Bachs blomstermedicin – De 38 remedier

Bachs blomstermedicin

Bachs blomstermedicin, der blev skabt af den engelske læge og forsker Edward Bach (1886-1936). Her anlægges stort set de selvsamme synsvinkler på veje til sundhed, som også kinesisk urtemedicin og homøopati ligger for dagen – forskellen ligger her i at midlet man rent fysisk indtager er blomstermedicin i modsætning til urtemedicin eller homøopatiske præparater. Men ellers deler alle tre tilgange ideerne om – et helhedssyn på sygdoms-bekæmpelse – at fokus bør være på forebyggelse og undersøgelse af årsagerne til sygdommens opstående – samt at det som indtages kan virke forskelligt fra menneske til menneske.

bach-remedier-02

Bachs blomstermedicin

Igennem sit arbejde som læge observerede Bach at medicinsk behandling, kun sjældent var i stand til at eliminere årsagerne til de fleste kroniske sygdomme. Selv om det lykkedes at få symptomerne til at forsvinde, dukkede de ofte op i en anden form siden hen. Bach observerede også at behandling med stærke syntetiske medikamenter tit svækker organismen i en sådan grad, at den bliver endnu mere udsat for at pådrage sig sygdom.

Bach begyndte derfor at søge efter alternative helbredelsesmetoder og i den forbindelse begyndte han at studere og senere praktisere homøopati. Dét som især interesserede Bach var at patienter med den samme lidelse ofte reagerede vidt forskelligt på deres sygdom. Men kiggede man på patienternes personlighed, syntes der at tegne sig et mønster af at patienter med den samme type personlighed, blev hjulpet af det samme lægemiddel – hvorimod andre, som typemæssigt var anderledes, havde brug for en helt anden form for behandling, skønt sygdomsbilledet var det samme.

Ud fra disse observationer begyndte Bach at opdele mennesker i forskellige grundtyper på basis af deres temperament og karakteregenskaber. Dette ledte ham frem til tolv arketyper, hver med deres indgroede negative sindstilstand – eller fundamentale konflikter, der forhindrer dem i at leve i overensstemmende med dem selv.

Det var ud fra denne opdeling at Bach senere begyndte at lede efter blomsterremedier, der kunne harmonisere de negative sindstilstande. De første tre fandt han i 1928 i Wales, mens han stadig arbejdede med homøopati. Han blev så fascineret af hvorledes disse remedier syntes at kunne hjælpe med at gøre en negativ sindstilstand positiv at han for alvor begyndte at hellige sig udviklingen af det der skulle blive til Bachs blomstermedicin.

Bachs tese er, at blomsterremedierne hver for sig besidder en kvalitet, en højere svingning, som korresponderer med en grundlæggende positiv eller konstruktiv egenskab – eksempelvis mod, selvtillid, visdom, empati etc. Bach fandt frem til at 38 blomsterremedier, kunne dække alle aspekter i den menneskelige natur, herunder alle negative sindstilstande, som er grundlag for sygdom. Disse 38 remedier antages således at kunne benyttes imod enhver uhensigtsmæssig sindstilstand, og de sygdomme som denne har forårsaget.

De 12 Helbredere – 12 healende remedier (twelve healers)

01. AgermåneAgrimonia Eupatoria Eskapisme
04. TusindgyldenCentaurium Umbellatum Overdreven tjenestevillig og viljesvag
05. CeratoCeratostigma Willmottiana Tvivler på egen intuition
08. CikorieCichorium intybus Selvcentreret og kontrollerende
09. KlematisClematis Vitalba Lever i fremtiden
12. Gentian Gentiana Amarella Modløs og nedtrykt
18. BalsaminImpatiens Glandulifera Utålmodighed
20. AbeblomstMimulus Guttatus Frygt af kendt årsag, nervøsitet
26. SoløjeHelianthemum Nummularium Stærk rædsel og panik
28. KnavelSclerantus Annuus Ubeslutsom
34. VandrøllikeHottonia Palustris Stolthed og isolation
31. JernurtVerbena Officinalis Overbegejstring, frontkæmperen

