1 2 3 4
5 6 7 8
9 11 22 888
Klassiske
Læs mere
Indtryk
Læs mere
Motivation
Læs mere
Livslektie
Læs mere
Fødselsdag
Læs mere
Udtryk
Læs mere
Pythagoras
Læs mere
Livsperiode
Læs mere

Dit Indtrykstal

FORTOLKNING OG BETYDNING

Klik på dit tal
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 22

numerologi-number-01

Dit indtrykstal er (Konsonanttal) 1

Du fremtræder som uafhængig, dygtig og et ledende billede for omverdenen. Andre ser dig som en enestående individualist, der skiller sig ud fra den almindelige mængde. Måske en ener på nogle områder. Men helt sikker anderledes. De forventer, at du er i stand til at tage kontrollen i enhver situation og er i stand til at lede enhver organisation eller sammenslutning effektivt. De ser op til dig for at få et arbejde gjort, fordi du fremtræder som leder, pioner.

Den iderige person, der altid ved, hvor man skal gå hen, og hvad der skal gøres. Skabelsen af det korrekte billede er først og fremmest i dit sind, og du er afhængig af din personligheds kraft, efterhånden som din identitet trænger ind i samfundet. Du kan synes at være overdreven aggressiv og dominerende. I det tilfælde er dine selviske behov for at hævde din individualitet, realiseret på bekostning af det frie udtryk fra dem omkring dig.

numerologi-number-02

Dit indtrykstal er (Konsonanttal) 2

Du fremtræder stille og beskeden, synes at behøve fredfyldte omgivelser, hvor du lever. Du kan forekomme hysterisk med detaljer. Ryddelighed og renlighed er også væsentlige for dig. I stedet for at gøre en stor entre foretrækker du at forblive i baggrunden, at arbejde bag kulisserne eller at arbejde i samarbejde med andre. Du er tiltrækkende overfor det andet køn. Dette er delvist pga. dine ønsker om kammeratskab og harmoni, som bevæger dig til at forkæle andre. Du kan ikke lide at være alene. Du kan fremtræde som rastløs og utilfreds med betingelserne pga. den mentale balancegang, som du udøver i enhver situation. Du kan have svært ved at tage beslutninger, fordi begge sider er så klare for dig. Lejlighedsvis kan du udvise temperament og bruge skarpe ord. Du klæder dig pænt og lidet iøjnefaldende.

numerologi-number-03-1

Dit indtrykstal er (Konsonanttal) 3

Du er ekstremt charmerende, venlig og selskabelig. Du har en tiltrækkende væremåde og foretrækker skæg og ballade. Loyalitet og ærlighed forstærker din idealistiske natur. Kommunikation er en vigtig del af din personlighed, og du har en ligefrem måde at udtrykke dig på. Du er en ivrig samtalepartner. Du oplyser tågerne i enhver gruppe. Du er som solen, der oplyser verden hos dem, du møder. Spreder solskin og optimisme, hvor end du går. Andre samler sig naturligt omkring din varme. Din tøjstil er som kunstnerens – varieret og til tider lidt sløset, men altid med en eller anden form for raffinement.

numerologi-number-04

Dit indtrykstal er (Konsonanttal) 4

Du fremtræder konservativ, selvdisciplineret og praktisk. :Du udviser en beslutsom, arbejdsorienteret attitude til verden. Du ønsker en ordnet eksistens, gennem hvilken din evne til fysisk og mental udfoldelse vil producere traditionelle og brugbare resultater. Du er den ærlige og hårdtarbejdende type, som respekterer værdier og flid. Du kan lide dit liv, jorden, naturen og landet. Du kan fremtræde så disciplineret, at der ikke er tid til pjank, hvilket kan isolere dig fra andre. Overdrevent varsom og mådeholdende kan du blive forsvarende og skarp. Umodenhed og dårligt temperament kan fjerne dig yderligere fra sociale kontakter eller som en modsat reaktion kan du fremtræde fuldstændig udisciplineret og doven.

