ASTROLOGI
Få udregnet og tolket
Dit fødselshoroskop

Et fødselshoroskop består egentlig af to horoskoper og en planetanalyse. Når man laver et fødselshoroskop udregner man først det personlige fødselshoroskop. Dette udregnes ud fra vores fødselstidspunkt og ligger fast. Det fortæller om hvilke evner, talenter og egenskaber vi har fået med i vuggegave.

Ud fra fødselshoroskopet beregnes så det progressive horoskop. Ved at sammenligne disse to horoskoper kan man tolke hvordan den enkelte person bruger eller udnytter de talenter og egenskaber som de har fået med i vuggegave.

Dernæst undersøges hvor de planeter, der hele tiden er i konstant bevægelse i universet befinder sig. Det kaldes i fagsprog at udregne transitplaneterne. Disse er med til at udløse de begivenheder som sker i vores daglig liv. Til sidst dannes der ud fra transitplaneternes positioner samt det progressive- og fødselshoroskopet, et helhedsbillede af, hvilke muligheder personen har for at beslutte sig, til at ændre på de ting der er nødvendige

.Vores fødselshoroskop udmærker sig ved dels at være flot illustreret og dels ved at være udførlig forklarende i hvordan resultaterne er fremkommet. Det er således velegnede til udgangspunkt for videre selvstudie i astrologi.

[wpforms id=”35095″]

Fødselshoroskop

Hvad kan jeg bruge
et fødselshoroskop til?

At få opstillet sit fødselshoroskop er en fremragende måde til at afklare om vestlig astrologi er noget for dig. Og samtidig er det en fortrinlig måde at komme ind i astrologiens forunderlige verden. Ved at gennemgå et fødselshoroskop får man nemlig forklaret de vigtigste astrologiske fortolkningsmuligheder.

Foruden denne forståelse af astrologien får du også via dit fødselshoroskop en redegørelse for hvorledes astrologien ser din livsbane, opskriften på hvorledes du ifølge astrologien, får døre til at åbne sig for dig, hvorledes du bringe dig hen i situationer hvor du tiltrækker de positive energier. Du får således via dit fødselshoroskop opskriften på hvorledes du opnår succes, velstand og overskud.

Hvad kan jeg bruge
sessionen til?

I din samtale med astrologen vil dit fødselshoroskop bliver forklaret og du kan frit kommentere og stille spørgsmål undervejs. Astrologen vil med udgangspunkt i dit fødselshoroskop kunne fortælle en lang række ting om din person. Hvordan andre opfatter dig, hvilke tidspunkter i dit liv som er gunstige og hvilke som bestemt ikke er det. Du kan spørge om alt undervejs. Dette er en fremragende mulighed for at komme ind til de centrale punkter som dit fødselshoroskop fortæller om.

Hvad sker der
efter session?

  • Du modtager dit fødselshoroskop via e-mail.
  • Du er blevet mere afklaret om muligheder og løsninger.
  • Du vil komme til at kigge godt og grundigt på dig selv – Astrologen tager altid udgangspunkt i det, DU kan gøre – for du kan kun ændre dig på selv, ikke på de andre.

Fødselshoroskop udregnet

BETALING

 

Had sker efter betaling?

Efter betaling modtager du besked fra din astrolog med forespørgsel om hvornår det kunne passe dig at få præsentere dit fødselshoroskop og resultaterne. I finder sammen et tidspunkt der passer jer begge. Ved sessionen vil astrologen forklare hvad fødselshoroskopet betyder. Efter jeres samtale sender astrologen dit fødselshoroskop til dig via email.

Hvad hvis jeg bare vil have mit horoskop uden samtale?

Det kan du sagtens. Astrologen vil da blot sende dit fødselshoroskop til dig. Det er ganske valgfrit om du vil have sessionen med astrologen. Dette er blot en service vi tilbyder, til formidling af information om hvordan man fortolker et fødselshoroskopet.

Hvordan foregår samtalen med astrologen?

Der kan oprettes forbindelse via FaceTime eller Google Hangouts. Hvis du ikke benytter nogle af disse kan der etableres forbindelse via NetSpirits videorum. Det er nemt. Du får blot en webadresse af din astrolog, som du skal besøge på det aftalte tidspunkt for præsentation af dit fødselshoroskop.

DIT fødselshoroskop

Et horoskop er en to dimensional grafisk fremstilling af et antal udvalgte faktorer på himlen i et udvalgt øjeblik. Man kan få lagt forskellige former for horoskoper, der ud fra planeternes – Sol, Måne, Merkur, Venus, Mars, Saturn, Jupiter, Uranus, Neptun, og Plutos – placering på dit fødselstidspunkt, samt en række andre forhold, kan fortælle om et menneskes karakter, udfordringer og muligheder.

At få opstillet sit fødselshoroskop er også en fremragende måde til at afklare om vestlig astrologi er noget for dig. Det er en fortrinlig måde at komme ind i astrologiens forunderlige verden. Ved at gennemgå et fødselshoroskop får man forklaret de vigtigste astrologiske fortolkningsmuligheder.

Vores fødselshoroskop udmærker sig ved dels at være flot illustreret og dels ved at være udførlig forklarende i hvordan resultaterne er fremkommet. Det er således velegnede til udgangspunkt for videre selvstudie i astrologi.

Online astrologi