Kiromanti – Tolkning håndflade, Lær det selv

kiromannti-flade-forside

Vi har tidligere været omkring at fingrene er den bevægelige og levende del af hånden, mens håndfladen er fast og repræsentere nogle grundlæggende faste værdier. Den er rodnettet, forankringen og forbindelsen nedad. I det følgende ses på forskellige aspekter af håndfladen, håndryggen og håndens form generelt.

kiromanti-hand Stor hånd | Lille hånd
Brede hænder | Smalle hænder
Om huden på hænderne
Konsistens
Grundformer

 

kiromannti-flade-01

 

Stor hånd/lille hånd

En stor person vil naturligvis som regel have en større hånd end en lille person. Når man derfor taler om store eller små hænder er dette relativt set. En stor hånd er en hånd, der forekommer stor i forhold til den krop, den sidder på. Der kan ikke gives nogle faste mål for hvad der er en stor eller hvad der er en lille hånd. Brug din proportionssans og sunde fornuft. Det gælder i øvrigt generelt i kiromanti at hvor der tales om en tykkelse, en længde eller en størrelse så er det relativt set. Når der kigges på om de enkelte fingerleds længde er det i forhold til hinanden, når der kigges på om Livslinien er lang er det i forhold til håndens længde etc.

Store hænder – Praktisk forstand, tålmodige, metodiske, omhyggelige, samvittighedsfulde, sans for detaljerne. Små hænder – Spontane, utålmodige, igangsættere, optaget af de store linier og ikke meget for færdigpudsningen. Oversigt

 

Brede hænder/smalle hænder

Der arbejdes også med at hænder kan opdeles som værende enten bredde eller smalle. Den brede hånd udstrækker sig langs en vandret linie, mens den smalle hånd samler sig omkring en tilsvarende lodret. Indledningsvis kigger man efter om de traditionelle karaktertræk som er knyttet til den enkelte håndtype også er til stede eller om der er disharmoni i hånden. Forstået på den måde at korte fingre, stor tommelfingervinkel, rette og tværgående linier er træk, der normalt findes i den brede hånd. Der er overensstemmelse i tolkningen af disse træk. Derfor siger man at disse træk harmonerer godt sammen.

Mens hvis vi finder nogle af de træk, som traditionelt er knyttet til den smalle hånd i den brede hånd, eksempelvis snæver fingerholdning eller en stærkt dykkende Hovedlinie, siger man at der er disharmoni eller spændinger, ubalance. Ved at benytte denne akse-synsvinkel kan man hurtigt danne sig et overblik over håndens, og dermed personlighedens generelle tendens og hurtigt spore eventuelle grundlæggende spændinger.

Brede hænder – Den vandrette akse, handlingsaksen. Tolkes som udadvendthed, praktisk orienteret. Handling på det ydre virkelighedsplan (fysisk styrke, muskelstyrke). Stærk trang og lyst til at skabe håndgribelige resultater, at manifestere sig på det fysiske plan. Oversigt

Smalle hænder – Den lodrette akse, samlingsaksen. Tolkes som inadventhed, refleksion og selvfordybelse. Handling på det indre virkelighedsplan (sjælestyrke, indre styrke). Meget lidt materiel anlagt, uinteresseret i den praktiske side af tilværelsen. Ikke så favnende og udadvendte som brede hænder. Til gengæld mere dybdeborende og intensive. Oversigt

 

kiromannti-flade-02

 

Om huden på hænderne

En hud med ”huller” – altså hårsække – er en maskulin hud. Når en kvinde har hårsække-hud på hånden, fortæller det kiromantikeren, at hun har en maskulin udfarende energi. Hvilket betyder, at man kan selv, man vil selv – man kan selv klare tingene. Man kan begå sig på mænds præmisser – mænds områder. En kvinde med meget hårsækkehud bliver let for meget for mænd, hun er lidt af en skrap moster – og når man så som kvinde bliver opmærksom på det, så må man tage sig mere af sin feminine side og finde den frem. Der skal jo helst være en balance.

Naturligt har kvinder silkehud – altså hud uden huller fra hårsække. Nogen har det over hele hånden – det er så dem, der kører meget på de feminine værdier, de bløde værdier. Kvinder, der ikke behøver at være udfarende, der ikke behøver at kunne klare sig selv. Så kan man tillade sig kun at have den. Men de fleste udearbejdende kvinder, de er nødt til at have hårsække-hud i hvert fald et stykke af vejen. Man kan også have silkehud på områder af hånden. Områder, der så igen dækker bestemte sider af ens personlighed og liv.

Mænd kan også have silkehud – så må man se på i hvilke områder, deres silkehud ligger. Hvor er det, de bruger deres feminine energier. Det kunne jo typisk være på familieområdet. Men det kan selvfølgelig også være på arbejdsområdet – de kan jo godt arbejde med feminine energier. Men de mænd vil aldrig være så ambitiøse og udfarende – altså de mænd, der har den bløde hud. Hvis en mand, der af natur sagtens kunne dyrke det ambitiøse og udfarende, men i øjeblikket har et job, hvor han har mere brug for sine feminine energier vil det ændre på håndens udseende.

