FORSVUNDNE CIVILISATIONER

For at forstå nutiden og imødegå fremtiden er det godt at kende fortiden. I denne sektion om de forskellige civilisationer præsenteres de forskellige folkeslag, kulturer, civilisationer, som er det moderne menneskes udgangspunkt. I det indledende kapitel søges at give et overblik, hvor vi starter helt ved begyndelsen, nemlig menneskeracens oprindelse.

Herefter søges at give overblik over de tre hovedgrupper af civilisationer, der har eksisteret igennem tiderne, nemlig civilisationerne omkring middelhavsområdet, de asiatiske civilisationer samt de civilisationer, der opstod i Amerika, Mellem- og Sydamerika.

 

civi-01

De fleste evolutionsteorier mener at menneskets oprindelse skal findes i Rift Valley, denne geologiske aktive zone, hvor Afrikas horn løsriver sig fra Afrika. Dannelsen af denne dal bevirkede at chimpanserne på vestsiden holdt sig til deres gamle levevis, fordi der var skov med masser af frugt og mad. På østsiden af dalen opstod et mere barskt miljø, der bevirkede at aberne var nødt til at ændre levevis. De første stadier til mennesket var nødt til at arbejde hårdere for føden og søge den længere væk.

I 1859 kom Charles Darwins (1809-1882) epokegørende værk Arternes Oprindelse. I bogen præsenterede han et syn på de forskellige dyrearters oprindelse og udvikling, som brød radikalt med tidligere opfattelser af menneskets oprindelse. Før Darwin blev Bibelens skabelsesberetning i høj grad taget bogstaveligt. Det var den almindelige opfattelse, at de første eksemplarer af hver art i overensstemmelse med Første Mosebog blev skabt fuldt udviklede af Gud. Da Guds skabninger er perfekte – de kan hverken ændres synderligt eller gå til grunde – var der ikke rigtigt plads i datidens teologi til provokerende ideer om evolution.

Overalt på jorden findes civilisationer, der har haft deres storhedstid for derefter at gå til grunde. Det er fascinerende at læse om hvorledes store og meget veludviklede samfund for meget lang tid siden havde kendskab til bl.a. matematik og astrologi i en grad som vi traditionelt først forbinder med de seneste århundreder. Disse samfund gik ganske enkelt til grunde af forskellige årsager.

Hver for sig er de forskellige storriger og civilisationer interessante. Inkariget er kendt af de fleste, men inkaerne var bestemt ikke de eneste, der udfoldede sig i Sydamerika. Blandt andet mayaerne, aztekerne og Nazca kulturen, med deres enorme tegninger i landskabet, var hver for sig ganske interessante.

De fleste kender også lidt til den spændende udvikling som Kina og Egypten har været igennem, med mægtige dynastier, men den græske oldtid, med Platon, Sokrates mv., der danner udgangspunkt for den samfundsmæssige organisering i Vesten, er bestemt også værd at kigge nærmere på.

Kort sagt – velkommen til denne spændende sektion om forsvunde civilisationer.

 

Stil spørgsmål om Spiritualitet

Det er gratis og nemt – Stil et spørgsmål

 

civi-01-1