Din beskytter og hjælper

På tværs af religion og spiritualitet eksistere ideen om at vi har en eller flere hjælpere. Dette kan være i form af en skytsengel, et totemdyr, et kinesisk dyretegn mv. Deres funktion er at hjælpe, beskytte og vejlede.  I shamanismen kaldes din hjælper for dit åndedyr, dit kraftdyr, din totemhjælper.

 

Totemdyr & kraftdyr

Totemdyr bliver undertiden benævnt åndedyr, kraftdyr, totemhjælpere etc. I den indianske kultur forestille man sig, at hvert menneske er knyttet til en bestemt dyreart, som man er beslægtet med i ånden, og som samtidig yder én beskyttelse. Dyrets kraft er ikke alene dets egen, men stammer fra dyrets ”sjælskraftspulje” – dvs. fra summen af alt, hvad der er dette dyr. Når dyret dør, går det tilbage til ”sjælskraftspuljen”, hvor det efter en tid fødes på ny. Altså en reinkarnationstankegang. Alle indianere har et bestemt dyr som sit personlige totemdyr, vil se sig selv som del af dette dyrs “stamme” og dermed sig selv som delvist dette dyr. Man identificerer sig altså med sit personlige totemdyr.

De egenskaber der tillægges de enkelte dyr er i mange tilfælde ganske logiske følgeslutninger. Eksempelvis menes nogle dyr at kunne give oplysninger om fremtiden eller nutiden, der kan være til gavn ved en planlagt krig eller jagt eller en flytning af boplads m.v. Græshoppen er et sådant dyr. Græshoppen magter at give information om, hvor de store hjorder af bøfler netop i øjeblikket befinder sig. Derfor kaldes den også med et indiansk ord for ” den der peger på bøflen”.

For de fleste af disse orakeldyrs vedkommende kunne man tale til dem – formodentlig i en trancetilstand eller vision. Det var derfor vigtigt at henvende sig til dem med respekt. Og det gjorde man ved at vedkende sig et familieskab med dem. Den fornemste måde at demonstrere respekt på er, at udnævne den man taler med til fader/moder. Altså at gøre det pågældende dyr eller menneske til en slægtning. Også grævlingen giver varsler. Således kan man læse i grævlingens blod om ens egen død er nært forestående. I det øjeblik man kan spejle sig i blodet er ens død forestående.

totemdyr-02-1

 

Alle dyr tillægges bestemte egenskaber. Disse er dog ikke entydige for alle de forskellige indianerstammer. Generelt er der bred enighed om hovedkarakteristikaene, der tillægges de enkelte dyr, men der forekommer nuancer og decideret modsætninger i opfattelsen af hvilke kvaliteter det enkelte dyr har. Alle er dog enige om at hvert enkelt dyr har en kraftfuld ånd og hvert dyr har sine egne talenter. Et studie af dets talenter vil åbenbare hvilken type medicin, magi eller kraft, det kan hjælpe dig med at udvikle i dit eget liv. Mere end en person kan have det samme totemdyr. Den ærketypiske energi og ånd der bliver reflekteret i totemet vil manifestere sig forskelligt for hver af dem, fordi personerne er forskellige fra hinanden.

Det er dyret der vælger en person, ikke omvendt. Den måne hvori du er født, bestemmer hvilket totem du får i gave indenfor mineralriget, planteriget og dyreriget. Det forventes at man opbygger et respektfyldt forhold til sit totemdyr. Dette indebære at man skal lære at forstå deres holdninger. Dyr vil ikke komme tæt på dig med det samme. De må lære at stole på dig og dine begrænsninger, og du må lære at stole på dem og deres begrænsninger. Dette tager tid, tålmodighed og øvelse. Du skal således ære dit totem for at dets medicin skal blive effektiv i dit liv. Jo mere du ærer dem – jo større betydning du tillægger dem i dit liv – jo stærkere og mere effektive bliver de.

Nogle måder hvorved du kan ære dem og trække dem tættere ind i dit liv er ved f.eks. at: Hænge billeder op af dem. Tegne billeder af dem. Læse og lære så meget som muligt om dem. Købe figurer af dit totem til dig selv eller købe små symbolske gaver og billeder af dit totem og give dem som gaver til venner. Lave donationer til organisationer der arbejder for vilde dyr, f.eks. med penge eller arbejdskraft. Lær at mime dets opførsel. Hvis det er en skildpadde, så lær at krybbe som en skildpadde. Hvis det er en løve, så lær at ligge på lur som en løve. Hvis det er en fugl så imiter den måde det hopper rundt på og flyver. Se dig selv som dit dyre totem, brug dets kvaliteter på passende steder i dit liv. Endelig anses det at danse for at ære dit dyretotem, som meget udviklende for de bånd, der er imellem dig og dit totemdyr.

