Meridianer

I traditionel orientalske medicin antages at sygdomme opstår når den Ch’i (livsenergi), der flyder igennem meridianerne (kyong-rak) er blevet blokeret eller er kommet i ubalance et sted og dermed påvirker kroppens funktioner. Orientalsk urtemedicin, og alle andre områder indenfor orientalsk medicin, har det samme formål. At få kropsenergierne til at flyde frit igen, så kroppen kan helbrede sig selv.

Ifølge teorien forsyner meridianerne alle kroppens dele med livsenergien Ch’i. Meridianerne opfattes som kanaler, og Ch’i løber gennem alt levende i universet og cirkulerer i kroppen gennem systemet af meridianer. Når Ch’i og blod er i balance og strømmer harmonisk gennem legemet, årene og de indre organer, resulterer det i psykisk og fysisk velvære. Enhver afvigelse fra denne tilstand er derfor sygdom, og mange faktorer kan være årsag.

Hvis der opstår blokeringer i disse energistrømme, virker det som når en dæmning opstemmer vandet i en flod og forhindrer eller nedsætter strømmen på den anden side af dæmningen. Enhver forhindring eller blokering af disse energistrømme, blodstrømme eller nervebaner fører, før eller senere, til en ubalance i kroppen. Forudsætningen for en god helbredstilstand er altså, at livsenergien frit og uhindret kan cirkulere i meridianerne. Sygdom og lidelser opstår, hvis cirkulationen blokeres et eller flere steder i kroppen, så energistrømmen bringes ud af balance.

 

Meridianerne er kanaler,  der transporterer livsgivende energi (Chi) igennem din krop. Og målet er at holde disse energikanaler  flydende og ikke blokere dem. Meridianerne er en del af kinesisk visdom og grundlaget for akupunktur.Meridiansystemet består af ca. 365 akupunkturpunkter og 14 meridianer, som forbinder disse punkter. Akupunkturpunkterne virker som kontaktpunkter for transport af elektriske strømninger. Påvirkning af akupunkturpunkterne stimulerer nervesystemet til at udløse reaktioner i muskler, rygmarv og hjerne.


meridian-11-gallbladder_01-1

Meridianerne kan ikke ses, de er usynlige, Meridiansystemet skal opfattes som en model og ikke en kendsgerning. Meridianerne og de akupunkturpunkter, som menes at være på disse skal altså betragtes som et koordinat- eller symbolsystem, mere end som fysiologiske kendsgerninger. Det skal dog tilføjes at det påstås at det er muligt at måle akupunkturpunkterne elektrisk, dvs. man kan måle energien i meridianerne.

Meridianerne er alle forbundet til et eller flere af de “12 organer“. I bogen Nae-Gyong (Den gule kejsers klassiker om indre medicin) opdeles de “12 organer” i to grupper. Gruppen de 6 organer og gruppen de 6 indvolde.

De 6 organer (Zang)

Hjerte, Milt, Lunger, Lever, Pericardium og Nyre. De tillægges egenskaben at kunne opbevare, men ikke eliminere. De bestemmer funktionerne af alle kroppens andre funktioner, inklusive “indvoldene”, men også de spirituelle ressourcer og følelser.

De 6 indvolde (Fu)

Galdeblære, Mave, Tyktarm, Tyndtarm, Urinblære og Trippel Varmer. De tillægges egenskaben at kunne eliminere, men ikke opbevare. Der er her nævnt to organer vi ikke kender i vestlig medicin: “Pericardium” kontrollerer hjertets funktion og kaldes også “Hjertesækken” samt “Trippel Varmer” der er opdelt i tre:

Sang Cho (’den øverste opvarmer’) kontrollerer åndedræts cirkulationen og Jung Cho (’den midterste opvarmer’) der kontrollerer fordøjelsen og Ha Cho (’den nederste opvarmer’) kontrollerer funktionerne, der står for at udskille affaldsstoffer og for de seksuelle funktioner. Den tredobbelte varmer er således ikke noget organ i egentlig forstand, men udtryk for tre vigtige funktioner, nenlig stofskifte, kredsløb og fordøjelse. I det hele taget opererer kineserne mere med kræfter end med anatomiske enheder.

Hver af meridianerne har fået navn efter det organ, som de er forbundet med – for eksempel er der en meridian, der bliver kaldt Hjertemeridianen. Hver meridian og dens tilhørende organ består af enten yin eller yang energi. Yin meridianer løber opad og på inderside af kroppen. Yang meridianer løber nedad og på ydersiden af kroppen. De 12 organmeridianer er organiseret i par, således at der er seks meridianpar, der hver består af en yin og en yang meridian.

