Din numerologiske profil

Et numeroskop beskriver din skæbne i diagramform, ud fra din fødselsdato og dit navn. Et navn, hvis energier ikke stemmer overens med tallet for din fødselsdato, kan have en uheldig indflydelse på dit skæbneforløb – men det er en skæbne, der er til at ændre, hvis du er villig til at ændre dit navn. Deraf de mange navneskift man så ofte høre om når folk har været hos numerolog.

En numerologisk profil er et komplet billede af hvad alle tal knyttet til dit navn og fødselsdag har af betydning. I en numerologisk profil får du en komplet liste af hvilke tal, der er knyttet til din person. Nærværende omhandler din numerologiske profil og du får alle udregninger og vejledning til tolkninger.

numerologi-numeroskop-02

 

Livslektie

Det første tal man udregner er Livslektietallet, der undertiden benævnes Skæbnetallet, Grundtalet eller Livets sti – på engelsk ses oftest benævnelsen Life Path. Benævnelsen Livslektie for tallet er meget sigende, da det netop er essensen af hvad tallet udtrykker. Tallet står som repræsentant for hvad du overordnet skal lære i dette liv (denne reinkarnation).

I Livslektietallet ligger forskellige energier, som præger dig hele dit liv. Man siger at Livslektietallet viser den overordnede retning, der er bedst at følge hvis man vil blive lykkelig. Det er din indførelse i hvad du kom for at gøre og blive – din skæbne. Hvis du følger Livets sti finder du dine chancer til at gøre det arbejde, du er bestemt til at gøre. Her møder du de mennesker, steder og omgivelser du har behov for til udførelsen af dit arbejde, udførelsen af det du skal skabe, lære i dette liv.

Man kan også sige at dette er din Dharma, det som er den rette skæbne for dig og som du selv har valgt før du blev født ind i dette liv. Desværre har din bevidsthed glemt alt om dette, men i din underbevidsthed findes beslutningen stadig og det er således først når du lader dig guide af din intuition – det som du føler, fornemmer er rigtigt uden at dette nødvendigvis umiddelbart ser ud til at være det smarteste at gøre – at du finder det, som er den rette vej for dig.

Dit Livslektietal udtrykker således ikke nødvendigvis den skæbne, du lever ud i øjeblikket. Din nuværende verden kan godt være i modstrid med hvad dit skæbnetal fortæller dig at din skæbne burde være. Det er så tegn på at du ikke endnu har fundet den “Livets sti”, den skæbne, som er den rette for dig i dette liv. Den skæbne som Livslektietallet repræsentere er den rette for dig i dette liv fordi den indeholder de erfaringer, som du gerne skulle drage i dette liv. Ved at følge denne skæbne vil du opnå at føle dig “på rette vej” samt opnå høj sjælero og afklarethed med dig selv og dine omgivelser. Du vil blive i stand til at være til stede i dit liv og nyde det, uanset hvordan det så ser ud.

Sådan udregnes dit Livslektietal

Livslektietallet udregnes som tværsummen af din fødselsdato.
Mestertallene 11 og 22 reduceres ikke.

Betydning og fortolkninG
Læs mere

numerologi-numeroskop-03

Dine tre livssti perioder

I numerologi arbejder man med at dit liv kan opdeles i tre dele, med hver deres energivibrationer, der indvirker på hvad det er fornuftigt at have opmærksomheden omkring. Disse tre perioder skal anskues som modfikationer af Livslektietallet. De erstatter ikke betydningen af Livslektieetallet, men skal ses som en nuancering og individualisering af skæbnetallets betydning.

Den første livsperiode starter ved din fødsel og slutter når den astrologiske progressive måne har fuldendt sit omløb og vender tilbage til den plads den var på i fødselstidspunktet. Dette tager omkring 28 år og fire måneder.

For at estimere afslutningen af den første periode udregnes først det år hvori du fylder 28 år. Dernæst udregnes hvad dette år er omregnet til dit personlige år. Hvis det er et 1-personlig år så er året det første i din anden livsperiode. Hvis det er et 2-personlig år er det følgende år starten på din anden livsperiode. Hvis det er et 3 til 9 personligt år vil starten på din anden livsperiode ikke indtræffe før der er et nyt personligt 1 år. Dette kan også udtrykkes som at din anden livsperiode starter ved dit første personlige 1-år efter din 28 års fødselsdag.

Den anden livsperiode’s slutning udregnes på samme måde som ovenfor, nemlig når den astrologiske progressive måne har fuldendt sit andet omløb, hvilket tager omkring 28 år og fire måneder. Det første personlige 1-år, der indtræffer derefter markere starten på den tredie livsperiode.

Den tredie livsperiode starter ved slutningen af den anden Livsperiode og varer livet ud.

Sådan udregnes de tre tal for livsperioder

Din første livsperiode er under påvirkning af energivibrationer fra din fødselsmåned, reduceret til et enkelt tal. Din anden livsperiode er under påvirkning af energivibrationer fra din fødselsdag, reduceret til et enkelte tal. Din tredie livsperiode er under påvirkning af de energivibrationer der fås fra dit fødselsår reduceret til et enkelt tal. Nedenfor udregning, eksempel: Fødselsdato 13 maj, 1972.

1. livsperiode

2. Livsperiode

3. livsperiode

13 maj 1972 – 30.12. 2007

01.01. 2008 – 30.12 2035

01.01. 2036 –

Påvirkning fra tal 5
Fødselsmåned

Påvirkning fra tal 4
Fødselsdag

Påvirkning fra tal 1
Fødselsår

Betydning og fortolkninG
Læs mere

numerologi-numeroskop-04

 

Fødselsdagstallet

Det næste tal man udregner er som regel Fødselsdagstallet, som er dit skæbnetals ascendant. Dit Fødselsdags tal har samme betydning som Skæbnetallet. De fortæller begge om hvilken skæbne, der er ideel for det enkelte menneske.

Man kan udtrykke forskellen mellem de to tal på mange måder. Man kan sige at det ene er hvad man beskæftiger sig med i hoveddelen af sit liv og det andet er hvad man beskæftiger sig med enten tidlig i livet eller sent i livet – efter pensionen.

Man kan også sige at fødselsdagstallet påvirker ens skæbne i en bestemt retning, tilføjer ens skæbne en ekstra dimension.

Eksempelvis hvis ens hovedskæbne er at man skal være forretningsmanden/-kvinden der står i spidsen og at ens fødseldags tal er moderen (6), kan vekselvirkningen mellem disse to tal tolkes f.eks. som at ens skæbne ganske vist er at være forretningsmand/-kvinde, med alt hvad dette indebærer af at prioritere og skille sig af med alt hvad, der ikke er lønsomt, men at det også er ens skæbne at værne om andre – eksempelvis i form af at man påtager sig socialt ansvar i sin virksomhed.

