Spirituelle grundbegreber

Spiritualitet i hverdagen

Det spirituelle vil rigtig gerne hjælpe dig. Spiritualitet kan rent faktisk ændre dit liv fuldstændig. Det kan være vejen til at gøre dig glad, rig og lykkelig. Og det er en nem vej.

Når det alligevel går galt skyldes det ofte, at man har fordybet sig så meget i metieren at man mister overblikket. Man roder rundt i tabelopslag, komplicerede udregninger, huskeregler og kan hverken finde hoved eller hale i begrebet. Man hiver sig selv i håret over sværhedsgraden og synes bare at synke længere og længere ned i et mudderhul. Det er klart at det blot er et spørgsmål om tid før man i sådanne situationer lægger spiritualitet på hylden. Lysten forsvinder ganske logisk og naturligt når resultaterne udebliver. 

Det er når vi får spiritualiteten til at virke i hverdagen og konkret føler hjælp og vejledning fra disse ideer, at vi bliver inspireret til at gå videre med udforskningen af hvad rolle spiritualitet kan spille i vores liv. Så den rigtige vej at gå, er altså den nemme vej! At fokusere på kernen i et begreb og få det til at spille i hverdagen. Det både lyder – og er – egentlig ganske enkelt.

Glem i første omgang alt der kræver et tabelopslag, eller at du sidder med en regelbog ved din side, eller har brug for andre hjælpemidler. I gennemgangen af de spirituelle begreber er søgt at vise dig indgange til hvorledes du kan få det til at spille i hverdagen. 

 

fundament-06

 

Eksempelvis er anbefalingen ved kinesisk astrologi at du lærer de fem elementer og dit eget dyretegn at kende. Så er du rigtig godt på vej. Den folkelige udgave af kinesisk astrologi – og altså den som reelt bliver benytte som del af hverdagslivet i Kina – går ud på at man kender sit dyretegn og sit heldige element – og det er det! Ret simpelt, men alligevel et helt nødvendigt værktøj. Dette er kineserens naturlige pejlemærker i en verden, hvor man definerer sig selv ud fra de relationer man indgår i, mere end man definere sig selv som et løsrevet individ. Ud fra de antagelser som kinesisk astrologi bygger på, kan du nemt og hurtigt, analysere stort set, ethvert samspil og enhver situation – ud fra om der harmoni og balance mellem de fem elementer, og hermed gode energier. Det eneste du skal kende til for at lave sådanne analyser er dit dyretegn og dit heldige element – og hvad man almindeligvis forbinder de fem elementer med.

At være spirituel betyder at man vælger at tro på en hel masse forskellige ting fordi de virker! Så enkelt er det faktisk et langt stykke hen ad vejen. Man oplever glæde – eksempelvis ved ideen om at et højerestående væsen er i ens nærværd og passer på en, hvorfor man vælge at tro herpå. Man oplever at tankemåder om hvorledes man kan forhindre dårlige energier i at komme ind til ens person, rent faktisk virker, hvorfor man begynder at gå rundt og forestille sig at man er omgivet af en usynlig hvid farve. Man finder glæde og nytte i de spirituelle ideer, hvorfor man tager dem til sig. Det er meget enkelt og meget effektivt. Tro på noget ydre, og få den indre styrke til at turde forløse dit rigtige liv. 

 

fundament-05

 

Basalt set kan din spirituelle udvikling beskrives som en udvikling af din intuition. En redegørelse for, hvad intuition er, støder på en række vanskeligheder, idet det ikke blot kan forklares ved en beskrivelse. Intuition må ikke bare tænkes på abstrakt vis, men medopleves. Intuitionen afhænger af det enkelte menneskes egen åndelige udvikling og spændvidde. Den afhænger af menneskets modenhed, rummelighed, beskedenhed, ydmyghed, moral, evne til medfølelse med alt og evne til identifikation.

Intuition er derfor ikke primært en akademisk foretagelse. Da vores måde at tænke på naturligt er knyttet op imod vores personlighed og karaktertræk, er det således umuligt for os at forholde os objektivt til noget som helst, for vores tænkning er farvet af de subjektive træk, der ligger i vores personlige bevidsthed. For at tænkningen kan blive til virkelig intuition, må den søge netop det overpersonlige, det objektive og universelle. Skal man svinge sig lidt op kan man derfor sige at det spirituelle må leves og kan ikke begribes med hjernen. 

At være spirituel betyder at man anskuer livet ud fra en tankegang om at uanset hvad der sker for en, så ligger der en positiv hensigt bagved. Selvom hensigten umiddelbar kan være svær at få øje på, så giver det håb og glæde at tænke på denne måde. Så man vælger at tro på at alt hvad der sker på livets vej, sker af en årsag. Der er noget vi skal lære for at kunne vokse og håndtere de muligheder og valg, vi kommer til at stå overfor lige om lidt. I stedet for at bruge sine kræfter på at slås mod det, som jo alligevel skal ske for os – så vælger man at prøve at få det bedste ud af livet, mens det sker. 

Denne tankegang søges koblet sammen med en følelse af at være del af et større fællesskab, og del af nogle større sammenhænge. Hvis man føler sig som et løsrevet individ uden forbindelse til naturen og livets gang i al almindelighed, er det fristende at søge tilflugt i materiel berigelse eller flygtige stimulanser. At føle sig forbundet med Moder Jord, og naturens gang og en hel masse energier som svæver rundt i universet giver spirituelle mennesker en fornemmelse af at høre til. En følelse af at være med i et større fællesskab. 

Ved at skabe sammenhæng til fortiden i kraft af de liv man tidligere har levet, samt fremtiden i kraft af de genfødsler man kommer til at indgå i – hjælper fx reinkarnationstankegangen til at man føler sig som en del af en større sammenhæng. Man er ikke blot en løsrevet brik, men en del af en større sammenhæng. Reinkarnationsideen kan således hjælpe til at formulere en mening med det nuværende liv. Dette bør optimeres for at sikre den bedst mulige genfødsel. Vores fremtidige jeg, er afhængig af hvordan vi klarer os i det nuværende liv. Ved at tro på reinkarnations-tankegangen kommer der en ydre årsag til at vi bør udfolde os, så meget som muligt i  vores nuværende liv. 

 

fundament-07

 

Grundbegreber i spiritualitet

Chakra, meridianer og livsenergien Chi er eksempelvis grundbegreber som benyttes på kryds og tværs. De er derfor rigtig godt at kende lidt til hvad disse begreber egentlig betyder. Ligeledes med grundpillerne for feng shui og kinesisk astrologi som er de fem elementer og de tolv dyretegn.

Måden hvorpå du får spiritualiteten til at gøre en forskel i din hverdag er ved at have fokus netop på de områder, som kan praktiseres i hverdagen. Glem i første omgang alt der kræver et tabelopslag, at du sidder med en regelbog ved din side eller lignende. Det er når vi får spiritualiteten til at virke i hverdagen og konkret føler hjælp og vejledning fra disse ideer, at vi bliver inspireret til at gå videre med udforskningen af hvad rolle spiritualitet kan spille i vores liv. 

 

Stil spørgsmål om spiritualitet

Stil lige så mange spørgsmål du har lyst til om spiritualitet
Det er nemt – Stil et spørgsmål

 

fundament-04