Kiromanti – Tolkning af fingrene, Lær det selv

Fingrene repræsenterer det bevægelige og frigjorte. De repræsenterer mental bevægelighed, kommunikation, det sociale beredskab. Fingrene er den bevægelige del af hånden. Dette set i forhold til håndfladen, der repræsenterer rodnettet, forankringen.

kiromanti-fingre Dominans | Fingre | Hånd
Fingrenes længde | Korte | Lange
Fingrenes form | Lige | Krogede
Afstand mellem fingreLillefingeren | Adskilt fra ringfinger | Kroget
Ringfingeren | Adskilt fra langfinger | Kroget
Langfingeren | Adskilt fra pegefinger | Kroget
Pegefingeren | Adskilt fra tommelfinger | Kroget
Tommelfingeren

 

kiromanti-finger-01

 

Dominans

Det første man kigger efter ved sin fortolkning af fingrene er som regel forholdet mellem fingrene og håndfladen. Virker hånden harmonisk i sin helhed eller springer enten fingrene eller håndfladen i øjnene? Er det sidste tilfældet, er der tale om såkaldt håndfladedominans. Er det derimod fingrene, der springer i øjnene er der tale om fingredominans. Hvis hånden i sin helhed virker harmonisk er der ikke tale om dominans af nogen art.

Håndfladedominans

Håndfladen repræsenterer rodnettet, forankringen og forbindelsen nedad. Derfor repræsenterer håndfladedominans også en grundføstet person. Praktisk, virkelighedsNår, en som tager udgangspunkt i nuet, i tingenes nuværende tilstand. Bundet til traditioner, familie og vaner. Forankret i den gode udgave, fastgroet i den mindre gode. Oversigt

Fingerdominans

Fingrene repræsenterer det åndelige, det bevægelige og frigjorte. Derfor repræsenterer fingerdominans også en flyvsk person. Drømmende, virkelighedsfjern, en som tager udgangspunkt i drømmene, eller hvordan alting kunne være i en ideel situation. ønsker frihed og bev?gelighed. Tendens til at bygge luftkasteller og til at indtage rent principielle standpunkter, der er hinsides praktisk og sund fornuft. Oversigt

 

kiromanti-finger-02

 

De enkelte fingre

Fingerne bærer navne efter de græske og romerske guder i mytologien – undtagen tommelfingeren, som repræsenterer de menneskelige værdier, karakterer – vilje og fysik.

Lillefingeren (Merkurfingeren)
Tilknyttet den romerske gud Merkur. Viser en persons evner for kommunikation. En lang lillefinger er ikke alene tegn på gode kommunikative evner, men tillige stor intelligens. En ring på denne finger kan være tegn på ønske om seksuel uafhængighed. Stikord: kommunikation, udtryksevne, det inderste jeg. Organer: nervesystemet, galdeblære, kønsorganer. Oversigt

Ringfingeren (Apollonfingeren)
Tilknyttet den romerske gud Apollon. Viser en persons kærlighedsliv, kreativitet og kunstneriske evner. En lang ringfinger er tegn på et menneske, som er kreativ, god til at kommunikere med andre og som finder det let at udtrykke tanker, meninger og følelser. Kiromantikere oplever ofte at denne finger er skadet, fordi mange mennesker har problemer i kærlighed. Men kiromantikeren vil også tage med i sin tolkning, om klienten fx er håndværker og pådrager sig skader i forbindelse med sit arbejde.

Når en kiromantiker ser en hånd med skader på ringfingeren, vil han/hun typisk kigge de 4-6 år frem, det er muligt med kiromanti, og se om parforholdet udvikler sig – om det bliver opløst – eller om der kommer problemer. En ring på denne finger har normalt ingen særlig betydning, idet det jo er ringfingeren, medmindre at ringen er meget påfaldende, eller personen bærer flere ringe på den finger.  I så fald tyder det på en kompensation for en mangel på kreativitet eller kærlighed i personens liv. Stikord: lyst (i modsætning til pligt), selvfremstilling, inspiration, improvisation. Organer: kredsløbet, hjerte, nyrer. Oversigt

