Drømmetydning – Sådan fortolkes en drøm

En fortolkningsmodel

Her er en fremgangsmåde, når du skal tyde dine drømme.

1. Hvad er symbolet for dig?

Start med at spørge dig selv, hvad de elementer, som er i drømmen, betyder for dig. Spørg dig selv: Hvad forbinder JEG med denne person, dette sted, dette dyr? etc. Hvordan ville du beskrive denne person, dette sted, dette dyr etc. for en fra en fremmed planet, som intet aner om forskellen på en bil og et tog, en elefant og en mus, en indianer og en forretningsmand etc. Hvad forbinder DU med eksempelvis en indianer?

Er dette for dig en, der lever i tæt kontakt med naturen og med sig selv. Eller er det for dig en udstødt, der er blevet franarret sit land og nu må leve i et surrealistisk landskab af valfartende turister og casinoer? Eller er det noget helt andet, du forbinder med en indianer? Forestil dig eventuelt at være de personer, dyr etc. der optræder i drømmen. Sig f.eks. jeg er en løve, – jeg er stærk, hurtig og smidig – eller hvad du nu forbinder med en løve – og mærk, hvordan det føles at sige dette.

2. Find sammenhængen mellem
din hverdag og drømmen

Dernæst er det vigtigt at se på, hvad der sker i drømmen og at se det i relation til, hvordan du har brugt dig selv på det tidspunkt, hvor du havde drømmen. Er indianeren taget til fange, er det måske udtryk for, at du har undladt at lytte til dig selv. Farer han derimod hen over prærien på sin hest måske sammen med dig, kunne det være udtryk for, at du netop er begyndt at lytte mere til dig selv. Eller det kunne – afhængig af hvordan episoden indgår i drømmen iøvrigt – være det ubevidstes forslag om, at du i højere grad følger din indre natur.

Drømmer du f.eks., at en forretningsmand eller en person, du kender, som er effektiv og checket, sidder ved rattet i din bil, mens du sidder på bagsædet, er det åbenbart den effektive og checkede side i dig, der styrer dit liv. Om det er i orden eller ej, vil afhænge af dine følelser i drømmen. Måske er du frustreret eller bange, fordi den side dominerer for meget. Eller måske er du lettet, fordi du netop har brug for mere effektivitet og mere styr på tingene.

De fleste drømme skal ses i relation til det, der foregår i vores liv, på det tidspunkt vi har drømmen. Så prøv at finde ud af, hvad drømmen kunne være en kommentar til eller reaktion på. Umiddelbart tror man i starten, at drømmene handler om kæresten, chefen, naboen, bilen etc., men det gør de meget sjældent. Langt oftere handler drømmene om aspekter af dig og dit liv. Ergo – skal du øve dig i at se alt i drømmene som aspekter af dig selv og dit liv. Alle personer, dyr, bygninger, planter, landskaber, vejrforhold, søer, floder, transportmidler, mad, tasker, tøj, penge etc.

3. Find sammenhængen mellem
dine erindringer og drømmen

Drømme kan knytte an til bestemte erindringer. Typisk vil dette ske ved, at drømmen har en dagsrest – drømmen handler delvist om, hvad man lavede dagen op til drømmen. Man kan for eksempel drømme, at man er en tur hos købmanden, ganske som man var det den pågældende dag. Dagsrester kan imidlertid ikke forklare drømme, for ikke alle, der var hos købmanden, drømmer om det om natten. Så her må man gætte på, at turen hos købmanden kan symbolisere et betydningsfuldt tema i éns personlighed.

Ofte dukker der barndomserindringer op. Pludeslig er man tilbage i barndommens gade, og der sker så forskellige ting, som har relation til nutiden. Sådanne drømme har ofte et “surrealistisk” præg, da de sjældent viser den konkrete virkelighed fra dengang. Skolen kan i drømmen optræde som en livsfarlig fabrik og så videre. Sådanne ændringer af virkeligheden er psykisk betragtet reelle nok og er givetvis mere et udtryk for, hvordan vi oplevede situationen, end hvordan den faktisk var. Det er det velkendte problem med, at vores stemninger påvirker vores opfattelse af virkeligheden: Er man angst og mørkeræd, bliver et stump tov let til et giftslange, og pælen i det fjerne må bestemt være en undsluppet fange.

4. Opdel indholdet af din drøm

Det kan være en hjælp at opdele indholdet af din drøm i eksempelvis sceneriet, handlingen, personerne, følelserne etc. På denne måde kan du skabe struktur på drømmen og lette dit analysearbejde. Det er helt op til dig i hvilke dele, du synes, det bedst fungerer at opdele din drøm. Nedenstående er således blot til inspiration.

