Biblioteket, gratis epub

NetSpirits E-bibliotek

Velkommen til NetSpirits online bibliotek. Disse bøger stille ganske gratis til rådighed. Du kan læse dem her eller vælge download. De fleste findes i både dansk og engelsk version. Formålet  med dette bibliotek er udbredelsen af disse fantastiske tekster. Det er også et led i vores bestræbelser på at levere viden og ikke holdninger. Her er muligheden for at gå direkte ned i kildeteksterne og se hvad der egentlig står i disse.

Khalil Gibran forfatterskab og malerier Gibran Kahlil
Kahlil Gibran
Profeten
Kahlil Gibran
Menneskesønnen
Iliaden Odysseen, Odysseus  
Homer
Iliaden
Homer
Odysseen
 
Mallanaga Vatsyana Kama Sutra
 
Høvding Seattle
Vi er en del af jorden
   
Niccolò Machiavelli
Fyrsten
Sun Tzu
The Art of War
Sigmund Freud
Drømmetydning
Miyamoto Musashi
De fem ringes bog
Den gyldne blomsts hemmelighed (The secret of the golden flower), Gorakhnath: Gheranda Samhita
 

Gorakhnath: Hata Yoga Pradipika Patanjali: Yoga Sutras Bhagavad Gita
 
Tao Te Ching Edda den yngre Edda den ældre
 
Confucius
The Analects
Confucius
The Doctrine of the Mean.
Confucius
The Great Learning.

NetSpirit på Saxo

NetSpirit på Smashword

Kahlil Gibran 
Profeten

Profeten af Kahlil Gibran har lige siden udgivelsen i 1923 berørt mennesker verden over og er en af det 20. århundredes mest citerede bøger. Et klassisk værk fyldt med livsvisdom om frihed og skønhed, kærlighed og ægteskab, venskab og familie, sorg og glæder. Profeten er en bog man kan blive ved med at vende tilbage til, blive inspireret af. Kahlil Gibran, 1883-1931, var libanesisk-amerikansk forfatter, lyriker og kunstner. Han blev født i Libanon men emigrerede med sin familie til Boston, USA i 1895. Efter et kort studieophold i Beirut, slog han sig i 1912 ned i New York, hvor han skrev essays og noveller på både engelsk og arabisk.

netspirit netspirit

 

Kahil Gibran:
Menneskesønnen

Den fulde titel på dette værk er: “Menneskesønnen, hans ord og gerninger som fortalt og skildret af dem som kendte ham”. Dette monumentale digterværk er kaldt Gibrans Evangelium. Barbara Young, som var hans sekretær nedskrev bogen efter hans diktat; hun siger om bogens tilblivelse: “At have oplevet Gibran blot en enkelt af de timer, hvori han dikterede denne bog, var nok til at overbevise om, at dette menneske fra Libanon i sandhed var af et mere guddommeligt vævet stof og et mere gudeligt mønster end vort eget.”

netspirit netspirit

 

Homer
Odysseen

De to store digte Iliaden og Odysseen, der begge tilskrives den blinde digter Homer er to fremragende værker, der sidenhen blev forbillede for en række digtere. Under kejser Augustus skabte Vergil et romersk modstykke til Iliaden og Odysseen med sin Æneide, og Ovid brugte i sine Metamorfoser genren til at fortælle en række myter. Det er først og fremmest gennem disse værker, at det senere Europa har hentet sit kendskab til hele den antikke mytologi: Den Trojanske Krig, Odysseus’s eventyrlig hjemrejse til sit Ithaka, Æneas’s grundlæggelse af Romerriget og hele rækken af myter om de græske guder og helte.

Odysseen, Odysseus Odysseen, Odysseus
Odysseen – Resume Odysseen – Komplet

 

Homer
Iliaden

Iliaden er et græsk heltedigt, skrevet af Homer. Den består af 24 sange, der omhandler kampene om Troja. Digtet bliver betragtet som et af de største litterære værker i verden. Iliaden foregår under den trojanske krig. Krigen starter da den trojanske prins Paris med Aphrodites hjælp forfører den græske helt Menelaus’ kone, Helene, og tager hende med tilbage til Troja. Da Menelaus kommer hjem, og opdager hvad der er sket, samler han en kæmpe hær, der skal drage til Troja og vinde Helene tilbage. At samle hæren tager flere år, men til gengæld finder vi i hæren også nogle af de største græske helte, fx. Odysseus, Akilleus, Agamemnon.

