Healing

Ved healing helbreder man ved at kanalisere udefra kommende energi ind i den menneskelige krop. Denne helbredelse kan være rettet mod såvel krop som sind. Et centralt omdrejningspunkt for alle healingsteknikker er, at der arbejdes med “det hele menneske”. Det vil sige, at man ønsker at finde den virkelige årsag til en ubalance frem for at behandle symptomet.

 

HEALING REIKI HEALING INKA HEALING KRYSTALHEALING
KANALISERING BODY MIRROR FJERNHEALING OVERSIGT KRYSTALLER

 

healing-06

Når et område hos en person er i ubalance, betyder det, at der er en blokering i et energifelt, at energien ikke flyder frit, men langsommere, eller den er måske næsten gået i stå. Det kan der være fysiske årsager til, som f.eks. operationer, slag, smerter, sygdomme eller lignende. Men en blokering kan også have en psykisk årsag, en problematisk opvækst, uhensigtsmæssige restriktioner, chok, traumer, følelsen af forladthed eller stress er alle typiske påvirkninger, der kan give blokeringer.

Jo flere blokeringer et menneske har, jo sværere vil livet se ud for den person, der har blokeringerne. Det vil være vigtigt at få sat lys på de områder, der er i ubalance eller få gjort problemet synligt, således at de vanskeligheder, der er, kan bearbejdes, så energien igen kan flyde frit.

Healing foretages undertiden i kombination med andre begreber såsom akupunktur, massage og undertiden bruges også terapeutiske samtaler enten før eller efter selve healingen. I disse tilfælde benyttes diverse terapeutiske metoder og mere spirituelle begreber såsom drømmetydning, håndlæsning m.v. Formålet er i alle tilfælde det samme, nemlig at få klienten til at åbne op for de blokeringer, der har manifesteret sig i fysiske eller psykiske symptomer.

Der er mange måder, hvorpå healingsenergien kan formidles og kanaliseres. De forskellige healingsteknikker går under navne som Shamansk healing, Reiki healing, Body harmoni healing, Mental healing, Chakra healing, Krops healing, Universel healing, for blot at nævne nogle af dem. Da der kun findes et vis antal grundlæggende healingsprincipper, er mange af de betegnelser, man ser healing optræde under, reelt udtryk for en blanding af grundlæggende healingsprincipper. Således eksempelvis Akasha healing, der er en blanding af healing, NLP, shamanisme og den polynesiske hunatradition på Hawaii – og Reiki healing, der igen er en blanding af healing, shamanisme og Tantra.

Undertiden refereres til healeren som et medium. Et medium defineres som en person med særlige evner til at danne forbindelsesled mellem det hinsidige og det jordiske. Og derfor er relationen mellem begrebet healing og begrebet clairvoyance nærliggende. Ikke at forveksle med begrebet “et medium”, der kan defineres som et menneske der mener sig i stand til at komme i kontakt med afdøde sjæle, og tale gennem – og udtrykke til andre, hvad denne afdøde sjæls har af budskaber.

healing-04

healings metoder

 • Healeren kan lægge sine hænder fysisk på kroppen.
 • Healeren kan bevæge og/eller lægge sine hænder lige uden for kroppen.
 • Healeren kan bruge sin tanke som styrende redskab for, hvor energien skal hen, og hvordan den skal se ud.
 • Ved mediumistisk healing (afdødekontakt) besættes mediet af en hjælper fra en anden verden, som overtager dennes krop og foretager healingen, mens mediet befinder sig i en trancetilstand.
 • Ved healingmassage kanaliserer healeren sund livsenergi via massage. Denne livsenergi helbreder og kan støde sygdomsenergierne og negative energier bort. I healingsmassagen transformeres den energi der er i ubalance og der skabes en balance og harmonisering i modtageren.
 • I chakra healing arbejdes med, at hvis healeren ser en anden farve i et chakra end den farve, som er naturlig for chakraet, så søger healeren – via tankens kraft – at erstatte denne farve med den naturlige farve. Der findes forskellige metoder, hvormed healeren indledningsvis søger at finde, hvilke farver de forskellige chakraer har – altså hvordan deres sundhedstilstand er. Der er mange indgangsvinkler hertil, idet de forskellige chakraer korresponderer med så mange forskellige kropslige dele. Hvis det eksempelvis gør ondt i en kropsdel eller et organ, kan dette henledes til et bestemt chakra mv. En ret direkte metode er naturligvis at kigge direkte ind i folk, og dette er faktisk, hvad mange healere gør ved hjælp af deres pandechakraet (Det tredje øje). De forestiller sig dette som et vindue og ser ind af dette for at se, hvad der findes derinde. Alt i rummet burde være indigoblåt, og healeren selv burde kunne ses siddende i rummets centrum – kiggende ud ad vinduet.
 • Man kan også heale sig selv – f.eks. ved at man lægger hånden på det syge sted og for sig selv oprigtigt gentager noget i retningen af: “Uanset, hvordan sygdommen er opstået og årsagerne dertil, tilgiver jeg nu alt og giver slip på ubalancen på alle planer”.