De 7 Helbredere – De 7 hjælper (seven helpers)

13. TornbladUlex Europaeus Håbløshed og opgivelse
14. LyngCalluna Vulgaris Navlebeskuende og opmærksomhedskrævende
22. EgQuercus Robur Den idealistisk kæmper, fortsætter trods udmattelse.
23. OliventræOlea Europaca Udmattelse efter en intens periode
27. KildevandAqua Petra Selvfornægtelse, martyr og idealist
32. VinrankeVitis Vintfera Dominerende, ubøjelig
36. SkovhejreBromus Ramosus Svært ved at finde sin vej i livet

De 19 remedier

02. BævreaspPopulus Tremula Bekymring uden kendt årsag
03. BøgFagus Sylvatica Intolerance
06. KirsebærblommePrunus Cerasifera Frygt for at miste kontrollen
07. KastanieknopAesculus hippocastanum Lærer ikke af sine fejltagelser
10. SødæbleMalus Pumila Manglende selvtillid, selvhad
11. ElmUlmus Procera Overvældet af ansvar
15. KristtornIlex Aquifolium Jalousi, mistro, misundelse og had
16. KaprifolieLonicera Caprifolium Hænger fast i fortiden
17. AvnbøgCarpinus Betulus Mental træt
19.LærkLarix Decidua Manglende selvtillid
21. AgersennepSinapis Arvensis Perioder med dyb depression uden årsag
24. SkovfyrPinus Sylvestris Overdreven selvkritisk og selvbebrejdende
25. Rød HestekastanieAesculus Carnea Frygt eller angst på andres vegne
29. FuglemælkOrnithogalum umbellatum Mod eftervirkninger efter chok
30. Ægte KastanieCastanea Sativa Intens sorg og fortvivlelse
33. Valnød Juglans Regia Hjælp til at finde sin egen vej
35. HestekastanieAesculus Hippocastanum Et godstog af tanker
37. HunderoseRosa Canina Resignation, opgivenhed
38. GuldpilSalix Vitellina Bitterhed og selvmedlidenhed

 

bach-remedier-06

Bachs blomstermedicin

 

Bach anlægger den synsvinkel at alle årsager til sygdom stammer fra sindet. Nærmere bestemt negative sindstilstande, der kommer af disharmoni mellem vor inderste natur og vor ydre personlighed – altså forskelle mellem det vi inderst inde gerne vil være – og det vi er. Hvis vi ikke formår at forene os med vores nuværende situation i livet og acceptere vores skæbne, vil negative følelser fører til uhensigtsmæssige adfærdsmønstre – frygt, aggression, arrogance, grådighed etc. – der i sidste instans fører til mentale eller fysiske problemer.

At finde sin rette vej i livet, anses således for meget væsentligt i forhold tilåndelig og fysisk sundhed. Ignorerer man de negative tanker eller søger man at undertrykke dem, vil de fører til skavanker, hvilket blot er kroppens reaktion på at sindet ikke er i balance. Man bør således anskue ethvert sygdomstegn, som en anledning til at lytte ekstra efter den indre stemme og følge den mere konsekvent.

Bachs Blomstermedicin fremstilles ud fra planteudtræk af vilde planter. Dette ekstrakt fortyndes i forholdet 1:100.000. Når man fremstiller remedier ud fra Bachs blomstermedicin og de homøopatiske principper, er der meget ringe sandsynlighed for, at der i de færdige produkter overhovedet findes noget af det oprindelige lægemiddel. Men en kritik af begreberne ud fra dette forhold, vil være fejlplaceret, da de på ingen måde, hævder at det skulle være tilfældet.

Bachs blomstermedicin foregiver på ingen måde at der i de færdige produkter er noget videre nævneværdigt tilbage af det ekstrakt af en plante, en urt, eller hvad man nu end startede op med. Det, man derimod hævder er, at energisvingningerne, fra det man startede op med, har forplantet sig i de opløsninger man laver, og det er disse energier, der antages at have virkning. Bachs blomstermedicin og homøopati er spirituelt – ikke traditionelt lægevidenskabeligt – funderet.