Iliaden Iliaden
Iliaden – Resume Iliaden – Komplet

 

Kama Sutra

Kama-Sutra er betegnelsen for en bog skrevet mellem det 2. og 5. århundrede e.v.t. af en indisk forfatter ved navn Mallanaga Vatsyana. Bogen er især kendt fordi, den indeholder, et antal forslag til samlejestillinger og hvorledes man giver sig selv og sine elskere/elskerinder, den største mulige seksuelle nydelse. Egentlig er det kun et af bogens syv afsnit, der handler om sex og seksualitet. I de øvrige beskrives blandt andet behandles hvordan man møblere sit hus, hvordan man gør kur, hvordan religiøse højtider fejres og hvordan ens have skal dyrkes m.v. Man kan sige, at bogen beskriver alle forhold mellem mand og kvinde. Den menes at være brugt som gave til unge brude, inden de blev giftet bort.

netspirit
Om Kama Sutra
netspirit

 

 

Høvding Seattle:
Vi er en del af jorden

“Hvis vi sælger vort land, så elsk det, som vi elskede det. Tag vare på det, som vi tog vare på det. Bevar erindringen om landet, som det var, da I tog det. Og pas med al jeres styrke, ånd og hjerte på det for jeres børn.” Høvding Seattles smukke tale fra 1854 er igennem tiderne fortolket og udlagt på mange måder. Her har du mulighed for at læse talen i dens to hovedudgaver og selv tage stilling til hvad du synes herom. Begge er smukke på hver deres måde. Du kan vælge såvel at læse talen online på skærmen, gemme den på din computer eller udskrive den.

netspirit

 

 

Machiavelli
Fyrsten

Den, der læser Fyrsten af Machiavelli, vil her finde en brutal, logisk verden, baseret på studiet af mennesket og af livet. Mennesket er her, som natur, i sin handlen underordnet uforanderlige love, ikke opstillede efter moralske kriterier. Det, som man må spørge mennesket om, er ikke, om det, det gør, er godt og smukt, men om det er fornuftigt og logisk, om der er sammenhæng mellem midlerne og målet.

netspirit
Om Machiavelli

 

Sun Tzu:
The Art of War

Sun Tzu’s ”Art of war” eller ”Krigskunst” og hans 36 strategier, er fra barnsben kendt af alle kinesere. Filosofien bag ”Krigskunst” er, at mennesket ved hjælp af visdom kan opnå ”sejr uden kamp” bl.a. ved at ”Kende sig selv og kende sin fjende”. Filosofien kan bruges i krigssituationer såvel som i forretningssammenhæng.

Forretning og militær krigsførelse har flere ting til fælles. Både en hær og en virksomhed må kæmpe for en favorable position, hvor de kan beskytte dem selv og overmande fjenden. Begge må være velorganiserede, hvis slaget ikke skal tabes på forhånd, og begge må operere med strategier, taktik og konfrontation. For begge organisationer spiller både lederskab og engagerede, kvalificerede folk en afgørende rolle. Begge har brug for ressourcer og logistik, og for begge er indsamling af information essentielt. På den baggrund vil kineserne bruge langt mere tid end vesterlændinge på at indsamle information om deres forretningspartnere.

Markedspladsen opfattes som en krigszone, og asiater har ingen problemer med at acceptere realiteten af bedrag som værende et nødvendigt element i deres daglige liv. Kinesere opfatter det ikke for uetisk at snyde modparten, således som mange vesterlændinge på baggrund af deres kristne baggrund gør. Bedraget kan komme til udtryk ved at ”foregive at være svag selv om man i realiteten er stærk”. Kineserne har internaliseret den strategiske tænkning til en sådan grad, at at når den vestlige part indrømmer svaghed for at virke åbne og årlige, tolker den kinesiske part det som en måde at skjule andre svagheder.