Fælles for teknikkerne er:

 • At det er kanalisering af universiel kommende energi – fra noget større. Healingsenergierne antages at stamme fra universet, og når man ser en healer i arbejde, er det således denne energi han/hun kanaliserer.
 • At der bliver arbejdet ud fra et holistisk menneskesyn. Altså der søges efter årsagerne ti lubalancer og sygdomme, i stedet for at behandle symptomer, og samtale søges inddraget for at få en forståelse af, på hvilken del af mennesket healingen skal udføres.
 • At der i de fleste tilfælde bliver arbejdet med Chakra, indirekte eller direkte.

 

Et yndet motiv i malerkunsten har været gengivelse af hellige personer, engle mv
. der udføre
 mirakuløs healing, helbredelse eller blot lindring ved håndpålæggelse.

 

Kan alle lære healing?

Alle kan lære at heale, men det er ikke alle, der bør arbejde professionelt med det. At lære at heale er forholdsvis nemt og hurtigt. Når du har gennemgået de forskellige kapitler om healing har du forståelsen for hvad healing er. Men sådan, rent konkret lære dig at heale, kan kun du selv. Nogle gør det bare og gør det godt. Andre skal have lidt mere øvelse og tid. Hvis du skal blive en god healer skal du også kunne beherske “håndværket”, hvilket blandt andet indbefatter at du kender forskellene og sondringerne mellem en clairvoyant, en healer et medium etc.

En pudsig fortælling omkring det at optræde som medium stammer fra Brasilien. Her påstod en mand, der med succes havde udgivet en bog, at denne var blevet dikteret til ham via automatskrift af en afdød skribent. Dette fik den afdøde forfatters familie til at sagsøge manden – for hvis – som den levende forfatter påstod – den døde mand havde produceret bogen, mente de at kunne gøre krav på forfatterrettighederne!

Der er nogle, der ikke vil opleve noget overhovedet under en healing. Mange tror, man vil opleve en masse ved en god healing. Men det handler ikke om det synlige produkt, derimod om hvordan du får det på længere sigt. Der er ikke to healinger, der er ens. Skemaet nedenunder viser, hvad der kan ske under og efter en healing. Under healingen bliver mange mennesker dybt afslappede, enkelte falder i søvn, og andre kan føle sig ekstremt trætte mindst tolv timer efter behandlingen. Årsagen er den, at kroppens energilegeme er blevet bearbejdet, gennemstrømmet og stimuleret på en uvant måde.

Healeren bruger måske forskellige remedier: Klokker, dufte, fjer, musik, danse, røgelse, krystaller, ben, trommer, lyde etc. Healeren bruger disse “redskaber” for at støtte sin koncentration og/eller for at skabe en speciel energi, der skal være til stede under arbejdet. Det, at fysiske ting kan være kanaler for energi, kendes helt tilbage fra biblen, hvori der forekommer beretninger om, hvordan folk er helbredt ved at berøre Jesu kjortel, apostlen Paulus’ tøj, profetens stav m.v.

Selve stedet, hvor healingen udføres, er også ofte indrettet således, at kanalerne til healingsenergien har størst chance for at fungere. F.eks. ved at benytte Feng Shui principperne. Endelig kan healingsstedet i mere eksotiske tilfælde være henlagt til decideret hellige steder som ved hellige kilder, Peterskirken i Rom m.v.