Bachs blomstermedicin gør sig bemærket ved at hævde at det kun er sindet, der skaber sygdom, og det er kun sindet, der kan helbrede sygdom. Den konkrete brug af Bachs blomstermedicin har da også væsentlig fokus på patienternes mentale proces. Produkterne gives ikke til patienterne på samme måde som når man går til lægen og får anvist fx en salve mod udslæt. Bachs blomstermedicin foreskrives indtaget som led i en overordnet mental udvikling.

Således får man eksempelvis affirmationer, der skal benyttes som understøttelse af remediernes virkning – En affirmation er et budskab, som man giver sig selv, og som man som regel udtaler højt. Når man gentager det samme budskab regelmæssigt, begynder det at blive virksomt i ens sind og dermed bliver budskabet til virkelighed – fordi sindet skaber den virkelighed, som man fokuserer på.

 

bach-remedier-03

Bachs blomstermedicin

 

Det homøopatiske princip

Det homøopatiske princip appellerede til Bachs ideer om, at rødderne til sygdom skulle søges i menneskets totalitet, men selv om han fik gode resultater med behandling ud fra homøopatiske principper, tilfredsstillede det ham ikke på længere sigt. Han følte, at det måtte være muligt at finde en begrænset række af naturens egne produkter, der på enkel vis direkte ville støtte organismens evne til at helbrede sig selv.

I sit arbejde som almindelig praktiserende læge og som udøver af homøopatisk medicin var Bach efterhånden kommet til den overbevisning, at man kan dele mennesker op i forskellige grundtyper på basis af deres temperament og karakteregenskaber. Han opdagede nemlig, at patienter med den samme lidelse reagerede vidt forskelligt på deres sygdom. Nogle blev deprimerede, andre utålmodige og irritable og andre igen bange og nervøse.

Bach fandt, at patienter med den samme type personlighed og temperament ofte ville blive hjulpet af det samme lægemiddel, hvorimod andre, som typemæssigt var anderledes, havde brug for en helt anden form for behandling, selv om sygdomsbilledet var det samme. Det var, som om temperamentets følelsesmæssige reaktioner vanskeliggjorde den ortodokse medicins arbejde og var, indså Bach, måske de virkelige årsager til, at den fysiske lidelse i første omgang manifesterede sig.

På et tidspunkt begyndte Bach selv at udvikle en ekstraordinær følsomhed, som gjorde ham i stand til at fornemme andre levende væsener langt dybere, end det før havde været muligt for ham. Hans egen organisme blev et fintfølende instrument, som kunne registrere energiudstrålinger fra planter, dyr og mennesker, og denne egenskab blev det redskab hvormed han fandt den række af vilde blomster, der efter hans død skulle gøre hans navn kendt over hele verden.

Bach fandt i alt 38 remedier, hvoraf de 37 er fremstillet på basis af vilde, ugiftige blomster, mens det sidste består af rent kildevand. Det var altid hans intuition, der vejledte ham når et nyt remedie skulle findes, og han derfor vandrede søgende omkring i det engelske sommerlandskabs marker og skove.

I forbindelse med opdagelsen af en række af remedierne led han selv kraftigt af deres korresponderende sindstilstand, og af og til også af alvorlige fysiske symptomer. På et tidspunkt var hele hans krop således dækket af store væskende sår, der imidlertid forsvandt, da han først havde fundet og efterprøver det rette remedie.

Fra 1934 til sin død i 1936 boede Bach i den lille landsby Sotweil i hjertet af England, og det var her, han fuldstændiggjorde sit helbredelsessystem, ved at finde hovedparten af blomsterremedierne i løbet af et forbløffende kort tidsrum. Huset, han boede i, blev efter hans død til The Dr. Edward Bach Centre, hvor nogle af hans elever har fortsat arbejdet med at stille blomstermedicinen til rådighed for interesserede.