Sådan udregnes dit fødselsdagstal

Dit Fødselsdagstal  findes ud fra den dag i måneden du er født.
Dette tal reduceres. Fx 28  (2+8) = 10 = (1+0) = 1.
Mestertallene 11 og 22 reduceres ikke.

Betydning og fortolkning
Læs mere

numerologi-numeroskop-05

 

Energierne fra dit navn

Indenfor numerologien mener man at de tal som dit navn kan reduceres til indeholder vital information om din personlighed og de mål, som du bør efterstræbe i livet. Men hvilket navn skal du bruge som input? Man kan vælge mellem såvel ens fulde navn, ens oprindelige fødenavn, ens ændrede navn, ens kaldenavn, ens navn fra før man var gift og ens navn efter man blev gift og ændrede efternavn etc.

Numerologien siger at hvis man kombinere sit fornavn med den person, det menneske man er sammen med, så får man et billede af hvem man er når man er i selskab med vedkommende. Eller hvis man bliver gift og ændre sit efternavn kan, den eventuelle forskel i ens navnetal, fortælle om hvorledes ægteskabet har påvirket en.

Hvis man kigger på forskellen mellem ens eventuelle kælenavn og ens officielle tiltalenavn finder man forskelle i hvordan man gerne vil opfattes af sine venner og hvordan man gerne vil opfattes i det offentlige rum, alternativt en kompensation for det der mangler i ens almindelige navn. Ligeledes vil en eventuel forskel i ens navn fra før man blev gift og ens navn efter man blev gift, vise hvorledes ægteskabet påvirker en.

H E R B E R T B R A N D T
8 5 9 2 5 9 2 2 9 1 5 4 2 Udtrykstal: 9

 

8 9 2 9 2 2 9 1 5 4 2 Indtrykstal:  2

 

5 5 Motivationstal: 5

 

Udtrykstal

Dit udtrykstal fortæller om det som du kan eller skal lade komme til udtryk i livet. Tallet fortæller om de talenter og muligheder der er til din rådighed i dette liv hvis du altså vælger at udvikle og bruge dem.Undertiden ses også benævnelserne Navnetal, Skæbnetal eller Potentialetal – på engelsk ses oftest benævnelsen Expression.

Dit Udtrykstal er summen af de evner, som du har let ved at udtrykke på grund af vibrationerne i dit navn. Udtrykstallet viser dig hvilke hjælpemidler du har at arbejde med og hvad der er det naturlige spontane dig. Tallet kan læses som hvordan du bedst kan udtrykke dig i den ydre verden, hvilket udtryk du bør vise den ydre verden.  Det kan være en maske, men det kan også være en udadrettet projektion af hvem du reel er.

Sådan udregnes dit udtrykstal

Omregn bogstaver i dit navn til tal, addere dise, og tag tværsum indtil tallet er reduceret til et enkelt ciffre eller et af mestertallene 11, 22.

Navnetal
Tværsum af bogstaver i dit navn
Engelsk: Your Expression, Destiny number

Navnetallet viser de samlede evner, som har mulighed for at komme til udtryk i den fysiske verden. Navnetallet viser dine talenter, muligheder, mål. Det menes især at være vigtig i relation til din karriere.

Indtast dit navn: Dit navnetal er :

Betydning og fortolkning

Læs mere

 

Indtrykstal (Konsonanttal)

Dit indtrykstal fortæller om dine indre drømme, dine dybeste ønsker, længsler, dine fantasier. Dit Indtrykstal er din egen hemmelighed, for det er dig blottet for nødvendighed af aspiration eller ambition, dig når du er alene, kun interesseret i dine egne drømme, befriet for at realisere overfor udefrakommende indflydelser.

Undertiden ses benævnelserne; Konsonanttal, Ydre Personligheds tal, Din egen indre motivation, Dine indre drømme, Dit latente  Selv.

Så snart en anden person eller en tanke, ide kommer ind i din atmosfære, har du en reaktion og er ikke længere i hvile eller fuldstændig i dit Indtrykstal. Dit konsonanttal er dig blottet for alle “jeg burde”, “jeg skulle”, påvirkninger, det er dig når du er alene med dine drømme.

Sædvaneligvis tillægges Indtrykstallet ikke megen betydning i den numerologiske udregning, da disse dybe indre drømme sjældent realiseres. Dog øges Indtrykstallets betydning hvis det understøttes af de andre hovedtal.

Man kan også lægge vægten af betydningen af indtrykstallet, på at Indtrykstallet er forbundet med din personlighed og hvordan andre opfatter dig ved første møde, samt andres opfattelse af din grundlæggende personlighed.

Sådan udregnes dit indtrykstal

Omregn konsonanter i dit navn til tal, addere dise, og tag tværsum indtil tallet er reduceret til et enkelt ciffre eller et af mestertallene 11, 22.

Konsonanttal
b c d f g h j k l m n p q r s t v w x z
Tværsum af konsonanter i dit navn
Engelsk:Your Personality, what you send out

Konsonanttallet viser andres oplevelse af dig. Det ansigt, vi viser den ydre verden. – det, som andre ser – dit ansigt, den facade du viser verden. Det kan være en maske, men det kan også være en udadrettet projektion af, hvem man reelt er. Energien fra konsonanterne giver sig udslag i det indtryk, som andre har af os. Altså vores påvirkning i den ydre verden.

Indtast dit navn: Dit konsonant tal er :

Betydning og fortolkninG
Læs mere

 

Motivationstal
(Vokaltal)

Dit Motivations tal er udtryk for den indre drivkraft, den motivation vi føler – vore indre tilskyndelser. På hebræisk skrev man sædvanligvis ikke vokalerne og som følge heraf tillagdes de betydning som den hemmelige, indre del af et navn. Motivationstallet fortæller om ens inderste ønsker og hvordan man gerne vil opleve en fuldkommen verden samt om hvad vi inderst inde går rundt og fantasere om.

Undertiden ses benævnelserne; Vokaltal, Sjælstal eller Sjælens tilskyndelse – på engelsk ses oftest benævnelsen Soul Urge.

Det er tallet for det dit Højere Selv gerne vil have dig til at gøre. Tallet for hvad du ønsker at gøre ud fra dit hjerte – det du allerhelst vil gøre. Det er motivet, der ligger bag dine handlinger. Din indstilling overfor mennesker og ting. Din dømmekraft, dine principper og synspunkter. Dette afspejler dit sande , indre jeg og omfatter ambitioner og motivationer, dømmekraft holdninger og følelser.

Sådan udregnes dit motivations tal

Omregn vokaler (a,e,i,o,u,y,æ,ø og å) i dit navn til tal, addere disse og tag tværsum indtil tallet er reduceret til et enkelt ciffre eller et af mestertallene 11, 22.

