De 12 astrologiske huse – 11. astrologi hus

Astrologihuse – 11. hus
Vandbærer Saturn 11. hus: Social integration. Organisationer og politiske partier. Hvordan vi tager imod kærlighed.

Her handler det om vores venner og sociale netværk. Hvad er det vi går op i og som betyder noget for os hver især. 11. hus er også vores engagement i grupper og foreninger, og på den måde ses det, hvor vi lægger vores ekstra kræfter.

Politik, foreningsarbejde, klub liv, vennegrupper ser vi alle i 11. hus. Hvor 5. hus handler om vore interesser og hobbies for os selv, så er det fællesskabet, der er det bærende i 11. hus. Her møder vi de mennesker som vi deler en interesse og et engagement med. Og så er det ligegyldigt om det er i et politisk parti, en græsrodsbevægelse, fodboldkammeraterne eller skakklubben der sker med.

Hvor 5. hus er egne børn, så er 11. hus andres børn, herunder også hvis der er en partner der bringer børn med sig.

Folk med et meget aktivitet i 11. hus er typisk meget ideologiske. De bruger deres energi og ressourcer til at kæmpe for sager der går ud over deres egne personlige interesser og behov. Det handler om overbevisning og fællesskab. Disse mennesker har typisk et stort socialt netværk baseret på de sager de kæmper for, og det er også her, at vi ser så noget som frivilligt arbejde.

I urhoroskopet har 11. hus hjemme i Vandbæreren hvor Uranus hersker.

 

astro-vest-huse-6

Klik og læs om de 12 astrologihuse

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 

Vædder Mars I. hus: Indtryk på andre mennesker, personlig stil, ens måde at optræde på.
Tyr Venus 2. hus: Kroppen, medfødte talenter, ressourcer, materielle såvel som åndelige.
Tvilling Merkur 3. hus: Kommunikation og formidling, uddannelse, søskende og slægtninge.
Krebs Måne 4. hus: Indre dispositioner, hjemmet, familien, sindet, ens forældre
Løve Sol 5. hus: Kreativitet, leg, børn, hvordan man giver kærlighed.
Jomfru Merkur 6. hus: Arbejde og arbejdsfællesskaber, helbred og praktiske evner.

De første seks huse angår det personlige, det som udspringer af personen selv. Mere specifikt angår de første tre huse personligheden, vores optræden og personlige stil. Indikere hvordan vi begynder på nye projekter og fortæller noget om den fysiske krops udseende. De næste tre huse angår vores indre dispositioner, hjemmet, familien, den tidlige barndom, ens selvværd. Ens følelsesmæssige grundvold.

Vægt Venus 7. hus: De nære relationer, partneren, vennerne, fjenderne.
Skorpion Pluto 8. hus: Andre menneskers ressourcer. Seksualitet, døden.
Skytten Jupiter 9. hus: Religion, højere uddannelse, rejser. Hvordan vi udvikler vores livsanskuelse.
Stenbuk Saturn 10. hus: Rolle i samfundet, udmærkelse og ry. Ambitioner og retning for vores liv.
Vandbærer Saturn 11. hus: Social integration. Organisationer og politiske partier. Hvordan vi tager imod kærlighed.
Fiskene Neptun 12. hus: Det kollektivt ubevidste. Dybtliggende psykisk motiverende instinkter.

De sidste seks huse viser noget om “de andre” set i forhold til personen selv. Mere specifikt angår de næste tre huse vores relationer til vores partner, vores nærmeste fortrolige, hvad vi vil have fra andre og hvad vi giver til gengæld, venner og fjender. De sidste tre huse angår vores rolle i samfundet. Vores retning, drømme og mål. Vores sociale position og offentlige facade. Samt vores forhold til autoriteter og den forældre som vi er mest influeret af.

 

https://www.netspirit.dk/emner/astrologier/vestlig/planeter/
https://www.netspirit.dk/emner/astrologier/vestlig/