Kama Sutra – Spiritualitet og seksualitet

Kama Sutra

Kama Sutra er betegnelsen for en bog skrevet mellem det 2. og 5. århundrede e.v.t. af en indisk forfatter ved navn Mallanaga Vatsyana. Bogen Kama Sutra er især kendt fordi, den indeholder, et antal forslag til samlejestillinger og hvorledes man giver sig selv og sine elskere/elskerinder, den største mulige seksuelle nydelse.

Egentlig er det kun et af bogens syv afsnit, der handler om sex og seksualitet. I de øvrige beskrives blandt andet behandles hvordan man møblere sit hus, hvordan man gør kur, hvordan religiøse højtider fejres og hvordan ens have skal dyrkes m.v. Man kan sige, at bogen beskriver alle forhold mellem mand og kvinde. Den menes at være brugt som gave til unge brude, inden de blev giftet bort.

karmasutra-planche-01

Kama Sutra

kamasutra-028

Kama Sutra

kamasutra-027

Kama Sutra

kamasutra-031

Kama Sutra

kamasutra-030

Kama Sutra

kamasutra-029

Kama Sutra

kamasutra-026

Kama Sutra

kamasutra-025

Kama Sutra

kamasutra-024

Kama Sutra

kamasutra-023

Kama Sutra

 

Kama sutra, Auyrveda og tantra

Ayurveda, Kama Sutra og Tantra har alle deres oprindelse i Indien, så der er intet odiøst i at de låner fra hinanden. Det vi nu til dags forbinder med frisind i bogen Kama Sutra eller valg af udsmykningen af soltemplet Konark i Indien var ved templets opførelse ikke noget forargeligt eller på nogen måde uforeneligt med religionen. Kærlighed og erotik var simpelthen udtryk for livsglæde og frugtbarhed og passede derfor udmærket som dekorativt element på et tempel for solen hvorfra alt liv i sidste instans kommer.

Faktisk er der mange eksempler på at vi mennesker langt tilbage i tiden havde et mere afslappet forhold til seksualitet og nøgenhed, end vi praktisere nu til dags. Det at nyde sin egen og partnerens krop, nyde sin seksualitet, nyde begæret, ja ligefrem dyrke det, og ikke mindst afsætte ordentlig tid til at dyrke seksualiteten, var noget vi mennesker faktisk var langt bedre til, eksempelvis i det gamle Indien og i antikkens Grækenland.

I det gamle Grækenland var homoseksualitet helt almindelig og fuldt respekteret. Drengebørnene blev opdraget med den mulighed. Så blev Grækenland kristen og så var det slut med frisindet. Når den kristne kirke traditionelt har været afvisende over for homoseksuel praksis, skyldes det ikke mindst, at der i Bibelen findes en række tekster, som tydeligt afviser denne praksis. Vores søgen efter måder at dyrke sex på, der kan give vores partner og os selv maksimal nydelse, er således ikke en søgen efter noget nyt, men snarere en genopdagelse af det man kunne kalde menneskets naturlige seksualitet.

Vi har tidligere formået at udfolde os seksuelt på en måde hvor elskov, kærlighed, nydelse går op i en højere enhed. Vi har tidligere indset at for at have et godt sexliv skal man tage sig tid hertil. Om ikke andet så da blot engang imellem. Vi har tidligere formået at se sex, ikke som isoleret, men som en del af vores kærlighedsliv, som en naturlig del af det, at være menneske. Det er da også derfor at Ayurveda beskæftiger sig med seksualitet. Ayurveda vil gerne skabe naturlig hele, fysisk og psykisk sunde mennesker. Når vi mennesker oplever dampende, spændende, dejlig, varm og god elskov, bliver vi lykkelige, glade, ømme og strålende mennsker.

