TALLENES BETYDNING
1 2 3 4
5 6 7 8
9 11 22 888
Klassiske
Læs mere
Indtryk
Læs mere
Motivation
Læs mere
Livslektie
Læs mere
Fødselsdag
Læs mere
Udtryk
Læs mere
Pythagoras
Læs mere
Livsperiode
Læs mere

Numerologi
Tal nr 6

Persontypen Moderen
Planeten Venus
Bogstaverne F-O-X

Tallet seks er et harmonisk tal, der står for balance, sindsro, tilpasning og glæde. Personer med tallet fem er hjemmemennesker, der trives bedst i vante rammer og elsker familiens varme og tryghed. De har talent for venskabet og for at kurerer fejl og uretfærdigheder. Men der er også risiko for at disse mennesker påtager sig alverdens byrder og pylrer for meget om alle og enhver. Hvis du er persontypen moderen er du hengiven, sympatisk og loyal overfor dem du elsker. Din mission kan være at lære andre at opretholde fred og harmoni i deres liv. Af alle tals kærlighedsvibrationer er dit det, der mest gør sig skyldig i udglattende kærlighed.

Dine medfødte analytiske evner tillader dig at gå direkte til årsagen, til kernen i enhver sag og løse problemerne let og logisk. Din skarpe opfattelsesevne og følelse af retfærdighed vil være en fordel for professionel udfoldelse i lovgivning og rådgivning.

Andre fornemmer din skarpsindighed, ærlighed og retfærdighed og opsøger dig for at afklare enhver uoverensstemmelse, som de finder. Du er en ansvarlig person, som imødekommer forpligtelse og taknemmelighedsgæld, og du opfylder hvad du lover og har lovet. Du kan lide komfort og fred og vil ikke tolerere roderi eller uoverensstemmelse.

Tallet seks er symbol for den højeste form for abstrakt tænkning. Abstraktionsevne, intellektuel kreativitet, mennesket som opfinder. Den skabende evne ophøjet til et højere bevidsthedsniveau (3+3). Det højere intellekt. Inspiration, der opstår ved at valg (tallet 2) kombineres med det materielle (tallet 4). Det bevidste menneskes anvendelse af sanserne til højere formål (1+5).

En negativ 6’er kan være meget genstridig. Du kan risikere at blive en slave over for dine elskede som bruger dig som dørmåtte, og kan begrave dig selv i dit eget hjem for at blive eneboer. Hvis du føler, at du er blevet nægtet den kærlighed, du så desperat har behov for, vil du få ondt af dig selv, du vil bebrejde og jamre og hengive dig til selvmedlidenhed. Du kan risikere at blive jaloux og misfornøjet og spille martyr.

Som en positiv 6’er kan du blive en enorm kraft for godhed. Bringe glæde, kærlighed, skønhed og retfærdighedssans ind i andres liv, hvor du således etablerer dig selv som en sikker havn i de kolde destruktive storme i livet.

Numerologi
Betydning tal nr. 6

Tal nr. 6 er i numerologi karakteriseret ud fra persontypen Moderen og benyttes til fortolkning af hvilke energier, der er tilknyttet din person ud fra, hvordan det er repræsenteret i din numerologiske profil, dit numeroskop. Således er betydningen af tal nr. 6 afhængig af om det er dit tal for livslektie, motivation, etc.

Hvordan tal nr. 6 optræder i din numerologiske profil finder du ud af ved at udregne dit numeroskop. Herunder kan du læse hvilken betydning tal nr 6 har afhængig af hvor det optræder i dit numeroskop og hvor ofte tallet optræder.

Dit NumeroskopUDREGN NUMEROSKOP

 

Tallets tre aspekter

Tallet 6’s konstruktive aspekter: Kærlighed, harmoni, tryghed, forståelse, stabilitet, ligevægt, beskyttelse, retfærdighed.

Tallet 6’s negative aspekter: Bekymring, ængstelse, indblanden, misforstået sympati og forståelse, hævdvundne regler.

Tallet 6’s destruktive aspekter: Egoisme, mistænksomhed, jalousi, regler for reglernes skyld.

Høj eller lav
repræsentation

Mange 6-taller i den numerologiske profil viser villighed til at påtage sig et ansvar, styrke til at justere og harmonisere.