 

totemdyr-03

 

Totemdyr og Medicinhjulet

Grundtanken bag Medicinhjulet er at hver sten har sit egen Totemdyr – en for hver af de tolv måner, en for hver plante indenfor planteriget, en for hvert mineral i mineralriget, en for hvert dyr i dyreriget, en for hvert af de fire verdenshjørner, en for hver af de fire årstider, og en for hvert af de fire elementer.

Din fødsel bestemmer hvilken klan du er født under, hvilket element der hører til din skæbne og hvilken spirituel guide der våger over dig, alt efter dit verdenshjørne. Den måne hvori du er født, bestemmer hvilket totemdyr du får i gave indenfor mineralriget, planteriget og dyreriget. Det forventes at du først lærer dit fødselstotemdyr at kende og derefter at du begynder at bevæge dig rundt i Medicinhjulet for at lære af de andre totemdyr og spirituelle guider, som hver har sin plads i livets utallige muligheder.

En person kan godt have en kanin som sit Totemdyr mens vedkommende er barn, skifte til en puma i voksenalderen og ende med at have en ørn i alderdommen. Det betyder ikke at man kasserer det totemdyr man får i vuggegave eller smider det ud af sit liv, blot fordi man udvikler sig. Det betyder kun at man i sit liv når til et niveau, hvor man behøver en ny Guide. Det er ikke alle der “skifter” sit totemdyr, nogle forandre sig aldrig og man kan godt have det godt med det. Vi mennesker har i os, muligheden for at udvikle os til mere end dyret og til at skabe vores egen plads i naturen og i livet. Derved kan vi også finde andre steder og muligheder at leve og at udvikle os i. Totemdyret er altså også vores lærer, vores spirituelle guide.

Alle levende er guider for hinanden, i større eller mindre grad. Så for at opnår ligevægt, må man først finde sin modpol, er du en Ildsjæl, må du finde en Vandsjæl til at dæmpe dig og give dig kølighed så du ikke brænder ud for hurtigt. Dernæst behøver du at finde en Jordsjæl til at give dig et fast holdepunkt og en Luftsjæl til at få dine drømme frem. Når du har lært at arbejde med dit totemdyrs medicin, bliver det til en åbning der kan forbinde dig med andre i dyreriget. Du er ikke begrænset til bare en totem. Hver især kan de lære eller tilføje noget til dit liv som de andre ikke kan. At arbejde med dit dyre totem vil lære dig at komme i kontakt med andre. På denne måde, hvis du har brug for større styrke, kan du trække et billede af en bjørn frem, og trække på dens energi. Hvis du har brug for hurtighed, kan du forbinde dig med energien af en gepard. Gennem dit totemdyr lærer du at komme i kontakt med og skifte form til energierne af andre dyr og væsner.

Selvom der er en eller flere totems der er stærkest i dit liv og bliver hos dig igennem det meste af det, så spiller andre dyr også en rolle. Du kan have et dyretotem for en dag, eller for en speciel periode i dit liv. En kan komme til dig og blive hos dig gennem flere år. En anden er måske til stede når du laver kreative ting. Det er meget sandsynligt at du har forskellige totems til forskellige dele af dit liv. Der er ingen grænser for de totems du kan arbejde med. Nøglen i det er at forbinde sig fuldt ud og stærkt til mindst en. Dette udvider din bevidsthed og gør det nemmere at komme i kontakt med de andre.

eksempler på egenskaber
man tillægger forskellige dyr:

 • Blåmejse: Let og elegant færdes jeg i selv de tyndeste grene. Ingen kan fange mig.
 • Bjørn: Varm og blød, stærk og venlig. Bjørnens klør betragtes som værende helbredende, hvorfor også de fleste medicinmænd bruger klør til helbredelse. Gennem klørerne, der begraves i den syges kød strømmer bjørnens overlegne styrke og kraft ind i mennesket.
 • Dådyr: Smuk og blid. Vagtsom, modig og vågen.
 • Egern: Opmærksom, livlig og væver. Jeg er elsket af alle.
 • Edderkoppen er en ondskabsfuld og egocentrisk skadefro plage, men da han er dum, er han nem at narre.
 • Fuglekonge: Så lille og dog er jeg konge. Ingen kan fange mig.
 • Frø: Se på mine øjne. Jeg rummer evnen til forvandling.
 • Gærdesmutte: Her og der og alle vegne. Jeg ses kun i glimt, men alle kan høre mig.
 • Grævling: Afslappet og helt mig selv. Jeg har mange venner.
 • Guldsmed. Sommeren er min tid. Skinnende i solen er jeg hurtigere end alle andre.
 • Hare: Jeg har de skarpeste sanser og hurtigste ben.
 • Hermelin: Jeg er frygtløs og adræt. Færdes uset i skoven, bevæger mig let og lydløst. Jeg er lille men modigst af alle.
 • Halsbåndsmus: Når der sker noget er jeg altid i nærheden. Jeg ser og hører alt.
 • Hasselmus: Blød og kærlig – og meget søvnig.
 • Humlebi: Jeg er lille og blød, men jeg kan meget mere, end du kan forestille dig.
 • Honningbi: Jeg er lille, men gennem flid og samarbejde kan jeg opnå fantastiske ting.
 • Hugorm: Blid og blød, glat og farlig.
 • Husskade: Smuk, klog og fræk. Livet er en leg.
 • Isfugl: Jeg er luftens juvel. Sikker i luft som i vand.
 • Kanin: Jeg leger og graver og elsker selskab.
 • Kat: kælen og blid og helt min egen.
 • Kronhjort: stærk og smuk, hurtig og vagtsom.
 • Kirkeugle: Jeg har nattens øjne. Uventet og lydløst slår jeg ned på mit bytte.
 • Kongeørn: Majestætisk og smuk. Mit skarpe blik ser alt.
 • Natugle: Klogskabens symbol. Lydløs og hurtig. Overraskelsen er mit bedste våben.
 • Mariehøne: Alle kan lide mig. Jeg har venner alle vejne, selv i himlen.
 • Musvit: Kendt og elsket af alle. Jeg færdes på selv de tyndeste grene.
 • Pindsvin: Jeg går mine egne veje og frygter intet.
 • Rådyr: Smuk og blid – hurtig og vagtsom.
 • Rødhals: Tidligt oppe og altid aktiv. Jeg følger med i alt.
 • Rødmus: Jeg kan færdes alle vegne. Altid kan jeg klare mig.
 • Solsort: Alle elsker min stemme, smuk og vemodig. Jeg er som selve sommeren.
 • Skovskade: Smuk og klog. Jeg finder altid på noget nyt.
 • Syvsover: Jeg er mest vågen, når andre sover; men så er jeg også alle vegne. Og så er jeg nuttet.
 • Sæl: Hurtigere end fisken i vandet. Livet er en leg.
 • Tårnfalk: Mit blik er skarpt. Jeg er hurtig og selvsikker.
 • Vandrefalk: Hurtigst og smukkest af alle.

 

totemdyr-04

VIL DU VIDE MERE

I forlængelse af nærværende sektion om totemdyr, kan anbefales at kigge på sektionen om Medicinhjulet, samt sektion om Shamanisme. Vil du vide hvem du er som menneske ifølge indianske astrologi, kende din plads i Medicinhjulet og hvilke udfordringer og muligheder der ifølge indianske astrologi eksistere for dig kan det anbefales at du kigger nærmere på indiansk astrologi. Her lærer du om indianernes religiøsitet og spiritualitet og du får anvisninger til hvad du ifølge indiansk astrologi kan gøre for at blive et menneske i harmoni og ro med dig selv og din verden.

Endvidere kan sektionen om nordamerikanske indianere måske have interesse. Her kan du  læse om indianernes historie helt tilbage fra de første indianske forfærde indvandrede via Beringstrædet. Der er også et kapitel om indianernes sagn og legender. Spændende fortællinger, der blev givet videre i arv fra generation til generation og som rummer nøglen til forståelse af mange af indianernes overbevisninger. Endvidere er der et kapitel om den mørke periode i indianernes historie som indianerkrigene udgjorde. Den store forskel i geografien gjorde at de forskellige indianerstammer havde helt forskellig levevis. Hvilke stammer, der egentlig fandtes (og til dels stadig findes) får du overblik over i kapitlet om de forskellige indianerstammer.

 

Stil spørgsmål om Shamanisme

Stil lige så mange spørgsmål du har lyst til om Shamanisme
Det er gratis og nemt – Stil et spørgsmål