Drømmetydning – Drømmetemaer

De mest almindelige drømmetemaer

Arketypiske drømme, også kaldet temadrømme, er drømme, der deler det samme tema, handling etc. Grunden til, at man opdeler drømme i forskellige temaer, er egentlig blot for at lette analysearbejdet. Når man fanger det overordnede budskab i drømmen og kan kategorisere den ind under et tema, kan det hjælpe til nemmere at forstå, hvad det er, som din drøm prøver at fortælle dig.

Drøm af afdøde
Drøm af afføring
Drøm om bygninger
Drøm om bagage
Drøm om at køre i bil
Drøm om tænder
Drøm om hår
Drøm om penge
Drøm om at være nøgen
Drøm om erotik og sex
Drøm om at blive kvalt
Drøm om at komme for sent
Drøm om gentagelser
Drøm om ekskæresten
Drøm om fængsel
Drøm om drab
Drøm om bryllup
Drøm om ild
Drøm om vand
Forfølgelselsdrømme
Drøm om ulykker
Drøm om katastrofer
Drøm om at falde
Drøm om at flyve

Drøm om dyr

Drøm om fugle
Drøm om fisk
Drøm om edderkopper
Drøm om insekter
Drøm om mus
Drøm om hund
Drøm om en bro
Drøm om at køre i bus
Drøm om vejret
Drøm om ferie
Drøm om børn
Drøm om mad og drikke
Drøm om klaustrofobi
Drøm om eksamen
Drøm om forvandling
Drøm om undergang
Drøm om kroppen
Drøm om rengøring
Drøm om at være gravid 

Hvad de fleste drømme om

Hvad vi mennesker egentlig drømmer om, har den amerikanske forsker C. Hall søgt at kortlægge. C. Hall er en af de mest betydningsfulde videnskabsmænd indenfor den basale drømmeforskning med systematiserede indholdsanalyser. Eksempelvis: Hvor hyppigt forekommer mænd i forhold til kvinder i et drømmeforløb. Disse optegnelser har givet mulighed for at få et bedre indtryk af drømmenes indhold. Årsager til ændringer i ens drømmemønster bliver af Hall tolket som noget, der kan ske i forbindelse med psykoterapi, aldersforandringer, forandringer i kroppen og undertiden radikale ændringer i ens omgivelser.

Hverdagen og livsstil præger indholdet, hvorfor vores drømme i handlingsniveauet ændrer sig med alderen. På samme måde som vores livsstil ændrer sig med alderen i vores hverdag, ændrer drømmene sig. Eksempelvis er mænd i aldersgruppen 30-54 år typisk præget af aktiv, præstationsorienterede og selvhævdende adfærd, hvor mænd ældre end 55 år mere er passive overfor omgivelsernes pres og opfatter ikke omverdenen som kompliceret og uregerlig.

Dette giver sig udslag i drømmene, hvor de yngre mænd i deres drømme er centrale i handlingen, aktive og kontrolerende. Mens ældre mænd har 10 gange så hyppigt drømme, hvor de ikke selv er den centrale person i drømmen i forhold til de yngre mænd.

Børn har i 60% af deres drømme et angstvækkende indhold. Pigers drømme er som regel rarere end drenges. Børn drømmer mere om dyr end voksne. I drømmene har pigerne hyppigere små dyr og husdyr, mens drengene har flere vilde dyr end pigerne. Voksne har dyr i 7,5% af deres drømme, børn under 4 år 61% og mellem 5-7 år 36%. Dyrene er oftere skræmmende hos børnene end hos den voksne. Rovdyr, insekter, og krybdyr udgør 28% af dyrene hos børn mod 7% hos voksne. Det menes, at dyrene er symboler på barnets spontanitet.

Kvinder er mere passive i deres drømme end mænd. Kvinder ser, sidder, taler, står etc., mens mænd løber, kører bil, svømmer, spiller bold o.l. Den sociale kønsforskel gør sig også gældende: I drømme løfter mænd jernbaneskinner, graver efter malm, klatrer op ad en lodret mur eller bokser mm. Mens kvinder flytter senge, rører pandekagedej, tager tøj ned fra tørresnoren, ordner blomster. I mænds drømme er der flest aggressive episoder mellem mænd, hos kvinder er der flest aggressioner mellem mand og kvinde. Mændene har flest venlige møder mellem mænd og kvinder, hos kvinder er der ingen kønsforskel. Mænd har oftere seksuelle drømme end kvinder.

Forskellene genfindes på tværs af kulturer og verdenskontinenter. Vi drømmer tit om de samme ting og temaer igennem hele vores liv. Vores drømme ligner hinanden over tid. Det er bestemte ting, personer eller situationer, der præger en bestemt persons drøm.

Drømmesymboler

Til at supplere beskrivelserne af drømmetemaerne har du også adgang til Danmarks største oversigt over drømmesymboler. Mens vi i drømmetemaerne beskæftiger os med betydningen af din drøm når den har et overordnet tema, så er drømmesymbolerne forklaring på specifikke ting du ser eller oplever i dine drømme.

Med mere end 2000 drømmesymboler forklaret og relateret til hinanden, er du godt rustet til at tyde din drøm. Drømmene vil, hvis du forstår budskaberne i dem, støtte dig i at vælge mere helhjertet og leve et ægte liv.