Udover de 12 organmeridianer er der en såkaldt Ren-meridian og en såkaldt Du-meridian. Disse kaldes undertiden også for ekstrameridianerne. Ren- og Du-meridianen løber i den lodrette midterlinie på henholdsvis kroppens for- og bagside og er ikke forbundet med et bestemt organ, men har i stedet en styrende funktion i forhold til de øvrige meridianer. Meridianerne er alle tilknyttet et af de fem elementer. Eksempelvis hører meridianparret nyrer og blære til vandelementet og er derfor forbundet med sanseorganet ørerne og kropsvævet knogler og hovedhår, som også hører til vandelementet.

Antallet af meridianer er således 12 gange 2 plus 2, i alt 26 meridianer. Undertiden ser man dog antallet af meridianer opgivet til f.eks. at være 20 på hver side af kroppen og to langs kroppens midterlinie, altså i alt 42.

Med hensyn til akupunkturpunkter (Hyol) er der også forskel på hvor mange, man mener, der findes. Dette skyldes hovedsagelig forskelle i opgørelsesmåde. Almindeligvis antages at der er 365 forskellige akupunkturpunkter fordelt over de 12 organmeridianer på den menneskelige krop, symbolsk svarende til de 365 dage i årets 12 måneder. De 12 almindelige meridianer antages almindeligvis at have tilsammen 309 punkter, resten er spredt over kroppen som ekstra meridianer og ekstra punkter, der bruges i specielle situationer. Andre kilder nævner dog antallet af akupunkturpunkter til at være så højt som 4000.

meridian-00-1

Navngivningen af meridianerne foregår på følgende måde: Idet en meridian kan have forbindelse til enten hånd eller ben (“Su” eller “Jok”), skriver man først dette. Derefter skriver man meridianens ’Um eller Yang energi’ og til sidst organet der er knyttet til meridianen.

Eksempelvis hører Lunge-meridianen til ’Hånd’ gruppen da den løber fra brystet til tommelfingeren, og det er en ’Stor Um’ meridian. Det fulde navn er derfor: Hånd (Su) Stor-Um (Tae-Um) Lunge-meridianen (Pae-kyong), altså Su Tae-Um Pae-kyong.

Alle meridianer er opkaldt efter det organ som de påvirker mest. De ekstra (Maek) meridianer er ikke med i de 12 almindelige meridianers system og har derfor lidt anderledes navne. De ekstra meridianer skal ses som et system af overløbskanaler. Hvis de almindelige meridianer af en eller anden grund bliver så overfyldte at de ikke kan klare presset, er formålet med de to ekstra meridianer at modtage deres overskud og fordele det til de andre almindelige meridianer.

1. REN-meridian  | Den Styrende-meridian | Im Maek-kyong | 24 punkter
2. Du-meridian | Den Ledende-meridian | Dok Maek-kyong | 28 punkter
3. Mave-meridian | Jok Yang-myong Oui-kyong | 45 punkter
4. Milt-meridian | Jok Tae-Um pi-kyong | 21 punkter
5. Hjerte-meridian | Su So-Um Sim-kyong | 9 punkter
6. Tyndtarms-meridian | Su Tae-Yang Sojang-kyong | 19 punkter
7. Urinblære-meridianen | Jok Tae-Yang Bangkwang-kyong | 67 punkter.
8. Nyre-meridian | Jok So-Um Sin-kyong | 27 punkter
9. Kredsløbs-meridian | Pericardium-meridianen | Su Kwol-Um Simpo-kyong | 9 punkter
10. Anjiao-meridian | Trippel Varmer-meridianen | Su So-Yang SamCho-kyong | 23 punkter
11. Galdeblære-meridian | Jok So-Yang Tam-kyong | 44 punkter
12. Lever-meridian | Jok-Kwol-Um Kan-kyong | 14 punkter
13. Lunge-meridian | Su Tae-Um Pae-kyong | 11 punkter
14. Tyktarms-meridian | Su Yang-myong Taejang-kyong | 20 punkterKLIK OG LÆS MERE OM DE 14 MERIDIANER

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

meridian-stor-002

 

Meridianer i zoneterapi og akupunktur

Idet menneskers anatomi er meget forskellig kan man ikke finde akupunktur punkterne på meridianerne ved hjælp af centimeter-mål. Man benytter derfor ofte Cheog Chun Bop princippet (knogle størrelse og længde). Denne måleenhed (1 Chun) defineres som længden på patentiens andet led af enten pege- eller langfingeren. Når man bruger længden på patententiens andet led på pegefingeren som måleenhed (1 Chun) kan man nu eksempelvis sige at “Punkt A ligger 3 Chun fra Punkt B” og derved finde alle punkterne på meridianerne.

