Tantra & sex

Ordet tantra er opstået fra verberne “tan”- at strække, udvide og “tra”- at bevare. Tantra stammer fra Indien og betegnede oprindeligt et religiøst system, der forsøgte at helliggøre de erotiske aktiviteter og glæder i stedet for at underkende dem. Det at opnå højere spirituelle tilstand er det egentlige mål for tantra. Erotik og sex, er kun en mindre del af værktøjerne hertil. Det primære fokus er på menneskets mentale processer. Fokus er på de “orgasmer” vi oplever i hovedet – de lystfølelser vi oplever primært i kraft af tankerne.

Tantra søger at udvide nuet. At få udøveren til at være til stede her og nu og ikke at skulle nogen som helst steder hen. Herved bliver f.eks. den seksuelle akt også målet i sig selv og orgasmen søges således tilbageholdt så lang tid som muligt. Tantra fokusere på hvorledes man igennem forskellige teknikker som massage, berøring, åndedrætsteknikker m.v. kan gøre seksualakten, længere og mere intens. Sex bruges, om man så må sige, som middel til at opnå spirituelle tilstande.

tantra-01

Det hinduistiske Meenakshi tempel, Madurai, Indien

En hemmelig lære

Den viden som Tantra bygger på har været i brug siden den matriarkalske periode i forhistorisk tid, hvor kvinden ikke var undertrykt og mytologien byggede på frugtbarhed og kvindelig kraft. Tantra indeholder stadig elementer fra den tid. De religiøse sider af Tantra viser at kvinder dominerer i form af gudinder og i udførelsen af ritualerne er kvinden ligestillet med manden. Tantra søger at helliggøre livskraften ved at omdanne seksualenergien til et sakramente. Herved forenes modsætninger som kødelighed og åndelighed, mikro- og makrokosmos, menneske og Gud, mandlighed og kvidelighed og i sidste ende også ondt og godt.

De „ægte” tantrikere bruger metoder og gør erfaringer, de handler. De filosoferer ikke og er utilbøjelige til overhovedet at ville skrive noget ned. Hvis de alligevel gør det har det udelukkende til formål at inspirere andre til selv at gøre noget, meditere osv., i stedet for at filosofere. Det er således vigtigt at forstå at Tantra bygger på praksis og ikke på teoretisering.

For at sikre traditionen, så de virkelige metoder ikke går tabt, bliver misforståede eller udvandede er meget af det vi finder i Tantra derfor hemmeligt. Enten blev det ikke skrevet ned, eller da skriften var blevet indført, blev det skrevet i et kodesprog, som på sanskrit blev kaldt Sandhabhasa.

Disse koder eller omskrivninger, kunne se ud som uskyldige historier, ja ikke altid uskyldige, de kunne også have et pornografisk indhold for at skræmme eller fascinere læseren så vedkommende ikke fik øje på tekstens skjulte indhold. De virkelige praksis var, hvis de overhovedet blev skrevet ned, gemt i ritualer, religiøse og seksuelle tekster, eller bag navne og numre som skulle byttes ud med andre ord. De kunne kun forstås af den som allerede var indviet et stykke af vejen – men selv da forblev det hentydninger i forhold til den vejledning man modtager direkte fra et andet menneske, f.eks. instruktioner i avanceret meditation.

Dette var ikke kun et indisk fænomen, det fandtes bl.a. på det gamle Island, hvor det kaldes lønsprog, det at der bag historien gemmer sig en anden historie, en indvielse, en praksis. I dag er der kun nogle få hemmelige doktriner tilbage, som er Gupta Vidya, hvilket vil sige, at det ikke kan læses, men kun kan læres direkte af en indviet tantriker (udøver af tantra).

 

tantra-02

Det hinduistiske Meenakshi tempel, Madurai, Indien

 

De seksuelle aspekter

Den tantriske viden er så omfattende, at man kan sammenligne de tantriske metoder med vore dages videnskab. Tantra indeholder foruden metoder til at udvide, hæve og frigøre menneskets bevidsthed, også matematik, astronomi, metoder til helbredelse og kunst af højeste klasse. Man kan sige at Tantra-traditionen indeholder alle tænkelige midler til at hjælpe mennesket gennem livet – og at mestre sig selv.

I dag er der desværre gået mode i at betragte Tantra som begrænset til kun at omfatte seksuelle ritualer. De er naturligvis del af traditionen – men de er kun en del af den rige tantriske tradition. Tantra giver konkrete øvelser og redskaber til udvikling og sublimering af den seksuelle energi. Den styrker kontakten mellem manden og kvinden, og giver anvisninger på, hvordan begge parter kan tilegne sig stor tilfredsstillelse ved at give sin partner nydelse. Tantra lærer individet, hvor kroppens oversete erogene zoner befinder sig, og giver anvisninger på, hvorledes disse stimuleres. Herved bliver erotik ikke kun et spørgsmål om kønsorganer, men om hele kroppen.