De 36 strategier kan ses i forlængelse af den kinesiske forståelse af familie. For at fremme familiens interesser, eller for at redde dens ansigt vil kineserne gå meget langt. De 36 strategier kan inddeles i:

1) Shengzhan ji – Strategier når man er den stærkeste nr. 1-11
2) Dizhan ji – Konfrontationsstrategier nr. 7-12
3) Gongzhan ji – Angrebsstrategier nr. 13-18
4) Hunzhan ji – Strategier når situationene er forvirret nr. 19-24
5) Bingzhan ji – Strategier til at vinde territorie nr. 25-30
6) Baizhan ji – Strategier når man er den svageste nr. 31-36

Den kinesiske forretningsmand kan ses som en blanding af en konfucianist og en Sun Tzu strateg. Konfucianismen med dens vægtlægning på moralsk udvikling, udannelse og lærdom, familie, harmoni mv. kan ses som basis for kinesisk forretning. Krigskunst, med dens strategier og taktikker derimod kan bruges i vanskelige situationer, og giver derfor den kinesiske forretningsmand en komparativ fordel.

Som vist ovenfor benytter kineserne sig både af det man kan kalde den konfucianistiske “samarbejdsstrategi” og Sun Tzu´s “konkurrence strategi”. Emperiske studier har vist, at når guanxi mellem den udelandske og den kinesiske part er god, og tillid og respekt gensidig eksisterer, går forhandlinger og forretningssamarbejde glat og slutresultatet er vindere på begge sider. Når der ikke er etableret god guanxi mellem de to parter er den kinesiske part mere tilbøjelig til at benytte forskellige manipulationsstrategier.

netspirit

 

Gorakhnath:
Gheranda Samhita

Gheranda Samhita er bygget op som en dialog mellem den lærde Gheranda og novicen Candakapali. Værket er i syv kapitler, der dækker overvejelser omkring træning af psyken, forskellige positioner (asana), tilbagetrækning af bevidstheden fra sanserne (pratyahara), kontrol af den vitale kraft (pranayama), meditation (dhyana) og overvejelser (samadhi). Vi har i øjeblikket kun en ufuldstændig udgave af dette smukke værk. Hvis der er nogle af vores brugere, der har mod på at fuldstændiggøre værket hører vi gerne fra dig.

LINK

 

 

Vigtige yoga skrifter

En del af vores brugere har udtrykt ønske om at komme til at kigge lidt i de vigtige yoga skrifter som det hele er baseret på. Disse kan stadig købes i mange boghandlere, men du kan naturligvis også vælge at læse dem her på NetSpirit ganske gratis. Hvis du i øvrigt er interesseret i at læse klassiske spirituelle bøger så tag et kig i NetSpirits bibliotek hvor vi har samlet en række klassiske spirituelle bøger, der kan læses onlinie ganske gratis.

 

Gheranda Samhita
Gheranda Samhita er bygget op som en dialog mellem den lærde Gheranda og novicen Candakapali. Værket er i syv kapitler, der dækker overvejelser omkring træning af psyken, forskellige positioner (asana), tilbagetrækning af bevidstheden fra sanserne (pratyahara), kontrol af den vitale kraft (pranayama), meditation (dhyana) og overvejelser (samadhi).  Besøg NetSpirits bibliotek.

The Yoga Sutras of Patanjali
En meget berømt person i forbindelse med Yoga er en herre ved navn Patanjali. Han skrev for mange år siden en bogen: Yoga Sutra, hvori han beskriver otte skridt man skal igennem for at komme fra uvidenhed til sandheden. Af disse otte skridt er det vi i Vesten oftest forbinder med Yoga, faktisk kun to af disse trin. Nærmere bestemt Patanjalis trin nr. tre; Asanas; træning af fysiske øvelser og stillinger, samt Patanjalis trin fire; Pranayama; åndedrætsøvelser og opmærksomhed på åndedrættet. Bogens fire kapitler (padas) består af ialt 195 såkaldte afroismer / udsagn (eng. aphorisms). På grund af deres kortfattethed behøver de nogle tilknyttede kommentarer eller analyser, som også er medtaget i værket. Besøg NetSpirits bibliotek.LINK

 

Gorakhnath: Hata Yoga Pradipika

Hatha Yoga er opfundet på et tidspunkt omkring år 1200, og den er skabt af en person ved navn Gorakhnath. Han grundlagde en orden af yogier, Darshani-yogierne, og det er hos dem, man kan få at vide, hvad den autentiske og ægte Hatha Yoga egentlig går ud på. Efter Gorakhnath’ s død blev hans yogalære nedskrevet i tre sanskrit-tekster, Hatha Yoga Pradipika, Gherand Samhita og Shiva Samhita.