Vokaltal
A E I O U Y Æ Ø Å
Tværsum af vokaler i dit navn
Engelsk: Your Heart’s Desir, your true motivation

Vokaltallet fortæller om den indre drivkraft, – vore indre tilskyndelser, behov og motiver.  På hebræisk skrev man sædvanligvis ikke vokalerne, og som følge heraf tillagdes de betydning som den hemmelige, indre del af et navn. Vokaltallet fortæller om de inderste ønsker, hvordan man gerne vil opleve en fuldkommen verden, hvad vi inderst inde går rundt og fantaserer om.

Code Embed: No embed code was found for CODEnum-vokal

Betydning og fortolkninG
Læs mere

 

BROEN MELLEM
KONSONANTTAL OG VOKALTAL
Engelsk:Bridge: Your Heart’s Desire – Personality

Et bronummer er baseret på den numeriske forskel mellem to nært beslægtede aspekter i dit diagram. Det er det hul, du er nødt til at “bygge bro” for at skabe et mere harmonisk bånd mellem de to områder. Broen der forbinder dit hjerte ønske- og personlighedsnumre, antyder ting, du kan gøre for at hjælpe dit dybere selv med at blive mere tæt på din personlighed, den “ydre” dig, der er synlig for andre.

 

numerologi-numeroskop-06-1

 

Dine andre navne

Som nævnt ovenfor er det ikke alene dit dåbsnavn som har betydning for de energier som er tilknyttet din person. Også  eksempelvis dit kæle- kaldenavn i private og offentlige sammenhæng har energier, som påvirker dine muligheder og energier i forskellige retninger.

P U S S E G Ø J

Kaldenavn i private sammenhænge

8 5 9 2 5 9 2 2 Udtrykstal er i denne sammenhæng: 9
8 9 2 9 2 2  Indtrykstal er i denne sammenhæng: 2
5 5  Motivationstal er: i denne sammenhæng: 5

 

Grunden til at folk nogle gange ændre deres navn efter at have fundet deres forskellige numerologiske tal er for at bringe de tal som optræder i forbindelse med ens navn – navnetallet, konsonanttallet og vokaltallet – i overensstemmelse med den person de ønsker at være. Eller den persontype som de identificere sig mest med og opfatter sig selv som.

Det er således ikke ren forfængelighed, der får folk til at skifte navn. Ifølge numerologien er vi kendt i universet ved de energier, som blandt andet vores navn udtrykker og derfor er vores navn medbestemmende for hvilke energier vi tiltrækker og frastøder. Og hvis de energier man frastøder via sit navn netop er de energier man ønsker at tiltrække kan der være idé i at ændre sit navn.

num-naveandring-grant

Cary Grant (Archibald Alexander Leach)

num-naveandring-monroe

Marilyn Monroe (Norma Jean Mortenson)

Hvis man påtænker at ændre sit navn kan det være meget interessant at undersøge hvad ændringen vil gøre ved ens numerologiske profil. Hvilke tal der vil optræde efter ændringen har lige så høj betydning som de tal der eventuelt mistes.

Ifølge numerologien – der som en af dens byggesten har reinkarnationstanken – er det ikke tilfældigt hvilket navn vi får ved fødselen. Vi har alle visse lektier vi skal lære og en vis skæbne at imødegå. Dette har vi selv bestemt før vi fødes ind i dette liv. Vores sjæl har foretaget mange rejser i fortiden og kender sine nuværende behov.  Sjælen ønsker fremgang opad i den store spiral og vælger for det inkarnerede jeg de vokaler, hvis total skal udrette dette formål. Dette er tilskyndelsen du bringer med dig. Dette sammen med de andre bogstaver i dit navn, opsummere dine tidligere erfaringer og giver dig lov til at udtrykke det, du er mest fortrolig med.

Dine forældre har mærket denne tilskyndelse under graviditeten – din første cyklus (9 md) – dine forældre har mærket disse vibrationer, der bliver indprentet i deres underbevidsthed, hvilket tilskynder dem til at finde et navn, der opfylder din sjæls ønske. Hvis der imidlertidig opstår forvirring i forældrenes sind, uoverensstemmelse og uenighed, indblanding fra pårørendes side og et endeligt modstræbende kompromis, kan barnet komme til verden med et forkert navn. Når det er gammelt nok til selv at tænke efter, vil det droppe navnet og tage et andet eller venner vil gøre det. Individet og dets egne vibrationer vil finde hinanden.

Nogle gange vil en ændring i stavemåden eller tilføjelse af et mellemnavn eller initial være alt, der skal til. Så skal du skifte navn? – Det afhænger helt af om du dels tror på numerologi og dels om du kan identificere dig med de energier, som dine forskellige navne (kæle- kaldenavn(e) i private og offentlige sammenhæng) udsender.

numerologi-numeroskop-07

Numeroskop og din numerologiske profil – Hvor ofte optræder de enkelte tal?

 

Hvor ofte optræder de enkelte tal?

I følge Pythagoras er ulige tal maskuline, aktive og kreative, og lige tal er feminine, passive og modtagelige. Ifølge numerologien har man en generel tendens til at være præget af den gruppes tal, hvori score er højest. Denne generelleinddeling i lige og ulige tal  benyttes som et underordnet element i den samlede numerologiske udredning af din person. I forlængelse af en skelnen til hvor ofte de enkelte tal indgår i dit navn og i din numerologiske profil generelt, kigger man også på hvordan dine tal fordeler sig på tre kategorier:

DEN ENE

De, der har flest tal i “Den ene” er kommet med formål af individualisering, skabelse, bane vejen, selvudtryk og selvudvikling. De er individer med stort I, ofte selvcentrerede. Deres parole er “min”.

DE MANGE

De, der har majoriteten i “De mange” inkludere deres nærmeste, samfundet og landet. De har stor ansvarsfølelse, der strækker sig ud over dem selv. Deres paroler er “vores”.

ALLE

De, der har flest tal i “Alle” elsker humanitet først og derefter familie og samfund mere upersonligt. De skelner ikke mellem race og tro, men tjener og lever for det gode i alt. Deres parole er “dit”

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 22
A B C D E F G H I K V
J L M N O P Q
S T U W X Y Z Æ
Ø Å

 

Pythagoras diagram

I det forgående er der kun taget hensyn til de enkelte cifres reducerede værdi. I et Pythagoras diagram kan man tillige undersøge betydning af repræsentativiteten af tallene før reduceringen samt deres indbyrdes relationer. Ses først på repræsentativteten, så har det en betydning hvor mange gange de enkelte tal optræder før reduceringen. De tal som optræder hyppigt vil vise deres vibrationer.

