De fem elementer

De gamle kinesere mente, at universet var sammensat af de fem elementer; ild, jord, metal, vand og træ. Alle fænomener i naturen kan rubriceres under disse elementer. Hvert af de fem elementer påvirker hinanden gensidigt ved enten at støtte, dræne eller ødelægge.

Det er egentligt lidt misvisende at benytte benævnelse de fem elementer eftersom det kinesiske ord er Wu Hsing (Wu-hsing, Wuxing, Wu Xing), hvor ordet Wu betyder energier og Hsing betyder bevægelse, hvorfor det ville være mere korrekt at benytte benævnelsen de fem bevægende energier. De har dog mange andre benævnelse. De fem faser, De fem agenter, fem processer, de fem trin og de fem planeter af betydelig tyngdekraft (Mars, Merkur, Jupiter, Venus og Saturn).

 

fengshui-chi-12-1

De fem elementer bevæger sig i cyklus og påvirker gensidigt hinanden

 

Gensidigt påvirker elementerne hinanden ved enten at være støttende, drænende eller decideret ødelæggende. Tidlige kritikere af systemerne fremførte, at man ikke kan slukke en skovbrand med en kop vand eller opdæmme en flod med en håndfuld jord. Som svar herpå udvikledes mere sofistikerede systemer, der også tager hensyn til faktorer som mængder og hastigheder. Sammensætningen mellem elementerne forårsager enten god eller dårlig Chi energi. Fordi Feng Shui og kinesisk astrologi handler om ligevægt – yin og yang – må man afbalancere elementerne indbyrdes.

ØDELÆGGER DRÆNER STØTTER
element-03-traelement-03-ildelement-03-jordelement-03-metalelement-03-vand element-03-jordelement-03-metalelement-03-vandelement-03-traelement-03-ild element-03-vandelement-03-traelement-03-ildelement-03-jordelement-03-metal element-03-ildelement-03-jordelement-03-metalelement-03-vandelement-03-tra

 

Produktiv støttende cyklus

Den produktive cyklus er skabende. Træ producerer ild ved at give næring til flammerne. Ild producerer jord ved at tilføre jorden næring i form af aske. Jord producerer metal, idet malmen graves ud af jorden. Hvordan metal producerer vand gives der imidlertid ingen naturlig forklaring på, hvorimod det er indlysende, at vand giver næring til træ. Det kan dog tilføjes at en forklaring på hvordan Metal kan producerer Vand, er at Metal findes i åre i jorden og det var ud fra disse at Vand ifølge kinesisk tankegang oprindelig fremkom.

Drænende cyklus

I den drænende cyklus påvirker elementerne hinanden på den måde at barneelementet dræner sit moderelement. Vand producere eksempelvis Træ, eftersom et træ jo behøver vand for at vokse. Så Vand er forældre-elementet til Træ, der i denne sammenhæng er barneelementet. Men hvis vi kigger på relationen, den anden vej kan vi let se at barnet dræner forælderen, ved at træ jo suger vandet med dets rødder. Det anbefales at benytte den drænende cyklus frem for den destruktive cyklus (jf. nedenfor). Dette kommer vi meget mere omkring senere i kurset. For nærværende nævnes det blot at den drænende cyklus i Feng Shui sammenhænge anses for mere naturlig og konstruktiv at benytte end den destruktive cyklus.

Destruktiv cyklus

I den destruktive cyklus vil vand ødelægger ild, da ild slukkes af vand, ilden smelter metal og metal ødelægger træ, da øksen fælder træet, træ ødelægger jord, da træet suger al næring ud af jorden Endelig kan jord overvinde vand ved at dæmme op for det. En mindre destruktiv cyklus er der hvor elementerne kun dræner hinanden, men altså ikke ødelægger hinanden: træ dræner vand, da træet suger vandet – ilden dræner træet, da ilden brænder træet – jorden dræner ilden, da hvis man kaster jord på ilden, dør den langsomt hen.

5-Element-Cycle

 

Sådan benyttes de fem elementer

Først og fremmest er det umiddelbart et værktøj til overvejelser omkring hvorledes de grundlæggende kræfter i universet gensidig påvirker hinanden og gensidigt enten støtter, dræner eller ødelægger hinanden. Det er således et værktøj til overvejelser omkring hvorledes der kan skabes balance, harmoni, Yin-Yang.