kamasutra-022

Kama Sutra

kamasutra-016

Kama Sutra

kamasutra-014

Kama Sutra

kamasutra-013

Kama Sutra

kamasutra-015

Kama Sutra

kamasutra-018

Kama Sutra

kamasutra-011

Kama Sutra

kamasutra-009

Kama Sutra

kamasutra-007

Kama Sutra

kamasutra-044

Kama Sutra

kamasutra-005

Kama Sutra

kamasutra-010

Kama Sutra

kamasutra-004

Kama Sutra

kamasutra-002

Kama Sutra

kamasutra-037

Kama Sutra

KAMA SUTRA ER EROTIK OG NYDELSE

Ordet Kama betyder nydelse og ordet Sutra kan oversættes til vers. Sætter vi ordene sammen – kama sutra – bliver det til: “Vers om nydelsen”. Kama er også navnet på den hinduistiske kærlighedsgud, der efter sigende er den ældste af alle guder, idet han er ophavsmand til selve skabelsen. I overleveringerne er han blevet betegnet, som en letlevende ung mand. Man kan kende ham på malerier ved, at han altid bærer fem pile med spidser af lotusblomster.

Du kan rundt omkring finde mange udgaver af Kama Sutra, hvor fokus kun er på erotikken, samlejestillingerne, men reelt er det altså kun et af bogens syv afsnit, der handler om sex og seksualitet. De dele af Kama Sutra som handler om erotik, sex og samleje har lånt en del fra de tantriske skrifter.

Ordet tantra er opstået fra verberne “tan”- at strække, udvide og “tra”- at bevare. Tantra stammer fra Indien og betegnede oprindeligt et religiøst system, der forsøgte at helliggøre de erotiske aktiviteter og glæder i stedet for at underkende dem. Det at opnå højere spirituelle tilstand er det egentlige mål for tantra. Erotik og sex, er kun en mindre del af værktøjerne hertil. Det primære fokus er på menneskets mentale processer. Fokus er på de “orgasmer” vi oplever i hovedet – de lystfølelser vi oplever primært i kraft af tankerne.

Tantra søger at udvide nuet. At få udøveren til at være til stede her og nu og ikke at skulle nogen som helst steder hen. Herved bliver f.eks. den seksuelle akt også målet i sig selv og orgasmen søges således tilbageholdt så lang tid som muligt. Tantra fokusere på hvorledes man igennem forskellige teknikker som massage, berøring, åndedrætsteknikker m.v. kan gøre den seksuelle akt , længere og mere intens. Sex bruges, om man så må sige, som middel til at opnå spirituelle tilstande.

Den viden som Tantra bygger på har været i brug siden den matriarkalske periode i forhistorisk tid, hvor kvinden ikke var undertrykt og mytologien byggede på frugtbarhed og kvindelig kraft. Tantra indeholder stadig elementer fra den tid. De religiøse sider af Tantra viser at kvinder dominerer i form af gudinder og i udførelsen af ritualerne er kvinden ligestillet med manden. Tantra søger at helliggøre livskraften ved at omdanne seksualenergien til et sakramente. Herved forenes modsætninger som kødelighed og åndelighed, mikro- og makrokosmos, menneske og Gud, mandlighed og kvidelighed og i sidste ende også ondt og godt.

De „ægte” tantrikere bruger metoder og gør erfaringer, de handler. De filosoferer ikke og er utilbøjelige til overhovedet at ville skrive noget ned. Hvis de alligevel gør det har det udelukkende til formål at inspirere andre til selv at gøre noget, meditere osv., i stedet for at filosofere. Det er således vigtigt at forstå at Tantra bygger mere på praksis, end på teoretisering.

For at sikre traditionen, så de virkelige metoder ikke går tabt, bliver misforståede eller udvandede er meget af det vi finder i Tantra derfor hemmeligt. Enten blev det ikke skrevet ned, eller da skriften var blevet indført, blev det skrevet i et kodesprog, som på sanskrit blev kaldt Sandhabhasa.

