Drømmetydning – Drømme om vand

Arketypiske drømmetemaer

Man taler undertiden om arketypiske drømme, også kaldet temadrømme. Dette er drømme, der deler de samme temaer, handlinger etc. Grunden til, at man opdeler drømme i forskellige temaer, er for at lette analysearbejdet. Når man fanger det overordnede budskab og kan kategorisere drømmen ind under et tema, bliver det nemmere og hurtigere at forstå, hvad det er, som drømmen prøver at fortælle dig.

 

 

Drømme om elementet vand

Drøm om havet, vand, brusebad, svømme, etc.

Vand er det af de store kollektive symboler, der optræder hyppigst i drømme. Vand symboliserer både følelser, det ubevidste og det feminine. Tre områder der er forbundne. Når der indgår vand i vores drømme, må vi se på, hvordan vandet optræder, og hvordan vi forholder os til det. Er det et brusende hav, en stille sø eller øsende regnvejr? Er vandet frosset til is eller sne? Svømmer vi glade rundt i vandet? Er vi bange for det? Er vi ved at drukne? Det siger noget om, hvordan vi har det med det følelsesmæssige, det feminine og det ubevidste i os selv.

Vores dybeste følelser, instinkter og intuition er under overvejelse og vurdering, når der forekommer vandsymboler i vores drømme. Enten kan vi blive bekræftet i det vi gør, eller vi kan blive bevidste om dybtliggende, ubevidste konflikter og fobier. Drømmene kan opfordre os til at søge til bunds – via vores følelser – til problemets rod, og til at lade følelserne flyde mere frit. Det kan også være en opfordring til at søge en ”genfødsel” og til at give efter for en dyb indre trang til at udtrykke sig kreativt.

Drømme om havet har ofte noget at gøre med fødsel og livmoder; man skal altid overveje, om man ikke har tendens til at prøve at undgå sine problemer ved at fortabe sig i fantasier, – ”krybe tilbage til moders skød”…Andre drømme om f.eks. dybe søer, stille damme, vandfald og springvand har deres egen individuelle betydning; men der er som regel en reference til ens holdning til frihed i tanke og handling; hvorvidt man svømmer ovenpå eller er i fare for at drukne på grund af for ivrig entusiasme.

Men drømmesymbolet: ”Vand” – symboliserer altid en side af vores følelser.Enhver drøm, hvor vand bliver dæmmet op eller komprimeret, kan være et faresignal. (Det siger næsten sig selv, at alle følelser burde have frit løb og ikke dirigeres hverken af en selv eller andre.) Sådanne drømme opfordrer ofte en til at give los og give sine følelser frit løb. Det modsatte kan dog også være tilfældet: En vild oversvømmelse kan være tegn på, at man burde lægge mere bånd på sig selv i situationer, hvor det ikke er hensigtsmæssigt at give følelserne frit løb. Hvis du svømmer i drømmen, er det så en hård kamp? Kommer du nogen vegne? Hvordan hænger det sammen med dit følelsesliv i dit vågne liv? Hvis du synker, skulle du måske se på, hvad dine problemer bunder i og bevidst overveje, hvordan du kan komme op til overfladen?

Vandets temperatur kan være betydningsfuldt i en fortolkning: Er det dejlig varmt? Eller iskoldt? Iskoldt vand kan hænge sammen med, at du i dit vågne liv tilbageholder dine følelser – gør dig følelseskold i en given situation. Et nedkølet følelsesliv? Storme, hvor der også forekommer vand, har snarere noget at gøre med en indre anspændthed end storme, hvor der kun forekommer blæst. Måske indlysende nok, kan mangel på vand referere til et ”tørt følelsesliv” eller en åndelig ”tørke”. Vand lader ofte til at have en relation til forestillingsevnen, og drømme, der indeholder et element af vand, kan være en opfordring til at være fantasifuld, original og skabende; psykiske muligheder og skjulte talenter kan være modne til en videreudvikling.

Men – igen – dit eget forhold til vand er fuldstændig afgørende for en korrekt fortolkning. Er du tryg ved – og glad for vand? Har du vandskræk? Vand kan repræsentere den flydende og uhåndgribelige side af drømmeren, men alligevel ser den drømmende sit eget spejlbillede af det ubevidste. Det reflekterer selvet fra en overflade, der kan være rolig eller oprørt, stille eller stormfuld. Det er således afgørende for en fortolkning, at du ser på, hvordan du bevæger dig i vandet eller din indstilling til det – men husk det er et spejlbillede.

Opfattelsen af vand som et renselsesmiddel bør ikke ignoreres. Hvis du ligesom Shakespeares Lady Macbeth prøvede at vaske dine hænder eller en anden del af kroppen grundigt, kan det være betydningsfuldt. Du skal så se på, hvilken del af din krop du vaskede, og det kan være et symbol på at vaske noget ubehageligt af sig. Enhver kropsdel har sin egen symbolik: Hænderne repræsenterer f.eks. dette at give og modtage, række ud efter, gribe om, slippe eller holde fast. Mens benene f.eks. repræsenterer din jordforbindelse, din forbindelse til din egen sikkerhed, dit fundament, men også hvordan du tager skridt videre ud i livet, osv. Så vær opmærksom på, hvilken af disse aspekter der optræder, og vær igen opmærksom på alle andre aspekter i drømmen, der tilsammen kan give dig et samlet billede af, hvad din underbevidsthed gerne vil fortælle dig.
 

Stil spørgsmål om Drømmetydning

Stil lige så mange spørgsmål du har lyst om Drømmetydning
Det er gratis og nemt – Stil et spørgsmål

 

Drømmetydning – Drømmetemaer