Selvom et tal ikke optræder som en del af den numerologiske profils heltal (Livslektie, Fødselsdagstal, Indtrykstal, Udtrykstal og Motivations tal) vil dets indflydelse alligevel gøre sig gældende hvis det optræder hyppigt før tal reduceringen.

Tallenens indbyrdes relationer har tillige en betydning. Det har betydning om energien går fra eller til et tal. Energistrømmenes retning finder man ved at tælle antallet af gange, det enkelte tal er repræsenteret i ens navn. Grafisk kan man få et overblik over energistrømmens retninger ved eksempelvis at sætte én cirkel om tallet for hver gang det forekommer i navnet. Et tal med mange cirkler om viser at personen har sine ressourcer i tallet og alt hvad det står for. Ressourcerne bruges til noget. I diagrammet strømmer de i retningen mod tal med færre eller ingen cirkler omkring.

Egentlig er dit Pythagoras diagram en kombination af to diagrammer: dit fødselsdato diagram og dit navne diagram. Ifølge numerologien bør fødselsdatodiagram og navnediagram styrke hinanden ved at enten at nogle tal går igen i begge diagrammer eller ved at manglende tal i det ene diagram dækkes ind af det andet.

Når man har lavet sine diagrammer skal man se på hvordan tallene kan forbindes via vandrette, lodrette og diagonale linier – de såkaldte Pythagoras pile. Til hver linie er knyttet forskellige egenskaber. Alle linierne kan beskrives ved at kombinere de begreber, som tallene står som symbol for, samt ved at tage hensyn til energistrømmens retning.

Pythagorasdiagram Fødselsdatodiagram Navnediagram Kombination 

Eksempel: Fødselsdato 28/09-1967, Navn: Herbert Brandt

I eksemplet ses at navnet mangler tallene 3, 6 og 7. Men da fødselsdatodiagram supplere med tallene 6 og 7, er det reelt kun tallet 3 der mangler. Og da tallet 3 repræsenteres ved bogstaverne C L og U, kunne personen overveje at indføre et af disse i sit navn, eller overveje et mellemnavn hvori et eller flere af disse bogstaver indgår.

At et navn mangler visse tal, er ikke ensbetydende med, at den pågældende person vil mangle evner, som repræsenteres af disse tal. Dog hvis et tal mangler, er der vanskeligheder med bevidst at kunne styre de energier, som symboliseres af dette tal. Tilstedeværelsen af tal symboliserer de tilgængelige og indlysende evner, kræfter, talenter etc. Hvor tal mangler, er der en søgen hen imod det, der mangler. Eksempelvis angiver 7-tallet evnen til at sætte grænser. Hvor der ikke findes et 7-tal i et navn, vil den pågældende før eller senere føle trang til at udvikle evnen til at sætte grænser.

De manglende tal i navnet indikerer erfaringer, man bevidst og med vilje har undgået eller unddraget sig i fortiden. Det endelige mål for det fuldt udviklede menneske er at inkludere alle vibrationerne i balanceret antal. Når dette er opnået, eksisterer forpligtelsen til at inkarnerer ikke længere, vi bliver løst fra reinkarnationsforpligtelsen og kan indgå som medhjælper på et guddommeligt plan. Vende tilbage til vores oprindelige udgangspunkt.

De manglende tal skal tilbage i diagrammet og inkluderes i vores underbevidsthed, sammen med de andre vi allerede har og benytter os af. Vi skal altså lære, men der er to måder at lære på – På grund af og Til trods for. Hvis vi accepterer lektionerne og drager fordel af dem på grund af at vi indser nødvendigheden af det og ønsker at gøre det, lærer vi dem lettere og mindre smertefuldt. Hvis vi bruger modstand, påtager Livet sig hele jobbet og tvinger os til at få erfaringerne i form af stød og lidelser, der gør os fuldt ud bevidste om meningen med de ting, vi mangler at lære. Dette er Karma – fuldbyrdelse af Loven, den uundgåelige Årsag og Virkning – til trods for os selv.

Den, der søger at unddrager sig sin Livslektie, har det svært i livet indtil lektionerne er lært. Indtil da kan vedkommende ikke give sin fulde opmærksomhed til Livets Sti, ej heller er han/hun fri til at gribe dets chancer. Vedkommende har for travlt med at komme på fødderne igen efter at være blevet slået ud den ene gang efter den anden. De, der er nået til det udviklingstrin, som får dem til at søge viden om deres forhold i livet er godt på vej til at overvinde deres Karma hurtigt. De, der vælger at forblive i “offerrollen” vil blive givet chancen hertil.

Pythagoras diagram – 2-punkts linier

Man kan lave i alt 60 2-tals-linier. Ligesom ét tal repræsenterer en menneskelig ressource, illustrerer to tal forbundet med en linie, at der er en forbindelse mellem to ressourcer. Forbindelsen mellem to tal kan være enten en vekselvirkning eller en energistrøm, der går fra det ene tal til det andet. Hvis begge tal har samme energi vil der ske en vekselvirkning, mens hvis det ene tal er stærkere end det andet vil dette tal kunne dominerer. Energien vil flyde fra det stærke tal til det svage tal. Tolkningen af den aktuelle interaktion mellem to tal fås ved at se på de to tals numerologiske betydning.

Det vil være sjældent at finde et navn, kun med to-tals linier. Hvor et enkelt tal eller en to-tals linie står isoleret i et navnediagram er det naturligvis godt at være opmærksom på betydningen heraf, men enhver tolkning bør tage udgangspunkt i helheden, hovedlinierne. Det er vigtigt at se på det største talkompleks først. Derefter kan det i nogle tilfælde være nyttigt også at se på de mindre og mindste bestanddele.

Pythagoras diagram – 3-punkts linier

Man kan lave i alt otte lige tre-tals linier, der hver kan tolkes på fire måder afhængig af hvordan styrkeforholdet er mellem tallene og herunder energiernes retning. På helt samme måde som 2-punkts linierne, illustrerer tre tal forbundet med en linie, at der er en forbindelse mellem tre ressourcer. Forbindelsen mellem de tre tal kan være enten en vekselvirkning eller en energistrøm, der går fra det ene tal til det andet. Hvis tallene har samme energi vil der ske en vekselvirkning, mens hvis det ene tal er stærkere end det andet vil dette tal kunne dominerer. Energien vil flyde fra det stærke tal til det svage tal. Tolkningen af den aktuelle interaktion mellem de tre tal fås ved at se på tallenes numerologiske betydning.

Pythagoras diagram – Energifelter

Foruden de omtalte energilinier indeholder Pythagoras diagrammet også energifelter. Disse fungere på samme måde som energilinierne ved at de forskellige energier, der er samlet i felterne gensidigt påvirker hinanden. Afhængig af styrkeforholdet mellem de enkelte tal kan denne energiudveksling være i den ene eller anden retning. Energistrømmene går som omtalte fra de stærke tal – dem som optræder hyppigst i dit navns reducering til tal – mod de “svage” tal. De tal som ikke optræder er der ingen kontakt med. Energifelterne er således udtryk for de egenskaber og deres styrke, som det enkelte individ rummer, hvis energifeltet optræder i dennes navn. Der arbejdes med 4-punkts og 6-punkts energiefelter.