Ifølge begrebet sker der det at hvis vi benytte tantra så udvides bevidstheden hos det elskende par i en sådan grad, at de føler at de er den eneste kvinde og mand i hele universet, at de er alle kvinder og alle mænd i hele universet, at de er det universelt kvindelige og det universelt mandlige princip. At alt hvad der findes i hele universet rummes i dem. Derved bliver deres oplevelse tilsvarende kosmisk, og egoet er transcenderet (af transcendent – som ligger ud over erkendelsens eller erfaringens grænser, oversanselig). Det lyder da ret smukt !

Som en lille kuriositet kan nævnes at man ifølge visse buddhistiske kilder skal være meget bevidst om valg af sin(e) seksualparter. Ifølge disse kilder er det at være seksuelt sammen med en partner en udveksling på dybeste plan – den dybeste udveksling mellem mennesker overhovedet. Nogle fortæller, at man skal have været lovformeligt gift med vedkommende i en tidligere inkarnation – eller at man skal tilbringe et ægteskab sammen i en fremtidig tilværelse.

Og mens vi er i den kuriøse afdeling. Længden på mandens penis er årsag til meget bekymring – både blandt mænd og kvinder. Men da kvindens G-punkt kun ligger ca. tre cm oppe i skeden siger det sig selv, at selv en lille penis er nok til at give kvinden orgasme, derved bekræftes ordsproget “det er ikke størrelsen, men gørelsen”!

For en vesterlænding er det nok umiddelbart nemmest at forstå tantra sex hvis man anskuer det som at vejen er målet. Du skal ingen steder hen, du skal intet opnå – du er der allerede. Derfor indeholder tantra mange teknikker og måder hvorpå vi kan styrke og skærpe vores sanser, således at vi kan øge vores bevidsthed og fornemmelse af at være til stede i nuet. Oversat til samleje blive det at vi i højere grad søger at have fokus på selve akten og nydelsen af hinanden.

Hvis vi går et skridt dybere er formålet med tantra i det hele taget – herunder også de seksuelle ritualer – at udvide bevidstheden og styrke energien. Dette søges opnået ved at stimulere de såkaldte chakra. Mennesket har syv åndelige centre, chakra. Hvert af disse chakra med undtagelse af det øverste, Krone-chakraet er modsatte pol af yin og yang hos mænd og kvinder. Det der søges opnået igennem tantrasex er at manden og kvinden udsender resonante energier og således stimulerer hinandens chakra. Som følge af at de resonante energier er i nærvær med hinanden bliver Kundalini energien vakt.

Dette betyder, at det først mærkes som seksuel vækkelse eller stimulation af de nedre chakra, en seksuel tændthed åndeligt og fysisk. Det er en dybereliggende form for seksualitet, der er tale om. Når de to begynder deres samvær, som enten kan være af seksuel, fysisk karakter eller blot stimulation af deres indbyrdes energier, begynder Kundalini energien nede fra rod-chakraet at løbe op igennem røgsøjlen. Den går igennem alle chakra og udmunder i Krone-chakraet som er hinsides dualitet og to bliver til et på alle planer, deres chakra “smelter” sammen i den spirituelle/fysiske ekstase. Dette betyder, at de to oplever total orgasme med hele universet. (Sanskrit “Mahamudra”) og indre oplysning, Samadhi.

 

tantra-03

Det hinduistiske Meenakshi tempel, Madurai, Indien

 

Tantrisk yoga

Egentlig er tantrisk yoga en nyskabelse. I modsætning til de enkeltdele begrebet består af – tantra og yoga – der begge har eksisteret i flere tusinde år er tantrisk yoga et begreb, der er tilpasset det moderne (primært vestlige) menneske. I al spiritualitet gælder det om at opnå ubesværet kontrol af krop, sind og ånd. For at opnå en dyb og ægte spiritualitet, er det nødvendigt at udnytte hele det vitale, biologiske og psykologiske potentiale som står til vores rådighed. Da tantra primært er orienteret mod at beherske tankerne (sindet, ånden) og yoga primært er rettet mod at beherske den fysiske krop, er det naturligt at de to begreber søges kombineret i det man så kalder tantrisk yoga.