 

bach-remedier-04

The Dr. Edward Bach Centre. Sotweil, England

Er du interesseret i at dykke længere ned i dr. Edward Bachs fascinerende forskning, kan du overveje at kigge på de to hovedværker han publicerede. I bogen The Twelve Healers & Other Remedies finder du Edward Bachs egen beskrivelse af de 38 remedier og hvad de kan benyttes til. Bogen Heal Thyself er dr Bach’s egen beskrivelse af hvilken filosofi og livsanskuelse han ligger for verden, samt hans tanker omkring naturen, sygdomme og sundhed.

De 38 remedier

Bachs tese var, at blomsterremedierne hver for sig besidder en kvalitet, en højere svingning, som korresponderer med en grundlæggende positiv eller konstruktiv egenskab. F.eks. mod og selvtillid. Remediet så at sige bader den uhensigtsmæssige – og urigtige – egenskab i en energi, der inviterer den konstruktive mulighed frem i personligheden.

Herved renses menneskets finere legemer for de energetiske kimdannelser, som kan sætte sig som fysisk sygdom. Remediernes positive kvaliteter er som dufte eller farver fra det højere selv. Ved at kultivere og give plads for dem, iværksættes en modningsproces som kan blive til gavn, ikke kun for mennesket selv, men også for andre. Et indre psykisk overskud bliver til et ydre socialt overskud.

Hvordan det virker er noget uklart, men nogle mener at stofferne stimulerer hjernen til at udskille neurotransmitterstoffer der påvirker følelser, hvorved kroppens egen iboende kraft til helbredelse forøges. Produkterne sælges i højt koncentreret form og gives i lille glas vand der indtages i små slurke med mellemrum tidligt om morgenen. Hvor der er mere end et følelsesmæssigt problem, der ligger til baggrund for den fysiske lidelse, kan 2-5 produkter anvendes samtidigt.

De 38 Bachremedier er skabt til at hjælpe os gennem det som er svært, og det som vi gerne vil ændre på for at være mere velfungerende. De kan bruges af alle aldersgrupper, kan bruges både til mennesker og dyr, og de er nemme at indtage som dråber: 2 dråber i vand mindst 4 gange om dagen.

De 38 remedier

 

1. Agrimony (Agermåne)

Agermåne – Bachs blomstermedicin
En af de 12 healende remedierAgermåne hjælper den, der gemmer sine problemer og indre smerte bag en munter facade. Remediet hjælper en til at turde vise omverdenen, hvem man er.

2. Aspen (Bævreasp)

Bævreasp  – Bachs blomstermedicin
En af de 19 remedierBævreasp er for indre uro og ængstelse, som man ikke kan sætte ord på. Man frygter “at noget vil ske”. Remediet giver indre ro og tryghed.

3. Beech (Bøg)

Bøg  – Bachs blomstermedicin
En af de 19 remedierBøg er for den, der har svært ved at se det gode i andre og har trang til at kritisere. Remediet giver tolerance overfor at vi er forskellige, og at ting kan gøres på mange måder.

4. Centaury (Tusindgylden)

Tusindfryd – Bachs blomstermedicin
En af de 12 healende remedierTusindgylden er remediet for de, som gerne vil hjælpe andre, man som også nemt kan blive udnyttet, fordi de har svært ved at sætte grænser for andre. Remediet hjælper en til at turde sig nej og sætte grænser for urimeligheder.

5. Cerato (Cerato)

Cerato – Bachs blomstermedicin
En af de 12 healende remedierCerato kan bruges til den der hellere spørger andre til råds end at lytte til sin gode intuition. Remediet bringer en i kontakt med den indre stemme.

6. Cherry Plum (Kirsebærblomme)

Kirsebærblomme – Bachs blomstermedicin
En af de 19 remedierKirsebærblomme er for den som føler at han er på randen af et sammenbrud og som kan blive bange for at gøre noget forfærdeligt. Kan bruges mod hysteri. Remediet giver sindsro.