Betydning og fortolkninG
Læs mere

 

 

DIT FØDSELSDIAGRAM

Ovenfor er vist hvorledes du opstiller dit fødselsdiagram.

Herfra er det interessant at se på Pythagoras linier – men der er også tre andre tal som er interessante:

Dit fødselsårs nummer
Engelsk: Your Life Path Number
Eksempelvis fødselsdato 28 sept, 1967
Fødselsårs nr. er 2+8+0+9+1+9+6+7 = 42 (6)

Dit fødseldags nummer
Engelsk: Your Birth Day Number
Eksempelvis fødselsdato 28
Fødseldags nr. er 2+8 = 10 (1)

Broen mellem fødselsår og fødselsdag numre
Disse to tal er tæt forbundet og påvirker hinanden. Denne bro forklarer, hvordan du kan gøre forbindelsen mellem dem mere harmonisk. Broen er i dette tilfælde = 5

 

numerologi-numeroskop-08

Numeroskop og din numerologiske profil – Universelle måneder og år

 

Universelle måneder & år

Ifølge numerologien eksisterer der universelle år og universelle måneder, der hver har forskellige energivibrationer, der påvirker hvad verden generelt vil være interesseret i eller aktiv omkring. Såvel de universelle år som de universelle måneder forløber i en 12 delt cyklus. D.v.s. at vi hvert år og hver måned har en ny vibration at være modtagelig overfor.

Hvor de universelle år og -måneder fortæller om den retning Universet som helhed går, fortæller de personlige år og -måneder om dit eget forhold til disse energivibrationer. De universelle og de personlige år og måneder kan være, men er ikke nødvendigvis i overensstemmelse. For at være i harmoni må du være klar over den generelle universelle energistrømning og derefter gøre det, dine personlige vibrationer indikerer.

Det er din egen individuelle frie vilje, der bestemmer hvordan du forholder dig til de universelle vibrationer. Hvad end den universelle vibration er, så bør den ikke undertrykke din egen. Hvis den universelle vibration siger Arbejde og Begrænsning og dit personlige år siger Rejse, så betyder det ikke at du er nødt til at arbejde lige så hårdt som din nabo, men at du i dette år har gode energier, der vil hjælpe dig hvis du har lyst til at rejse. Du bliver det år begunstet med mere frihed, fordi dit år siger Rejs.

Dine personlige år fortæller om den generelle energipåvirkning du er udsat for i årets løb, mens dine personlige måneder fortæller om hvordan energien specifikt bør komme til udtryk i de enkelte måneder. Igen, du kan vælge ikke at rette dig efter disse energipåvirkninger, men at følge dem vil ifølge numerologien, gøre at du samarbejder, med universet, hvilket alt andet lige vil gøre dit liv nemt, sjovt og fuld af fremgang på alle planer.

Man kan sammenligne det med en landmand, som sår når tiden er til det og høster når tiden er til det. Man kan så og høste hele året, men at følge naturens gang er der en vis fornuft i. Hermed ikke sagt at numerologien har ret i dens antagelser. Vi fortæller dig bare hvad disse er. Det er dig selv, der bestemmer om – og i så fald i hvilken grad, du tror på numerologi. Men så vidt vides er der endnu ikke nogen, der er kommet til skade ved at prøve at samarbejde med Universet.

Før du kan benytte de universelle år og måneder i dit eget liv skal disse omregnes til hhv. dine personlige år og dine personlige måneder.

Cyklusen starter med et 1 år  Opfindelser, nye vovestykker, udforskning, kreativ aktivitet, progressive planer, helteagtig dristighed.

 • Et universelt 1-år. Indsamling, arbejde i foreninger, politiske diskussioner, opretholdelse af institutioner, overenskomst, redigering af aftaler.
 • Et universelt2-år. Udtryk og aktivitet på den lette side. Ekspansion for teatre og forlystelssteder. Rastløshed. Krav om fornøjelser og luksus.
 • Et universelt 3-år. Efter en generel omstrukturering skal tingene finde sit rette niveau. Tingene rystes sammen. Tingene normaliseres og stabiliseres, kommer ind i en rytme.
 • Et universelt 4-år. Aktivitet i handel og international samhandel. Tilskyndelse mod fornyelse. Så snart sidste års tøven, afventen og stabilisering fortager sig, sker en fornyet interesse for ekspansion, for at tage nye chancer.
 • Et universelt 5-år. Tilpasning og harmonisering. Internationalt ansvar tages i betragtning. Fremgang i uddannelser. Hjemme økonomi. Generel tilpasning og harmoni kommer i fokus og hvis tingene er gået for vidt i 5-året til at gøre dette muligt på en fredelig måde, vil krig sædvaneligvis give en hånd med således at tilstandene kommer på plads.
 • Et universelt 6-år. Et godt økonomiske år, undtagen hvis det forgående har medørt krig. Vibrationen siger fuldendelse, så tendensen vil være kvalitetsafpudsning af alt hvad man foretager sig. Eksisterende foretagender burde analyseres. Ingen udvidelser til nye dristige foretagender. 7 er en indre kraft og er velegnet til at gøre sig bekendt med indre og skjulte forhold.
 • Et universelt 7-år. Dette er vibrationen for fremgang indenfor forretningsverden. Store forretningsanliggender er fremherskende. Der tænkes stort og virksomheder ekspanderer og vokser. Produktion og tilgang antager store dimensioner.  Handel strækker sig ud over sædvanelige grænser.
 • Et universelt 8-år. Dette er slutningen på en cyklus. En generel hovedreengøring skal foretages i alle afdelinger. Vibrationen siger kærlighed og broderskab. Selviskhed og grådighed kan ikke trives og såfremt det tillades vil det vende sig imod opdragsgiverne med stor styrke. Dette er et venskabsår, “lev og lad leve”.
 • Et universelt 9-år. Og hermed ender cyklussen så. Men der kan også ind imellem optræde universelle 11 og 22 år. I disse tilfæde er året påvirket af følgende:
 • Et universelt 11 år. Der vises megen interesse for spiritualitet og okkultisme. Sager, der har med religion at gøre træder i forgrunden.
 • Et universelt 22 år. Endnu et år med ekspansion og store udrettelser, alle drevet af store formål og høje begreber. Der er en atmosfærde, ikke bare af forretning, men af storhed. Mange projekter vil blive sat i gang, som vil være til generel i stedet for til lokal fordel.