Det, som basalt set sker ved healingen, er, at healeren er opmærksom på de dele af din krop, der ikke fungerer optimalt og derfor genspejler dele af dit liv, som ikke fungerer optimalt. Dvs. der findes stress og spænding i din bevidsthed omkring et specifikt emne i dit liv. Stress i bevidstheden omkring et specifikt emne i dit liv bliver afspejlet som spænding i en speciel del af din krop. Kroppen kan ses som et kort over bevidstheden. En healingsproces indebærer, at der gives slip på spændingen – ikke kun i vores fysiske krop, men også i underbevidstheden.
healing-02

 

Alt kan heales

De fleste kender historierne fra biblen, hvor Jesus i mange sammenhænge helbredte/healede menneskene til at få det bedre – blive raske. Af andre berømte healere kan nævnes Buddha, Muhammed. Moses og Krishna., m.v. Interessant nok, så tillod kirken oprindeligt, at præster benyttede håndspålæggelse i forbindelse med bønner og påkaldelse af Helligånden for at helbrede de syge. Dette blev dog med tiden forbudt, idet man mente, at mennesket tog æren for helbredelse og glemte, at kun ved Guds nåde kunne et menneske helbredes. Det har nok også spillet ind, at forbudet gjorde det lettere at anklage og dømme lægfolk, der healede for kætteri og heksekunst.

Set med lægevidenskabens øjne, er der intet i den grundlæggende teori om healing, der kan forklares ud fra kendte fysiske eller fysiologiske love. Lægevidenskaben ser derfor oftest healerens resultater primært som udslag af suggestionseffekten.

Set ud fra et spirituelt synspunkt forholder det sig lidt anderledes. Her ses universet at indeholde en utømmelig kilde af gode energier, stammende fra Guds kræfter, Universets kræfter, engle, ånder, afdøde m.v. og kanalisering af disse kræfter til mennesket kan afhjælpe sygdomme, bringe glæde, lykke balance og harmoni.

Fra et buddhistisk perspektiv, er sindet den store skaber af alle vore problemer. Det er fordi årsagerne til sygdomme er skabt af indre årsager – ikke af ydre årsager. Og hermed følger, at den buddhistiske opfattelse af healing har sit fokus på healing af sindet.

For at heale en sygdom må man handle positivt her og nu, og for at forhindre sygdom i at opstå senere igen, er det nødvendigt at rense eller forhindre, at negative aftryk igen bliver afsat i sindet. Karma er skaberen af al fremgang, lykke – og al lidelse. Hvis vi ikke har nogen negativ karma, vil vi ikke blive syge eller blive skadet af andre mennesker.

I den buddhistiske selvforståelse er karma resultatet af vore tanker og handlinger nu og i alle vore tidligere liv. Således vil vores fremtid blive bestemt af vore nuværende tanker og handlinger. Det, vi gør nu, vil forme vores fremtid i alle liv. Set i lyset af fremtidig og nuværende healingpraksis, er hovedsigtet at være opmærksom på vore egne handlinger – eller karma. Dette kræver en konstant nærværelse og agtpågivenhed overfor alle fysiske handlinger, også talen og bevidstheden. Vi skal således undgå handlinger, der påfører os selv og andre skade.

Den buddhistiske healingpraksis hævder, at healing med blivende effekt på sygdommen, ikke blot må anvende medicinske behandlingsformer – traditionelle såvel som alternative – men selve årsagssammenhængen og dens opståen i sindet – skal inddrages i behandlingsforløbet. Hvis vi ikke healer sindet, vil sygdommen og problemerne opstå igen og igen.

Ifølge buddhismen er roden til alle problemer og sygdomme; selviskhed. Selviskhed er årsagen til, vi udvikler negative tanker og handler ilde – og sår karmiske aftryk i sindet. Sådanne negative handlinger kan være fysiske – som udtalelser eller tanker fx. udtrykt som jalousi, vrede og grådighed. Selviske tanker resulterer i stolthed. Den fremmer følelser af jalousi mod dem, der befinder sig højere end os selv, og gør os overlegne og nedladende over for dem, som befinder sig lavere end os, og sætter os i skarp konkurrence med dem, der befinder sig på samme niveau som os selv.

Disse følelser og handlinger vil i længden gøre livet vanskeligt, man vil blive ulykkelig, og det vil være svært at finde fred i sindet. På den anden side vil tanker og handlinger, der er rettet mod andre menneskers velbefindende, lykke og behov bringe lykke, fred og god karma til den, der udøver sådanne gerninger.

healing-03-1

Fjernhealing

En særlig afart af healing er fjernhealing, der – som navnet antyder – indikerer, at man kan heale en person, som man ikke fysisk er i nærheden af. Udgangspunktet er, at idet healing arbejder i bevidstheden, er man ikke begrænset af tid eller sted. Healeren kan arbejde med en stol, som fysisk set er tom, imens han forestiller sig, at modtageren sidder på stolen. Healeren vil se og føle de samme energier, som om modtageren rent fysisk var til stede.