7. Chestnut Bud (Kastanieknop)

Kastanieknop – Bachs blomstermedicin
En af de 19 remedierKastanieknop kan bruges, hvis man har svært ved at lære af sine erfaringer og man bliver ved at gøre de samme fejl, f.eks. køber man det forkerte tøj, man bliver ved at ryge selvom man kan mærke, det ikke er godt osv. Remediet lærer en at bruge sine erfaringer og ikke spilde tid med at gøre de forkerte ting for mange gange.

8. Chicory (Cikorie)

Cikorie – Bachs blomstermedicin
En af de 12 healende remedierCikorie er remediet for den lidt for omsorgsfulde, der gerne vil kontrollere sine nærmeste. “Hønemoren” der sidder lidt for fast på sine “kyllinger”. Remediet hjælper en til at give slip på kontrollen over andre.

9. Clematis (Klematis)

Klematis  – Bachs blomstermedicin
En af de 12 healende remedierKlematis er for drømmeren, der ikke er helt integreret i nuet, men længes efter “bedre tider”. Remediet giver grounding, jordforbindelse.

10. Crap Apple (Sødæble)

Sødæble – Bachs blomstermedicin
En af de 19 remedierSødæble er “renselsesremediet” og kan bruges mod følelsen af at være uren (incest- og voldtægtsofre). Man kan hade sin egen krop, synes man er for tyk og kan ikke lide det, man ser i spejlet. Man føler måske, man er forgiftet. Andre har “rengøringsvanvid” og kan ikke klare at hjemmet eller de selv ikke er perfekte. Man går op i småting mere end “de store linjer”. Remediet hjælper en til at få sat livet i de rette proportioner. Man lærer at acceptere sin egen krop.

11. Elm (Elm)

Elm  – Bachs blomstermedicin
En af de 19 remedierElm er for den der normalt klarer alle hverdagens udfordringer men som pludselig ikke kan overskue dem. Remediet giver overskud og lærer samtidig en at passe lidt på sig selv.

12. Gentian (Ensian)

Ensian – Bachs blomstermedicin
En af de 12 healende remedierEnsian bruges mod nedtrykthed over at bestemte ting ikke lykkes. Man bliver negativ og har ikke lyst til at gøre et nyt forsøg. Remediet hjælper en til at prøve igen med fornyet mod.

13. Gorse (Tornblad)

Tornblad – Bachs blomstermedicin
En af de 7 hjælpende remedierTornblad er for depression hvor man føler at alt håb er ude og man er fortvivlet. Remediet bringer håbet og lyset tilbage.

14. Heather (Lyng)

Lyng – Bachs blomstermedicin
En af de 7 hjælpende remedierLyng er for den der p.g.a. angst for at være alene klæber sig til andre og holder dem fast med sin talestrøm. Man kan virke påtrængende for andre, som måske derfor vil undgå en. Remediet hjælper en til at lytte til andre og få sine egne problemer sat ind i et større perspektiv.

15. Holly (Kristtorn)

Kristtorn  – Bachs blomstermedicin
En af de 19 remedierKristtorn er for alle de svære emotioner, så som had, vrede, jalousi og mistro. Remediet åbner hjertet og smelter de tunge emotioner væk.

16. Honeysuckle (Kaprifolie)

Kaprifolie  – Bachs blomstermedicin
En af de 19 remedierKaprifolie er til den der hænger fast i fortidens minder, gode som dårlige. Kan bruges mod hjemve og længsel efter det, som var. Remediet bringer fortiden ind i nuet, så man kan være mere tilstede uden at hænge fast i det som er sket.

17. Hornbeam (Avnbøg)

Avnbøg – Bachs blomstermedicin
En af de 19 remedierAvnbøg er for følelsen af ikke at orke. Man udsætter opgaver og føler sig træt. Trætheden er dog ikke reel men ligger på et mentalt plan. Man tror, man ikke orker. Remediet hjælper en til at finde gnisten i hverdagens “kedelige” rutiner.