 

De universelle måneder

De universelle måneder vil nødvendigvis være under indflydelse af det universelle år, men hver måned vil gennem sin vibration sætte sit præg eller drivkraft på den generelle udvikling. Oktober måned reduceres til universiel måned 1, november til universiel måned 2 og december til univiersiel måned 3.

Cyklusen starter med at nye ideer fremsættes, nye foreninger, organisationer dannes, nye ledere udnævnes.

 • En Universel 1-måned. Derefter starter en indsamling af informationer, statistikker udarbejdes, politikker og interesseorganisationer startes påvirket . Der søges ud i verden for at undersøge tingene nærmere. Man kigger på lokaliteter, mulige butikslokaler, samarbejdspartnere etc.
 • En Universel 2-måned. Revurdering, fejltagelser rettes, nøjagtighed kræves.
 • En Universel 3-måned Gang i annoncering, usædvanelige projekter og varer introduceres på markedet. Spekulation.
 • En Universel 4-måned. Samfundsbehov viser sig. Uddannelse, sundhed, balance.
 • En Universel 5-måned. Forbedret økonomi, opfindelse, undersøgelse og analyse.
 • En Universel 6-måned. Væsentlig ekspansion, vækst, igangsættelse af store planer.
 • En Universel 7-måned. Opgørelse, eliminering,
 • En Universel 8-måned. Tilbageblik, afslapning samt forberedelse til ny cyklus. En Universel 9-måned.Afslutning af cyklus.

Sådan udregnes dit motivations tal

Udregnes som tværsummen af månedens placering i kalenderen. Eksempelvis januar = Universiel måned 1.

Dine personlige år

For at finde dit personlige år skal du først udregne det universelle år. Det universelle år udregnes ved at tage tværsummen af året tal. Eksempelvis år 2003 = 2+0+0+3 = Universielt år 5. Dernæst finder du dit personlige år ved at addere det reducerede tal for summen af din fødsesdag og -månede til det universelle år. Vi har foretaget denne udregning for dig og du kan nedenfor se hvad dine personlige år er for de næste 12 år.

Dine personlige år 2003-2014
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
6 7 8 9 1 11 3 4 5 6 7 8

 

 

Dine personlige måneder

For at finde dine personlige måneder skal du først udregne de universelle måneder. Det er nu ikke så svært. De universelle måneder er tværsummen af månedens placering i kalenderen. Eksempelvis jan = Universiel måned 1. Dernæst finder du dine personlige måneder ved at ligge dit dit personlige år til de universelle måneder.Vi har foretaget denne udregning for dig og du kan nedenfor se hvad dine personlige måneder er for de næste 9 måneder. De universelle måneder vil nødvendigvis være under indflydelse af det universelle år, men hver måned vil gennem sin vibration sætte sit præg eller drivkraft på den generelle udvikling.

Dine kommende 12 personlige måneder
Juni Juli August April Maj Juni Juli Aug. Sept.
6 7 8 9 1 2 3 4 5

 

 

numerologi-numeroskop-09

Numeroskop og din numerologiske profil – Højdepunkter

 

Højdepunkter

Ifølge numerologien møder vi fire højdepunkter på vores vej igennem livet. Måske er højdepunkter ikke det rette ord at bruge da der reelt er tale om fire årelange perioder af hhv. mellem 23-34 år for den første, ni for de næste to og resten af vores levetid henregnet til den sidste periode. Et bedre ord er således umiddelbart livsperioder, men dette ord er optaget i numerologisk sammenhæng, da dette benyttes til – ja livsperioderne, der er nuancering af skæbnetallet (jf. evt. disse). I mangel af bedre og fordi den internationale litteratur på området også benytter ordet højdepunkt vælges at benytte denne benævnelse.

De fire højdepunkter er udtryk for fire perioder i vores liv og står hver især som udtryk for noget vi skal lære i denne periode. Et højdepunkt er således udtryk for en læring der indtræffer over en bestemt periode i vores liv. Det første højdepunkt er starten på livet. Her skal vi lære de grundlæggende ting for at klare os og det er her vi udvikler vores grundlæggende evner. Det næste højdepunkt dækker de år hvor vi stifter familie og lærer at påtage os et ansvar. Det tredie højdepunkt er mens vi er midaldrende og har en voksende modenhed og dømmekraft og endelig det fjerde højdepunkt, perioden hvor vi konsolidere vores læring i livet.

Længden af højdepunkterne udregnes efter en cyklus på 9 år. Det første højdepunkt er det længste da livets første år er længst om at gøre sin indflydelse gældende. Man udregner længden af det første højdepunkt ud fra 4×9 = 36 og herfra trækkes personens skæbnetal. De næste to højdepunkter har hver en periode på 9 år og endelig tildeles det fjerde højdepunkt de resterende år. Eksempelvis ved skæbnetal 1 bliver det føstehøjdepunkt i perioden 0-35 år, andet højdepunkt i perioden 35-44 år, tredie højdepunkt i perioden år 44-53 og endelig fjerde højdepunkt i perioden år 53 og fremad. Mestertallene 11 og 22 reduceres til hhv. 2 og 4 før de fratrækkes.

Indholdet af højdepunkterne. Hvert højdepunkt er repræsenteret via et tal og dette tal fortæller om hvad der grundlæggende skal læres i perioden.  Man kan sige at højdepunkterne er erfaringsfaser. De er udtryk for hvad vi skal lære i forskellige perioder i vores liv.

Sådan udregnes dine fire højdepunkter

Det første toppunkt : fødselsdag + fødselsmåned. Det andet toppunkt: fødselsdag + fødselsår.  Det tredie toppunkt: Tallet fra første toppunkt + tallet fra andet toppunkt. Og det fjerde toppunkt: fødselsmåned + fødselsår.

 

Dine fire Højdepunkter
Første Højdepunkt Andet Højdepunkt Tredie Højdepunkt Fjerde Højdepunkt
9 5 5 6
0-34 år 32-41 år 38-47 år 53-

 

Dit første højdepunkt er 11 The number 11 is the first of the master numbers. The influence of this number is somewhat philosophic and illuminating. The 11 vibration has associations with spiritual and metaphysical studies and understanding. It has associations with the reformer, the philosopher, the welfare worker. With the number 11 energies influencing behavior in any stage of the life, there is a significant lessening of material goals and desires. In fact, thoughts may tend to stray a bit from the practical and the mundane, irrespective of the life path you may be following. A certain disassociation with mundane reality can cause problems with associates in the environment. Frequently, there is a heightened sense of nervous tension associated with this energy.