Langfingeren (Saturnfingeren)
Tilknyttet den romerske gud Saturn. Viser en persons almene karakter og ansvarsfølelse. Det psykiske ståsted – egoet. En lang langfinger er tegn på en som har en stærk karakter og er til at stole på. En kort langfinger er tegn på en som træffer impulsive beslutninger og som undgår at tage ansvar på sig. Langfingeren er tit skadet – set fra en kiromantikerens synsvinkel – fordi den udtrykker hvorledes vi har det psykisk og hvis der er noget, der går en på – og hvem har ikke et eller andet, der går en på! – så vil det altid samle sig om langfingeren. En ring på denne finger kan ligeledes vise et behov for at stive sin selvtillid af. Især hvis det er en stor og prangende ring. Stikord: pligt, indordning, ansvar. Organer: fordøjelsessystemet, knoglebygningen. Oversigt

Pegefingeren (Jupiterfingeren)
Tilknyttet den romerske gud Jupiter. Viser hvor megen stolthed en person har og hvor megen behov personen har for magt. Pegefingeren repræsenterer selvagtelse og ego-følelse. En lang pegefinger er tegn på en som hellere vil lede end følge. En ring på denne finger tyder på at personen ønsker at fremtræde magtfuld, selvom det modsatte måske er tilfældet. Tyder på et ønske om at stive selvtilliden af. Stikord: stolthed, ego-følelse, ærgerrighed, lederevner. Organer: bryst, lever. Oversigt

Tommelfingeren
Tommelfingeren relaterer ikke til en enkelt planet,. Tommelfingeren viser graden af en persons viljestyrke, den måde personens energi flyder på samt personens mentale evner og karakterstyrke. Flere forskellige karakteristika siger noget om tommelfingers indflydelse på personen. Sidder den nogenlunde midtfor på hånden indikere den en person med normal selvfølelse, der hverken er for svag eller for stærk. Sidder den meget højt på hånden indikere den en person som er påståelig og egocentreret. Sidder den meget lavt på hånden indikerer den en fantasiløs person med svagt intellekt. Stikord: karakterstyrke, naturlig selvhævdelse, viljestyrke, udholdenhed. Oversigt

 

kiromanti-finger-03

Fingrenes længde

Man opdeler folk efter om de har lange eller korte fingre. Definitionen på korte fingre er Når langfingerens længde målt fra fingerspids til underste bøjefure udgør 2/3 eller mindre af håndfladens længde, målt fra samme underste bøjefure til håndleddets bøjefure.

Længden på en mands fingre kan afsløre, hvor fysisk aggressiv han er, mener canadiske forskere. To canadiske forskere har studeret fingrene på 300 universitets-studerende, og resultatet – som de har fremlagt i tidskriftet Biological Psycoholgi – er klart. De mænd, som havde de korteste pegefingre, var også de som scorede højest på mål for fysisk aggression. Mens mænd med lange pegefingre scorede lavest. »Fingrenes længde kan fortælle dig lidt om, hvor personligheden kommer fra«, konkluderer forsker, dr. Peter Hurd fra University of Alberta. Resultatet passede ikke på kvinder.

Forklaringen er, at fingrenes længde hænger sammen med, den mængde testosteron, vi bliver udsat for i fostertilstanden. Og den sammenhæng har faktisk været kendt i noget tid, og for eksempel i studier, der har set på sammenhængen mellem fingrenes længde og fertiliteten. Her skulle det gælde, at mænd med en lang ringfinger er fertile. Mens kvinder som har længere pegefingre end ringfingre er mindre tilbøjelige til at være fertile. Oversigt

Korte fingre
Hurtigt opfattende, sans for det væsentlige og essensen i en sag. Udtrykker sig kort og klart. Er dog ikke meget for at skulle forklare hvorfra konklusionerne kommer fra, hvad der har ført til resultatet. Foretrækker hellere at udtrykke kernen i en sag og det er så det. De går hovedsagelig efter resultater frem for konsensus. Kan være overfladiske med hensyn til detaljer. Er mål-orienterede frem for proces-orienterede, og meget hurtige i replikken. Opfatter hurtigt hvor det er man er på vej hen og kan have tendens til at bryde ind og afslutter andres sætninger, fordi de også bærer en vis utålmodighed i sig. Oversigt

Lange fingre
Velovervejede, tålmodige og omhyggelige med detaljerne. Undertiden lidt for omhyggelige, hvor de dykker ned i materien og glemmer overblikket. Kan ruge i lang tid over ting, der måske blot er sagt i spøg og har en tendens til at være ret Nærtagende. De går hovedsagelig efter konsensus i en sag frem for resultater. Oversigt

kiromanti-finger-04

Fingrenes afstand til hinanden

Når hånden holdes med håndfladen opad i afslappet tilstand er der nogle hænder hvor fingrene sidder meget tæt ved hinanden og andre hvor de er spredt fra hinanden – og alle mulige kombinationer her imellem, hvor en eller flere fingre sidder enten meget tæt eller meget langt fra andre. Generelt anses en åbne vifteformet fingerholdning at være udtryk for at personen er åben overfor omverden, udadvendt og nysgerrig. Omvendt anses en lukket hånd, hvor fingrene sidder tæt på hinanden at være udtryk for at personen er indadvendt, reserveret.