Dette er på den ene side en god ting, idet man herved får udbredt nogle af de dejlige tanker og metoder som både tantra og yoga indeholder. På den anden side er det jo således at når man kommer gammel vin på nye flasker så “glemmer” man lidt af det originale og tilføjer noget nyt. Man kan derfor frygte at denne tilpasning af yoga og tantra i begrebet tantrisk yoga til brug for det moderne travle menneske, gør at begrebernes dybde og originalitet forfladiges en smule. Men som nævnt gør dette jo også at man herved får udbredt nogle af de dejlige tanker og metoder som både tantra og yoga indeholder. Og man har jo altid mulighed for at dykke dybere ned i de originale begreber, hvis man skulle få lyst hertil.

Nyasa

Nyasa, der betyder at placere, at sætte på eller i, at bruge, at berøre, m.m., er gruppe metoder og praksis, som bruges i de tantriske ritualer, altså også i de seksuelle, men ikke kun der. De forekommer også i, hvad vi med moderne ord kalder afspænding og i meditation. Deres formål er at ændre krops- og bevidsthedstilstanden, så den bliver nærværende, oplevende og følsom overfor hvad der videre sker i ritualet eller i meditationen.

Det man berører er i første omgang kroppens forskellige dele. Det man placerer er f.eks. et mantra, en lyd, på de pågældende steder. „Bogstavelig talt er Nyasa den proces, hvor man ved berøring vitaliserer en del af kroppen, eller et organ i en andens krop, med en bestemt kraft. For eksempel, ved at placere ild-mudraen (en måde at holde fingrene på ved berøringen) på hjerteområdet og udtale ild-mantraet ,ram`, vil den indviedes hjerte blive forandret til kosmisk ild…” – citat Agehananda Bharatis.

Nyasa kan altså bestå i, med hånden, at „berøre” forskellige kropsdele. Det kan gøres af en selv, eller det kan gøres af ens partner eller lærer. Men det kan også gøres mentalt, ved at man tænker på de pågældende områder og nævner dem ved navn.

Nyasa er også at „placere” et mantra (lyde, stavelser eller sammensætninger deraf, en remse) på forskellige kropsdele. Dette gøres mentalt, eller ved at man udtaler mantraet højt.

Elementerne, jord, vand, ild, luft og æter (rum) spiller også en rolle i Nyasa. Kroppen deles op i fem områder, hver med sit element. Kroppen og dens forskellige dele kan også vies til en eller flere skytsånder, ja, endog til planeter eller hellige steder. Navnet på ånden eller guden, på planeten, stedet eller elementet findes så i remsen af mantra, som man fremsiger eller gentager mentalt.

Nyasa bruges fordi det har en virkning på krop og sind, og ikke som et tomt ritual. Nyasa er i slægt med og måske engang forgænger til Shiatsu og Akupunktur. Men hvor de to andre metoder tager udgangspunkt i den fysiske krop og dens energipunkter og hovedsagelig bruges til helbredelse, så omfatter Nyasa mere end det, idet den også indeholder metoder til „berøring” og vækning af sindets mange dimensioner bl.a. gennem chakra.

Formålet med Nyasa er at berøre og opleve de forskellige planer, at vække bevidstheden der hvor den normalt slumrer som følge af spændinger, og det kan være så almindelige steder som i organer og muskler. Derved frigøres spændingerne, men det er kun et skridt på vejen. Formålet er at opleve, at man ikke er bundet til et bestemt bevidsthedsplan, men at man ved fuld bevidsthed kan rumme alle – og det fører til, at man indser at ens egentlige identitet er den oplevende bevidsthed bag det hele. Den Tibetanske Dødebog fører endog dette ud over livet og ind i døden hvor man forberedes på at indse, at man heller ikke er de fascinerende eller skræmmende planer man møder efter døden, men at også de kun er oplevelser, som man ikke behøver at blive hængende i på sin vej.

Med Nyasa at ville bevidstgøre forskellige områder i kroppen og i sindet, og forbinde dem med mantra (lyde), yantra (kraftdiagrammer) og symboler, har meget tilfælles med den måde hvorpå et chakra bevidstgøres eller vækkes. Det enkelte chakra kan berøres i Nyasa på forskellig måde. Her er nogle af dem:

  • Gennem fysisk kontakt med kroppens kontaktområder (f.eks. i de klassiske yogastillinger).
  • Gennem toner og de finere indre lyde (det sker gennem Chakra Vajrohan, hvor man synger toner ind i de enkelte chakra, og gennem indre Nada Yoga (lydyoga) og til en vis grad gennem en særlig slags indisk musik).
  • Mentalt gennem sindet, som har flere dimensioner, ved at nævne chakraerne ved navn, ved at placere deres kærnemantra der; og ved symboler.
  • Gennem de fem elementer, deres respektive symboler og diagrammer.
  • Gennem dyresymboler (muligvis en forbindelse tilbage til shamanismen).
  • Gennem energien, hvor også åndedrætsøvelser spiller en vigtig rolle i renselsen af energiens baner, de såkaldte Nadier. I Nyasa kontaktes de forskellige energibaners frekvenser, ved at man „placerer” bogstaver eller mantra på „lotus-bladene”. Disse blade står for de energibaner som er knyttet til det enkelte chakra.
  • Gennem „nøgler” i form af diagrammer og symboler som skaber kontakten til chakraets dybere dimensioner.

