Kiromanti, Lær det selv

Ordet kiromanti, stammer fra det græske ord Chciros, der betyder Hånd, og Manteia der betyder spå / evne at beskrive. Kiromanti er således  kunsten, at fortolke de symboler, der aftegnes i håndens form, dens linjer og mønstre. I hænderne findes mange nerveenheder, der har direkte forbindelse til hjernen og derfor betragter man håndfladernes linjer og markeringer som et spejlbillede, af ejerens personlighed, fysiske og følelsesmæssige tilstand. Linjer og tegn forandres med tiden, præcis som fingre og håndflader kan blive mere kødfulde eller spinklere. Derfor kan gode som dårlige tegn faktisk både komme og gå.

kiromanti-old-01

Kiromanti er et stort detektivarbejde, hvor håndlæseren skal samle en masse oplysninger ind. Og ved god og grundig analyse kan håndlæseren give et væld af oplysninger om hændernes ejer, bl.a. karaktertræk, adfærd, psyke, fysik, afdække skjulte evner, stærke sider, svage sider, kærlighed, parforhold, arbejde, begivenheder eller handlinger, som sandsynligvis bliver truffet i fremtiden.

I nutidens håndlæsning bruges meget andet end linjerne i hænderne. En håndlæser ser også på håndfacon, fingre, negle, hud, ringe, skader m.m., og inde i hænderne ses på linjerne, armbånd, ”puderne”, tegn m.m. Håndlæsning, som vi kender den i dag, er en kombination af flere faktorer: Konstitutionslæsning: Håndtype, muskulatur. Dermatoglyfi: Fingeraftryk. Linietydning: Tydning af linierne. Bevægelser: Reaktioner under læsningen. Kinesiologisk: Farver etc. Samt billedlæsningen: Psykisk tolkning / læsning.

I den tidlige periode af vores tidsregning var håndlæsning meget velanset og der blev undervist i emnet på de store læreanstalter – og den blev i vid udstrækning benyttet af læger, filosoffer og lærde. Den dag i dag, sættes håndlæsning stadig meget højt i Østen, men i middelalderen kolliderede håndlæsningen med den kristne kirke og forsvandt for en tid.

Den kom tilbage i 1800-tallet, hvor den blev brugt til underholdning i de finere kredse. Og sigøjnerne hjælper til med at skabe fascination og interesse omkring emnet i blandt de almene mennesker. Ved dette århundredeskifte blev et andet område af håndlæsningen – nemlig fingeraftrykket – godkendt og taget i brug af Skotland Yard. Ved studier i fingeraftryk, har man opdaget sammenhænge mellem genetiske faktorer og hud mønstrene i vores hænder.

kiromanti-old-painting-01-1

La Buona ventura (Spåkonen) Caravaggio, Louvre, Paris

Kiromanti, håndlæsning, er kunsten, at fortolke de symboler der aftegnes i håndens form, dens linjer og mønstre. Ordet kiromanti, stammer fra det græske ord Chciros, der betyder Hånd, og manteia der betyder spå / evne at beskrive.

I hænderne findes en masse nerveenheder, der har direkte forbindelse til hjernen og derfor betragter man håndfladernes linjer og markeringer som et spejlbillede, af ejerens personlighed, fysiske og følelsesmæssige tilstand. Linjer og tegn forandres med tiden, præcis som fingre og håndflader kan blive mere kødfulde eller spinklere. Derfor kan gode som dårlige tegn faktisk både komme og gå.

Populært sagt kan man sige, at håndlæsning er et stort stykke detektivarbejde, hvor håndlæseren skal samle en masse oplysninger ind. Og ved god og grundig analyse kan håndlæseren give et væld af oplysninger om hændernes ejer, bl.a. karaktertræk, adfærd, psyke, fysik, afdække skjulte evner, stærke sider, svage sider, kærlighed, parforhold, arbejde, begivenheder eller handlinger, som sandsynligvis bliver truffet i fremtiden.

I nutidens håndlæsning bruges meget andet end linjerne i hænderne. En håndlæser ser også på håndfacon, fingre, negle, hud, ringe, skader m.m., og inde i hænderne ses på linjerne, armbånd, ”puderne”, tegn m.m. Du kan have flere grunde til at få en personlig tydning. Det kan være nysgerrighed eller et oprigtigt behov for hjælp. En håndlæsning kan hjælpe dig til at se, hvor dine muligheder ligger, den kan vejlede dig og give dig en idé om de tendenser, der ligger i tiden fremover.

I den tidlige periode af vores tidsregning var håndlæsning meget velanset og der blev undervist i emnet på de store læreanstalter – og den blev i vid udstrækning benyttet af læger, filosoffer og lærde. Den dag i dag, sættes håndlæsning stadig meget højt i Østen, men i middelalderen kolliderede håndlæsningen med den kristne kirke og forsvandt for en tid.

Den kom tilbage i 1800-tallet, hvor den blev brugt til underholdning i de finere kredse. Og sigøjnerne hjælper til med at skabe fascination og interesse omkring emnet i blandt de almene mennesker. Ved dette århundredeskifte blev et andet område af håndlæsningen – nemlig fingeraftrykket – godkendt og taget i brug af Skotland Yard. Ved studier i fingeraftryk, har man opdaget sammenhænge mellem genetiske faktorer og hud mønstrene i vores hænder.