With the number 11 first pinnacle, you may identify with some of the foregoing, however, it is difficult for a young person to use the general influence productively. Thus, the background tone of this period is perhaps better communicated through use of the number 2 energies. The general emphasis of the number 2 pinnacle is that of friendliness, cooperation and harmony. You are apt to be a very sensitive person during this pinnacle, even if sensitivity is not indicated in your basic makeup. The 2 shows patience and attention to detail. You are tactful and cooperative, and willing to work with relatively little recognition. Since this pinnacle is experienced early in your life, it may tend to make you an over-sensitive child, and you may be easily hurt or offended. You may experience early difficulties with expression, both verbal and emotional. Your mother is apt to be the stronger influence in your life throughout this period.

Dit andet hødepunkt er 4 The general influence of the number 4 pinnacle is that of a practical, realistic approach to life. This pinnacle demands a higher degree of order, system and organization. You tend to adopt a very conscientious and dependable response. Hard work and determined effort mark your attitude now. It seems as though you have an emotional need for work and truly thrive on it.

With the number 4 second or third pinnacle, your ability to get ahead and achieve will no doubt be directly associated with your ability to out work the competition. Sometimes, this pinnacle brings a sense of economic limitation.  This is likely to be a period of building and steady growth.

Dit tredie højdepunkt er 7 The general influence of the number 7 pinnacle is that of learning, investigating, and gaining skills. The number 7 is a somewhat introverted number and you will tend to be more of a loner while the pinnacle is in effect than you will be in other times of your life. You will be more comfortable working alone, and while marriage is not out of the question during this time, it will take a good bit of effort. You are apt to need periods of isolation to develop inner resources. This time will be especially marked by a your lack of interest in material matters and little concern with practical affairs. This lack of concern can result in some financial shortages, limited material benefits, or possibly physical handicaps.

Unless you are involved in some sort of research or possibly religious or philosophical endeavors, your progress during this pinnacle will be painfully slow. Your accomplishments are simply not the type that bring financial benefits as desired or expected. The benefits of this pinnacle are much deeper and internal.

Dit fjerde højdepunkt er 1 The influence of the number 1 pinnacle is a drive for independence; the desire to express one’s individuality using original ideals; leading and directing others, attaining achievements and being recognized for them. With the number 1 energies imposing itself on the latter stages of your life, any desire to retire or slow down will be unfulfilled. Challenges and changes will mark this part of your life. Responsibilities and accomplishments will be based on the ability to lead, direct, and express your own individuality and original ideas.


Udfordringer

I modsætning til højdepunkterne hvis triangler peger opad mod udvikling og ekspansion, peger udfordringerne nedad mod det materielle manifestationsplan og viser de svage led, der skal styrkes for at få succes og lykke i materielle anliggender og ydre relationsforhold. Udfordringerne er således nogle områder vi skal sørge for at have fokus på og styrke for at lykkedes med vores liv. Disse udfordringer menes at være svagheder i vores karakter, vores personlighed, som vi konstant hele livet igennem må have fokus på.

Nærmere bestemt menes dog at den første udfordring viser sig mest synligt i den første og en del af den anden livsperiode. Den anden udfordring viser sig mest synligt i resten af den anden og hele den tredie livsperiode. Mens den tredie udfordring altid er til stede, hele livet igennem. For at skelne mellem disse udfordringer og de andre udfordringer som numerologien fortæller os at vi har igennem LIVSLEKTIETALLET benævnes disse udfordringer for henholdsvis sub udfordring for livsperiode 1, subudfordring for livsperiode 2 og Livsudfordring.

Din første sub udfordring findes ved at tage forskellen mellem fødselsdag og fødselsmåned. Din næste sub udfordring findes ved tage forskellen mellem fødselsdag og fødselsår. Din Livsudfordring findes ved at trække ovenstående to resultater fra hinanden.

Dine tre udfordringer

Din første subudfordring Din anden subudfordring Din Livsudfordring
1 3 2

 

Udfordring 1
At udgå at føle dig domineret. Du skal lære at lade være med at føle dig underlegen og/eller domineret af andre. Denne følelse af dominans kan stamme fra en forældre, en som på anden måde har magt og kontrol over dit liv eller fra en som du konkurrere med. Du skal frigøre dig fra denne følelse af dominans uden på den anden side at hævde dig selv op hvor du ikke høre hjemme. Der skal være balance i tingene.

Din udfordring med at komme denne følelse til livs kan tage udgangspunkt i en dyb granskning af dine egne reaktionsmønstre. I hvilken grad bliver du reelt domineret og i hvilken grad føler du dig blot domineret? Er denne dominans noget som kun du er opmærksom på eller er den også synlig for andre?  Undersøg problemet før du springer til løsningen!

Udfordring 2
Du skal lære ikke at være så sensitiv. Din udfordring er at du undertiden er for følsom og tager tingen for personligt. Det skal du holde op med! Du har øjensynlig en tendens til at bruge rigtig megen energi på at tænke over hvad andre synes om dig og dine handlinger. Hold inde med at spilde denne energi. Det er fint at være følsom og opmærksom på andre. hensynsfuld etc. Men det er nu heller ikke disse egenskaber du skal lægge på hylden.

Din udfordring er at benytte din følsomhed på en konstruktiv måde. Til at styrke din intuition og til at være opmærksom på de energier der er rundt omkring dig. Men hold op med at tænke sig meget over om du er god nok og om hvad andre synes om dig.

Udfordring 3
Din udfordring er at lære at holde et fokus. Du er øjensynelig slem til at sprede dine tanker og gøremål ud i mange forskellige retninger og således ikke reelt komme i dybden med noget som helst. Dette har ikke kun noget at gøre med at du ender op med ikke reelt at mestre nogle ting til bunds og derfor bliver en smuke rodløs i din natur. For hvor er dit reele fundament når du kan lidt af alting? Men det har også noget at gøre med din tilstedeværelse overfor andre. Det er belastende at være i selskab med et andet menneske som reelt ikke er til stede. Til at imødegå denne udfordring kunne det mulighvis være en hjælp for dig at begynde at meditere.

Udfordring 4
Din udfordring er øjensynelig at du er lidt af et arbejdssky individ. Enten bryder du dig simpelthen ikke om at arbejde eller også har du problemer med at fuldføre opgaver og arbejde effektivt. Du er måske ustruktureret og upraktisk anlagt. Din udfordring er under alle omstændigheder at blive en god arbejder. Herunder ligger måske også den udfordring at lære at arbejde under tidspres. Hvad det end er som gør at du øjensynelig undertiden har problemer med at levere resultater så er din udfordring at komme disse forhindringer til livs – husk at det oftest ikke drejer sig om at arbejde hårdere for at nå til resultater – det drejer sig oftere om at arbejde på en smartere måde – hvilket ofte involvere at man dels tager sig tid til at tænke over hvad det er man søger at frembringe af resultater og hvordan samt at man arbejder med noget som man holder af.