Disse koder eller omskrivninger, kunne se ud som uskyldige historier, ja ikke altid uskyldige, de kunne også have et pornografisk indhold for at skræmme eller fascinere læseren så vedkommende ikke fik øje på tekstens skjulte indhold. De virkelige praksis var, hvis de overhovedet blev skrevet ned, gemt i ritualer, religiøse og seksuelle tekster, eller bag navne og numre som skulle byttes ud med andre ord. De kunne kun forstås af den som allerede var indviet et stykke af vejen – men selv da forblev det hentydninger i forhold til den vejledning man modtager direkte fra et andet menneske, f.eks. instruktioner i avanceret meditation.

Dette var ikke kun et indisk fænomen, det fandtes bl.a. på det gamle Island, hvor det kaldes lønsprog, det at der bag historien gemmer sig en anden historie, en indvielse, en praksis. I dag er der kun nogle få hemmelige doktriner tilbage, som er Gupta Vidya, hvilket vil sige, at det ikke kan læses, men kun kan læres direkte af en indviet tantriker (udøver af tantra).

Den tantriske viden er så omfattende. Tantra indeholder foruden metoder til at udvide, hæve og frigøre menneskets bevidsthed, også matematik, astronomi, metoder til helbredelse og kunst af højeste klasse. Man kan sige at Tantra-traditionen indeholder alle tænkelige midler til at hjælpe mennesket gennem livet – og at mestre sig selv.

 

kamasutra-035

Kama Sutra

kamasutra-038

Kama Sutra

kamasutra-041

Kama Sutra

kamasutra-042

Kama Sutra

NYASA

Nyasa, der betyder at placere, at sætte på eller i, at bruge, at berøre, m.m., er gruppe metoder og praksis, som bruges i de tantriske ritualer, altså også i de seksuelle, men ikke kun der. De forekommer også i, hvad vi med moderne ord kalder afspænding og i meditation. Deres formål er at ændre krops- og bevidsthedstilstanden, så den bliver nærværende, oplevende og følsom overfor hvad der videre sker i ritualet eller i meditationen. Det, man berører, er i første omgang kroppens forskellige dele. Det, man placerer, er eksempelvis et mantra eller en lyd, på de pågældende steder.

Nyasa kan altså bestå i, med hånden, at „berøre” forskellige kropsdele. Det kan gøres af en selv, eller det kan gøres af ens partner eller lærer. Men det kan også gøres mentalt, ved at man tænker på de pågældende områder og nævner dem ved navn. Nyasa er også at „placerer” et mantra (lyde, stavelser eller sammensætninger deraf, en remse) på forskellige kropsdele. Dette gøres mentalt, eller ved at man udtaler mantraet højt.

Nyasa bruges fordi det har en virkning på krop og sind, og ikke som et tomt ritual. Nyasa er i slægt med og måske engang forgænger til Shiatsu og Akupunktur. Men hvor de to andre metoder tager udgangspunkt i den fysiske krop og dens energipunkter og hovedsagelig bruges til helbredelse, så omfatter Nyasa mere end det, idet den også indeholder metoder til „berøring” og vækning af sindets mange dimensioner bl.a. gennem chakra.

Formålet med Nyasa er at berøre og opleve de forskellige planer, at vække bevidstheden der hvor den normalt slumrer som følge af spændinger, og det kan være så almindelige steder som i organer og muskler. Derved frigøres spændingerne, men det er kun et skridt på vejen. Formålet er at opleve, at man ikke er bundet til et bestemt bevidsthedsplan, men at man ved fuld bevidsthed kan rumme alle – og det fører til, at man indser at ens egentlige identitet er den oplevende bevidsthed bag det hele. Den Tibetanske Dødebog fører endog dette ud over livet og ind i døden hvor man forberedes på at indse, at man heller ikke er de fascinerende eller skræmmende planer man møder efter døden, men at også de kun er oplevelser, som man ikke behøver at blive hængende i på sin vej.

 

kamasutra-012

Kama Sutra

kamasutra-020

Kama Sutra

kamasutra-019-1

Kama Sutra

kamasutra-033

Kama Sutra

karmasutra-planche-04

Kama Sutra

kamasutra-045

Kama Sutra

kamasutra-045-3

Kama Sutra

kamasutra-045-1

Kama Sutra

kamasutra-045-2

Kama Sutra

 

Hvad kan vi bruge Kama Sutra til?