4.1 Hvilket sted foregår drømmen?

Stederne kan være køkkenet, toget, bilen, supermarkedet, skoven, eksotiske steder, fremmede planeter etc.Hvad betyder det pågældende sted for dig? Er det trygt, rart, turbulent etc. Generelt menes, at forbindelse til ens eget hjem refererer til den drømmende selv. Drømme om andre lande viser eskapistiske tilbøjeligheder.

4.2 Hvilke personer er i drømmen?

Hvilke personer optræder i drømmen? Er det nogle, du kender, beundrer, ser op til, frygter, ukendte fremmede etc. Mange ukendte personer i drømme kan være et tegn på ensomhed. I drømme kan mennesker blot være det, man ser, men andre betydninger kan være knap så indlysende. En ung pige menes eksempelvis at symbolisere tristhed.

4.3 Hvordan er stemningen
i drømmen – følelserne?

Hvordan er stemningen i drømmen? Sanseindtryk som for eksempel farver, sult, flyvning og smerte menes at have forbindelse med vores dybeste og tidligste følelser. Som spædbørn optog vores rene barnesind omgående tingene. Så prøv at finde frem til, hvilke følelser, stemninger, der er i drømmen. Følelser som for eksempel kærlighed, had og frygt kan i drømme enten afspejle bevidste følelser eller det direkte modsatte. Vi drømmer ofte noget, som vi ikke kan give udtryk for i de vågne timer. Når du kan sætte ord på følelsen, så begynd at undersøge den nærmere.

Ved eksempelvis at stille spørgsmål til dig selv som: Hvordan opstod følelsen? I hvilken situation? Overfor hvem? Har jeg følt sådan overfor andre i mit vågne liv? Bryder jeg mig om følelsen? Kan jeg acceptere, at jeg har den – rumme den? Ved jeg, hvordan jeg skal håndtere følelsen? Tør jeg vise følelsen overfor andre? Eventuelt bestemte andre? Prøv at forholde dig bevidst til følelsen. Vis følelsen opmærksomhed, lad den være der. Giv den al den plads, den behøver.

4.4 Hvad er handlingen
– temaerne i drømmen?

Handlinger som for eksempel at løbe, køre bil eller at vaske er enten gentagelser af bevidste handlinger eller har en dybere symbolsk betydning. At åbne noget betyder, at man er modtagelig over for nye udviklinger, mens det at gemme noget antyder, at der kommer nogle hemmeligheder for dagen, eller at man skal overvinde nogle fordomme. Gennem perioder af éns liv kan særlige temaer gå igen i drømmene. Man kan således have serier af drømme, som alle handler om den samme grundkonflikt.

Det er almindeligt, at man i perioder drømmer en række forskellige drømme, som alle har et gennemgående tema. Det kunne for eksempel være forholdet til det modsatte køn, hvor drømmene forsøger at belyse dette forhold fra mange vinkler ved at introducere en række forskellige kvinder eller mænd på den indre scene. Temaet udspiller sig da ved, at en række forskellige roller eller holdninger afprøves overfor en række forskellige figurer. Når du har et gennemgående tema i dine drømme, er det din underbevidsthed, der forsøger at få dig til at tage emnet op til overvejelse.

 

dromme-freud-06

I drømme frigives dimensioner og muligheder

 

Eksempler på drømmetydning

Drøm om at flyve

Jeg har tit oplevet, at jeg kan flyve i mine drømme, og det er noget af det mest behagelige. Jeg flyver rundt i hele verden, over skyerne, imellem skyerne, besøger en park, sidder på en bænk og flyver så videre. For det meste er drømmen meget energifuld og rar. Undertiden overlader jeg bare hele flyvningen til luftens bevægelser, eksempelvis kom der engang et kraftigt vindpust nedefra, så jeg bliver skudt endnu længere op i luften, og jeg fik en stor glæde af at se det pragtfulde landskab, der viste sig for for mig foran i horisonten.

Men jeg har også oplevet, at jeg styrtede ned. Jeg mister kontrollen, og så styrter jeg bare ned – oftest skråt ned og baglæns – i høj fart. Men altid tænker jeg, at det skal nok gå. På en eller anden mærkelig måde føler jeg, at jeg har kontrol, og der ikke vil ske mig noget. Når jeg er styrtet og ligger på jorden, kommer der ofte en ældre dame og spørger om jeg er okay. Hvorfor vender denne form for drøm tilbage gentagene gange?

Tolkning

Umiddelbart kunne drømmen hentyde til, at du har haft det rigtig godt med et eller andet – måske din kæreste? Landskabet forude viser, at du ser optimistisk på fremtiden. Vindpustet, henviser til hjerte-chakraet. Altså en mulighed for at få kontakt med den åndelige side af dig. Hjerte -chakraet ligger lige midt mellem den fysiske verden og den åndelige og skaber kontakt mellem de to verdener. Den gamle dame, som vil hjælpe dig, er det nok værd at se lidt nærmere på. Kan hun genfindes i hverdagen, eller optræder hun i en anden drøm. Hvad er det, som hun egentlig vil hjælpe dig med? Er der noget, som du undertrykker, og som hun beder dig om at passe på?

