TALLENES BETYDNING
1 2 3 4
5 6 7 8
9 11 22 888
Klassiske
Læs mere
Indtryk
Læs mere
Motivation
Læs mere
Livslektie
Læs mere
Fødselsdag
Læs mere
Udtryk
Læs mere
Pythagoras
Læs mere
Livsperiode
Læs mere

Numerologi
Tal nr. 1

Persontype: Individet
Planet: Solen
Bogstaver: A-J-S-Ø

Personer med mange et taller i deres numerologiske profil er skabende, modige, uafhængige og fødte ledere. De har viljestyrke og troen på sig selv og egne ideer De frembringer ideer og besidder organisatoriske evner til at gennemfører dem.

Men idet de også er udpræget individualister kan de være utilbøjelige til at indpasse sig som underordnede medlemmer af en gruppe. De kan optræde egoistisk og have mangel på interesse for andre.

Vibrationen for skabelse, mod, uafhængighed, viljestyrke og troen på sig selv og egne ideer. De hader modstand og de har i reglen held til at nå toppen indenfor den beskæftigelse eller det fag, de har valgt sig. De stræber altid efter at stå i spidsen for deres forretning.

De er positive i deres anskuelser, ærgerrige og stærkt personligt prægede, som følge deraf ofte mere eller mindre påståelige eller stædige i, hvad de foretager sig.

Hvis du er en negativ 1’er, har du et ekstra kraftfuldt ego, som gør dig overlegen, selvisk og ufølsom. Du har ingen følelser for andre og ingen respekt for andre menneskers synspunkter.

Din egen stædighed i at forfølge din egen bane på trods af modstridende beviser, danner en serie af hændelser, som vil lede til fejltagelser og ensomhed.

Hvis du er en positiv 1’er og intellektuelt udviklet, er du ret original. Dit skarpe gennemtrængende sind søger på mange måder at udtrykke sig, og dit talent kan manifestere sig, hvis du arbejder som opfinder, designer eller leder på hvilket som helst kreativt område.

Din opfindsomhed tillader dig at løse problemer kreativt og konstruktivt. Denne proces vil gøre dig til en behændig personlighed som udtrykker eksakte synspunkter positivt. Du er pioneren som slår sig ned i vildnisset for at skabe et nyt liv for dig selv.

Numerologi
Betydning
tal nr. 1

Tal nr. 1 er i numerologi karakteriseret ud fra persontypen Individet og benyttes til fortolkning af hvilke energier, der er tilknyttet din person ud fra, hvordan det er repræsenteret i din numerologiske profil, dit numeroskop. Således er betydningen af tal nr. 1 afhængig af om det er dit tal for livslektie, motivation, etc.

Hvordan tal nr. 1 optræder i din numerologiske profil finder du ud af ved at udregne dit numeroskop. Herunder kan du læse hvilken betydning tal nr 1 har afhængig af hvor det optræder i dit numeroskop og hvor ofte tallet optræder.

Dit NumeroskopUDREGN NUMEROSKOP

 

Tallets tre
aspekter

Tallet 1’s konstruktive aspekter: Skaberevne, originalitet, mod, uafhængighed, lederskab, banebrydende, aktivitet, styrke.

Tallet 1’s negative aspekter: Dovenskab, imitation, afhængighed, egoisme, selvoptagethed, stagnation, stædighed.

Tallet 1’s destruktive aspekter: Tyranni, fjendtlig indstilling, voldelighed, “mig selv” for enhver pris.

Høj eller lav
repræsentation

Mange 1-taller i den numerologiske profil viser stærke meninger og herredømme, meget mod, uafhængighed og vital energi.

Få eller ingen 1-taller i den numerologiske profil viser, at Selvet ikke kommer i første række. Personen kan mangle ambition og initiativ.

Heldige datoer
for 1 tallet

Nummer 1-Personer har som heldige ugedage søndag og mandag, og særlig heldige vil disse dage være, hvis de falder på en dato med deres eget tal”, altså den 1. 10. 19. eller 28. i en måned, i noget ringere grad gælder det, hvis de falder på de tal, der harmonerer dermed nemlig, 2, 4 og 7, altså den 2., 4., 7., 11., 13., 16., 20., 22., 25., 29. eller 31 de bør som følge deraf altid søge at bringe deres ideer til udførsel på disse dage og datoer.


