TALLENES BETYDNING
1 2 3 4
5 6 7 8
9 11 22 888
Klassiske
Læs mere
Indtryk
Læs mere
Motivation
Læs mere
Livslektie
Læs mere
Fødselsdag
Læs mere
Udtryk
Læs mere
Pythagoras
Læs mere
Livsperiode
Læs mere

Numerologi
Tal nr 5

Persontypen Sigøjneren
Planeten Merkur
Bogstaver E-N-W

Numerologisk repræsenterer 5-tallet foreningen af personlig kreativitet (tallet 3) og ambivalens/følelserne (tallet 2) samt individets oplevelse af verden gennem sanserne (tallet 1 og 4). Hvilket meget passende kan repræsenteret ved persontypen; Sigøjneren. Eksperimenterer med tilværelsen til yderste konsekvens og kan ikke underlægge sig rutinemæssige opgaver. Fare for ekstremer af alle slags, når det gælder laster/lyster.

Personer med tallet fem siges at elske forandringen for dens egen skyld, og de ynder spil, rejser og risikable forehavender. Sigøjneren kræver retten til frihed og vil ikke tillade nogen begrænsning af sine idealer eller tænkemåder. Variation i selvudfoldelse er absolut væsentligt. Uden stimulans fra forandringer og nye muligheder vil du føle dig sløv og ligeglad. Hvis du føler, at du bliver for rutinepræget, vil en rejse, nyt tøj eller en ferie kunne forandre vibrationerne til det bedre og åbne nye veje for fortsat indre vækst.

Du er god til at samtale, kvik, sprudlende og vittig, og vil derfor have meget omgang med mange mennesker. Du virker tiltrækkende på det modsatte køn og besidder en stærk følelsesmæssig appetit. Du kan lide konstant aktivitet, variation og forandring. Du har en naturlig nysgerrighed og tager også chancer. Du kan ikke spærres inde, og din rastløse, eventyrlystne natur tvinger dig til at rejse fysisk, mentalt eller spirituelt. Alsidig, begavet, meget kreativ og smidig; du kan gøre, hvad du virkelig ønsker at gøre. Du er ekstremt effektiv, men kan ikke lide monotont arbejde og kan ikke udstå rutinejobs. Du fungerer godt, så lang tid problemet eller fokuspunktet for koncentrationen har din interesse.

En negativ 5ér er ude i ekstremerne og dermed til fare for sig selv og sine omgivelser. Livet leves konstant i overhanlingsbanen og det bliver tit forandringer for forandringens egen skyld. Den manglende styring gør at der gås i for mange retninger på en gang og derved opstår ofte en person, der kan alt og intet på samme tid.

Som en konstruktiv nummer 5 kan du gå til højderne og til dybderne uden skade. Der er ingen grænser for, hvad du kan gøre, hvis dine handlinger er styret af fornuft mere end af følelser. Du har lært at indrette dig efter forandringer og at være alsidig. Du har en udviklet frihed i dig – fysisk, mentalt og spirituelt, sådan at den mere eventyrlige side af din natur udtrykker sig selv.

Du rejser og har omgang med mange forskellige typer mennesker, så dit eget perspektiv i livet udvikles og bredes. Du har en veludviklet bevidsthed og lært at kommunikere effektivt med andre. Din bevidsthed er din største ressource og udnyttes til yderste grænse.

Numerologi
Betydning tal nr. 5

Tal nr. 5 er i numerologi karakteriseret ud fra persontypen Sigøjneren og benyttes til fortolkning af hvilke energier, der er tilknyttet din person ud fra, hvordan det er repræsenteret i din numerologiske profil, dit numeroskop. Således er betydningen af tal nr. 5 afhængig af om det er dit tal for livslektie, motivation, etc.

Hvordan tal nr. 5 optræder i din numerologiske profil finder du ud af ved at udregne dit numeroskop. Herunder kan du læse hvilken betydning tal nr 5 har afhængig af hvor det optræder i dit numeroskop og hvor ofte tallet optræder.

Dit NumeroskopUDREGN NUMEROSKOP

 

Tallets tre aspekter

Tallet 5’s konstruktive aspekter: Frihed, alsidighed, afveksling, tilpasningsevne, livserfaring, uafhængighed, omgængelighed.

