Aura

Ordet aura kommer fra latin og betyder udstråling eller glorie. Auraen er det energifelt, der omgiver den fysiske krop. Disse energier er i konstant bevægelse og påvirkes af personens tanker, følelser og omgivelser. Såvel mennesker som dyr og planter har en aura.

Nogle clairvoyanter og healere mener, at de er i stand til at se og fornemme en ting eller persons aura. Det forekommer sandsynligt at nogle mennesker er rigtig gode til at være opmærksom på de energier, den udstråling, andre mennesker har og derigennem kan udtale sig kvalificeret om denne persons sindstilstand m.v.

Tolkningen af en aura er en hel videnskab i sig selv. Der foreligger således et helt regelsæt for, hvordan man kan tolke alverdens ting ud fra en afbildning af en persons aura. Hvert af auraens lag indeholder farver, der generelt har samme betydning for alle, men som også kan variere fra person til person. Af betydning er også, hvor i auraen farverne ligger, om det er i rette linier, som klatter eller i mindre eller i større områder. Intensiteten af farverne, og forholdet mellem dem, er også vigtigt.

 

aura-002

 

De fire auralag

En aura har forskellige lag, der hver viser forskellige sider af personen. Ofte taler man om de fire hovedlag, også benævnt legemer i auraen. Den fysiske krop svinger på en lavere energisvingning end disse fire hovedlag, der svinger i højere og højere frekvenser.

Den æteriske aura

Vedrørende en persons æstetik. Dette lag er placeret tættest til kroppen og viser vores livsenergi og hvorledes vi har det med energi til den fysiske krop.

Den astrale aura

Vedrørende en persons forhold til stjernerne. Dette er det næste lag og det gennemstrømmer både den æteriske aura og vores fysiske krop. Den astrale aura indeholder oplysninger om vores følelser og oplevelser – vores fortid, nutid og fremtid samt om vores tidligere liv. Den astrale aura kan skifte farve efter vores følelser, og desto mere vi er i følelsesmæssig balance, desto klarere bliver farverne.

Den mentale aura

Vedrørende en persons sindelag, sjælelige præg. Dette lag indeholder vores tanker og rummer åndelig viden på alle planer. Den mentale aura kan ses som et kugleformet legeme af gult lys, og er mest tydeligt omkring hovedet. Det udvides og forfines i strukturen ved åndeligt arbejde. Hver eneste gang vi tænker en tanke, påvirkes legemet og sender energier videre til de inderste legemer og den fysiske krop.

Den åndelige aura

Vedrørende en persons sjæl, ånd. Dette er det yderste lag og benævnes også det kausale lag, eller det spirituelle lag. Det er dette lag, der viser vores forbindelse med det åndelige, det guddommelige, og det indeholder vores højere selv. Vores erkendelse af, hvem vi er og hvorfra vi kommer er placeret her. Auraen er transparent i farven og kan ses mest tydelig ved åndeligt arbejde, da den udvider sig. Jo mere oplyst og åndeligt udviklet et menneske er, desto længere strækker legemet sig ud fra den fysiske krop

 

aura-003

 

Brug af begrebet aura

Du kan få klarlagt og tolket din aura bl.a. hos en clairvoyant, men begrebet kan også med fordel praktiseres uden brug af andet end din intuition. Du kan optræne dig selv i at være opmærksom på de energier som andre mennesker udstråler via deres aura. Det er på den ene side ganske nemt, og på den anden side ikke så nemt. Det er nemt for du gør det allerede i dag. Du er måske ikke helt bevidst herom, men dine indtryk af din omverden og andre personer er meget influreret af de energier du ubevidst modtager.

Det svære ligger i at de fleste af os er vant til at tillægge det rent fysisk observerbare langt større betydning end de signaler ,vi får fra intuitionen (det ubevidste). De fleste af os er vant til at basere vores beslutninger på det som vi rent konkret kan se og som vi umiddelbart er bevidst om. Her primært udseende og social status.

Altså rent ydre fysiske observerbare ting som tøjet: er det laset?, dyrt?, billigt?, velholdt?, klæder det personen?, er skoene pudset?, er personen velsoigneret, eller lugter vedkommende dårligt?, har personen en pæn bil eller kørers der i en gammel skrammelkasse? – etc.

Når man skal optræne sig selv i at fornemme andre menneskers indre kvaliteter, altså være opmærksom på deres aura, skal man tvinge sig selv til at se bort fra disse fysiske, observerbare omstændigheder, og prøve at se ind i mennesket, prøve at fornemme om de er rare, dejlige, omsorgsfulde mennesker. Prøve at lægge mærke til hvad det er for signaler, energier som de udstråler. Det er ikke helt nemt at lade være med at lægge den bevidste del af vores opfattelse af andre mennesker til grund for vores beslutninger om, hvem de er som mennesker.