Der er stort sammenfald mellem den måde akupunktur fungere på og den måde som zoneterapi fungere på. Begge begreber basere sig på den kinesiske lære om meridiansystemet og benytter begreber har som mål at få Livsenergien Ch’i til at strømme harmonisk gennem legemet og derved opnå psykisk og fysisk velvære.

I akupunktur antages at meridianernes akupunkturpunkter virker som kontaktpunkter for transport af elektriske strømninger. Påvirkning af akupunkturpunkterne stimulerer nervesystemet til at udløse kemiske reaktioner i muskler, rygmarv og hjerne. Disse kemikalier vil enten ændre smerteoplevelsen eller de vil udløse andre kemikalier og hormoner, som påvirker kroppens egen indre reguleringsmekanisme.

I zoneterapi antages at ubalance eller blokeringer i kroppen vil resultere i det som zoneterapeuten kan mærke som små krystaller, der skal masseres væk. Disse krystaller kan opstå alle steder på meridianerne, og således ikke kun på fødderne. Alle meridianerne (undtagen de to ekstrameridianer) har dog start eller slut i enten hånden eller foden, hvorfor disse to områder er zoneterapeutens foretrukne arbejdsområder. Terapeuten kan dog også massere meridianerne på andre steder af kroppen når det er nødvendigt.

meridian-stor-003

 

Brug af meridiansystemet

Meridianerne benyttes i mange forskellige sammenhæng i den spirituelle verden. Mest nærliggende er relationen til akupunktur, men også i alle de øvrige spirituelle begreber, der har fokus på kroppens fysiske sundhed healing, massage, zoneterapi, biorytmer etc. inddrages meridianerne på en eller anden måde.

Meridiansystemet består af ca. 365 akupunkturpunkter og 14 meridianer, som forbinder nogle af disse punkter. De fleste akupunkturpunkter og meridianpunkter på kroppens overflade virker som kontaktpunkter for transport af energi strømninger. Påvirkning af akupunkturpunkterne stimulerer nervesystemet til at udløse kemiske reaktioner i muskler, rygmarv og hjerne, som påvirker kroppens egen indre reguleringsmekanisme.

Hvis der opstår blokeringer i disse energistrømme, virker det som når en dæmning opstemmer vandet i en flod og forhindrer eller nedsætter strømmen på den anden side af dæmningen. Enhver forhindring eller blokering af disse energistrømme, blodstrømme eller nervebaner fører før eller senere til en ubalance i kroppen.

Kineserne udviklede meridiansystemet baseret på observationer af sygdomme og deres behandling. Medmindre du er akupunktør er det mindre vigtigt at kende til de præcise placeringer af hvorledes akupunkturpunkterne er placeret på meridianerne. Der er i og for sig heller ikke særlig vigtigt at du kan huske de enkelte meridianers navne.

Det som derimod er vigtig er at du har en forståelse for at meridiansystemet arbejder med Ch’i, livsenergien og at det er denne, man søger at få til at strømme harmonisk i kroppens meridianer. Meridianerne er kanaler,  der transporterer livsgivende energi (Chi) igennem din krop. Og målet er at holde disse energikanaler  flydende og ikke blokere dem.

En forståelse for meridian systemet fordre en forståelse af livsenergien Chi samt forståelse for at alt alternativ behandling ses i sammenhæng. Meridiansystemet benyttes altså ikke som et enkeltstående værktøj – du har ondt i et eller andet og så finder vi de punkter på meridianerne som har indflydelse herpå, prikker lidt til dem og vupti, så er problemet løst! Det er ikke således at meridiansystemet anvendes. Meridianerne er en vigtig del af kinesisk visdom og grundlaget for akupunktur.

 

Stil spørgsmål om meridianerne

Stil lige så mange spørgsmål du har lyst til om meridianer
Det er gratis og nemt – Stil et spørgsmål

meridian-stor-004

Se de skønneste illustrationer
af meridianerne

Meridianer illustrationer