Tallet 5’s negative aspekter: Uansvarlighed, ligegyldighed, flakken, inkonsekvent..

Tallet 5’s destruktive aspekter: Overdreven brug af stimulanser, kræver øjeblikkelig behovs tilfredsstillelse, ryggeløshed, usædelighed.

Høj eller lav
repræsentation:

Mange 5-taller i den numerologiske profil viser forkærlighed for forandring, sociale muligheder, chance for offentlig omtale, nervøsitet, hastværk, impulsivitet, opfindsomhed, tendens til at rive ned og bygge op. Få eller ingen 5-taller i den numerologiske profil viser modvilje overfor menneskemængder, mangel på konstruktiv videnbegærlighed, begrænset livserfaring.

Dit Livslektie
tal er 5

Når dit Livslektietal er 5 er den livslektie, som du har påtaget dig i dette liv rettet mod at opleve frihed. Du har brug for at lære at indrette dig efter forandringer og at blive mere alsidig. Du skal udvikle din frihed, fysisk, mentalt og spirituelt, sådan at den mere eventyrlige side af din natur kan udtrykke sig selv.

Du har behov for at rejse og at have omgang med mange forskellige typer mennesker, så dit eget perspektiv i livet kan udvikles og bredes. Du skal udvikle din bevidsthed og lære at kommunikere effektivt med andre. Din bevidsthed er din største ressource og skal udnyttes til yderste grænse. Du er her for at erfare værdien af frihed og bør ikke binde dig selv for hårdt. Du bør søge og opleve retten til frihed, frie tøjler og ikke tillade nogen begrænsning af dine idealer eller tænkemåder.

Du skal lære frihed, hvilket naturligt ligger op til eksperimenteren med tilværelsen til yderste konsekvens. I denne udvikling ligger en naturlig fare for ekstremer af alle slags. En eftergiven på det fysiske plan når det gælder laster/lyster, hvilket kan give sig udslag i overdreven brug af stoffer, alkohol, sex, mad m.v. Og/eller en eftergiven på det mentale plan, hvilket kan give sig udslag i utroværdighed, manglende koncentrationsevne samt at man går i for mange retninger på en gang og derved blive altmuligmanden / kvinden, der reelt ikke mester noget som helst.

Din udfordring er således også at styre din udforskning af begrebet frihed, så den ikke bliver hindrende for at du kan opretholde et normalt liv og leve op til dine forpligtelser som ægtefælle, medarbejder, forældre etc.

Frihed i bevidstheden er omdrejningspunkt for det som du skal lære i dette liv. Denne udvikling stimuleres på mange måder, men først og fremmest ved at du konstant selv søger udfordringer for din bevidsthed og sætter den på prøve og arbejde. Du bør bevidst afvise at være bundet af gamle ordener eller udslidte ideer og accepterede principper. Du bør være åben overfor nye begreber og nye måder at forstå sammenhænge på. Du bør undgå et ensformigt, rutinepræget liv og i stedet sørge for fornyelse i dit liv ved eksempelvis at huske at rejse,  købe nyt tøj, læse nye bøger, sætte dig ind i nye emner m.v.

Dit Udtrykstal
(Vokaltal) er 5

Når dit Udtrykstal er 5 peger dette på at det som du kan eller skal lade komme til udtryk i livet, kan – alt efter hvor harmonisk du er i dig selv – være præget af de vibrationer som 5 tallet repræsentere; eksperimenterer med tilværelsen til yderste konsekvens, trives ved forandringer. Frihed i bevidstheden er omdrejningspunkt for måden du bør udtrykke dig i dette liv. Du bør søge og opleve retten til frihed, frie tøjler og ikke tillade nogen begrænsning af dine idealer eller tænkemåder.

Du bør udtrykke frihed, hvilket naturligt ligger op til eksperimenterne med tilværelsen til yderste konsekvens. I denne udvikling ligger en naturlig fare for ekstremer af alle slags. En eftergiven på det fysiske plan når det gælder laster/lyster, hvilket kan give sig udslag i overdreven brug af stoffer, alkohol, sex, mad m.v. Og/eller en eftergiven på det mentale plan, hvilket kan give sig udslag i utroværdighed, manglende koncentrationsevne samt at man går i for mange retninger på en gang og derved blive altmuligmanden / kvinden, der reelt ikke mester noget som helst.

