De fem elementer

De fem elementer er et værktøj til overvejelser omkring hvorledes de grundlæggende kræfter i universet gensidig påvirker hinanden og gensidigt enten støtter, dræner eller ødelægger hinanden. Det er således et værktøj til overvejelser omkring hvorledes der kan skabes balance, harmoni, Yin & Yang.

ELEMENTET METAL

 

element Træ
Ødelægger Træ
element Jord
Dræner Jord
element Vand
Støtter Vand
Element Træ element metal Element Vand

Når metal er dit heldige element

Kinesisk Ba Zi astrologi har som sin essens at du skal styrke dit heldige element. Dette udregnes fra dit Ba Zi diagram og opgaven er herefter at styrke dit heldige element, hvilket vil bringe dig rigdom, fremgang og lykke. Hvis Metal er dit heldige element kan du styke det på følgende måder.

 • Efterår er din heldige sæson.
 • Abeår og Haneår er dine heldige år.
 • Abemåneder og Hanemåneder er dine heldige måneder.
 • 15:00 – 19:00 (3 P.M. to 7 P.M.)er dine heldige timer.
 • Den vestlige kompasretning er din heldige plads.
 • Det vil forøge dit held hvis du bor i et hus der har front mod vest.
 • Dit soveværelse bør ligge i vestdelen af din bolig.
 • Det vil forøge dit velbefindende hvis du sover således at dit hoved er vendt mod vest.
 • Det er godt hvis du har store vindusåbninger i vestsiden af din bolig.
 • Vind eller blæst der kommer fra vest er godt for dig.
 • Du bør placere din arbejdsstol således at du har front mod vest.
 • En metalseng er godt for dig.
 • Din heldige farve er hvid og du bør bruge denne farve så meget som muligt, i din bolig, din påklædning etc.
 • Din bil, cykel eller andet køretøj kan med fordel være hvid.
 • At bærer smykker vil bringe dig held.
 • Det er en god ide at bærer gyldne ringe.
 • Du vil have større held hvis dit navn har en ‘E’ lyd.
 • Krydderet mad er godt for dig.
 • For dit helbreds skyld så ophold dig ikke unødigt i klima med megen tør luft.
 • Pas på dit repirationssystem, lunger, næse og hud.
 • Din valg af partner bør være en som har en højere Metal score end digselv.
 • Dit job vil være lettere hvis du vælger en profession eller en retning der har noget at gøre med metal eller penge.

Ovenfor kan du se hvorledes du bør forholde dig når Metal er det heldige element. At styrke dit heldige element vil være med til at bringe din samlede vægtfordeling af de fem elementer i balance og således gøre det nemmere for dig at opnå fremgang og succes.

Her er fokus på at bringe de fem elementer i balance ud fra at du har en bestemt vægtkonstellation. Først findes hvilken vægtfordeling du har – og efterfølgende sammenlignes den med vægtfordelingen af alting omkring dig – tidspunkter, venner, kompasretninger, etc. Alt i universet har ifølge kinesisk astrologi tilknyttet en vægtfordeling af de fem elementer.

At Metal er dit heldige element betyder basalt at din score på Jord elementet er lav og du kan med fordel stimulere og styrke det, hvilket vil bringe dine fem elementer bedre i balance og således fremme dit held dit held, fremgang og succes.

 

element-metal-foto

 

Metal elementet
– og Chi energien

Feng shui har som sin essens at Chi energien, hverken er for kraftig eller stagnere. Et vigtigt redskab hertil er de fem elementer. Da alting i universet er kategoriseret efter de fem elementer, bruger man samspillet mellem de fem elementer – støttende, drænende, ødelæggende – til at harmonisere Chi energien.

Metalelementet udgøres af sølv, kobber, bronche, stål etc. Dette element er nemt at benytte ifm. feng shui, da metaller indgår som del af mange forskellige ting. Husk dog at feng shui foretrækker runde og smukke ting – ikke skarpe og ujævne ting. Metalelementet benyttes ofte til at dæmme op for de undertiden negative jordenergier. Husk også at ideelt set er målet at benytte feng shui i sin bolig så man ikke umiddelbart genkender de enkelte feng shui remedier, men at disse indgår som en naturlig del af boligens udseende. Farverne hvid, sølv og guld kan benyttes i stedet for metalelementet.

Ovenfor er eksempler på hvorledes du kan benytte elementet Metal til at harmonisere Chi  energien og få de fem elementer til at balancere i feng shui. Her er det altså samme princip som ved det heldige element  – man søger at bringe de fem elementer i balance – her er det blot energier og balance i et hjem, eller hvor man nu end udfører feng shui.

 

 

 

Metal elementet
– påvirkning på personligheden

Dit dyretegn i kinesisk astrologi findes ud fra dit fødselstidspunkt. Da der til ethvert tidspunkt i den kinesisk almanak er tilknyttet en vægtfordeling af de fem elementer, vil den generelle beskrivelse af hvem du er ud fra dit årsdyr (dit dyretegn for dit fødselsår) nuanceres når man ser nærmere på vægtfordelingen af de fem elementer for også din fødselsdag,  og – time. 

Metal er et stærkt element, hvilket kan vise sig ved at personen ikke er spor bange for at forsvare sig selv og andre. Eller ved at personen har en vilje og styrke af stål, er stabil og til tider ubøjelig.Dette kan også give sig udslag i at personen er konkurrencepræget og har sine meningers mod. Eller ved at personen generelt er et stærkt menneske, der beskytter sin familie og venner. Metal er også et koldt element hvilket kan gøre at det påvirker personen således at denne sjældent viser følelser og måske optræder reserveret. Metalelementet kan også dække over at personen har et metalpanser udenpå, men reelt er bange og usikker indeni.

 

De fem elementer Metal

 

Et omfattende korrelationssystem
– SÅDAN BENYTTES DE FEM ELEMENTER

Da alting i universet er tilknyttet en vægtfordeling af de fem elementer får vi et ganske omfattende korrelationssystem. Og når der siges alting i universet så menes der alting! Således også kompasretninger, farver, tidspunkter, lugt, smag alting i hele universet, stort som småt, håndgribeligt såvel som uhåndgribeligt – alt kan rubriceres efter de fem elementer.

Dette betyder at mulighederne for at inddrage de fem elementer i forskellige  ræsonnementer altid er til stede. De fem elementer benyttes i stort set alle begreber, hvis oprindelse er i østerlands tænkning; – feng shui, akupunktur, kinesisk astrologi, ayurveda, etc.

Træ Ild Jord Metal Vand

De fem elementer