 

 

Meenakshi templet

I storbyen Madurai i Indien ligger det hinduistiske Meenakshi tempel, der dækker et område på intet mindre end seks hektarer. Templet dominerer totalt bybilledet med sine fire 46 meter høje porttårne. De er udsmykket med et mylder af farvestrålende mytologiske figurer, der næsten får tårnene til at ligne levende væsner.

Grunden til at fotos fra Meenakshi templet er benyttet som illustration her i afsnit om tantra er fordi det er et indisk hinduistisk tempel og tantra er ligeledes funderet i Indien og hinduisme.

Vil vi forstå tantra lidt dybere, må vi forstå at den etik og verdensopfattelse som hersker i Østen grundlæggende set er opbygget temmelig anderledes end efter den vestlige model. Det østerlandske menneske definere sig selv, sin skæbne og lykke, ud fra de fællesskaber man indgår i – og denne opfattelse er bygget på ældgamle traditioner, men så sandelig også på et samfundssystem, der rent konkret virkeliggøre fordelene ved at følge og ære fællesskabet frem for ens egne individuelle interesser. Dette er på mange måder modsat det menneskesyn, der florerer i vesten. Her opfattes det enkelte menneske, løsrevet, selvstændig og, alene selv, ansvarlig for sin skæbne og lykke. Ideen om fællesskabet gør at en østerlænding instinktivt ser efter lighed snarere end efter forskel. 

Østens logik er således mere en både-og holdning, mens Vestens logik er en enten-eller holdning. Det er af samme årsag, man ofte benævner Østens logik som feminin. Denne tankemåde kan være svær at gennemskue!, da den foretrækker intuition frem for fornuften, symboler frem for begreber. Den østlige tankemåde er mindre interesseret i faktisk viden om den ydre verden, dens interesse er mere for den essentielle væren, den indre verden.

Hver for sig rummer den vestlige og den østlige tankegang styrker og svagheder. Den største svaghed opstår dog, hvis man vælger den ene fra i forhold til den anden. Bedre er det at prøve at nå frem til en højere modsigelsesfri tænkning, der benytter det bedste af begge fremgangsmåder. Den kulturelle kontekst, hvori eksempelvis et begreb som tantra er opstået, er vidt forskellig, og tantra lader sig ikke uden videre blomstre uden forståelse herfor. 

Meenakshi templet, der er opført i perioden mellem det 13. og det 16. århundred, er en by i sig selv, en labyrint af haller, basarer og bedesteder. Fra gammel tid er hinduer draget til Madurai, for at varetage kontakten med det guddommelige, få stillet et horoskop eller læst i håndens linjer eller for at konsultere en traditionel indisk læge. Meenakshi templet er også udgangspunkt for en lang række ceremonier og fester af forskellige art.

 

tantra-04

 

VIL DU VIDE MERE

En nærliggende relation er til begrebet yoga. Tantra har klare relationer til Yoga og der eksistere, som nævnt, ligefrem en gren af Yoga, der kaldes tantrisk yoga. Men den mest nærliggende relation af alle er dog til Kama Sutra.

I Tantras mere udartede former benyttes den aktiverede kraft primært til at opnå overnaturlige evner og magiske kræfter, som kraften også kan give tantrikeren. Mens de tantriske hindusekter gerne fikserer på det seksuelle og vitale – for eksempel rituelle samleje-teknikker – er den buddhistiske tantra hyppigt mere spirituel. Her bruger symboler, mantraer, håndbevægelser og meditation for at gå i et med makrokosmos, der er en art “super-Buddha”.

Det kan således være du har lyst til at læse mere om buddhismen. Hvis du er interesseret i at læse mere om hinduerne og herunder blandt andet deres højtider, og hvorledes disse fejres, kan du læse meget mere herom i NetSpirits sektion om Hinduisme.
 

Stil spørgsmål om Tantra

Stil lige så mange spørgsmål du har lyst til om Tantra
Det er gratis og nemt – Stil et spørgsmål