 

kiromanti-old-painting-03

Leonello spada, la buona ventura, 1620, Palazzo dei Musei

 

Håndlæsning, som vi kender den i dag, er en kombination af flere faktorer:

Den klassiske håndlæsning
I den klassiske håndlæsning/kiromanti, ser håndlæseren primært efter linerne og bjergene i hændernes flade. Dette svarer altså til at du med håndfladen opad, stikker dine hænder igennem to huller i en væg og håndlæseren laver udelukkende sin fortolkning ud fra linerne og bjergene (forhøjningerne i håndfladerne) i dine hænder. I taler ikke med hinanden under tolkningen, i kan ikke se hinanden og du har forinden sessionen grundigt vasket dine hænder og afført eventuelle smykker. Okay måske er dette karikeret lidt, men pointen er blot at i den klassiske håndlæsning ses der udelukkende på linerne og bjergene.

Den udvidede klassiske håndlæsning
I hvad vi vælger at kalde den udvidede klassiske håndlæsning inddrages flere faktorer i tolkningen – hændernes form, behåring, fingrenes længde i forhold til hinanden etc. – men der ses udelukkende på de klassiske fortolkningsmuligheder. Der inddrages således ikke nogen tydning af hvem du er som menneske, hvordan du bevæger dig, hvorledes din generelle udstråling er etc. Igen er det nemmest at forestille sig denne tolkning som om du sidder bagved en væg og håndlæseren kun kan se dine hænder.

Den energimæssige håndlæsning
Alt hvad der er inde i os og rundt omkring os, hele universet, består af energi. Energien svinger med forskellige hastigheder og har dermed forskellige former – fra finere til grovere. Alle energiformer hænger sammen og påvirker hinanden. Når tolkning i kiromanti udvides til at inddrage dette aspekt kigger håndlæseren på din person, din aura, din måde at gå og tale på. Din holdning, din attitude mv. inddrages i tolkningen.

Dermatoglyfi
Dermatoglyfi (derma = hud, glyfi = tegn) er den videnskabelige betegnelse for papillærerillerne i håndfladen og på fingrene. Mest kendt er fingeraftrykkene, der som bekendt alle er forskellige og derfor kan bruges til identifikation. Disse riller skal ikke forveksles med de klassiske liner, der er foranderlige og som altid er blevet tydet af håndlæserne. Der er blevet drevet videnskabelig forskning om genetisk betingede forhold i de sidste 150 år. I de sidste par tiår er forskningen blevet udvidet til også at omfatte psykologiske dispositioner.

Medicinsk diagnose
Kendt fra oldtiden er negle-diagnosen, der baseres på formen og neglens beskaffenhed. Neglene vokser ud i løbet af 3-6 måneder, alt efter alder, helbredstilstand og årstid, og de spejler stofskiftet på en præcis måde, endda med indbygget “tidsmåling”. Papillærerillerne (fingeraftrykkene og de fine riller i håndfladen) fortæller om genetiske dispositioner for forskellige sygdomme (kromosomforhold). Disse mønstre er uforanderlige i deres struktur, men de kan “gå i stykker” på forskellige måder og således vidne om helbredstilstanden. Endvidere ses på hudens sundhedstilstand, har den en sund farve, er den elastisk etc. Der inddrages også om hænderne, fingrene er kolde eller varme etc. Diagnosens kvalitet er afhængig af fortolkerens fagmæssige viden.

 

kiromanti-old-painting-02

La Buona Ventura di Vouet, Simon Vouet

 

Forskellige tilgangsvinkler til kiromanti

Grundlæggende set kan kiromanti anskues enten som et spådomsredskab, hvor de tegn og tydninger, der fremkommer, skal tages for pålydende. Eller kiromanti kan anskues som et værktøj, der kan hjælpe til at reflektere over livets muligheder og faldgrupper. Altså som et værktøj, der kan hjælpe dig – eller dem du udføre kiromanti på – til at se, hvor dine muligheder ligger, vejlede dig og give dig en idé om de tendenser, der ligger i tiden fremover.

Naturligvis kan man også anse kiromanti for det rene sludder, men det tror vi nu ikke at du gør eftersom du er i gang med at læse lidt om begrebet. Der er dog nogle tvivlere, der afviser kiromanti som det rene svindel og spekulation i menneskers problemer eller på grund af faren for, at mennesker fralægger sig ansvaret for eget liv og bindes i et usundt og ufrit forhold til håndens “svar” på livets spørgsmål.

Kritikkerne fremføre eksempelvis at grunden til at mange mennesker oplever, at forskellige “spådomsteknikker” virker, er, at terapeuterne, håndlæserne, tarotoplæggerne, astrologerne osv. forsyner deres klienter med en personligheds- karakteristik, der virker skræddersyet til den enkelte klient, selv om den i virkeligheden er en kombination af en række standardkarakteristikker.