numerologi-number-05

Dit indtrykstal er (Konsonanttal) 5

Du fremtræder som den frie ubekymrede sjæl, der udviser en sprudlende interesse i livet. Du er god til at samtale, kvik, sprudlende og vittig, og vil derfor have meget omgang med mange mennesker. Du virker tiltrækkende på det modsatte køn og besidder en stærk følelsesmæssig appetit. Fordi forandring og frihed er så væsentlige, kan der være hurtige skift i dine forhold. Du kan lide konstant aktivitet, variation og forandring og tror at forandring er fremskridt. Du bør være i stand til at udføre det, du ønsker, når du ønsker det, og på den måde du ønsker det for således at udnytte din fulde kapacitet. Du har en naturlig nysgerrighed og tager tilsvarende også chancer. Overdrivelse i social omskiftning og ønske om følelsesmæssig tilfredsstillelse kan føre til ekstremer indenfor mad, alkohol, stoffer eller seksuelle kontakter. Du bliver da vægelsindet, rastløs og upålidelig.

numerologi-number-06

Dit indtrykstal (Konsonanttal) er 5 Du udstråler en beskyttende vibration og en fornemmelse for ansvar for andre. Mennesker tiltrækkes af dig for at få rådgivning, undervisning og helbredelse, da du har en moderlig eller faderlig fremtoning, som giver tryghed og sikkerhed. Hjemmet virker vigtigt for dig. Du er optimistisk, munter og pålidelig. Du elsker skønhed og alle ting, som forbindes med kunstformerne. Du har en fin sans for balance og symmetri, og kan derfor se alle ting isoleret og som en del af helheden. En samfundsmæssig bevidsthed tilskynder dig til at søge sandhed og retfærdighed.

numerologi-number-07

Dit indtrykstal (Konsonanttal) er 7

Du har fremtoning af at være den tænkende professor. Altid opslgt af tanker og grublerier over livets store spørgsmål. Der er en sky af mystik og hemmelighed omkring dig. Du synes at være filosofisk, mystisk, poet, tænker, videnskabsmand og forsker, hvis midlertidige tilbagetrækning tillader tid for yderligere undersøgelser. En gennemtrængende observationsevne hjælper dig til mentalt at analysere enhver situation. Du har en overklasseagtig udstråling, en personlig værdighed og en forfinet høflighed og synes at indeholde en urystelig tro på fremtiden. Hvis du bliver fanget af det materielle, vil du kun finde utilfredshed og miste din balance og blive frustreret. Du vil blive tungsindig og tilbagetrukken.

numerologi-number-08

Dit indtrykstal (Konsonanttal) er 8

Du har en dynamisk personlighed, og folk anerkender din autoritet, fordi du fremtræder som velstående og indflydelsesrig. Der er en udstråling af myndighed over dig. En som kan klare store forretninger og styre handelsaffærer. Du udstråler en personlig kraft og styrke som bringer anerkendelse, hvor du end går. Du virker autoritativ, uvildig og etisk. Du synes at indeholde et endeløst lager af fysisk modstandskraft og udholdenhed. Din personlige kraft kan lede dig til situationer, hvor du kan misbruge denne kraft. Materialisme tager da over i forhold til din bedre dømmekraft og du kan blive hævngerrig og ond, hvis du modarbejdes. En succesfuld fremtræden er standard for dig, og du insisterer på, at dit tøj er i orden og af god kvalitet.

numerologi-number-09

Dit indtrykstal (Konsonanttal) er 9

Du virker til at have en bredde og forståelse såvel som en personlig magnetisme, der har universel omfang. Din varme, venlige og charmerende fremtoning gør alle dem, du kommer i kontakt med tilpas. Den uselviskhed, som du udstråler, gør dig elsket af mange. Du synes at have en tolerance og medlidenhed for andre, som tillader dig at tilgive og glemme hurtigt. Du er gavmild mod de trængende og udviser humanitære træk ved at være et eksempel for andre. Andre ser dig som følelsesbetonet og romantisk, som den idealist, der tror at fremskridt i verden retfærdiggør personlig ofring. Følelser kan tage over, og du bliver da modtagelig for enhver sørgelig historie, du hører om.

numerologi-number-11

Dit indtrykstal (Konsonanttal) er 11

Du er en inspiration for andre, som i dig ser et forfinet og kunstnerisk geni, der bevæger hele deres sjæl. Den eksperimenterende kunst er din foretrukne, og du synes at kunne sammenfatte usædvanlige og fornyende teknikker. Anerkendelse og berømmelse kan meget vel være skænket dig pga. kunstneriske eller humanitære bestræbelser. Du virker til at være den visionære, som tror på ens muligheder for alle, uanset køn, race, tro eller farve. Din idealisme kan degenerere til egoisme, hvorved dine mange talenter spildes eller ligger brak. Din bevidsthed søger da usundt afløb for dets genialitet, og dette kan gøre dig berygtet. Du udståler at du er en erfaren sjæl, der igennem mange reinkarnationer har opnået stor visdom og selvindsigt.