18. Impatiens (Balsamin)

Balsamin  – Bachs blomstermedicin
En af de 12 healende remedierBalsamin er for utålmodighed overfor at andre ikke er så hurtige som en selv. Kan bruges for utålmodighed med at tempoet er for langsomt og man “hellere må gøre det selv”. Remediet giver tålmodighed bl.a. overfor andre.

19. Larch (Lærk)

Lærk -Bachs blomstermedicin
En af de 19 remedierLærk kan bruges i de perioder, hvor man mister troen på sig selv. Man vil have en tendens til at tro, at andre er bedre end en selv. Lærk vil hjælpe en til at turde kaste sig ud i nye udfordringer og tro på sine egne evner.

20. Mimulus (Abeblomst)

Abeblomst – Bachs blomstermedicin
En af de 12 healende remedierAbeblomst er til den, der lider af frygt, angst for det, man kan sætte ord på. Kan bruges mod eksamensskræk, tandlægeskræk, højdeskræk, alle hverdagens angstformer. Kan også bruges til den generte type, der ikke er meget for at være blandt mange mennesker.

21. Mustard (Agersennep)

Agersennep – Bachs blomstermedicin
En af de 19 remedierAgersennep kan bruges til perioder med tungsind, der kommer uden varsel og som lige så pludseligt forsvinder igen. Remediet bringer glæden tilbage.

22. Oak (Eg)

Eg  – Bachs blomstermedicin
En af de 7 hjælpende remedierEg er for den tapre kæmper der ikke giver op, før han segner. Remediet vil hjælpe til at lære, at man trods sin styrke også har brug for hvile mellem opgaverne. Man lærer at stoppe i tide.

23. Olive (Oliventræ)

Oliventræ – Bachs blomstermedicin
En af de 7 hjælpende remedierOliventræ er for den der reelt er træt efter en udmattende periode, f.eks. eksamen, sygdom, skilsmisser o.a. Man føler sig drænet i sind og krop. Remediet hjælper en til at få hvilet og genvinde kræfterne.

24. Pine (Skovfyr)

Skovfyr  – Bachs blomstermedicin
En af de 19 remedierSkovfyr kan bruges, når man bebrejder sig selv noget. Kan også bruges mod alle former for skyldfølelser. Remediet hjælper en til at tilgive sig selv og få et realistisk forhold til skyld.

25. Red Chestnut (Rød hestekastanie)

Rød Hestekastanie – Bachs blomstermedicin
En af de 19 remedierRød Hestekastanie er for den, der er bange for at der skal ske hans kære noget. Man er bange for at ens børn skal komme til skade, man bekymrer sig måske om sine kæledyr, klienter m.m. Remediet hjælper en til at kunne holde af uden angst og frygt.

26. Rock Rose (Soløje)

Soløje – Bachs blomstermedicin
En af de 12 healende remedierSoløje er for stærk rædsel og panik. Kan bruges efter opvågning fra mareridt, ved ulykker og til angsttilfælde, hvor følelsen af panik er til stede. Remediet giver ro, selv i svære situationer.

27. Rock Water (Kildevand)

Kildevand  – Bachs blomstermedicin
En af de 7 hjælpende remedierKildevand er til den, der har meget høje idealer og sætter sig selv strenge levekrav, f.eks. strenge diæter og motionsprogrammer. Man vil gerne være et forbillede for andre og er meget disciplineret. Remediet hjælper en til at huske også at nyde livet.

28. Scleranthus (Knavel)

Knavel – Bachs blomstermedicin
En af de 12 healende remedierKnavel er for den der har svært ved at træffe beslutninger, han svinger og mener det ene øjeblik det ene, for i det næste øjeblik at have skiftet mening. Man sætter sig mellem to stole og kommer ikke videre. Remediet hjælper en til at kunne træffe beslutninger.

29. Star of Bethlehem (Fuglemælk)

Fuglemælk  – Bachs blomstermedicin
En af de 19 remedierFuglemælk er remediet for chok af alle slags, også “gamle” chok og traumer. Kan bruges mod sorg, idet remediet bringer trøst og lindring af alt, der har været traumatisk.