For at skabe en optimal interaktion kan healeren meddele modtageren, hvornår healingen vil finde sted. Hvis det ikke sker, finder healingen stadigvæk sted på det æteriske plan, indtil modtageren åbner sig, så healingen kan manifestere sig. Det sker sædvanligvis, når modtageren er faldet i søvn. Der kan også arbejdes med en stedfortræder, hvor en anden person sætter sig på stolen i stedet for. Healeren vil så øjensynligt se modtagerens energisystem. Idet vi mennesker er kendte i universet, kan healeren også ud fra megen lidt information om en person – f.eks. dennes navn – kontakte universet og igennem dette finde frem til vedkommendes bevidsthed.

Skønt fjernhealing ikke nødvendigvis behøver at indebære nogen form for fysisk kontakt mellem healeren og modtageren, benyttes der ofte metoder og remedier, der alligevel skaber en vis forbindelse. Modtagerens stemme i telefonen kan skabe en forbindelse med dennes bevidsthed, så healingen kan finde sted. Et fotografi kan udløse den samme kontakt. Fjernhealing har naturlige fordele fremfor kontakt-healing i de tilfælde hvor healeren og modtageren ikke har mulighed for fysisk at være sammen, f.eks. hvis man vil berolige en eksamenskandidat og give ham/hende styrke, selvtro og sikkerhed, til at opnå en god eksamen. Eller hvis man ønsker at sende gode energier til en fjern person, en hændelse eller en situation.

Fjernhealing foregår på den måde at der imellem healeren og den person der skal heales aftales et tidspunkt for healingen. Et lille stykke tid, 2-4 minutter før fjernhealingen skal forgår skal personen lægger sig et behageligt sted, uden forstyrrelser, eller sætter sig godt tilrette i en god stol. Telefon, fjernsyn, radio og andet, der kan forstyrrer være slukket. Personen skal indstille sig på, at modtage healingen, åbne sit sind, være positiv og glæde sig. På det aftalte tidspunkt vil healeren(erne) “stille ind” på personen og energikilden og afbalancere og kanalisere energien, således at der opnås balance i de forskellige centre. Fjernhealingen tager typisk 20-30 minutter.

Hvis man benytter et af de mange tilbud, der er på nettet om fjernhealing, bliver man oftest bedt om kort at anføre hvad det er man ønsker healing for. I andre tilfælde vil der via telefon eller e-mail forinden være klarlagt hvad det nærmere er der ønskes healing for. Undertiden ser man også at der anmodes om uddybende oplysninger, såsom om der indtages medicin, om eventuel sygdom, om graviditet m.m. Det er vigtigt at vide inden healingen starter da medicin øjensynligt kan påvirke kroppens reaktion på healingen.

For at healeren skal kunne vide at det er den rigtige person der “stilles ind” på, anvendes et foto af personen, navnet på personen, personens fødselsdato etc. I andre tilfælde aftales der et billede som personen forestiller sig på det aftalte tidspunkt. Dette er eksempelvis et bjerglandskab, et vandfald, en flod der løber igennem en dal etc. Ved at personen tænker på netop det aftalte billede skulle det øjensynligt være nemmere at skabe en kanal mellem healeren og personen.

Ved nogle fjernhealinger får man efterfølgende en tilbagemelding via mail hvor der fortælles hvad healeren mærkede af ubalancer, blokeringer, smerter m.m., samt hvilke evt. clairvoyante budskaber der kom ned til healeren under healingen.

Torsdag aften kl. 21.30 21.45 er et internationalt tidspunkt for fjernhealing. Man kan forsøge at deltage på dette tidspunkt, enten ved at sende fjernhealing til en bestemt person eller ved generelt at sende kærlighed ud i verden. Tanken er, at der findes så megen negativ og destruktiv energi, at der er behov for en modvægt i form af gode tanker. Ved at bruge det samme tidspunkt styrkes følelsen af fællesskab og samhørighed med gode kræfter over hele Jorden.