Håndens udseende er et her og nu billede. Det fortæller, hvad man bruger i sig selv her og nu. Selvfølgelig er det svært at få slettet den side, hvor man har sin maskuline energi – altså få det helt væk – men så kan der komme et perlemorsskær hen over hånden. Det betyder så, at personen arbejder mere med de feminine energier. De bløde værdier. Så bliver det sådan glattet lidt ud på den måde. Oversigt

 

kiromannti-flade-03

 

Konsistens

Når man taler om en hånds konsistens så er det graden af spændstighed, man taler om. Hvad der nærmere menes med dette er nemmest at forstå hvis du forestiller dig et trommeskin. Hvis det hænger slapt i sin ramme kan der næppe komme mange toner ud af det, hvilket svarer til det man kalder slap konsistens. Hvis det er spændt så hårdt at det knap er elastisk mere, er det heller ikke nemt at få gode toner ud af det, hvilket svarer til for hård konsistens. Det ideelle er noget midt imellem, vibrerende spændt uden at være anspændt.

Du kan danne dig en ide om håndens konsistens ved at presse tommelen mod håndfladen. Virker den slap eller hård, fast, spændstig? Konsistensen kan siges at være styrken af alle håndens øvrige elementer. En slap konsistens vil eksempelvis påvirke en ellers god Hovedlinie i en negativ retning, således at det blot bliver ved drømmene, men der kommer aldrig rigtig noget konkret ud af det.

Slap konsistens – Manglende energi, koncentrationsevne, viljestyrke og udholdenhed. Blød konsistens – Tager tingene som de kommer. Ikke udpræget doven, men heller ikke lidenskabelig optændt. En tilbagelænet lev-og-lad-leve holdning, føjelig, følger med strømmen. Fast, spændstig konsistens – Praktisk fremadrettet naturlig stræben. Stabil, koncentreret. Målbevidst og resultatorienteret men ikke forceret. Smidig uden at være eftergivende. Hård konsistens – Meget målbevidst og resultatorienteret. Energisk og med stor arbejdsevne. Tendens til ubøjelighed, forcering, principrytteri. Har svært ved at omstille sig. Oversigt

 

kiromannti-flade-04

 

Grundformer

Undertiden ser man hænder inddelt i fire grundformer; jordhånden, ildhånden, lufthånden og vandhånden. Klassifikationen foretages efter om hånden er lille eller stor, kvadratisk eller rektangulær, om fingrene er lange eller korte m.v. Hver især menes disse håndtyper at kunne fortælle noget generelt om personen. Eksempelvis menes ejeren af vandhånden at være følelsesbetonet, sensitiv og let påvirkelig af omgivelserne.

I andre sammenhænge – fx i Enneagrammet – er der med held opdelt mennesker i forskellige typer og herudfra anvise udviklingsveje, hvad det enkelte menneske bør have opmærksomhed på, faldgruber, muligheder, veje til succes, etc.  Så det kan altså godt lade sig gøre at opdele mennesker i bestemte grupper. Men formålet med opdelingen i Enneagrammet kollidere ikke med de andre ting man kommer frem til, hvilket er et problem i kiromanti. Her kollidere den tolkning man tillægger de fire grundformer alt for ofte med de andre tolkninger, som kan udledes af en hånd.

Man kan også forklare det på den måde at håndlæsning er en kunst, der tager udgangspunkt i de enkelte små tolknings-brikker vi finder i hånden og samler en masse af disse indtil der danner sig et sammenhængende puslespil. Blot at tage fat i et enkelt karakteristika og herudfra lave fortolkning er ikke den rigtige måde at praktisere kiromanti. Kiromanti er et kompleks puslespil, hvor mange forskellige  faktorer inddrages i den samlede fortolkning. Oversigt

Grundformer ud fra fingrenes længde

Et andet eksempel på at man undertiden ser kiromantien benyttes til at opdele mennesker i forskellige typer, er opdelingen af mennesker i tre personlighedstyper, kun ud fra tre fingers længde. Testen er simpel: Hold din venstre hånd op med bagsiden mod dig og prøv at matche den bedst muligt med én af de tre muligheder på billedet nedenfor. Er din ringefinger længere end din pegefinger, er du type A, er det omvendt, er du type B, og er de lige lange, er du type C.

Type A beskrives som ‘charmerende, men pragmatisk’:
»Folk, som har en længere ringefinger end pegefinger, er ofte charmerende og uimodståelige for nogle i det mindste. A’erne er dem, der kan snakke sig ud af enhver situation. Derudover er de aggressive og glimrende problemknusere. De har det med at være utroligt medfølende og er ofte videnskabsfolk, ingeniører, soldater og krydsords-mestre.

Type B er ifølge teorien den selvsikre type:
»De elsker at arbejde for sig selv og opnå de ting, de skal, men det indikerer ikke nødvendigvis indadvendthed. De er vældig målorienterede og kan ikke lide at blive forstyrret. De sætter pris på, hvad de har, men hungrer ofte efter mere.«

Type C beskrives som pacifisten:
»C’erne er den fredselskende, konflikt-undgående type. Folk med lige lange ringe- og pengefingre er er velorganiserede og vil kun have det godt med alle. De er troværdige i parforhold og følsomme og omsorgsfulde partnere, men vær opmærksom: C’erne har en flammende kerne, som undertrykt i de normale dagligdags-aktiviteter kan være farlige, hvis de slippes fri. Nok er de fredselskende, men forbliv på deres gode side.«

Sådanne “tests” er meget populære da de er nemme og hurtige. De er let forståelige og kan benyttes som “selskabslege”. Heri ligger naturligvis også faren for, at de medvirker til, at kiromanti opfattes som en “selskabsleg” fremfor et seriøst studie af hvad vores hænder eventuelt kan fortælle om vores muligheder og udfordringer.

kiromanti-personlighedstyper

 

 

 

Stil spørgsmål om Kiromanti

Stil lige så mange spørgsmål du har lyst til om Kiromanti
Det er gratis og nemt – Stil et spørgsmål

 

Kiromanti, Lær det selv