Når du starter på en håndlæsning og beder personen om at strække sine håndflader frem mod dig, så læg mærke til om personen spreder sine fingre eller holder dem tæt sammen. Det første siges at være tegn på åbenhed og gavmildhed, mens det andet siges at være tegn på at personen er reserveret og forbeholden.

Det kan være svært at vurdere, hvilke fingre der er adskilte fra hinanden. Til hjælp kan du anvende en trekant med spidsen ned af, som grundform. Hvis f.eks. pegefingeren kommer ud over trekanten, adskiller den sig fra langfingeren – hvis langfingeren hælder ind mod de andre fingre, taler man om at langfingeren er adskilt fra pegefingeren. Oversigt

Pegefinger adskilt fra langfinger
Som tidligere nævnt repræsentere pegefingeren selvagtelse, ego-følelse og en pegefinger der er adskilt fra langfingeren tolkes som en individualist, enegænger. En der vil stå ud i mængden og markere sig personligt. Undgår for så vidt muligt sammenhænge hvor man identificeres med kollektive meninger, såsom ved medlemskab af en klub eller et politisk parti. Eller en hvilken som helst gruppe i øvrigt. Værner meget om sit personlige rum. Måske lidt for meget undertiden, således at stort set alt opfattes som en krænkelse af dette og af denne grund føler personen sig undertiden lidt forfulgt. Oversigt

Langfinger adskilt fra ringfinger
Et lystbetonet individ, der følger sine egne veje og normer. Har sin helt egen opfattelse af hvad der er rigtigt og forkert. En opfattelse, der ofte er på tværs af samfundets opfattelse af hvad der er ret og rimeligt. Et frit individ, der ønsker at være fri og som stoler på talentet, indskydelsen, improvisationen, lykketræffet. Sætter den enkeltes ret og frihed højere end samfundets krav og forventninger. Tolkningen er enkel at lave Når du husker på at langfingeren repræsentere pligt, indordning, mens ringfingeren repræsentere lyst, selvfremstilling. Oversigt

Lillefinger adskilt fra ringfinger
I tolkningen heraf skal du huske at lillefingeren repræsentere kommunikation, det intime selv. Hvis lillefingeren er adskilt fra ringfingeren tolkes det som et øget krav om livsrum og handlefrihed. Det tolkes som den afstand, fysisk som psykisk, vi ønsker at bevare i forhold til omgivelserne. Dette betyder ikke at personen ikke godt kan være social og udadvendt. Blot at denne person har et stort behov for et personligt rum, som andre ikke får adgang til. En afstand her kan dog også tolkes som en følelsesmæssig reserverthed eller blufærdighed. Oversigt

Tommelfinger adskilt fra pegefinger
Den vinkel, som kan dannes mellem tommelfingeren og pegefingeren indikere jo større den er, desto større er personens generøsitet og impulsivitet. Dog hvis vinklen kommer over 90 grader viser den at personen er temperamentsfuld og meget spontan. Hvis tommelfingeren er lang indikere den at personen har stor selvtillid, har en stærk karakter og er i ro med deres omgivelser. Hvis tommelfingeren også er bred, er personen også meget bevidst om hvad der ønskes af livet – og vice versa. Oversigt

 

 

kiromanti-finger-05

Fingrenes form

Er fingrene lige eller er de krogede, buede i deres form, tillægges også en betydning. Igen vil man tage højde for alder, fysiske sygdomme og erhverv, og eventuelle skader, der har gjort fingeren deform. I det hele taget er det således at alt i hånden på en eller anden måde tillægges en betydning. Det svære ved tolkningen er således hovedsagelig at få alle disse del-fortolkninger til at danne et helhedsbillede. Det kommer vi tilbage til i kapitlet hvorledes en tolkning foretages, for nuværende kigger vi på fingrenes form. Fingrene kan være enten lige, have en bøjning til den ene eller den anden side samt have en bøjning ind mod håndfladen eller op imod håndryggen. Oversigt