Udfordring 5
Udfordringen er at afveje din impulsivitet, din frihedstrang og din lyst til variation på den ene vægtskål med ansvarlighed og forpligtelser på den anden vægtskål . Du har øjensynelig en udfordring i at du flygter fra problemer og generelt undgår større forpligtelser. Det er fint at du trives ved variation og din udfordring er bestemt ikke at tæmme eller slukke din eventyrslyst. Nej din udfordring er mere at kanalisere disse længsler hen imod et voksent stadie og formå at afbalancere tingene. Formår at tæmme dine dyriske lystrer og indser at det kan udemærket lade sig gøre at være et ansvarligt menneske, der indgår i længervarende forpligtelser som eksempelvis  parforhold, børn, fast ejendom etc. – og som samtidig har frihed og rum til at udforske sig selv og verden. Nøgleordet ligger i planlægning. Men så sandelig også en erkendelse som første skridt. En erkendelse af at dette reelt er en udfordring for dig. Ellers kommer du ingen vejne og får ikke løst udfordringen.

Udfordring 6
Hold dine høje standarder for dig selv! Vær selv et billede på den forandring du ønsker i verden istedet for hele tiden at forvente at din omverden skal leve op til dine standarder, dine krav, dine forventninger. Lær at forstå at det er dine egen krav til verden og du ikke med rimelighed kan forvente andet end at du højst engang imellem selv lever op dertil. Undersøg måske også hvad der er de dybere grunde til at din udfordring er valgt til at være denne. Måske er der noget i dig selv og ved din egen person du søger at kompensere for. Lær også at man ikke kan give noget til andre mennesker før de selv er parat til at tage imod. Udfordringen går altså lige så meget på at lade andre mennesker være i fred og acceptere og respekter dem for det som de nu engang er.

Udfordring 7
Stop din indre kritikker. Din udfordring er at stoppe med at slå dig selv oven i hovedet og ærge dig over ting du kunne have gjort anderledes. Stop med at ærge dig over ting du endnu ikke har opnået. Du har åbenbart en tendens til at lade en stærk indre kritikkere komme til orde. Problemet med dette er at det ikke er konstruktivt. Det som din indre kritikker gør er blot at finde fejl hele tiden. Fejl, fejl, fejl. Der anvises aldring rigtig nogle veje ud af problemerne. Og dette indre sceneri, afspejler sig også i din ydre adfærd. Du udtrykker dig reserveret og tøvende. Du udstråler at du er usikker på dig selv og da din omverden reagere på dette bliver det en selvforstærkende proces. Lær at kigge mere på hvad du opnår og dine muligheder, fremfor at have så stor fokus på dine fejl og dine forhindringer.

Udfordring 8
Begynd at eje din ting fremfor at lade dem eje dig! Din udfordring er at du øjensynelig har knyttet en forestilling omkring at være i sikker havn, tilfreds, succesfuld, beskyttet og lignende sammen med det at have mange og store materielle goder. Din udfordring er ikke at skaffe dig af med dine materielle goder – jo okay måske nogle af dem – men mere går din udfordring på at lære at sætte pris på de materielle ting for hvad de er. Og herunder adskille dine forestillinger om lykke, tryghed etc. fra det at eje mange ting. Den virkelige styrke, beskyttelse og tryghed ligger altid inde i dig.

The challenge of the number 8 suggests an early life assumption that satisfaction can only be gained and safeguarded by adequate material accumulation. There’s likely to be considerable effort exerted to attain money, status, and power, sometimes to the exclusion of almost all else. The number 8 challenge indicates that you are/were using your concern with material matters with negative emphasis. You must learn to use your ability to gain money, status and power with a sense of proportion and an awareness of the relation of material affairs to other matters, and deal with the material world in a comfortable manner.

Overflods & fokuseringstallet

Som højeste repræsentation i udregningen indikerer Overflodstallet områder, hvor du allerede har opnået erfaring og du kan overveje, om du derfor bør flytte energien til andre områder, hvor dine data viser en mindre repræsentation. Du HAR altså opnået en større eller mindre del af den lære, som ligger heri, hvorfor der kan være tale om at flytte energien til de områder, hvor dine data viser en mindre repræsentation. Du HAR altså opnået en større eller mindre del af den lære, som ligger heri, hvorfor der kan være tale om at flytte energien til de områder, hvor dine data viser en mindre repræsentation.

Fokuseringstallet, indikere med sin mindste eller manglende repræsentation i udregningen, at du bør overveje om du kan trække eller flytte energi til disse områder. Fokuseringstallet sætter fokus på de aspekter ved din personlighed, du bør bearbejde. De repræsentere den første og største forhindring, der står mellem dig og din succes. Undertiden ser man dette tal benævnt som Udfordringstallet.

Med nedenstående manglende eller mindste repræsentation i udregningen, kan du overveje om du bør trække eller flytte energi til disse områder.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 22
Tallet fremkommer antal gange i din numerologiske profil

 

Resumé

Udfyld selv ud fra den viden du har fået ovenfor.
Alternativt så benyt ydelserne vi tilbyder om numerologi

Din Livslektiestår som repræsentant for hvad du overordnet skal lære i denne reinkarnation.
Dine tre livsperioderen nuancering og individualisering af skæbnetallets betydning for det enkelte menneske.  
Din første livsperiode
Din anden Livsperiode
Din tredie livsperiode
Dit Fødselsdagstal – dit skæbentals ascendant.
Dit Udtrykstal -fortæller om det som du kan eller skal lade komme til udtryk i livet.
Dit Indtrykstal – hvordan andre opfatter dig ved første møde, samt andres opfattelse af din grundlæggende personlighed.
Dit Motivationstal – hvad dit Højere Selv gerne vil have dig til at gøre
Dit Væsenstal
Dit Livstal
Pythagoras diagram –
2-punkts linier 1-2 1-2 1-3 1-5 4-5 3-4 4-5 2-4 2-1 3-2 2-1 2-4 3-4
3-punkts linier 1-2-3 1-2-3 2-3-4 2-3-4 2-1-2 4-5-6 4-5-6 7-6-8 3-2-1 3-2-1 2-3-4
4-punkts energifelter 2-3-4-5 3-4-4-3
6-punkts energifelter
Dine fire højdepunkter –
Første toppunkt
Andet toppunkt
Tredie toppunkt
Fjerde toppunkt
Dine tre udfordringer
Din første subudfordring
Din anden subudfordring
Din Livsudfordring
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Tallet fremkommer antal gange i din numerologiske profil
Dit Overflodstal – det tal som fremkommer flest gange
Dit Fokuseringstal – det tal som fremkommer mindst gange

 

Dine personlige år 2003-2014
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
6 7 8 9 1 11 3 4 5 6 7 8

 

Dine personlige måneder år 2003
Jan Feb Marts April Maj Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec.
6 7 8 9 1 11 3 4 5 6 7 8

 

Numeroskop og din numerologiske profil