Kama Sutra kan læses i hele sin fulde længde her på NetSpirit. Du finder bogen i vores e-bibliotek. Kama Sutra kan med fordel læses. Mens af alt bør værket studeres da det giver en fremragende indsigt i hvilken tækning, der blev lagt for dagen, dengang for længe siden da værket blev forfattet. Og måske er megen af den tækning stadig aktuel i dag.

Sikkert er det at forfatteren til Kama Sutra havde en kolossal menneskeindsigt og forståelse for hvordan mennesker, af begge køn, tænker og føler. Mange af hans bemærkninger i bogen er så klarsynede at de har modstået tidens tand og stadig den dag i dag, fremstår lige så meget som de visdomsord, de må have været dengang for over 800 år siden da bogen blev skrevet.

I del VII optræder nogle besynderlige opskrifter. Mange af disse fremstår primitive men ses stadig at gå igen i mange andre bøger som værende gyldige gode råd. Der er naturligvis de mere saftige som råd omkring hvordan man fremskynder en kvindes klimaks, eller forhaler en mands orgasme, men også råd om hvordan man fjerner hår fra kroppen, hvidte tænderne og hvad man skal gøre for at få ens hud til at lugte godt.

Mange af opskrifterne virker primitive, men vi bør erindrer at for ikke så længe siden blev mange af disse opskrifter stadig benyttet i Europa. Og vi har da stadig mange eksempler på troen på at amuletter, brug af forskellige dele fra dyr etc. hjælper til at fremme livs- og sexglæden, potensen mv. Ikke mindst i østen florerer eksempler herpå stadig i stor stil.

Måske er bogens vigtigste bidrag til den nutidige læser, selve opfriskningen af at vores opfattelse af mænd og kvinder som ligeværdige egentlig er af ganske ny oprindelse. Kvinder fik så sent som i år 1915 stemmeret! Og det var først i 1962 at bogen Kama Sutra blev lovlig at publicere i USA. Så puritanske var vi altså for kort tid siden!

Hvis bogen Kama Sutra kan hjælpe os til at erindre at vores nutidige syn på jævnbyrdigheden mellem mænd og kvinder er noget vi skal passe på, beskytte og udbrede til en helhedsforståelse omkring at alle mennesker, uanset køn, nationalitet, hudfarve etc. bør respekteres som vores ligeværdige – ja så bør den så sandelig læses af så mange som muligt.

Kama Sutra bør dog også læses for dens mange gode råd, dens sjove tankevækkende overvejelser om hvad vi kan gøre for at gøre hinanden glade og meget andet. Det er en fremragende bog, som hvis den læses med et gran salt, rummer megen visdom og skønhed.

Begrebet kama Sutra har forskellige relationer afhængig af hvorledes man anskuer begrebet. Mest kendt er begrebet uden tvivl for dets anvisningerne til samlejestillinger, men begrebet handler reelt om kærlighed mellem mand og kvinde. Hvis det har interesse at læse mere om hvorledes spiritualitet anskuer fænomenet “kærlighed”, kan der læses nærmere herom i afsnittet “Spiritualitet og kærlighed”.

En anden nærliggende relation er til begrebet tantra, der handler om at man bør anskue rejsen i sig selv som det væsentlige, ikke rejsens destination. Hvis man oversætter dette til erotikkens verden omhandler dette begreb altså også hvorledes man forlænger nydelsen ved samleje.

Og endelig bør nævnes soltemplet Konark  i Indie, som på meget smuk måde viser hvordan vi mennesker tidligere havde et mere naturligt forhold til seksualitet og “kødets lyster”. Kærlighed og erotik var simpelthen udtryk for livsglæde og frugtbarhed og passede derfor udmærket som dekorativt element på et tempel for solen hvorfra alt liv i sidste instans kommer.

 

Stil spørgsmål om Kama Sutra

Det er nemt – Stil et spørgsmål

 

karmasutra-planche-02