Når drømme er meget realistiske, tyder det på, at man identificerer sig fuldstændig med det, drømmen handler om. I modsætning til drømme man ’pakker’ ind i noget diffust, der bagefter virker tågede eller uvirkelige. Måske er denne drøm tegn på, at du ofte “flyver væk” fra problemerne. Undgår faretruende situationer. I så fald er grunden til at drømmen bliver ved, fordi du bliver ved med at undgå fare og konflikter. Derfor kan det også virke lidt ærgeligt at vågne op – du siger jo, at du undertiden styrter til sidst i din drøm – for i vågen tilstand kan man ikke flyve gennem tilværelsen og komme så let om ved tingene, som det er bare at flyve væk.

Normalt er flyvning noget med at være højt oppe. Højt at flyve, dybt at falde. Altså undertiden noget med manglende jordforbindelse eller praktisk sans, realitetssans. Det kan også være tegn på, at du er kommet for højt op med et eller andet. Om du selv har anbragt dig på piedestalen, eller om andre sætter dig højere, end du synes du hører til, kan måske være interessant at kigge nærmere på.

 


 

Drøm om det modsatte køn

Jeg drømmer, at jeg er ude at køre i en rød cabriolet sportsvogn med min kæreste. Bilen er min, jeg er passager, og han styrer. På et tidspunkt stopper han og beder mig overtage rettet. Jeg går ud af bilen, men da jeg sætter mig ind på føresædet, er han væk. Jeg ser, at han står på fortorvet sammen med min bedste veninde. De griner og går afsted sammen.

Tolkning

Har du en kærste, kunne det lyde som om, du er bange for, at han vil gå fra dig. Det lyder lidt som om, du har ladet ham køre dit liv. Nu trækker han sig og beder dig om selv at sidde ved rattet, selv at overtage styringen af dit liv. Har du ingen kæreste, kunne det lyde som om, du har være lidt rigeligt maskulin i din væremåde, i måden at køre dit liv. Og nu ønsker den maskuline side at vige til fordel for en mere feminin fremtræden.

Drømme om kærester kan handle om meget andet end kæresten. Eksempelvis din egen maskuline side. Din egen måde at handle på, være aktiv på. Din maskuline side og muligvis din kæreste vil hellere være sammen med din feminine side (veninden). Så din feminine side skulle måske overtage styringen af dit liv. Hvis det gennemgående er dig, der bestemmer mest i forholdet , kunne det være en indre opfordring til at afbalancere dette.

 


 

Drøm om utroskab

Jeg drømte, at min kæreste havde en anden kvinde, som han gik i seng sammen med, og det var meget realistisk i min drøm. Jeg ved ikke, hvem hun var, kun at hun var mindre end mig! Det skal tilføjes, at jeg selv er ret høj – næsten lige så høj som min kæreste, og det har jeg undertiden været lidt misfornøjet med, da jeg synes, det ser lidt fjollet ud. I perioder så ked af det, at jeg ikke har haft lyst til sex. Da jeg vågnede, var jeg meget ked af det.

Tolkning

Ofte tydes en partners utroskab som at være utro mod sig selv.Så måske siger drømmen noget om dig og ikke om din kæreste. Måske har du gjort noget, du ikke rigtigt kan stå inde for, måske er du i en periode af dit liv, hvor du går på kompromis med din integritet, dine følelser eller andet, og drømmen om utroskab indikerer således, at du ikke er tro mod dig selv. Men det kan også være, at du føler, at du svigter andre ved ikke at leve op til deres forventninger eller ved ikke at gøre, som de synes, du skal gøre. Så hvad der end giver dig denne følelse af at være utro, så er det vigtigt, at du mærker efter i dig selv, om du gør det, du vil, det du har lyst til, uanset hvad andre skulle mene. Dog må man somme tider gå på kompromis, dels hvis man vil beholde sine venner, og dels hvis ens ideer går for meget ud over andre.

At den anden kvinde er mindre end dig selv plejer at tolkes som, at hun er af mindre betydning end du. Men i dette tilfælde har det også noget at gøre med dit selvværd, og at du føler, at du ville være mere attraktiv, hvis du var lidt mindre. Men din kæreste har jo taget dig, som du er, du har den højde, du nu engang har. Måske er du usikker på, om han reelt bryder sig om din højde. Måske skulle du prøve at snakke med ham om det og finde ud af, om din følelse er reel eller helt indbildning. Måske er det bare noget, du tror. Måske er han superglad for dine lange ben!

