De 12 astrologiske huse – 12. astrologi hus

Astrologihuse – 12. hus
Fiskene Neptun 12. hus: Det kollektivt ubevidste. Dybtliggende psykisk motiverende instinkter.

12. hus er ligesom 8. hus også et af de skjulte huse i horoskopet. Alt hvad der sker her er bag overfladen og skjult for andre. 12. hus er vores indre verden, der hvor vi er alene med os selv.

Mange oplever at planeter i 12. hus er svære at få kontakt til og få sat i spil. Nogle kan endda gå igennem livet, uden nogensinde at komme i kontakt med de områder af livet som dette hus repræsenterer.

12. hus er vores dybere bevidsthed. Det er det indre liv, som kan være svært at få sat ord og konkrete billeder på. Her handler det om følelser og stemninger. 12. hus er der, hvor vi gemmer minder og indtryk som vi ikke nødvendigvis kan håndtere. Det er vores emotionelle bagage fra hele livet.

Folk der går aktivt ind i dette livsområde er typisk optaget af emner såsom meditation, mindfulness, yoga, Qigong, fantasirejser og andre spirituelle emner. Det er her vi finder vores tro, når den ikke er defineret udefra af andre. Det er vores helt personlige rum, hvor vi ikke rigtig kan invitere andre indenfor.

12. hus står modsat det praktiske og hverdagsbetonede 6. hus. I 12. hus er vi væk fra det overfladiske og ydre. Her glemmer vi at spise og tage hånd om de basale behov, for vi fordybet i en anden verden, hvor de fysiske rammer og behov ikke regerer.

Det 12. astrologiske hus bliver nogle gange fejlagtigt opfattet negativt. Problemet er snarere, at man med planeter i tolvte hus lettere kommer i kontakt med de dybe psykiske lag, og eftersom vort samfund er overdrevent rationel, kan det være svært for personer med planeter i dette hus at finde en plads i det sociale fællesskab.

I urhoroskopet har 12. hus hjemme i Fiskene hvor Neptun er hersker.

 

astro-vest-huse-6

Klik og læs om de 12 astrologihuse

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 

Vædder Mars I. hus: Indtryk på andre mennesker, personlig stil, ens måde at optræde på.
Tyr Venus 2. hus: Kroppen, medfødte talenter, ressourcer, materielle såvel som åndelige.
Tvilling Merkur 3. hus: Kommunikation og formidling, uddannelse, søskende og slægtninge.
Krebs Måne 4. hus: Indre dispositioner, hjemmet, familien, sindet, ens forældre
Løve Sol 5. hus: Kreativitet, leg, børn, hvordan man giver kærlighed.
Jomfru Merkur 6. hus: Arbejde og arbejdsfællesskaber, helbred og praktiske evner.

De første seks huse angår det personlige, det som udspringer af personen selv. Mere specifikt angår de første tre huse personligheden, vores optræden og personlige stil. Indikere hvordan vi begynder på nye projekter og fortæller noget om den fysiske krops udseende. De næste tre huse angår vores indre dispositioner, hjemmet, familien, den tidlige barndom, ens selvværd. Ens følelsesmæssige grundvold.

Vægt Venus 7. hus: De nære relationer, partneren, vennerne, fjenderne.
Skorpion Pluto 8. hus: Andre menneskers ressourcer. Seksualitet, døden.
Skytten Jupiter 9. hus: Religion, højere uddannelse, rejser. Hvordan vi udvikler vores livsanskuelse.
Stenbuk Saturn 10. hus: Rolle i samfundet, udmærkelse og ry. Ambitioner og retning for vores liv.
Vandbærer Saturn 11. hus: Social integration. Organisationer og politiske partier. Hvordan vi tager imod kærlighed.
Fiskene Neptun 12. hus: Det kollektivt ubevidste. Dybtliggende psykisk motiverende instinkter.

De sidste seks huse viser noget om “de andre” set i forhold til personen selv. Mere specifikt angår de næste tre huse vores relationer til vores partner, vores nærmeste fortrolige, hvad vi vil have fra andre og hvad vi giver til gengæld, venner og fjender. De sidste tre huse angår vores rolle i samfundet. Vores retning, drømme og mål. Vores sociale position og offentlige facade. Samt vores forhold til autoriteter og den forældre som vi er mest influeret af.

 

https://www.netspirit.dk/emner/astrologier/vestlig/planeter/
https://www.netspirit.dk/emner/astrologier/vestlig/