NÅR Dit Livslektie
tal er nr 1

Den livslektie, som du har påtaget dig i dette liv er rettet mod den individuelle, uafhængige skabelse. Det som du skal lære i dette liv er troen på dig selv og egne ideer.

Dette er en todelt proces.

Først må du lære at være uafhængig, stole på dig selv og din egen intuition. Du skal først lære at have tillid til din originalitet, viljestyrke, kreativitet og din evne til at forny ting omkring dig.

Dernæst må du lære at føre an, være den toneangivende, at have modet og handlekraften til at gå forud med innovative ideer inden for nye områder. Med 1 tallet som dit skæbnetal skal du lære at være ledertypen, der frembringer ideer, er kreativ inspirerende og i besiddelse af entusiasme, overblik og de organisatoriske evner til at gennemfører ideerne.

Der ligger i denne udvikling en naturlig fare for egoisme og mangel på interesse for andre, som du må være opmærksom på. Du bør således være opmærksom på at din udvikling af din individualitet kan kræve sine ofre.

Andre kan hurtig komme til at opfatte dig som diktatorisk, stædig og enerådig. Ved at være opmærksom på denne udfordring kan du undgå mange faldgruber. Du gør således dig selv megen gavn hvis du erkender at du er bedst  i en position hvor du kan føre an, være igangsætter, opfinder eller innovator af en slag og mest mulig undgår at indtage rollen som efterfølgeren eller som et underordnet medlem af en gruppe.

Af den simple grund at du i disse positioner ikke kommer til at udfolde dit sande jeg og derved ikke er gavnlig hverken for dig selv eller dine omgivelser.

Med tallet 1 som dit skæbnetal har du et latent ønske og en latent kapacitet til at være det unikke individ, der i sin ypperste form er ustoppelig og som når store unikke individuelle præstationer hvad enten disse så søges indenfor sportsverden, forretningsverden eller et helt andet sted.

At være individuel skabende, modig og uafhængig er hvad du skal lære i dette liv og jo mere du indser at dine personlige talenter hører til den guddommelige gnist og ikke til din person, jo mere vil din åndelige bevidsthed vokse. Og du vil finde din mening og plads i livet ved at følge din evner og ressourcer.

Lad din pionerånd går forud for alt andet og udtryk din enestående individualitet.

NÅR Dit Udtrykstal
(Vokaltal) er 1

Når dit Udtrykstal er 1 peger dette på at det som du kan eller skal lade komme til udtryk i livet, kan – alt efter hvor harmonisk du er i dig selv – være præget af de vibrationer som 1 tallet repræsentere; Vibrationen for skabelse, mod, uafhængighed, viljestyrke og troen på sig selv og egne ideer.

Ledelse er dit nøgleord og du skal acceptere skæbnen af at lede mens andre følger. Dine egne uafhængige initiativer, vil hjælpe dig til at opnå succes gennem din beslutsomhed i at stå fast på din egen overbevisning – selv under tvang. Ved at udvise en fast tro på dig selv og demonstrere din evne til at vinde, vil du få succes under alle omstændigheder.

Du bør udvikle og repræsenterer det virkelige “jeg er”, bevidst om dig selv som centret for din verden. Du bør være søgende efter dine individuelle ønsker og du bør realiserer disse på en uafhængig, individuel måde. Du er her for at udvikle jeg’et, men du må ikke tillade det at blive udført som ekstrem selviskhed.

Der er således ved denne vibration fare for egoisme og mangel på interesse for andre. Forhold dig til dette så godt du kan. Din hovedvej er at udvikle troen på dig selv og egne ideer, uafhængigt af vedtagne normer og konventioner, hvilket kan kræve nogle sårede på slagmarken.

Men du behøver ikke at være frembrusende og anmassende for at udtrykke din individualitet. Den største fare for dig er netop hvis du undertrykker din skæbne om at være den der fører an og affinder dig med en andenrangs position. Dette ligger ikke naturligt til dig og vil ikke medføre noget godt hverken for dig selv eller dine omgivelser.