Få eller ingen 6-taller i den numerologiske profil viser modvilje overfor ansvar samt pligtforsømmelse.

NÅR Dit Livslektie
tal er NR 6

Når livstallet er 6 betyder det at man for at nå sine livsmål skal udleve den energi, som dette tal står for. Hvilket for tallet 6’s vedkommende er balance, sindsro, tilpasning og glæde. Personer med tallet 6 som Livstal bør således udleve den energi, der ligger i at trives bedst i vante rammer og elske familiens varme og tryghed. De har talent for venskabet og for at kurerer fejl og uretfærdigheder.

Den livslektie, som du har påtaget dig i dette liv er rettet mod at lære at føle ansvar for din nære omgangskreds og for samfundet. Din mission kan være at lære andre at opretholde fred og harmoni i deres liv og at sprede “den gyldne middelvejs” ide. Af alle tals kærlighedsvibrationer er dit det, der mest gør sig skyldig i udglattende kærlighed. For at lære hvad livslektie nr. 6 peger på er det nødvendigt at gå to veje.

Først og fremmest må du arbejde med din egen person. Du kan ikke gå ud i verden og være den udglattende diplomat, messias, fader- moderfigur, hvis du ikke selv er tillidsvækkende, udstråler ro, kærlighed, omsorg, oprigtig interesse og er i besiddelse af ro, autoritet og klogskab på verden og dens mennesker. Din rejse må således tage udgangspunkt i dit eget jeg.

Du skal udvikle medfølelse og forståelse for andre menneskers tanker og handlinger. Ved at være bevidst om andres behov, øger du din evne til at se begge sider af en sag. Du bør udvikle en personlig følelse af ansvar overfor dem, som er afhængige af dig og en social fornemmelse af ansvar for velfærden for dem der er i dit samfund.

Dernæst skal du ud i livet og “kurerer fejl og uretfærdigheder”. Tag evt udgangspunkt i dine nære relationer og optræn dine evner til at være omsorgnsfuld og støttende overfor disse. Husk at du for at være reelt støttende ikke må være for eftergivende eller overfladisk.   Lær at tillade din familie at udtrykke deres egne ønsker og begær i livet. Også selv om du ikke er enig i deres valg.

Du er godt på vej til at lære din livslektie når andre begynder at fornemme din skarpsindighed, ærlighed og retfærdighed og opsøger dig for at afklare enhver uoverensstemmelse, som de finder. Din udbredelse af budskabet ” fred og harmoni” kan have mange udtryk. Fra den direkte støttende til den, der ytre sine budskaber i skrift, tale eller via sin kunst.

Der er ved denne udvikling en naturlig fare for at påtager sig alverdens byrder og pylrer om alle og enhver. Fare for påtrængenhed og alt for meget “blanden sig i andres sager”. Det er således også din udfordring at beholde din egen integritet og kæmpe for dine egne synspunkter samtidig med at du agitere for kompromisset og det fredfyldte.

Hvis du oplever at andre ikke vil tage imod din støtte og omsorg skal du passe på ikke at få ondt af dig selv og hengive dig til selvmedlidenhed og martyri. Som oftest indebære denne livslektie dog at du opnår en meget stor og kærlig omgangskreds.

NÅR Dit Udtrykstal
(Vokaltal) er 6

Når dit Udtrykstal er 6 peger dette på at det som du kan eller skal lade komme til udtryk i livet, kan – alt efter hvor harmonisk du er i dig selv – være præget af de vibrationer som 6 tallet repræsentere. Din mission kan være at lære andre at opretholde fred og harmoni i deres liv og at sprede “den gyldne middelvejs” ide. Af alle tals kærlighedsvibrationer er dit det, der mest gør sig skyldig i udglattende kærlighed. For at lære hvad livslektie nr 6 peger på er det nødvendigt at gå to veje.

Først og fremmest må du arbejde med din egen person. Du kan ikke gå ud i verden og være den udglattende diplomat, messias, fader- moderfigur, hvis du ikke selv er tillidsvækkende, udstråler ro, kærlighed, omsorg, oprigtig interesse og er i besiddelse af ro, autoritet og klogskab på verden og dens mennesker. Din rejse må således tage udgangspunkt i dit eget jeg.