Hvis du ikke er blevet bedt om fjernhealing fra nogen bestemt kan du godt sende gode energier i retningen af denne person alligevel. I disse tilfælde må du dog kun sende kærlighed og hvidt lys. I øvrigt kan man kun bestille fjernhealing til sig selv. Eller i særlige tilfælde til sin nærmeste pårørende. Dette er dog undtagelsen, mere end reglen, idet fjernhealing altid bør være aftalt med vedkommende.

healing-07

Forbøn

Forbøn og fjernhealing ligger tæt op ad hinanden og har flere fællestræk, men der er dog forskel. Der findes mange grupper rundt omkring som går i forbøn for en sag eller en bestemt person. De mødes og koncentrerer sig i gruppen om at sende gode energier hen imod dette menneske – det er da en smuk gestus! Egentlig er det et meget interessant emne at sætte sig lidt nærmere ind i. Man bliver nemlig ret hurtig i godt humør over at tænke på alle de gode energier, som en lang, lang række mennesker er med til sprede i verden, Universet. Her er et lille udpluk:

 • Indre mission, Pinsebevægelsen laver seancer, hvor de går i forbøn for andre.
 • Ligeledes i Pinsekirken er bevægelsen; Skandinavisk Børnemission, der går i forbøn for børn i Ukraine, Fillipinerne osv.
 • Igennem www.netkirken.dk kan man komme i forbøn, også for sig selv.
 • Hirtshals Kirke – forbøn og lovsang.
 • Projekt Glædesbud – www.sprinterne.dk.
 • Apostolsk kirke i Danmark – forbøn for nærtstående – www.nikodemus.dk/html/
 • Den kristne folkekirkes præst eller endnu bedre provst, kan også gå i forbøn for een, eller ens medmennesker, kære og nære. Man kan altid henvende sig til sit sogns kirke, og bede om en forbøn.
 • Nogen krystalhealere går også i en slags forbøn for lidende – f.eks. kan man indkode en bjergkrystal med ønsket for den lidende, skrive en lille seddel og lægge under krystallen – og derefter foregår “forbønnen” via meditation på krystallen og vedkommende, dagligt.

 

healing-polaritets-cirkel

Folkedans i Sverige

 

Polaritetscirklen

Og nu hvor vi er omkring det her med at en gruppe på flere mennesker healer et andet menneske er det fundet relevant at omtale polaritetscirklen. Denne består af seks mennesker, som danner et kredsløb for at kanalisere deres kærlighed og energi igennem et syvende menneske. Modtageren af polaritetsbehandlingen er cirklens midtpunkt og skal ikke foretage sig andet end at slappe af, tage nogle dybe indåndinger og være positiv indstillet overfor at modtage healingen.

Fremgangsmåden er at man starter med at få personen, der skal modtage healingen til at slappe af. Her kan eksempelvis benyttes nogle åndedrætsøvelser, hvilket du kan læse meget mere om i NetSpirt’s sektion om yoga efter dette kursus hvis du er interesseret heri. Det anbefales at alle i gruppen gnider håndfladerne kraftigt mod hinanden i en 15-20 sekunder før I starter. Anbring derefter hænderne en to minutters tid på de beskrevne steder. Berøringen skal være meget let.

Person 3 og 4 begynder derefter at rulle modtagerens hofter rytmisk fra side til side. Ligeledes i en to minutters tid. Det skulle øjensynlig forstærke virkningen hvis personerne der giver healingen fremstamme lyden “OM” mens de giver healingen. Der kan også vælges et andet mantra. Du kan læse meget mere om mantra og hvordan de kan benyttes på NetSpirit efter dette kursus, hvis du er interesseret heri. Healingen afsluttes med at gruppen løfter hænderne fra modtageren og holder dem i en afstand af cirka fem centimeter over de oprindelige stillinger. Hold denne position i cirka ½ minut og hermed er healingen fuldendt.

healing-08-1

 

Vil du vide mere

Nærværende afsnit er blot for at give en indledende forklaring på hvad healing er. Du kan dykke meget længere ned i de mest udbredte healingsmetoder som fx. Reiki og krystalhealing, der er beskrevet seperat da det er omfattende begreber. Healing foretages undertiden i kombination med andre begreber såsom akupunktur og massage, der ligeledes er beskrevet i deres egne sektioner.

 

Stil spørgsmål om Healing

Det er gratis og nemt – Stil et spørgsmål