De 12 astrologiske huse

Inden for astrologien er det solen, der bevæger sig rundt om jorden og ikke omvendt. Jorden betragtes som centrum, og solen bevæger sig rundt om jorden. Denne cirkel benævner man Ekliptika. I sin årlige tilsyneladende bevægelse bevæger solen sig gennem et antal stjernebilleder, kaldet dyrekredsen. De ligger alle på et bånd 8° på hver side langs Ekliptika. Rent faktisk kan vi jo ikke se, hvilket stjernebillede solen står i pga. den oplyste atmosfære, den nemmeste måde at opdage det på er at vente, til jorden på tolv timer har drejet sig 180°, hvorefter vi kan regne stjernebilledet ud.

Solen bevæger sig gennem Ekliptika cirklen med en hastighed, der svarer til en grad pr. dag. Alle planeter følger samme bane som solen rundt i denne sfære. De flytter sig indenfor et bælte på 16°, beliggende på begge sider af ekliptika, og dette bælte kaldes Zodiakken. De 12 stjernetegn optager hver 30 grader af denne cirkel.

Men da jorden også roterer omkring sin egen akse, tager det set fra jorden kun 24 timer at dække hele himmelhvælvingen ind. Og denne cirkel, hvis bevægelse er modsat Zodiakens, har man ligeledes delt ind i 12 dele, der kaldes de 12 astrologiske huse. Deres størrelse er ikke nødvendigvis 30 grader hver. Der findes mere end ti forskellige hussystemer og således mere end ti måder at indtegne de 12 huse i horoskopet på.

Husenes betydning varierer, alt efter hvilke og hvor mange planeter der befinder sig i dem i horoskopet. Forskellen mellem den lille snes hussystemer, vi kender, ligger alene i beregningen og placeringen af de Mellemliggende huse. Eneste undtagelse er Equal House-systemet (lige store huse), der kun går ud fra den ene hovedakse. Der tages udgangspunkt i Ascendanten og alle huse er lige store (30°). Den metode, der synes mest udbredt, er Placidus, der arbejder med huse af forskellig størrelse.

 

astro-vest-huse-3

Zodiac Man. Persien, 19 årh.

 

I. hus
Vædder – Mars – Indtryk på andre mennesker, personlig stil, ens måde at optræde på.
2. hus
Tyr – Venus – Kroppen, medfødte talenter, ressourcer, materielle såvel som åndelige.
3. hus
Tvilling – Merkur – Kommunikation og formidling, uddannelse, søskende og slægtninge.
4. hus
Krebs – Måne –  Indre dispositioner, hjemmet, familien, sindet, ens forældre
5. hus
Løve – Sol – Kreativitet, leg, børn, hvordan man giver kærlighed.
6. hus
Jomfru – Merkur – Arbejde og arbejdsfællesskaber, helbred og praktiske evner.

De første seks huse angår det personlige, det som udspringer af personen selv. Mere specifikt angår de første tre huse personligheden, vores optræden og personlige stil. Indikere hvordan vi begynder på nye projekter og fortæller noget om den fysiske krops udseende. De næste tre huse angår vores indre dispositioner, hjemmet, familien, den tidlige barndom, ens selvværd. Ens følelsesmæssige grundvold.

7. hus:
Vægt – Venus – De nære relationer, partneren, venner, fjender.
8. hus
Skorpion – Pluto – Andre menneskers ressourcer. Seksualitet, døden.
9. hus
Skytten – Jupiter – Religion, højere uddannelse, rejser. Hvordan vi udvikler vores livsanskuelse.
10. hus
Stenbuk – Saturn – Rolle i samfundet, udmærkelse og ry. Ambitioner og retning for vores liv.
11. hus
Vandbærer – Saturn – Social integration. Organisationer. Hvordan vi tager imod kærlighed.
12. hus
Fiskene – Neptun –  Det kollektivt ubevidste. Dybtliggende motiverende instinkter.

De sidste seks huse viser noget om “de andre” set i forhold til personen selv. Mere specifikt angår de næste tre huse vores relationer til vores partner, vores nærmeste fortrolige, hvad vi vil have fra andre og hvad vi giver til gengæld, venner og fjender. De sidste tre huse angår vores rolle i samfundet. Vores retning, drømme og mål. Vores sociale position og offentlige facade. Samt vores forhold til autoriteter og den forældre som vi er mest influeret af.

astro-vest-huse-6

Klik og læs om de 12 astrologihuse

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 

Tolkningen af de astrologiske huse

Man benytter de 12 astrologiske huse til at lave tolkninger i horoskopet. Deres betydning varierer, alt efter hvilke og hvor mange planeter der befinder sig i dem i horoskopet. Vi var i gennemgang af planeterne inde på, at den enkelte planet påvirker horoskopet, efter hvilket stjernetegn den står indenfor. Hvis Månen i et horoskop f.eks. står i Krebsen – som generelt står for følsomhed og modtagelighed – tyder det på en person, der – ift. følelseslivet, vaner og behov – er overfølsom, påvirkelig, har behov for intimitet, en romantisk længsel og et rigt indre liv.

Hvor i tid og rum disse egenskaber udtrykker sig ses ud fra det astrologiske hus, som planeten Månen ligger i. Så hvis f.eks. Månen lå i det 10. hus – som repræsenterer vores offentlige facade, selvbillede, ry og erhverv – ville dens påvirkning på personen komme til udtryk i disse sammenhænge.

