De 12 astrologiske huse – 3. astrologi hus

3. astrologi hus
Tvilling Merkur 3. hus: Kommunikation og formidling, uddannelse, søskende og slægtninge.

Dette hus handler om kommunikation og indlæring. 3. hus er hvordan vi kommunikerer og interagerer med folk omkring os. Hvordan vi taler og formulerer os, hvordan vi præsenterer det, vi har at sige overfor en eller flere personer. I det hele taget vores evne til at udtrykke os i skrift og tale.

Skoletiden ses i 3. hus, hvor man kan se hvordan den umiddelbare indlæring er. Det er evnen til at tage information og viden til sig og hvordan man formår at forbinde det hele på det mentale plan. Her lærer vi sprog, matematik, fysik og alt det andet, vi skal bruge for at kunne leve i den verden, vi er en del af.

3. hus er også vores daglige logistik. Altså transporten i hverdagen, hvordan vi kommer fra A til B. Det er også vores søskende, naboer, skolekammerater og andre mennesker, som vi omgås med i det daglige. Det er vores evne til at holde bolde i luften på samme tid og huske alle de mange informationer der bruges i hverdagens forskellige gøremål. Man kan sige at det er vores mentale logistik.

I urhoroskopet har 3. hus hjemme i Tvillingen hvor Merkur er hersker.

 

astro-vest-huse-6

Klik og læs om de 12 astrologihuse

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 

Vædder Mars I. hus: Indtryk på andre mennesker, personlig stil, ens måde at optræde på.
Tyr Venus 2. hus: Kroppen, medfødte talenter, ressourcer, materielle såvel som åndelige.
Tvilling Merkur 3. hus: Kommunikation og formidling, uddannelse, søskende og slægtninge.
Krebs Måne 4. hus: Indre dispositioner, hjemmet, familien, sindet, ens forældre
Løve Sol 5. hus: Kreativitet, leg, børn, hvordan man giver kærlighed.
Jomfru Merkur 6. hus: Arbejde og arbejdsfællesskaber, helbred og praktiske evner.

De første seks huse angår det personlige, det som udspringer af personen selv. Mere specifikt angår de første tre huse personligheden, vores optræden og personlige stil. Indikere hvordan vi begynder på nye projekter og fortæller noget om den fysiske krops udseende. De næste tre huse angår vores indre dispositioner, hjemmet, familien, den tidlige barndom, ens selvværd. Ens følelsesmæssige grundvold.

Vægt Venus 7. hus: De nære relationer, partneren, vennerne, fjenderne.
Skorpion Pluto 8. hus: Andre menneskers ressourcer. Seksualitet, døden.
Skytten Jupiter 9. hus: Religion, højere uddannelse, rejser. Hvordan vi udvikler vores livsanskuelse.
Stenbuk Saturn 10. hus: Rolle i samfundet, udmærkelse og ry. Ambitioner og retning for vores liv.
Vandbærer Saturn 11. hus: Social integration. Organisationer og politiske partier. Hvordan vi tager imod kærlighed.
Fiskene Neptun 12. hus: Det kollektivt ubevidste. Dybtliggende psykisk motiverende instinkter.

De sidste seks huse viser noget om “de andre” set i forhold til personen selv. Mere specifikt angår de næste tre huse vores relationer til vores partner, vores nærmeste fortrolige, hvad vi vil have fra andre og hvad vi giver til gengæld, venner og fjender. De sidste tre huse angår vores rolle i samfundet. Vores retning, drømme og mål. Vores sociale position og offentlige facade. Samt vores forhold til autoriteter og den forældre som vi er mest influeret af.

 

https://www.netspirit.dk/emner/astrologier/vestlig/planeter/
https://www.netspirit.dk/emner/astrologier/vestlig/