Dernæst skal du ud i livet og “kurerer fejl og uretfærdigheder”. Tag evt udgangspunkt i dine nære relationer og optræn dine evner til at være omsorgnsfuld og støttende overfor disse. Husk at du for at være reelt støttende ikke må være for eftergivende eller overfladisk.   Lær at tillade din familie at udtrykke deres egne ønsker og begær i livet. Også selv om du ikke er enig i deres valg.

Du er godt på vej til at lære din livslektie når andre begynder at fornemme din skarpsindighed, ærlighed og retfærdighed og opsøger dig for at afklare enhver uoverensstemmelse, som de finder. Din udbredelse af budskabet ” fred og harmoni” kan have mange udtryk. Fra den direkte støttende til den, der ytre sine budskaber i skrift, tale eller via sin kunst.

NÅR Dit indtrykstal
(Konsonanttal) er 6

Du udstråler en beskyttende vibration og en fornemmelse for ansvar for andre. Mennesker tiltrækkes af dig for at få rådgivning, undervisning og helbredelse, da du har en moderlig eller faderlig fremtoning, som giver tryghed og sikkerhed. Hjemmet virker vigtigt for dig. Du er optimistisk, munter og pålidelig. Du elsker skønhed og alle ting, som forbindes med kunstformerne. Du har en fin sans for balance og symmetri, og kan derfor se alle ting isoleret og som en del af helheden. En samfundsmæssig bevidsthed tilskynder dig til at søge sandhed og retfærdighed.

Livsperioder for tallet 6

Din første livsperiode er
karakteriseret ved 6 tallet

– Dette betyder at du i de tidlige år af dit liv er under påvirkning af vibrationerne fra 6 tallet. Og da de vibrationer som 6 tallet indeholder er troen på dig selv og egne vil dette give sig til udslag på følgende måde: denne periode fremmaner fremkalder et behov for at at være behøvet, og du vil formentlig hjælpe dine forældre eller dine brødre, søstre og venner på enhver mulig måde. I nogle tilfælde, er denne periode, en i hvilken individet er påkrævet, eller på den ene eller anden måde tvunget til, at tage et større ansvar på sig i en tidligere alder end normalt. Generelt er denne tidlige tid i livet mærket af åbenbare forsøg på at være hjælpsom og endog opfostre eller opdrage andre. I den tidlige voksenperiode vil der vil der være en stærk fornemmelse for ansvar og omsorg.

Din anden livsperiode er
karakteriseret ved 6 tallet

– Dette betyder at du i de produktive år af dit liv er under påvirkning af vibrationerne fra 6 tallet. Og da de vibrationer som 6 tallet indeholder er troen på dig selv vil dette give sig til udslag på følgende måde: I løbet af disse år vil du opdage at du først kommer i gang efter at du har foretaget de personlige ofre,der er nødvendige for at gavne andre i nød. Det meste af dit liv, i denne periode, vil have tendens til at være centreret omkring dit hjem og familie. Dette er ikke en periode velegnet til dramatisk berigelse fordi du har tendens til at være mere uselvisk og mindre krævende med hensyn til personlige belønninger. Du vil have muligheder som idealist, mægler og eventuelt som en leder i dit nærsamfund. Fokus i denne periode vil være på til familie og huslige anliggender.

Din tredje livsperiode er
karakteriseret ved 6 tallet

– Dette betyder at du i de senere år af dit liv er under påvirkning af vibrationerne fra 6 tallet. Og da de vibrationer som 6 tallet indeholder er troen vil dette give sig til udslag på følgende måde: Denne påvirkning sent i livet tegner sædvanligvis på en glad og tilfreds tid. Den antyder samtidig en tendens til at du vil accepterer ansvar og tilbyde en hjælpende hånd til dem omkring dig.

Du vi formentlig ikke være alene i dine senere år siden der sandsynligvis vil blive lagt megen vægt på familie og huslige anliggender i løbet af denne tid. Faktisk, kan det være at du kommer til at hjælpe eller endda blive ansvarlig for at opfostre et barnebarn eller to.

1 2 3 4
5 6 7 8
9 11 22 888
Klassiske
Læs mere
Indtryk
Læs mere
Motivation
Læs mere
Livslektie
Læs mere
Fødselsdag
Læs mere
Udtryk
Læs mere
Pythagoras
Læs mere
Livsperiode
Læs mere