Du kan have valgt at leve dit liv som 2’er, da 11 kan reduceres yderligere til 2. Hvis dette er tilfældet, giver det andre aspekter, som du kan være under indflydelse af. Hvis du lever dit liv som 2’er kan andres indtryk af dig være præget af følgende:

Som 2’er

Dit indtrykstal (Konsonanttal) er 2 Du fremtræder stille og beskeden, synes at behøve fredfyldte omgivelser, hvor du lever. Du kan forekomme hysterisk med detaljer. Ryddelighed og renlighed er også væsentlige for dig. I stedet for at gøre en stor entre foretrækker du at forblive i baggrunden, at arbejde bag kulisserne eller at arbejde i samarbejde med andre. Du er tiltrækkende overfor det andet køn. Dette er delvist pga. dine ønsker om kammeratskab og harmoni, som bevæger dig til at forkæle andre. Du kan ikke lide at være alene. Du kan fremtræde som rastløs og utilfreds med betingelserne pga. den mentale balancegang, som du udøver i enhver situation. Du kan have svært ved at tage beslutninger, fordi begge sider er så klare for dig. Lejlighedsvis kan du udvise temperament og bruge skarpe ord. Du klæder dig pænt og lidet iøjnefaldende.

numerologi-number-22

Dit indtrykstal (Konsonanttal) er 22

Du fremtræder som den udlærte, diplomatiske type, der kan håndtere alle situationer på en praktisk, effektiv måde. Det lader til, at du har kontrol over den materielle verden og har evnerne til at skabe dybtgående forandringer, som kan ændre selv historien. Du er superkraften, som frivilligt bidrager til velgørenhed og til organisationer, der tilgodeser store grupper af mennesker. Din kraft kan udbrede sig til et internationalt niveau; du kan yde praktisk tjeneste til verden. Hvis du gives uhørt magt, kan du blive magtbegærlig og i stedet for at tjene andre, kan du udnytte dem af grådighed. Du sidder da andres behov overhørig og kan endda blive uhæderlig for at nå dine egne mål. Du er sædvanligvis omhyggelig med dit eget tøjvalg, hvor du vælger en høj kvalitet og en konservativ stil. Du bærer tøjet; tøjet bærer ikke dig.

Du kan have valgt at leve dit liv som 4’er, da 22 kan reduceres yderligere til 4. Hvis dette er tilfældet, giver det andre aspekter, som du kan være under indflydelse af. Hvis du lever dit liv som 4’er kan andres indtryk af dig være præget af følgende:

Som 4’er

Dit indtrykstal (Konsonanttal) er 4 Du fremtræder konservativ, selvdisciplineret og praktisk. :Du udviser en beslutsom, arbejdsorienteret attitude til verden. Du ønsker en ordnet eksistens, gennem hvilken din evne til fysisk og mental udfoldelse vil producere traditionelle og brugbare resultater. Du er den ærlige og hårdtarbejdende type, som respekterer værdier og flid. Du kan lide dit liv, jorden, naturen og landet. Du kan fremtræde så disciplineret, at der ikke er tid til pjank, hvilket kan isolere dig fra andre. Overdrevent varsom og mådeholdende kan du blive forsvarende og skarp. Umodenhed og dårligt temperament kan fjerne dig yderligere fra sociale kontakter eller som en modsat reaktion kan du fremtræde fuldstændig udisciplineret og doven.

 

Dit Indtrykstal

FORTOLKNING OG BETYDNING

Klik på dit tal
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 22

 

NUMEROLOGI – TALLENES BETYDNING

Tal er i numerologi knyttet til en fast karakteristik, typisk repræsenteret ved en persontype – fx. tal nr. 1 er persontype Individet, tal nr. 2 er persontype Partneren, etc. Når numerologien fortolker hvilke energier de enkelte tal bidrager med til din person, sker dette ud fra hvordan det enkelte tal er repræsenteret i din numerologiske profil, dit numeroskop. Således er fortolkningen og betydningen af de enkelte tal, afhængig af om det er dit tal for livslektie, motivation, etc.

Læs om numerologi på NetSpirit