30. Sweet Chestnut (Ægte kastanie)

Ægte Kastanie  – Bachs blomstermedicin
En af de 19 remedierÆgte Kastanie er remediet for den meget svære situation, hvor man føler sig helt forladt, og er dybt ulykkelig, Man kan føle sig ensom og være i sit livs største krise. Man leder og leder efter en udvej, man kan ikke finde den. Remediet viser vejen ud af tunnelen. Dette remedie bruges ofte i de perioder hvor man virkelig rydder op i sit liv.

31. Vervain (Jærnurt)

Jernurt  – Bachs blomstermedicin
En af de 12 healende remedierJernurt er for den der vil kæmpe for andre, den som hader uretfærdighed og gerne går på barrikaderne, men med fare for at brænde sig selv op. Kan bruges mod fanatisme. Remediet hjælper en til at slappe af og gøre lidt mindre.

32. Vine (Vinranke)

Vinranke  – Bachs blomstermedicin
En af de 7 hjælpende remedierVinranke er for den der gerne vil bestemme det hele og som er god til at organisere og sætte andre i gang. Der kan dog være en tendens til at man bliver for herskesyg og dominerer andre. Remediet hjælper en til at kunne organisere og lede uden at tryne nogen.

33. Walnut (Valnød)

Valnød – Bachs blomstermedicin
En af de 19 remedierValnød hjælper den som har svært ved at vænne sig til en ny situation, nyt job, nyt hjem, forældrerollen m.m. Valnød hjælper også den, der normalt godt ved, hvad han vil, men som kan blive afledt af en stærk personlighed. Hjælper mod negativ påvirkning fra andre. Valnød kan lære en at turde gå mod strømmen og normerne.

34. Water Violet (Vandrøllike)

Vandrøllike – Bachs blomstermedicin
En af de 12 healende remedierVandrøllike er for de, der er glad for at være alene, men som kan have tendens til at blive for tilbagetrukket og ensomme. Udadtil kan man opfattes som reserveret og stolt. Remediet hjælper en til at have varme relationer til andre.

35. White Chestnut (Hestekastanie)

Hestekastanie – Bachs blomstermedicin
En af de 19 remedierHestekastanie er for tanker der kværner og for bekymringer, der ikke kan slippes. Remediet hjælper med at få ro i tankestrømmen. Kan bruges før meditation.

36. Wild Oat (Skovhejre)

Skovhejre  – Bachs blomstermedicin
En af de 7 hjælpende remedierSkovhejre er til den, der står for at skulle vælge vej i livet men endnu ikke kan finde ud af hvilken vej, han skal vælge. Remediet hjælper en til finde Vejen.

37. Wild Rose (Hunerose)

Hunderose  – Bachs blomstermedicin
En af de 19 remedierHunderose kan bruges til de, der er resignerede overfor deres liv. De kan være energiforladte og forlanger ikke meget af tilværelsen, idet de har affundet sig med deres skæbne. Remediet giver lyst og energi til at skabe en indholdsrig tilværelse.

38. Willow (Guldpil)

Guldpil  – Bachs blomstermedicin
En af de 19 remedierGuldpil er remediet for den der nemt kommer til at føle sig som et offer og som synes, at livet har været hårdt. Remediet hjælper en til at slippe bitterhed og gammelt nag og få ændret mønstre, så man kan gå fra offerrollen til at blive “herre i eget hus”.

 

bach-remedier-05

Bachs blomstermedicin

 

Vil du vide mere

Du har mulighed for at læse om aromaterapi og æteriske olier eller se en oversigt over æteriske olier samt en oversigt over urter. I begge disse oversigter er der en beskrivelse af den æteriske olie/urt og det er forklaret hvad den anvendes til, hvor den findes, hvordan den tilberedes/anvendes etc. Du kan også læse vores afsnit om Helsekost & urtemedicin. Eller måske kunne det have interesse at læse om homøopati.

 

Stil spørgsmål om Bachs blomstermedicin

Stil lige så mange spørgsmål du har lyst til om Bachs remedier
Det er gratis og nemt – Stil et spørgsmål