Hatha Yoga Pradipika
Hatha Yoga er opfundet omkring år 1200 af en person ved navn Gorakhnath. Han grundlagde en orden af yogier, Darshani-yogierne, og det er hos dem, man kan få at vide, hvad den autentiske og ægte Hatha Yoga egentlig går ud på. Efter Gorakhnaths død blev hans yoga-lære nedskrevet i tre sanskrit-tekster, Hatha Yoga Pradipika, Gherand Samhita og Shiva Samhita. Af disse tre skrifter er Hatha Yoga Pradipika, den mest udbredte og den som du har mulighed for at læse her. Besøg NetSpirits bibliotekLINK

Patanjali: Yoga Sutras

En meget berømt person i forbindelse med Yoga er en herre ved navn Patanjali. Han skrev for mange år siden en bog “Yoga Sutras”, hvori han beskriver otte skridt man skal igennem for at komme fra uvidenhed til sandheden. Af disse otte skridt er det vi i Vesten oftest forbinder med yoga, faktisk kun to af disse trin. Nærmere bestemt Patanjali’s trin nr. tre; Asanas; træning af fysiske øvelser og stillinger, samt Patanjali’s trin fire; Pranayama; åndedrætsøvelser og opmærksomhed på åndedrættet.

 

Bhagavad Gita

På listen over spirituelle klassikere placerer Bhagavad Gita sig ofte i toppen. Bhagavad Gita er et langt digt, en instruktion i selvrealisation – en åbenbaring af menneskets sande natur, vore omgivelser og vort forhold til det guddommelige. I digtet omtales de mange yogaer, dvs. praksisser, der fører til selvrealisation og hvoraf den fysiske yoga, hathayoga, kun er en ganske lille del af den åndelige vej. Bhagavad Gita betyder Den Velsignedes Sang og er oprindelig skrevet på sanskrit. Bogen er vigtig i hinduismen. Rammen er en slagmark, hvor prins Arjuna skal kæmpe mod sin egen familie. Han er fortvivlet og beder Gud, i skikkelse af den spirituelle vejleder Krishna, om råd. Digtet er udformet som en dialog mellem den unge kriger Arjuna og hans vognstyrer Krishna.

Bhagavad Gita 

LINK

Tao Te Ching

Denne bog, der menes skrevet af Lao-Tse er for taoismen hvad biblen er for kristendommen. Tao Te Ching er en bog om basal viden, som kan gøre det enkelte menneske selvmyndig. Første halvdel af bogen handler om det enkelte menneskes personlige erfaringer og er en dyb rationel metode hvorved et menneske kan lære at leve og fungere optimalt – om hvordan individet kan blive et helt menneske, i overensstemmelse med sig selv – med naturen i os og omkring os. Anden halvdel af bogen handler om politisk magt. Budskabet til kejseren (magtens repræsentant i bogen) er: at være tilbagetrukken og at handle uden indgriben.

Tao Te Ching er en bog af paradokser. Eksempelvis: “Den der tager mere vare om sit eget liv og sine egne energier end at beskæftige sig med verdens forhold er netop den man kan betro verdens forhold”. Tao Te Ching handler om sociale forhold samtidig med at den hele tiden kører på hvordan den enkelte selv lever – om hvordan individet, det enkelte menneske i en verden blandt andre, administrerer sine egne energier. NetSpirit ønsker dig god fornøjelse med at studere dette mageløse værk. NB. Vær opmærksom på at man kan finde teksten under flere transkriberinger – f. eks. Laozi daodejing, Lao-tse, Lao Tzu eller Tao teh ching.

LINK

Confucius

Confucius’ lære er grundlagt af Confucius, som blev født i Kina i året 551 f.v.t. Confucius hed oprindelig Kung-fu-tse, men de europæiske videnskabsmænd, som fandt det svært at udtale det kinesiske navn rigtigt, latiniserede det og kaldte ham for Confucius. Kung-fu-tse betyder: statsmanden og filosoffen Kung. I en alder af halvtreds blev han justitsminister og minister for offentlige arbejder, og senere blev han udnævnt til guvernør i Chung Tu distriktet. Hans forvaltning var så vellykket, at han året efter blev gjort til statsminister.

