med en naturlig medfølelse for andre og en trang til uselvisk handlen – men en handlen, der er i overensstemmelse og balance med Treerens indre følelsesliv.

Treerne vil hele deres liv arbejde med at udvikle sig også på det faglige område – ikke længere for at få anerkendelse fra andre, men for at bruge deres særlige evner. De vil ofte stå frem som mennesker der er noget særligt inden for deres arbejdsområde.

Fiksering: Forfængelighed
Højere ide: Håb
Følelsesmæssig intelligens: Bedrag
Selvbevarende instinkt: Sikkerhed
Social instinkt: Prestige
Seksuelle instinkt: Mandlighed, kvindelighed
Kropssprog: Smiler meget, fremoverbøjet og meget mimik
Motivation: Resultater/succes
Forsvarsmekanisme Identifikation, kameleon
Selvopfattelse: Succesfuld og Yuppie
Det der undgås: Nederlag og fiasko
Talestil Sælgende og inspirerende
Fælde: Søger at opnå ved at være effektiv
Vision/mål for udviklingen: Retten til at genfinde dit oprindelige håb; at blive elsket for det du er og ikke for det du gør.
Sproglige kendetegn: Taler i et hurtigt tempo, har et bestemt tonefald, ofte et løftet stemmeleje. Kontante svar, bliver selv utålmodige, når andre taler for længe. Har indskudte bemærkninger, om egne succeser. Formulerer kun succeser og områder, hvor de er kompetente. Spejler som en kamæleon den, de står overfor eller det publikum, de er sammen med. Taler om mål og har fokus på fremtiden.
Fysiske kendetegn:  Pæne og noble, farver eller signalfyldt tøj med stil, image og ofte mærkevarer. Venlige og smilende. Spiller rollen. Holder facaden. Har en indre puls, vipper med fødderne eller andre kropsdele. Sidder på hænderne ude på kanten af stolen, som om de skal nå det næste mål. Selvsikker udstråling.
Perfektionist
Idealist
Hjælper
Vennen
Udretter
Motivator
Romantiker
Specialist
Iagttager
Tænker
Skeptiker
Loyalist
Eventyrer
Generalist
Frontkæmper
Leder
Fredselsker
Mægler

 

Stil spørgsmål om enneagrammet

Stil lige så mange spørgsmål du har lyst om enneagrammet eller din typeprofil
Det er gratis og nemt – Stil et spørgsmål