Idet hver enkelt person er knyttet til de fem elementer igennem bl.a. ens Kua-tal og de fire gunstige samt de fire ugunstige kompasretninger, er mulighederne for at inddrage de fem elementer i  forskellige ræsonnementer næsten altid til stede.

Brug af elementerne i feng shui

Man kan erstatte og supplere elementerne med materialer, form og farve og der vil således være mange mulige løsninger på et problem. Hvis eksempelvis køkkenet (ild-elementet) er placeret i midten af hjemmet (jord-elementet) vil der opstå disharmoni, fordi denne konstellation vil skabe for meget varme. En løsning kunne naturligvis være at flytte køkkenet til et andet rum, men der kan også vælges en løsning baseret på de fem elementer. Vi kan i ovenstående tegning se at Træ nærer Ild, og vand kontrollere Ild. Man kunne således prøve at reducere Træ- Ch’ien ved eksempelvis at undgå træ på køkkenbordet og ved at øge Vand-Ch’ien ved eksempelvis at sætte glaslåger i køkkenskabene.

Brug af elementerne i alternativ behandling

Til hvert af de fem elementer er tilknyttet talrige karakteristika egenskaber og vibrationer: kompasretning, farve, lugt, smag etc. Også kroppens indre organer og de 12 hovedmeridianer er klassificeret i overensstemmelse med de fem elementer. Derudover er hver eneste akupunkturpunkt klassificeret efter de Fem Elementer.

Som nævnt ovenfor kan man erstatte og supplere elementerne med materialer, form, farve etc. og der vil således være mange mulige løsninger på et problem. Man kan faktisk ligefrem subsidiere de enkelte elementer med noget rent psykisk. Tænk eksempelvis på ildens flammer, der kan være gule, røde og blå. Hvis en person associere ild med en af disse farver kan den pågældende farve erstatte Ild-elementet, for vedkommende.

Et omfattende koorelationssystem

De fem elementer benyttes i stort set alle begreber, hvis oprindelse er i østerlands tænkning; feng shui, akupunktur, kinesisk astrologi etc. Det er væsentligt at være opmærksom på at de fem elementer ikke så meget er fem rent fysiske og konkrete elementer, men at der mere er tale om bevægende energier. De fem elementer er således meget mere end rent fysiske ting, de er også smag, farve, sindstilstand etc.

Træ Ild Jord Metal Vand
Kinesisk navn Mu Huo T’u Chin Shui
Kompasretning Øst Syd Center Vest Nord
Energi Udad Skyder opad Om egen akse Indad Siver nedad
Årstid Forår Sommer Sensommer Efterår Vinter
Tidspunkt 3-7 9-13 Alle andre 15-19 21-01
Ændring Spiren Vækst Omdannelse Høst Opbevaring
Klima Vind Hede Fugt Tørke Kulde
Følelse Vrede Glæde Nervøsitet Melankoli Angst
Farve Blå/grøn Rød Gul Hvid Blå/sort
Lugt Rancid Brændt Parfumeret Blodigt Putrid
Smag Sur Bitter Sød Stærk Salt
Lyd Larm/råb Latter Sang Gråd Stønnen
Sanseorganer Syn Stemme Smag Lugt Hørelse
Zang-organer Lever Hjerte Milt Lunger Nyre
Fu-organer Galdeblære Tyndtarm Mave Tyktarm Urinblære
Væv Sener Blodkar Muskler Hud/hår Knogler
Kropsvæske Tårer Sved Savl Snot Spyt
Yin/Yang Yang Yang Begge Yin Yin
Maskuling gren Tiger Hest Drage, Hund Abe Rotte
Feminin gren Hare Slange Okse, Ged Hane Gris
Planet Jupiter Mars Saturn Venus Merkur
Landskab Høje faconer Skarpe tinder Flade sletter Runde bakker Kuperet terræn
De fem dyr Dragen Føniks Slange Tiger Skildpadde
Form Aflang Trekantet Firkantet Rund Bølget
Bygningstype Høje, smalle Spidse tage Flade tage Kupler Uregelmæssige
Symbolik Kreativitet Intelligens Stabilitet
Konkurrence Alt som flyder

 

Stil spørgsmål om de fem elementer

Stil lige så mange spørgsmål du har lyst til om de fem elementer
Det er gratis og nemt – Stil et spørgsmål

 

fengshui-chi-12

De fem elementer bevæger sig i cyklus og påvirker gensidigt hinanden