Din udfordring er således også at styre din udforskning af begrebet frihed, så den ikke bliver hindrende for at du kan opretholde et normalt liv og leve op til dine forpligtelser som ægtefælle, medarbejder, forældre etc.

Dit indtrykstal
(Konsonanttal) ER 5

Du fremtræder som den frie ubekymrede sjæl, der udviser en sprudlende interesse i livet. Du er god til at samtale, kvik, sprudlende og vittig, og vil derfor have meget omgang med mange mennesker. Du virker tiltrækkende på det modsatte køn og besidder en stærk følelsesmæssig appetit. Fordi forandring og frihed er så væsentlige, kan der være hurtige skift i dine forhold. Du kan lide konstant aktivitet, variation og forandring og tror at forandring er fremskridt.

Du bør være i stand til at udføre det, du ønsker, når du ønsker det, og på den måde du ønsker det for således at udnytte din fulde kapacitet. Du har en naturlig nysgerrighed og tager tilsvarende også chancer. Overdrivelse i social omskiftning og ønske om følelsesmæssig tilfredsstillelse kan føre til ekstremer indenfor mad, alkohol, stoffer eller seksuelle kontakter. Du bliver da vægelsindet, rastløs og upålidelig.

Livsperioder for tallet 5

Din første livsperiode er
karakteriseret ved 5 tallet

– Dette betyder at du i de tidlige år af dit liv er under påvirkning af vibrationerne fra 5 tallet. Og da de vibrationer som 5 tallet indeholder er troen på dig selv og egne vil dette give sig til udslag på følgende måde: En periode under påvirkning af 5 tallet tidligt i livet kan vaere svaer fordi den ofte mangler den stabillitet og sikkerhed som man måtte oenske. Denne periode byder ofte på forandringer og betoner frihed i tanke og handling. Du vil sandsynligvis konstant vaere på udkig efter noget nyt, noget spaendende, til at stimulere dit ekspansive sind. I loebet af denne tid vil du tage rollen som opdagelsesrejsende og vandringsmand. Om dette er et positivt eller negativt karaktertraek kan kun tiden fortaelle. Under alle omstændigheder er du styret at nysgerrighed og eventyr.

Din anden livsperiode er
karakteriseret ved 5 tallet

– Dette betyder at du i de produktive år af dit liv er under påvirkning af vibrationerne fra 5 tallet. Og da de vibrationer som 5 tallet indeholder er troen på dig selv vil dette give sig til udslag på følgende måde: I denne periode er du parat til at accepterer forandringer, fremskridt, og nye ideer. Samtidig er du hurtig, nogle gange for hurtig, til at dumpe det gamle; gamle jobs, gamle aktiviteter og selv gamle relationer. Nogle gange er dette godt, nogle gange er dette ikke saa godt. Under alle omstaendigheder antyder denne periode at du er mere impulsiv nu og proeven vil vaere at se om du kan haandterer den foroegede frihed, som du foeler, med konstruktive bedoemmelser. Hvis det forholder sig saaledes, vil du opdage at dette er en periode som kan og boer producere usaedvanlige resultater.

Din tredie livsperiode er
karakteriseret ved 5 tallet

– Dette betyder at du i de senere år af dit liv er under påvirkning af vibrationerne fra 5 tallet. Og da de vibrationer som 5 tallet indeholder er troen vil dette give sig til udslag på følgende måde: Med 5 tallet i din tredie livsperiode må du vaere forberedt på en uendelig raekke af eventyr og omfattende rejser lige saa lang tid som resourcerne raekker.

Mange med en sen 5 tals periode vælger at fortsætte med at arbejde på grund af den fornemmesle for frihed der findes i deres bestraebelser nu; saa laenge arbejdet ikke er kedeligt eller rutine, er der ingen grund til at forlade det. Denne påvirkning vil blive ved med at sende dig ud i verden for at finde nye udfordringer og prøve nye ting. Du vil aldrig være for gammel til at lære.

1 2 3 4
5 6 7 8
9 11 22 888
Klassiske
Læs mere
Indtryk
Læs mere
Motivation
Læs mere
Livslektie
Læs mere
Fødselsdag
Læs mere
Udtryk
Læs mere
Pythagoras
Læs mere
Livsperiode
Læs mere