Som statsminister skabte han store forandringer i folket men Confucius’ succes skabte frygt og misundelse i markisen af Chis hjerte, og som følge af hans intriger måtte Confucius forlade sin post og flygte fra Lu. Han blev nu vandringsmand og rejste i 13 år fra stat til stat og prædikede sin lære. Confucius pålagde sine tilhængere at dyrke etikken, dvs. loyalitet, sandfærdighed, menneskekærlighed, barmhjertighed, kyskhed, ædelmodighed, oprigtighed, venlighed, godhed, hjertets renhed og en god karakter. Han anstrengte sig til det yderste for at træne folk moralsk, og han lagde særlig vægt på at udvikle de etiske dyder. Vi har valgt at bringe tre af Confucius’ mindre værker således at du kan få et lille indblik i den spændende tænkning han lagde for dagen.

FORFATTERSKAB – LINK

Værket: The Analects. – LINK

Værket: The Doctrine of the Mean.- LINK

Værket: The Great Learning. – LINK

 

Miyamoto Musashi: De fem ringes bog

Miyamoto Musashi’s “De fem ringes bog” er en klassiker indenfor japansk zen om kunsten at mestre konflikter og kamp. Bogen er skrevet af den legendariske samurai; Miyamoto Musashi (1584-1645) kendt for sin uovervindelighed i kamp på liv og død. En bog om den totale opmærksomhed, om at være frigjort fra blokeringer og anspændelser, uanset den situation man er i.

Musashis livsvilkår som samurai var specielle. Den skærpede bevidsthed om dødens nærvær, tydeliggør et alment grundvilkår, nemlig at livets værdi opstår af dødens mulighed. Hans livslære om at være fuldt opmærksom i alle livssituationer har almen værdi. De fem ringes bog handler om at tage initiativet på en rolig og overskuende måde, handle frigjort fra blokering og anspændelse.

A book of five rings

LINK

 

Sigmund Freud

Drømmetydning

Det anses alment, at Freuds bog “Drømmetydning” betegner startskuddet til psykoanalysen. Et væsenligt kritikpunkt af Freud igennem tiderne har været at han henførte alt til at stamme fra sekusualiteten. Selv om Freud selv forkastede tanken om libidoens suverænitet på det tidpunkt, hvor den havde sejret i psykoanalysen, er hans navn stadigvæk knyttet til opfattelsen af at alt er seksuelt. Dette på trods af at Freud efter Første Verdensskrig antog eksistensen af en dødsdrift ved siden af Eros og dermed forlod tanken om libidoen som alle følelsers endestation.

Forklaringen på at nogle stædigt fastholder Freud som fortaler for libidoens suverænitet skyldes måske at tanken om libidoen er langt mere lystbetonet og positivt end den mere melankolske og dystre tanke om dødsdriften. Sat lidt på spidsen kan den tidlige Freud siges at være den optimistiske terapeut, der arbejder for løsnelser af det strenge overjeg, og som fremfører at alle aggressionsdrifter, alle destruktive og selvdestruktive momenter i sjælelivet vil forsvinde, når blot lystprincippet også tilkendes sin borgerret.

Efter Første verdenskrig tager Freud et sporskifte og opgiver at begrunde klinisk sine antagelser og i stedet for overgiver sig til det spekulative. Antagelsen af dødsdriftens usynlige arbejde under den larmende Eros ved Freud han ikke kan sandsynliggøre. Det er væsenligt at være opmærksom på at Freud tog dette sporskifte, og altså delvist forkastede driftslæren, efter at have udgivet bogen »Drømmetydning«. Derefter skriver han »Hinsides Lystprincippet« og »Kulturens byrde«

 

 

Den gyldne blomsts hemmelighed

Den gyldne blomsts hemmelighed (The secret of the golden flower), er på trods af sin beskedne størrelse et af de væsentligste kinesiske værker. I bogen beskrives den taoistiske erfaring med livsenergiens veje i krop og sind. I forlængelse af Tao Te Ching, Den Gule Kejsers Klassiker Om Indre Medicin og Klassikeren Om De Vanskelige Områder komplementerer “Den gylde blomsts hemmelighed” beskrivelsen af menneskets indre natur, kroppens natur og dens forhold til den ydre verden.