Herbert Brandt skriver herom i bogen Spiritualitet i hverdagen:

Jeg har selv lært det på den hårde måde. Nemlig ved at jeg gentagne gange har taget grueligt fejl i min opfattelse af andre mennesker og bagefter, når jeg har reflekteret over hvordan jeg da kunne være så blind, kommet frem til at jeg simpelthen bare har ladet mig forblinde af deres ydre optræden.

En gang stod jeg overfor at skulle lege mit sommerhus ud til nogle fremmede mennesker. Min kæreste var ikke hjemme så jeg måtte selv træffe et valg mellem alle de interesserede der dukkede op. Jeg valgte et ældre ægtepar som i mine øjne virkede søde, rare og omsorgsfulde. Min kæreste kom hjem umiddelbart efter jeg havde underskrevet lejesedlen og nåede at få et ganske kort glimt af lejerne. “Dem får vi ikke andet end bøvl med” var hendes eneste kommentar.

“Jamen”, indvendte jeg, de er da søde og rare, kan betale lejen, ser noble og velsoigneret ud”. “Det er meget muligt” replicerede min kæreste, “men jeg fornemmer at der er noget helt galt med dem”. Hun snakkede lidt om folks aura, men da dette var for nogle år siden hvor jeg slet ikke var inde i den spirituelle verden og ikke kunne forholde mig til andet end det ydre, var min reaktion noget med nogle bemærkninger om at min kæreste burde træde lidt ud af sine himmelske osteklokke og forholde sig lidt mere til den virkelige verden.

Men ja, ja, ja endnu engang, viste det sig hurtigt at hun havde ret. Jeg vil ikke genopleve alle de problemer som de mennesker skabte, men det var så sandelig ikke småting. Min kæreste insisterede på at sommerhuset efterfølgende skulle renses for dårlig energi både ved hjælp af en healer og en hel masse remedier i form af røgelse, sten m.v.. Da det stod imellem dette og så valget at sælge sommerhuset gav jeg hende frie tøjler.

Men reelt set kunne hun få lov til hvad som helst i den periode, for jeg var total forbløffet over at jeg i den grad havde kunnet tage fejl af andre mennesker. Så alt i alt var det nok starten på min opmærksomhed på – og ikke mindst respekt overfor – begrebet aura.

Måden hvorpå jeg i dag bruger begrebet aura i min hverdag, er efterhånden så indgroet at jeg sommetider bliver overrasket over at jeg slet ikke kan huske hvilken påklædning mennesker har på når jeg har mødt dem, men for mit indre står deres energiudstråling derimod meget klart.

aura-004

 

Kirlian foto

I arbejdet med tolkning af aura kan benyttes Kirlian fotografi metoden, eller auraen tegnes på papir. Der arbejdes med syv farver og deres størrelse og indbyrdes forhold udtrykker personens tilstand. For eksempel symboliserer de primære farver rød, gul og blå henholdsvis livet, intellektet og inspirationen, mens farverne orange, grøn, indigo og violet viser energi, harmoni, intuition og åndelig visdom.

Den sovjetiske elektronikekspert Semyon Davidovich Kirlian opfandt i 1939 en metode, hvor det blev muligt at fotografere de energier, vi omtaler som aura. En aura fotograferet med Kirlian metoden viser at mangefarvede, flammelignende energier konstant strømmer ud af levende væsener.

Det må her bemærkes at den vestlige videnskab ikke har været i stand til at eftervise Kirlian fotografiet. Måske fordi Rusland foreløbig har hemmeligholdt den teknik, metoden er baseret på. Altså er de såkaldte aurafotos man undertiden kan få taget på spirituelle messer, mere et fotografi af hvordan varmegennemstrømningen er i ens fingre f.eks, end det er et aura fotografi.

Aura begrebet er placeret centralt i det spirituelle univers, med grænseflader til en lang række andre begreber. Først og fremmest er aura en del af hele energibegrebet, som er meget væsentligt i det spirituelle univers. Hvor aura beskæftiger sig med den energi, vi mennesker udsender, beskæftiger begrebethealingsig med hvorledes energier kan kanaliseres ned og ud i den menneskelige krop.

Ligeledes beskæftiger områdetkrystaller, ædelsten og mineraler sig hovedsageligt med kanalisering af universielle energier ned i vores boliger og kroppe. Ofte ses, at sten og krystaller benyttes i forbindelse med renselse af en persons aura. De farver som auraen udstråler har forskellige egenskaber, som beskrives i afsnit om farver.

Det siges, at din aura ændres, alt efter hvor langt du er kommet i din spirituelle udvikling. Læs mere herom i afsnittet De syv eksistensplan.

Stil spørgsmål om aura

Det er gratis og nemt – Stil et spørgsmål

 

aura-005