Tillad din storhed at udfolde sig og du vil lykkedes her i livet. Til glæde for dig selv og din omverden – privat som jobmæssigt – der vil nyde godt af dine landvindinger.

NÅR Dit indtrykstal
(Konsonanttal) er 1

Du fremtræder som uafhængig, dygtig og et ledende billede for omverdenen. Andre ser dig som en enestående individualist, der skiller sig ud fra den almindelige mængde. Måske en ener på nogle områder. Men helt sikker anderledes. De forventer, at du er i stand til at tage kontrollen i enhver situation og er i stand til at lede enhver organisation eller sammenslutning effektivt.

De ser op til dig for at få et arbejde gjort, fordi du fremtræder som leder, pioner. Den iderige person, der altid ved, hvor man skal gå hen, og hvad der skal gøres. Skabelsen af det korrekte billede er først og fremmest i dit sind, og du er afhængig af din personligheds kraft, efterhånden som din identitet trænger ind i samfundet. Du kan synes at være overdreven aggressiv og dominerende. I det tilfælde er dine selviske behov for at hævde din individualitet, realiseret på bekostning af det frie udtryk fra dem omkring dig.

NÅR fødselsdagstal
er NR 1

Betydningen af at have tallet 1 som fødselsdagstal er ifølge numerologien at man er en ledertype, der frembringer ideer og besidder organisatoriske evner til at gennemfører dem.

Livsperioder
for tallet 1

Din første livsperiode er
karakteriseret ved 1 tallet

– Dette betyder at du i de tidlige år af dit liv er under påvirkning af vibrationerne fra 1 tallet. Og da de vibrationer som 1 tallet indeholder er troen på dig selv og egne ideer, selvstændighed og individuel, uafhængige skabelse vil dette give sig udslag på følgende måde: Originalitet og kreativitet vil vise sig hurtigt og fortsætte perioden igennem.

Du opnår tidligt evnen til at føre an, men når det kommer til at lære at følge andre og indordne sig kan der opstå problemer. Du har tidligt en god selvforståelse, individualitet og selvtillid, der alt sammen kan hjælpe dig til at opnå succes tidligt i livet. Du vil formentlig være aggressiv i dine tidlige karrierevalg og frygtløs springe ud i udfordringerne.

Din anden livsperiode er
karakteriseret ved 1 tallet

– Dette betyder at du i de produktive år af dit liv er under påvirkning af vibrationerne fra 1 tallet. Og da de vibrationer som 1 tallet indeholder er troen på dig selv og egne ideer, selvstændighed og individuel, uafhængige skabelse vil dette give sig udslag på følgende måde: I denne periode vil du besidde mere energi, motivation og beslutsomhed takke være den første livsperiode.

Hvis der er andre indikatorer på at du vil gøre at det vil lykkes dig med hensyn til dine forretninger, vil denne livsperiode være tiden til at skubbe dig i netop denne retningen. Din adfærd er nu i stor grad uafhængig og dine leder evner er tydelige. Potentielle faldgruber for dig i denne periode vil være at miste kontrollen over egoet og at der måske til tider vil blive vist mangel på tålmodighed fra din side af.

Din tredje livsperiode er
karakteriseret ved 1 tallet

– Dette betyder at du i de senere år af dit liv er under påvirkning af vibrationerne fra 1 tallet. Og da de vibrationer som 1 tallet indeholder er troen på dig selv og egne ideer, selvstændighed og individuel, uafhængige skabelse vil dette give sig udslag på følgende måde: Nye udfordringer vil højest sandsynlig fortsætte med at komme, selv i de senere år.

I denne periode vil du kunne opnå at få den anerkendelse, som du ikke fik tidligere. Dette kan betyde at det vil blive svært bare at læne sig tilbage og tag det roligt. En 1 tals livsperiode lader sig ikke bruge til tidlig pensionering eller tilbagetrækning og fritids aktiviteter. Faktisk, kan denne periode blive den mest aktive tid i dit liv.

1 2 3 4
5 6 7 8
9 11 22 888
Klassiske
Læs mere
Indtryk
Læs mere
Motivation
Læs mere
Livslektie
Læs mere
Fødselsdag
Læs mere
Udtryk
Læs mere
Pythagoras
Læs mere
Livsperiode
Læs mere