Den Gyldne Blomsts Hemmelighed er skrevet i midten af 1700-tallet i Kina. Det opsamler en mindst tusindårig traditions visdomsskrifter og mundtlige overleveringer og beskriver, hvordan afklaringen af sindet og frigørelsen af vores sande værdier sker i og med og ikke afsondret fra vores normale liv og arbejde. Det er en praktisk livslære om den oprindelige livsenergi. Alt, hvad vi har brug for, er lige for hånden i vores eget sind, som bliver frigjort fra vanemæssige, bindende forestillinger, så omverdenen, forestillingerne og tankerne ikke løber af sted med os. Den gyldne blomsts hemmelighed er, hvordan man skaber nye muligheder, nyt liv.

THE GOLDEN FLOWER – LINK

 

Edda den yngre og den ældre

Du har mulighed for at læse såvel den yngre som den ældre Edda online her på NetSpirit. Den ældre Edda er et skrift med gude- og heltedigte af ukendte islandske forfattere. Den ældre Edda er skrevet på vers, og kan derfor forekomme lidt vanskeligt forståeligt for den uøvede. Det anbefales derfor ikke, at man som det første kaster sig over denne bog.

Den yngre Edda er en islandsk håndbog i digtekunst, som også indeholder mange mytologiske historier. Den overvejende af stoffet foreligger som prosatekst. Er derfor væsentlig lettere at læse end den Ældre Edda.

DEN ÆLDRE EDDA – LINK

DEN YNGRE EDDA – LINK

Den ældre Edda:
Den yngre Edda:

 

Sri Guru Granth Sahib

Centralt i Sikhismen står Guru Granth Sahib (Adi Granth), den hellige bog, som på mange måder kan siges at være hjertet i sikh-religionen. Bogen, skrevet med en særlig skrift (gurmukhi), indeholder en række hymner skrevet af Nanak og nogle af de guruer, der fulgte efter ham. Hertil kommer tekster fra religiøse tænkere, hinduer såvel som muslimer, fra tiden før Nanaks åbenbaring. Disse tekster opfattes af sikherne som værende i “åndelig samklang” med Nanaks lære. Alle kopier af bogen er identiske og alle har 1.430 sider. Sproget, der bruges ved recitation fra bogen er fortrinsvis punjabi.

 

Del I

Del II

Del III

Del IV

Del V

Del VI

Del VII

1-99 100-199 200-299 300-399 400-499 500-599 600-699

 

Del VIII

Del IX

Del X

Del XI

Del XII

Del XIII

Del XIV

700-799 800-899 900-999 1000-1099 1100-1199 1200-1299 1300-1430

 

 

 

netspirit

Styrk dit liv med feng shui

Beskrivelse: Grundbog i Feng Shui. En guide til hvorledes du kan styrke dit helbred, formue og lykke med feng shui. Hvis du begynder at følge Feng Shui forskrifterne vil du komme til at opleve stor fremgang i alle livets forhold. Din karriere vil tage fart, dit kærlighedsliv vil blomstre, succes vil være med dig i alle livets forhold og du vil opnå et harmonisk og lykkeligt liv med stor fremgang, ikke mindst i pengesager. Du vil hurtig opleve hvordan du kommer i større ro og harmoni med dig selv og dine omgivelser, samt opnår succes, glæde og velværd.

Lyder det ikke storartet. Prøv det og se hvad der sker!

OMTALE

 

netspirit
Tarotkort – Lær det selv

Beskrivelse: Tarotkort kan anskues som et værktøj til at reflektere over de mulige udfaldsrum, der er i alle situationer. Eller tarotkort kan anskues ud fra synsvinklen at de indeholder hele universets visdom, og at mennesket ved at arbejde med tarotkortene og tyde dem, kan få andel i denne visdom og dermed få kosmisk vejledning til at leve livet. Vi kommer igennem omkring tarotkortenes oprindelse, forskellige oplægstyper, hvordan du laver tolkninger mv. samt naturligvis en meget grundig beskrivelse af de 78 kort.