 

Planeters betydning – Vestlig astrologi

 

Flere faktorer udgør tilsammen tolkningen. Tolkningen af de astrologiske huse er ofte kompleks og ikke så ligetil. Derfor kan det gøre det lidt lettere hvis man starter med at kigge på tegnet, dernæst på planeter i huset og til sidst på husherskeren.

Husspidsen

Hvilket tegn husspidsen (starten af huset) står i, betyder noget for hvordan et livsområde tager form. Fx hvis man har 4. hus (som er bolig, hjem og familie) i Jomfruen, så er det vigtigt at der er styr på detaljerne omkring ens bolig. Man lægger vægt på at der er orden og struktur, og at indretningen er efter en plan man har gennemtænkt. Hvorimod, hvis 4. hus står i Fiskene, så er der rummeligt og fleksibelt i hjemmet. Man går ikke op i detaljerne, men i følelsen af hvordan det er at være i hjemmet. Indretningen er mere kaotisk og impulsiv, og også mere spraglet og farverig.

Planeter i huset

Det næste man kigger på er om der er planeter i huset. Hvis der står en eller flere planeter i huset, så er det et livsområde som planeten spiller sig ud igennem. Fx så siger det hus som Mars står i, hvilket område af livet som man lægger sine kræfter og engagement i. F.eks. hvis Mars står i 6. hus som er arbejde og de daglige opgaver, så er man en person der arbejder meget, og som har brug for at bruge sin krop til noget konkret og håndgribeligt. Man går op i de daglige rutiner og sætter en ære i at udføre sine praktiske opgaver.

Husherskeren

Den sidste overordnede ting man kigger på i tolkningen af et astrologisk hus, er hvilken planet der hersker over huset. Alle tegn har en hersker, altså den planet der hersker over tegnet. Herskeren over det tegn som husspidsen (hvor huset begynder) står i, er herskeren over huset. Denne planet har noget at skulle have sagt når det kommer til huset og hvad der sker i huset. Herskeren står jo selv i et, i de fleste tilfælde, andet hus, men den er ligesom en udlejer, der har en overordnede bestemmelse over aktiviteterne i huset. Hvordan herskeren står i horoskopet, og hvilke aspekter den danner til eventuelle planeter i huset og andre planeter, spiller også en rolle i tolkningen af horoskopet.

Hvis fx man har sit 5. hus i Løvens tegn, så er det Solen der hersker over huset. Normalt vil man sige at et 5. hus i Løven er en person der i høj grad vil udleve sine lyster og interesser. Han/hun vil feste og nyde livet, og vil gerne have en smagsprøve på alt hvad der er sjovt, livligt og festligt. Men, hvis Solen står i 12. hus i Fiskene i konjunktion med f.eks. Saturn, så vil det lægge en dæmper på udlevelsen af det 5. hus. For Saturn vil hele tiden sige til Solen der er hushersker ”Nej nu må vi også tænke på de mere alvorlige sider af tilværelsen. Og fordi Solen er gemt væk i 12. hus vil den have svært ved at give slip og slå sig løs ude blandt andre. Således har solens situation en indvirkning på, hvordan huset har mulighed for at udfolde sig.

Astrologiske huses position

Horoskopet er altså opdelt i 12 huse, også kaldet astrologiske huse. De astrologiske huses position er defineret ud fra tid og sted for fødslen. MC, som altid står øverst i horoskopet er bestemt ved at være stik syd. Ascendanten, som er starten af 1. hus bestemmes ved den østlige horisont. Derved har vi de to akser i horoskopet. Opdelingen i de fire kvadranter er gennem tiden blevet gjort på mange forskellige måder. Det kaldes hussystemer. Diskussionen går på hvilken metode man opdeler afstanden mellem de to akser. Mange astrologer bruger i dag Placidus hussystem, og begrundelsen er efter sigende, at det var det system der tidligt havde succes med at få trykt tabeller og opslagsværker, hvorfor det blev det mest udbredte.

astro-vest-huse-7

The Zodiac Man

Vil du vide mere

Nærværende afsnit indgår i vores sektion om astrologier. Du har mulighed for at læse meget mere om vestlig astrologi, kinesisk astrologi og indiansk astrologi. Brug navigationsmenuen til højre for at vælge hvad du gerne vil vide mere om.

I vestlig astrologi fortæller vi om de tolv stjernetegn og deres tilknyttede generelle karakteristik, samt tilknyttede element, planet, etc. Vi fortæller også om horoskoper. Et horoskop er en grafisk model, der gør det håndgribeligt, hvordan de himmelske indflydelser har påvirket og stadig påvirker os.

Der findes mange typer af horoskoper, men de mest udbredte er: Årshoroskop, der fortæller om de muligheder, der ligger for det kommende år. Horoskoper er en fortrinlig måde at komme ind i astrologiens forunderlige verden. Læs om hvordan du selv opsætter dit horoskop og læs dit ugehoroskop for den kommende uge. Kort sagt vil du vide mere om vestlig astrologi er du havnet det rigtige sted.

Stil spørgsmål om astrologi

Stil lige så mange spørgsmål du har lyst til om astrologi
Det er gratis og nemt – Stil et spørgsmål

astro-vest-huse-4

The Zodiac Man – Kroppen og astrologiske symboler.