 


 

Drøm om sex

Jeg er til en stor fest i en pragtfuld villa. Der møder jeg en fantastisk lækker kvinde. Hun tager mig med ind i et soveværelse, og der dyrker vi helt lidenskabelig sex i lang tid. Noget af det sex vi dyrker er ret kinky, og vi opfører os begge utrolig frækt overfor hinanden. Da vi efter lang tids elskov er færdige, tager hun sit tøj på og går. Jeg ligger alene tilbage. Da jeg vågnede, havde jeg den følelse, man har i kroppen, lige efter man har elsket. Jeg var ikke kommet i virkeligheden, men jeg havde følelsen.

Tolkning

Det er nærmest en regel inden for drømmetydning, at seksuelle drømme ikke handler om sex. Som dybdepsykologerne med Jung og Jes Bertelsen i spidsen har vist, er seksualiteten langt bredere, end man umiddelbart skulle tro. Samleje betyder ofte, at man er parat til at blive et med sig selv – muligvis sine gøremål eller en situation. Hvad står kvinden for? Man taler om at være gift med sit arbejde – her elske med sit arbejde. Hvad siger hun dig? Hvad minder hendes udstråling dig om i det daglige liv? Prøv at betragte kvinden ikke som et menneske, men som en hændelse eller et forløb.

Der er også noget kollektivitet i drømmen. Du er sammen med mange andre, og det kan måske tolkes, at du gør ligesom mange andre. Jeg bemærker, at det er kvinden, og ikke dig, der dels tager initiativet og dels forlader soveværelset først. Er dette et ønske om at blive forført, et ønske om at nogle vil overtage styringen i dit liv?

 


 

Drøm om at svømme/drukne

For nogle måder siden havde jeg mange drømme, hvor jeg falder i falder i vandet, eksempelvis fra et skib. Jeg prøver at svømme ind til breden, og det lykkes også til sidst, men undervejs kommer jeg ud for episoder, hvor jeg kommer i fare, f.eks. hajer eller et stort skib, der er ved at sejle ind i mig. I disse drømme kom jeg aldrig til skade, selvom det undertiden var ret tæt på. Jeg var heller ikke bange under svømmeturen mod land, men tværtimod lettere opstemt og har egentlig følelsen af, at det er ret fedt og spændende. Disse drømme sluttede, altid når jeg nåede ind til land.

På det seneste har drømmene taget en ny drejning. Her befinder jeg mig ofte nøgen på en strand fyldt med påklædte mennesker. Jeg flygter ud i vandet og begynder at svømme. Men efter et stykke tid opsluger vandet mig, og jeg suges nærmest ned igennem en malstrøm. Her vågner jeg så nogle gange og andre gange – ja hvad der sker, ved jeg ikke, for jeg kan ikke huske mere af drømmen, men jeg går ud fra at jeg drukner.

Tolkning

At vaske sig i drømme, betyder en renselse af sindet eller ens omdømme. At smide tøjet, vil sige, at du smider alt, hvad der kunne være påtaget. Ved at være nøgen viser man sig sådan, som man er, der er ikke noget spil for galleriet. Tøj er vores ego, der viser, hvordan vi ønsker, andre skal se os – opfatte os. Tøjet, der hænger til tørre, er også blevet renset for eventuelle falske eller urene ”et eller andet”. I drømmetydning bliver man sjældent ydmyget på grund af sin nøgenhed- tværtimod- man er netop helt ærlig. Man kan muligvis føle sig blottet på grund af sin totale ærlighed, så det er lidt underligt, at du har behov for at “flygte” ud i vandet. Hvad er det helt konkret, du ikke vil have at andre skal se?

Det at dø eller få symboler på døden i en drøm – i dette tilfælde drukne – har en lidt anden betydning, end vi sædvanligvis tillægger ordet. Det betyder at den gamle personlighed dør og giver derved plads til en ny personlighed. Personlighed kan muligvis oversættes med livsindstilling. Generelt betyder død, at noget i dig er forbi (dødt). Det samme gælder begravelse. Der er noget i dig, du har begravet. Altså lagt til side. Det kan også betyde, at I rejser hver til sit. At et bekendtskab slutter. Det handler sjældent om din egen eller andre faktiske personers konkrete død.

Det, at du falder i vandet fra et skib, kan have noget at gøre med, at du står overfor, eller allerede har kastet dig ud i nogle store livsudfordringer. Når du ”kaster” dig ud i livets udfordringer, møder du forskellige ting. De skal næppe true dig, men da de endnu ikke er særlig kendte, kan de virke som trusler. Måske afprøver du grænser?

 

Stil spørgsmål om Drømmetydning

Stil lige så mange spørgsmål du har lyst om Drømmetydning
Stil et spørgsmål