 

netspirit

Beskrivelse: Numerologi blev grundlagt af den græske matematikker og astrolog Pythagoras, der bl.a. studerede hvilke matematiske relationer mellem musikkens toner, som medfører harmoni. Det er igennem skrifter af Pythagoras, at numerologien bygger mange af dens antagelser om tallenes egenskaber, fx ideen om at ulige tal er maskuline, aktive og kreative, mens lige tal er feminine, passive og modtagelige – sammenlign med nutidens personnumre. Pythagoras interesserede sig kun for heltal, og det var især tallene 1-9, som han beskrev detaljeret.

Numerologien bygger på antagelsen om at alt i universet består af forskellige former af energi, og at alle energiformer hænger sammen og påvirker hinanden. Da vi tiltrækker de samme energiformer fra universet som vi allerede indeholder, bliver det meget vigtigt, at være opmærksom på, hvilke energier vi tillader tilstedeværelse i vores liv. At energi af en given type eller et givet svingningstal tiltrækker energi af samme type og svingningstal, betyder nemlig at gode energier tiltrækker andre gode energier og visa versa med dårlige energier. Så er vi omgivet af gode energier i form af gode mennesker, harmoniske og rene hjem etc. så kommer andre gode energier automatisk til os.

OMTALE

 

netspirit

Beskrivelse: Du får en grundig, sjov og medrivende forståelse for dine drømme og hvad de gerne vil fortælle dig. Drømmetydning giver meget værdifulde indsigter i vores ubevidste, og er dermed en vigtig vej til selverkendelse. Drømmene vil, hvis du forstår budskaberne i dem, dybt indefra støtte dig i at vælge mere helhjertet og leve et mere ægte liv. Vi kommer bl.a. omkring hvorfor vi drømmer, hvad der sker i vores hjerne når vi drømmer, fædrene til drømmetydning, fremgangsmåder til at tyde drømme og hvordan du kan bruge drømmesymboler.

netspirit

Beskrivelse: Kiromanti der også er kendt under navnet håndlæsning er kunsten at læse i hænderne. Kiromanti kan benyttes til at fortælle om sider af dig selv, du ikke er bevidst om og aktivere ukendte bevidsthedsmæssige ressourcer. Tegnene i dine hænderne kan fortælle om din skæbne, hvordan det vil gå med din økonomi, kærlighedsforhold etc. Du får igennem dette kursus en grundig forklaring på hvordan du læser og fortolker det, som hænderne ifølge kiromantien fortæller.

LINK – OMTALE

netspirit

Beskrivelse: I Ching (Forvandlingernes bog) menes at rumme al østens visdom, koncentreret i 64 såkaldte hexagrammer, som man kan konsultere og få vejledning omkring – ja faktisk hvad som helst. Igennem dette kursus får du på en klar og ligefrem måde, en dybtgående forståelse for hvad I Ching er. Du lærer om oprindelsen på I Ching, hvordan du opstiller et hexagram, hvordan du spørger I ching til råds, du får en meget dybtgående analyse af hvert enkelt hexagram etc. Kort sagt, har du nogensinde spekuleret over hvad I Ching egentlig er, får du her svaret.

 

netspirit

Beskrivelse: Kama Sutra er betegnelsen for en bog skrevet mellem det 2. og 5. århundrede af en indisk forfatter ved navn Mallanaga Vatsyana. Bogen er især kendt fordi, den indeholder, et antal forslag til samlejestillinger og hvorledes man giver sig selv og sine elskere/elskerinder, den største mulige seksuelle nydelse. Syv afsnit handler om sex og seksualitet. De øvrige beskriver hvordan man møblere sit hus, hvordan man gør kur, hvordan religiøse højtider fejres og hvordan ens have skal dyrkes m.v.

 

 

netspirit netspirit netspirit netspirit netspirit netspirit

 

ALICE BALEY – FORFATTERSKAB – LINK

 

EPub er et supplement

Hvis du er ny her på NetSpirit så vær opmærksom vores ePublikationer er et supplement til alt det meget materiale vi i øvrigt har om de forskellige. Alt er ganske gratis og på dansk. Ingen behov for login. Bare klik dig rundt og bliv inspireret. Du vil finde massevis af artikler, sjove funktioner hvor du kan udregne diverse, etc.

 

Spørgsmål

Du kan gratis og nemt stille spørgsmål om bøgerne og deres indhold.

Stil et spørgsmål