Lige fingre
Generelt tolkes lige fingre som noget direkte, en person der er helt ligefrem og direkte ærlig i sit udtryk. Meget åben overfor andre, men også som en person, der primært kun har fokus på det direkte, det som kan ses, måles, vejes. Altså et rationelt, logisk tænkende menneske, der vægter facts langt højere end følelser, stemninger og alt det som ikke kan vejes, måles og direkte observeres. Oversigt

Krogede fingre
Generelt tolkes krogede fingre som noget indirekte, en person, der aldrig er helt direkte i udtrykket, meget beskyttende overfor sig selv. Men det tolkes også som et tegn på at personen er i stand til at se det som er ved siden af det der peges mod, altså et tegn på høj grad af intuition, indlevelsesevne og forståelse for helheden. Heraf følger at tolkningen også siger at dette er et tegn på en skarpsindig person, som er i stand til at se svaghederne i enhver konstruktion eller andet menneske. I den mindre positive skala af fortolkningen finder vi at dette er et tegn på en tendens til at fordreje tingene, forstillelse, misfortolkninger og selvbedrag. Oversigt

Kroget pegefinger
Tendens til at pege fingre af andre, men da fingeren er bøjet bliver det oftest til en indirekte pegen, præget af ironi og satire. Skarp iagttagelsesevne, især for menneskelige svagheder. Meget opmærksom på styrkeforhold i grupper og i det hele taget et skarp øje for hvordan de reelle magtstrukturer er skruet sammen. Personen bruger denne evne til egen fordel og forstår at sno sig. Oversigt

Kroget langfinger
Vanskeligheder med at planlægge og følge stringente forløb. Og – det skulle jo komme på et tidspunkt at også kroppens fysiske sindstilstand blev inddraget – fortolkes dette ofte som et tegn på kroniske fordøjelse problemer. Oversigt

Kroget ringfinger
Følelses sky, skyr intimitet og alt for personlige forhold, mennesker. Har et undertrygt følelsesliv og svært ved at give efter for deres lyster uden at føle skyld. Ses øjensynligt ofte hos mennesker, der har haft en streng, restriktiv opvækst med kæft trit og retning, eller hvor der tidligt har været enten et behov for at blive voksen eller et fokus på de intellektuelle færdigheder og mindre på de følelsesmæssige behov. Oversigt

Kroget lillefinger
I den positive udgave tolkes dette som et tegn på snild, diplomatisk sans, at man ikke udtaler sig uden at have syv forbehold for sin udtagelse. I den mindre positive udgave udvides tolkningen til at vi her har at gøre med et snu, beregnende væsen, et tegn på uærlighed og kriminelle tendenser. Oversigt

Gribefingre
Hvis det yderste led buer nedad, kan der være tale om en person der hænger meget fast i tryghed, er angst for at miste, griber efter andres Nærvær og opmærksomhed. Det taler ofte om en person der har fået meget lidt kærlighed i barndommen.

En skadet finger
Man taler om at fingrene kan være skadet. En finger er skadet hvis området omkring neglen er betændt, der er revner, ridser og fingeren kan være skadet, den kan have været i klemme. Alt hvad der er af skader på hånden fortæller, at man har et problem på det område. Og det er – ifølge kiromantien – ikke tilfældigt, Når man skader sine hænder. Som nævnt tidligere er langfingeren tit skadet – set fra en kiromantikerens synsvinkel – fordi den udtrykker hvorledes vi har det psykisk og hvis der er noget, der gør en på så vil det altid samle sig om langfingeren.

Bøjning ind mod håndfladen eller håndryggen
Prøv at ligge dine fingre ned på et fast underlag og se hvor langt du kan løfte din håndflade. En fleksibel bøjning tolkes som – ja rigtig gættet! – en fleksibel person. Intellektuel og følelsesmæssige smidighed. Let ved at tilpasse sig og omstille sig til nye omstændigheder. Hvis der dog er tale om stor fleksibilitet siger tolkningen at der er tale om en alt for letpåvirkelig person, uselvstændighed, ringe modstandsevne. Og omvendt tolkes stive fingre som en person med stor modstandskraft, fasthed, selvkontrol. Hvis der dog er tale om stor stivhed siger tolkningen at der er tale om for ubøjelig person, som er stivnet i en privat og snæver verdensopfattelse og handlingsmåde.

 

Stil spørgsmål om Kiromanti

Stil lige så mange spørgsmål du har lyst til om Kiromanti
Det er gratis og nemt – Stil et spørgsmål

 

Kiromanti, Lær det selv