Ud fra det indtryk, terapeuten har skabt sig igennem sessionen (håndlæsningen), prøver vedkommende derefter at indkredse problemet. Det sker ofte ved, at terapeuten fremsætter nogle meget bredt formulerede hypoteser om problemet og justerer ud fra klientens reaktioner. Er terapeuten på vildspor, vil klientens kropssprog fortælle dette – omvendt vil hypoteser, der går i den rigtige retning, blive bekræftet ubevidst af klienten gennem øjenbevægelser, vejrtrækning osv. På den måde vil det ofte være klienten, der selv indirekte fortæller, hvori problemet består – og ofte vil det derfor også være klienten selv, der når frem til en løsning. Men klienten vil føle, at det var terapeuten, der løste problemet – og vil derfor mene, at metoden virkede.

Svaret på, hvorvidt håndlæsning er spådomskunst eller et redskab i en selvudviklingproces må derfor bero dels på håndlæserens personlige indstilling til kiromanti, dels på de forudsætninger, klienten indgår i forløbet på. Og svaret på, om håndlæsning virker, og i givet fald hvordan det virker, må bero på, hvorvidt man mener, at hænderne i sig selv og af sig selv videregiver kraft og vejledning fra åndelige magter – eller om man mener, at tegnene i hænderne som enhver anden terapeutisk praksis blot hjælper klienten til en større bevidsthed om sig selv.

Hvad dit syn på denne sag så end måtte være, er udgangspunktet for nærværende gennemgang at håndlæsning er et godt redskab til livsvejledning og selvudvikling. Og hvis vi svinger os lidt op på de høje navler, ja så anses det at arbejde med kiromanti, og tyde de linier mv. der er i hænderne også som en måde hvorpå du kan få kosmisk vejledning til at leve livet. Der er uendelig megen visdom, der ligger lige foran dig, parat til at blive samlet op når du er klar hertil.

I praksis vil enhver fortolkning dog være en sammenblanding af alle ovenstående, hvilket også er helt okay. Så længe håndlæseren – altså dig – når du øver dig er opmærksom på hvornår der laves fortolkninger ud fra det ene eller det andet. Bedst er det naturligvis hvis du er helt ærlig i dine fortolkning og således undervejs oplyser om hvordan du drager dine konklusioner. Det bliver på denne måde muligt, for den du laver håndlæsningen for, selv at validere analysen og drage sine egne konklusioner.

I forlængelse heraf kan nævnes at der er mange måder at begynde sin tolkning. Skal man f.eks. starte med den mest iøjnefaldende linie? Det anbefales at følge, den rækkefølge hvori tingene står her i kurset, da du så er sikker på ikke at overse et vigtigt område. Hvis personen er højrehåndet, er det denne hånd, der beskriver begivenhederne i personens liv, mens venstre hånd beskriver, hvad der er muligt, eller hvad man ønsker sig.

Start med at bede personen om at strække sine hænder ud mod dig og sig så noget pænt. Sig positive ting som; Du har meget lange fingre, hvilket betyder at du har en stærk fantasi. Lad vær med at sige Nå du bider nok negle. Tænk i stedet for hvad afbidte negle måske kan betyde og sig noget i retningen af: “Det ser ud som om at du er meget følsom og somme tider er ret usikker på dig selv?” I det hele taget er det ikke det du siger, men måden du siger det på. Hvis en person f.eks. har en svag livslinie så sig aldrig til dem at de har en svag livslinie eller at de risikere at falde døde om hvad øjeblik det skal være! Foreslå dem i stedet at passe lidt bedre på sig selv. Stil åbne tolkninger, og lad din klient kommentere undervejs.

De forskellige karaktertræk man kan læse ud af de forskellige linier, bjerge m.v. skal ses i sammenhæng. Eksempelvis er et populært spørgsmål om man vil få et langt liv. Her tyder en meget kort livslinie umiddelbart på dettte, men der kan være andre forhold i hånden, som tyder på det modsatte.

 

kiromanti-old-painting-04-1

Albrecht Dürer, Praying Hands, 1508

VIL DU VIDE MERE

Hvorledes man tolker håndens linjer, fingrenes længde, etc. er altsammen gennemgået i hver deres kapitel. Brug navigationsbjælken til højre for at læse om det du er interesseret i.

Begrebets relationer til andre spirituelle områder afhænger af hvordan man opfatter begrebet. Hvis det opfattes som en spådomsredskab er der jo naturlige relationer til begreber som hekse, spådom & profetier, skæbnebegrebet m.v.

Hvis begrebet kiromantis værdi ligger i at være et værktøj til at hjælpe med at reflektere over livets muligheder, er der andre spirituelle emner, som det har realtioner til. En del forskellige værktøjer benyttes i den spirituelle verden som et udgangspunkt for en samtale om hvad et menneske kunne være opmærksom på i sit liv og begynde at udvikle. Værktøjer af denne typer kan eksempelvis siges at være tarotkort og numerologi.

 

Stil spørgsmål om Kiromanti

Stil lige så mange spørgsmål du har lyst til om Kiromanti
Det er gratis og nemt – Stil et spørgsmål